SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
ЗА ГИМНАЗИЈУ
1Гимназија, Нови Кнежевац
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
•ШКОЛА НУДИ УЧЕНИЦИМА 4 ПРОГРАМА.
•УЧЕНИК БИРА 2 ПРОГРАМА КОЈИ ПОСТАЈУ ОБАВЕЗНИ ЗА
ЊЕГА.
•СВАКИ ПРОГРАМ ЈЕ СА ФОНДОМ ОД 1 ЧАСА НЕДЕЉНО.
2Гимназија, Нови Кнежевац
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
•ГРУПЕ НЕ МОГУ БИТИ МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА.
•УСПЕХ УЧЕНИКА СЕ НУМЕРИЧКИ ОЦЕЊУЈЕ.
•УЧЕНИЦИ МОГУ У II РАЗРЕДУ ДА ПРОМЕНЕ
ИЗБОРНИ ПРОГРАМ.
3Гимназија, Нови Кнежевац
СВРХА
Професионални развој ученика и
повезивање школског и ваншколског учења.
4Гимназија, Нови Кнежевац
ДОБРОБИТ
Ученици добијају више простора за:
• учење путем решавања проблема,
• међусобну сарадњу,
• активно учешће у креирању тока наставе и учења
• већу употребу савремених технологија у
образовне сврхе.
5Гимназија, Нови Кнежевац
ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ПРВИ РАЗРЕД
• ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ
• ПОЈЕДИНАЦ, ГРУПА, ДРУШТВО
• ЗДРАВЉЕ И СПОРТ
• УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН
6Гимназија, Нови Кнежевац
СТРУКТУРА ПРОГРАМА
То су полуструктурирани програми у
којима постоје:
•делови који су дефинисани за све ученике
(модули)
и
•делови у којима постоји изборност (теме,
садржаји).
7Гимназија, Нови Кнежевац
Здравље и спорт
• Циљ: да ученици развију знања, вештине,
ставове који су у функцији очувања и
унапређивања здравља и културе телесног
вежбања
Гимназија, Нови Кнежевац 8
Модул Теме
СПОРТ И ПСИХОАКТИВНЕ
СУПСТАНЦЕ
Како делују ПАС?, Утицај дувана на физичке
способности, Истине и заблуде о алкохолу,
Спортски резултат, алкохол и кофеин,
Спортисти и изазови допинга
ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И
РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ
Повезаност физичког вежбања и спортско-
рекреативних активности са самопоуздањем,
Како спортско рекреативне активности делују
на наше хормоне? Претерано вежбање и
проблем стерилитета.
ПРАВИЛНА ИСХРАНА И ФИЗИЧКО
ВЕЖБАЊЕ У СПОРТУ И
РЕКРЕАЦИЈИ
Телесна маса, структура тела, индекс телесне
масе, базални метаболизам. Принципи здраве
исхране.
Исхрана младих – намирнице које су према
саставу, енергетској вредности и значају
неопходне за физичке и умне напоре.
Утицај медија на избор програма физичког
вежбања исуплемената-додатака исхрани.
Уметност и дизајн
• Професор Игор Савићевић
• Циљ:
– је да ученик кроз истраживање уметности и
стваралачки рад развија осетљивост за
естетику, креативност, радозналост и
мотивацију за стварање и изражавање у
различитим медијима
Гимназија, Нови Кнежевац 9
Модул Теме
ИНСПИРАЦИЈА
Уметничка дела као инспирација.
Природа као инспирација.
Модни трендови.
Стилови у уметности.
ОБЈЕДИЊЕНЕ УМЕТНОСТИ
Спектакл.
Мјузикл.
Уметност оглашавања.
Уметнички пројекти у Србији.
Примењене науке
• Професор Владимир Мандић
• Циљ:
– је да допринесе развоју научне и технолошке
компетенције ученика,тј. развоју научног
погледа на свет, система вредности
Гимназија, Нови Кнежевац 10
Модул Теме
УВОД У ИСТРАЖИВАЊЕ
Човек и клима.
Наука и технологија у свакодневном животу.
Открића која су променила свет.
Образовање као примењена наука.
МОЈ ПРОЈЕКАТ
Самостална/групна израда пројекта на одабрану
тему
Појединац, група и друштво
• Професорка Новка Баришић
• Циљ:
– оспoсобљавање ученика за критичко
сагледавање места појединца и група у
друштву, њихових улога, права, одговорности и
међузависности
Гимназија, Нови Кнежевац 11
Модул Теме
ОД УЗОРА И ИДОЛА ДО ВОЂА
И СЛЕДБЕНИКА
Може ли се одрасти без узора и идола? Чему они
служе?, Узори и идоли данашњих младих људи и
њихових родитеља – има ли разлике?, Шта вођу
чини вођом?, За кога се данас у свету може рећи да
је вођа? Зашто?
УСАМЉЕНОСТ, ОДБАЧЕНОСТ,
ОТУЂЕНОСТ
Нове технологије –узрок или решење усамљености
младих, Велики брат и други ријалити програми
отуђености – зашто имају велику гледаност?, Сам у
маси. Велики градови и усамљеност. Напуштена
села и самоћа старих.

