Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

April

6,814 views

Published on

SJ

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

April

 1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:kraljpetar@bankerinter.net ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2015/2016. Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 134. Пас и његова сенка- Доситеј Обрадовић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.2. 2.2.8. 3.5.1. 135. Причање приче према датим речима-г.и п.вежба вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 3.5.1. 1.5.2. 1.2.1. 136. Коњ и магаре- народна басна обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.2. 2.2.8. 137. Енциклопедијски текстови о животињама вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 3.5.1. 1.5.2. 1.2.1. 138. Пишемо латиницом- писана слова: P, R, S, Š обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. 139. Врабац и ласте- Л.Н.Толстој обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.3. 2.2.8. 3.5.1. 140. Пишемо латиницом- писана слова: B, D, G обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. 141. Патак и жабе – Ј.Ј.Змај обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.5.3. 1.5.3. 142. Пишемо латиницом-писана слова: Z, Ž обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3.
 2. 2. 143. Ружно паче - Х.К.Андерсен обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.3. 1.5.2 3.5.1. 144. Ружно паче - препричавање вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 3.5.1. 1.5.2. 1.2.1. 145. Пишемо латиницом-писана слова: Dž, Đ обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. 146. Пишемо латиницом-писана слова: F, H обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. 147. Научили смо писана слова латинице утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. 148. АЗБУКА И ABECEDA систематиз. фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3. 1.2.1. 149. Шта смо научили провера фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима СТАНДАРДИ ОСНОВНИ 1.2.1.влада основном техником читања ћириличног и латиничног текста 1.3.3.почиње реченицу великим словом,завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком 1.5.2.препознаје књизевне врсте(бајку и басну) 1.5.3.одређује главне догађаје и ликове СРЕДЊИ 2.2.8.износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада-не допада,због чега му је занимљив;да ли се слаже са поступцима ликова или не 2.5.3.препознаје риму стих истрофу у римској песми 2.5.4.одређује карактеристичне особине,осећања,изглед и поступке ликова
 3. 3. НАПРЕДНИ 3.5.1.тумачи особине,понашање и поступке ликова позивајући се на текст

×