More Related Content

What's hot

Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016Osnovna Škola Anta Bogićević
 
preporuka za janka vujovica (1)
preporuka za janka vujovica (1)preporuka za janka vujovica (1)
preporuka za janka vujovica (1)janko vujke
 
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanjeDrugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanjeBeogradska otvorena škola
 
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanju
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanjuSprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanju
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanjuBeogradska otvorena škola
 
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceKarijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceBeogradska otvorena škola
 
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnikeDostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnikeBeogradska otvorena škola
 
Objedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timovaObjedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timovaBOS_karijera
 

What's hot (10)

Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016
Извештај о реализацији циљева развојног плана 2015/2016
 
Centar za talente - Dopis skolama za 2012/2013
Centar za talente - Dopis skolama za 2012/2013Centar za talente - Dopis skolama za 2012/2013
Centar za talente - Dopis skolama za 2012/2013
 
preporuka za janka vujovica (1)
preporuka za janka vujovica (1)preporuka za janka vujovica (1)
preporuka za janka vujovica (1)
 
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanjeDrugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
 
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanju
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanjuSprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanju
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanju
 
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceKarijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
 
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnikeDostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
 
Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti sr...
Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti sr...Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti sr...
Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti sr...
 
Zapisnik veca (6)
Zapisnik veca (6)Zapisnik veca (6)
Zapisnik veca (6)
 
Objedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timovaObjedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timova
 

Similar to Izborni programi

школски развојни-план
школски развојни-планшколски развојни-план
школски развојни-планbbilja
 
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Beogradska otvorena škola
 
Biljana lajovic unapredjivanje_kompetencija_zaposlenih_u_oblasti_vaspitnog_rada
Biljana lajovic unapredjivanje_kompetencija_zaposlenih_u_oblasti_vaspitnog_radaBiljana lajovic unapredjivanje_kompetencija_zaposlenih_u_oblasti_vaspitnog_rada
Biljana lajovic unapredjivanje_kompetencija_zaposlenih_u_oblasti_vaspitnog_radaDanica Matic
 
програм професионалне оријентације за родитеље
програм професионалне оријентације за родитељепрограм професионалне оријентације за родитеље
програм професионалне оријентације за родитељеDTSSicevo
 
Нови програм основног образовања и васпитања у иностранству
Нови програм основног образовања и васпитања у иностранствуНови програм основног образовања и васпитања у иностранству
Нови програм основног образовања и васпитања у иностранствуSrpska škola u inostranstvu
 
Napredovanje ucenika u toku godine i
Napredovanje ucenika u toku godine  iNapredovanje ucenika u toku godine  i
Napredovanje ucenika u toku godine iGordana Janevska
 
Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"
Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"
Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"nerconja
 
Hibridni model
Hibridni modelHibridni model
Hibridni modelmetodicar4
 
Развионица: обуке по компонентама
Развионица: обуке по компонентамаРазвионица: обуке по компонентама
Развионица: обуке по компонентамаRazvionica
 
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015Razvionica
 
Razvoj usluga karijernog vodjenja i savetovanja kroz mehanizme medjuopstinske...
Razvoj usluga karijernog vodjenja i savetovanja kroz mehanizme medjuopstinske...Razvoj usluga karijernog vodjenja i savetovanja kroz mehanizme medjuopstinske...
Razvoj usluga karijernog vodjenja i savetovanja kroz mehanizme medjuopstinske...USAID Projekat održivog lokalnog razvoja
 

Similar to Izborni programi (20)

школски развојни-план
школски развојни-планшколски развојни-план
школски развојни-план
 
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
 
Biljana lajovic unapredjivanje_kompetencija_zaposlenih_u_oblasti_vaspitnog_rada
Biljana lajovic unapredjivanje_kompetencija_zaposlenih_u_oblasti_vaspitnog_radaBiljana lajovic unapredjivanje_kompetencija_zaposlenih_u_oblasti_vaspitnog_rada
Biljana lajovic unapredjivanje_kompetencija_zaposlenih_u_oblasti_vaspitnog_rada
 
Prezentacija Udruženja gružanskih učitelja
Prezentacija Udruženja gružanskih učiteljaPrezentacija Udruženja gružanskih učitelja
Prezentacija Udruženja gružanskih učitelja
 
програм професионалне оријентације за родитеље
програм професионалне оријентације за родитељепрограм професионалне оријентације за родитеље
програм професионалне оријентације за родитеље
 
Ppt metode i tehnike ucenja
Ppt metode i tehnike ucenjaPpt metode i tehnike ucenja
Ppt metode i tehnike ucenja
 
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdfS.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
 
Нови програм основног образовања и васпитања у иностранству
Нови програм основног образовања и васпитања у иностранствуНови програм основног образовања и васпитања у иностранству
Нови програм основног образовања и васпитања у иностранству
 
Napredovanje ucenika u toku godine i
Napredovanje ucenika u toku godine  iNapredovanje ucenika u toku godine  i
Napredovanje ucenika u toku godine i
 
Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"
Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"
Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"
 
Hibridni model
Hibridni modelHibridni model
Hibridni model
 
1 11 69_iii nagrada
1 11 69_iii nagrada1 11 69_iii nagrada
1 11 69_iii nagrada
 
Razvojni plan, rabrovo
Razvojni plan, rabrovoRazvojni plan, rabrovo
Razvojni plan, rabrovo
 
Skolski program vii razred
Skolski program vii razredSkolski program vii razred
Skolski program vii razred
 
Развионица: обуке по компонентама
Развионица: обуке по компонентамаРазвионица: обуке по компонентама
Развионица: обуке по компонентама
 
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...
 
Značaj karijernog vođenja u stručnim školama - primer dobre prakse
Značaj karijernog vođenja u stručnim školama - primer dobre prakseZnačaj karijernog vođenja u stručnim školama - primer dobre prakse
Značaj karijernog vođenja u stručnim školama - primer dobre prakse
 
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
 
Razvoj usluga karijernog vodjenja i savetovanja kroz mehanizme medjuopstinske...
Razvoj usluga karijernog vodjenja i savetovanja kroz mehanizme medjuopstinske...Razvoj usluga karijernog vodjenja i savetovanja kroz mehanizme medjuopstinske...
Razvoj usluga karijernog vodjenja i savetovanja kroz mehanizme medjuopstinske...
 
Твој предмет мени значи
Твој предмет мени значиТвој предмет мени значи
Твој предмет мени значи
 

More from suzanainformatika

More from suzanainformatika (9)

Internet
InternetInternet
Internet
 
Ciklusi
CiklusiCiklusi
Ciklusi
 
Značaj i primena računarske tehnike
Značaj i primena računarske tehnikeZnačaj i primena računarske tehnike
Značaj i primena računarske tehnike
 
Rešavanje problema korišćenjem računara
Rešavanje problema korišćenjem računaraRešavanje problema korišćenjem računara
Rešavanje problema korišćenjem računara
 
Elektronsko podržano učenje
Elektronsko podržano učenjeElektronsko podržano učenje
Elektronsko podržano učenje
 
E trgovina
E trgovinaE trgovina
E trgovina
 
Elektronsko bankarstvo
Elektronsko bankarstvoElektronsko bankarstvo
Elektronsko bankarstvo
 
Formati video zapisa
Formati video zapisaFormati video zapisa
Formati video zapisa
 
Predstavljanje zvuka u računaru
Predstavljanje zvuka u računaruPredstavljanje zvuka u računaru
Predstavljanje zvuka u računaru
 

Izborni programi

 • 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ •ШКОЛА НУДИ УЧЕНИЦИМА 4 ПРОГРАМА. •УЧЕНИК БИРА 2 ПРОГРАМА КОЈИ ПОСТАЈУ ОБАВЕЗНИ ЗА ЊЕГА. •СВАКИ ПРОГРАМ ЈЕ СА ФОНДОМ ОД 1 ЧАСА НЕДЕЉНО. 2Гимназија, Нови Кнежевац
 • 3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ •ГРУПЕ НЕ МОГУ БИТИ МАЊЕ ОД 15 УЧЕНИКА. •УСПЕХ УЧЕНИКА СЕ НУМЕРИЧКИ ОЦЕЊУЈЕ. •УЧЕНИЦИ МОГУ У II РАЗРЕДУ ДА ПРОМЕНЕ ИЗБОРНИ ПРОГРАМ. 3Гимназија, Нови Кнежевац
 • 4. СВРХА Професионални развој ученика и повезивање школског и ваншколског учења. 4Гимназија, Нови Кнежевац
 • 5. ДОБРОБИТ Ученици добијају више простора за: • учење путем решавања проблема, • међусобну сарадњу, • активно учешће у креирању тока наставе и учења • већу употребу савремених технологија у образовне сврхе. 5Гимназија, Нови Кнежевац
 • 6. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ПРВИ РАЗРЕД • ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ • ПОЈЕДИНАЦ, ГРУПА, ДРУШТВО • ЗДРАВЉЕ И СПОРТ • УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН 6Гимназија, Нови Кнежевац
 • 7. СТРУКТУРА ПРОГРАМА То су полуструктурирани програми у којима постоје: •делови који су дефинисани за све ученике (модули) и •делови у којима постоји изборност (теме, садржаји). 7Гимназија, Нови Кнежевац
 • 8. Здравље и спорт • Циљ: да ученици развију знања, вештине, ставове који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања Гимназија, Нови Кнежевац 8 Модул Теме СПОРТ И ПСИХОАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ Како делују ПАС?, Утицај дувана на физичке способности, Истине и заблуде о алкохолу, Спортски резултат, алкохол и кофеин, Спортисти и изазови допинга ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ Повезаност физичког вежбања и спортско- рекреативних активности са самопоуздањем, Како спортско рекреативне активности делују на наше хормоне? Претерано вежбање и проблем стерилитета. ПРАВИЛНА ИСХРАНА И ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ У СПОРТУ И РЕКРЕАЦИЈИ Телесна маса, структура тела, индекс телесне масе, базални метаболизам. Принципи здраве исхране. Исхрана младих – намирнице које су према саставу, енергетској вредности и значају неопходне за физичке и умне напоре. Утицај медија на избор програма физичког вежбања исуплемената-додатака исхрани.
 • 9. Уметност и дизајн • Професор Игор Савићевић • Циљ: – је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима Гимназија, Нови Кнежевац 9 Модул Теме ИНСПИРАЦИЈА Уметничка дела као инспирација. Природа као инспирација. Модни трендови. Стилови у уметности. ОБЈЕДИЊЕНЕ УМЕТНОСТИ Спектакл. Мјузикл. Уметност оглашавања. Уметнички пројекти у Србији.
 • 10. Примењене науке • Професор Владимир Мандић • Циљ: – је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика,тј. развоју научног погледа на свет, система вредности Гимназија, Нови Кнежевац 10 Модул Теме УВОД У ИСТРАЖИВАЊЕ Човек и клима. Наука и технологија у свакодневном животу. Открића која су променила свет. Образовање као примењена наука. МОЈ ПРОЈЕКАТ Самостална/групна израда пројекта на одабрану тему
 • 11. Појединац, група и друштво • Професорка Новка Баришић • Циљ: – оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности Гимназија, Нови Кнежевац 11 Модул Теме ОД УЗОРА И ИДОЛА ДО ВОЂА И СЛЕДБЕНИКА Може ли се одрасти без узора и идола? Чему они служе?, Узори и идоли данашњих младих људи и њихових родитеља – има ли разлике?, Шта вођу чини вођом?, За кога се данас у свету може рећи да је вођа? Зашто? УСАМЉЕНОСТ, ОДБАЧЕНОСТ, ОТУЂЕНОСТ Нове технологије –узрок или решење усамљености младих, Велики брат и други ријалити програми отуђености – зашто имају велику гледаност?, Сам у маси. Велики градови и усамљеност. Напуштена села и самоћа старих.