<ul><li>ทางรถไฟสายมรณะ </li></ul>
... ทำไม ??  สะพานข้ามแม่น้ำแคว จึงเป็นชื่อ ที่รู้จักโด่งดังไปทั่วโลก มันมิใช่เพราะความอลังการ หรืองดงามตระการตาใด ๆ   ห...
แต่ถ้าหากจะย้อนมองให้ลึกซึ้งลงไปอีก ความเศร้าสลดสยดสยองที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นประวัติศาสตร์ ยากที่จะหาใดเสมอเหมือนได้นั้น แท...
ซึ่งมีระยะทางยาวไม่กี่ร้อยกิโลเมตร ที่ใช้เวลาสร้างอันรวดเร็ว และสำคัญที่สุด ก็คือ ต้องสูญเสียชีวิตคนไปถึงหนึ่งแสนคน เจ็บป่...
... ประวัติทางรถไฟสายมรณะ ...
ทางรถไฟสายมรณะหรือ ทางรถไฟสายพม่า ทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผ่านจังหวัดกา...
เป็นทางรถไฟอยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ 303.95  กิโลเมตร และอยู่ในเขตพม่า 111.05  กิโลเมตร มีสถานีจำนวน 37  สถานี ทางรถไ...
ปัจจุบันเส้นทางนี้ไปสุดปลายทางที่บ้านท่าเสาหรือสถานีน้ำตก ระยะทางจากสถานีกาญจนบุรีถึงสถานีน้ำตกเป็นระยะทางประมาณ 77  กิโ...
ทางรถไฟสายมรณะ  สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  โดยรัฐบาลญี่ปุ่นขอยืมเงินจากรัฐบาลไทย จำนวน 4  ล้านบาท การก่อสร้า...
บางส่วนจมอยู่ใต้อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ ทางรถไฟสายนี้ถือเป็นอนุสรณ์ให้รำลึกถึงเหตุการณ์สงครามในครั้งนั้น เนื่องจากน้ำ...
เหตุที่ทางรถไฟสายนี้ได้ชื่อว่า ทางรถไฟสายมรณะ ก็เพราะว่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายส...
เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า เพื่อลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งกำลังพล เพื่อจะไปโจมตีพม่าและอินเดียต่อไป ซึ่งขณะนั...
ทางรถไฟสายนี้สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 25  ต . ค . พ . ศ . 2486  และเปิดใช้ เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม พ . ศ . 2486  หลั...
ก่อนที่จะเป็นทางรถไฟสายมรณะวันที่  1 ธันวาคม พ . ศ . 2484  ญี่ปุ่นประกาศสงครามกับ สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ   เนเธอร์แลนด์ แล...
ขณะเดียวกัน กองทัพญี่ปุ่น ก็บุกขึ้นเกาะต่างๆอีกหลายแห่งทั้งชวาฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มลายู   และอินโดจีน   ซึ่งรวมถึงประเทศไท...
แต่ในระหว่างเจรจาหาข้อตกลงกองเรือรบญี่ปุ่น ได้เคลื่อนเข้าอ่าวไทยแล้วในคืนวันที่   7  ธันวาคมพ . ศ . 2484  และส่งหน่วยรบข...
การบุกรุกดินแดนแบบจู่โจม ทำให้เกิดการต่อสู้กัน อย่างนองเลือด ระหว่างหน่วยทหารตำรวจและยุวชนทหารกับกองทัพทหารญี่ปุ่น ทุกจุดท...
จนถึงเวลา 6.50  น . ของวันที่  8 ธันวาคม   พ . ศ . 2484  ญี่ปุ่น ก็ได้ยื่นบันทึก ถึงรัฐบาลไทยอีก ซึ่งเป็นคำแถลงในสภาพ...
&quot; รัฐบาลญี่ปุ่น ได้พยายามที่จะกระทำทุกทางแล้ว ด้วยสันติวิธี ในการเจรจา ที่กรุงวอชิงตัน แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ จึงจำเป็นต้...
น่ากลัวว่าอาจลุกลามมาถึงประเทศไทยได้ เพราะฉะนั้น พวกเราชาวเอเชีย จะต้องร่วมมือกัน เพื่อทำให้เอเชีย เป็นของคนเอเชีย บัดนี้ ...
ญี่ปุ่น ก็จะไม่ถือว่า ไทยเป็นข้าศึก แต่ถ้าหาว่า ไทยจะร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียว กับญี่ปุ่นแล้ว   คำว่า เอเชียเป็นของคนเอเ...
ทั้งนี้ ก็ด้วยความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ เพราะฉะนั้น จึงใคร่ของความสะดวก โดยขออย่าให้กองทัพทั้งสองต้องมารบกันเองเลย เพราะญี่ป...
รัฐบาลไทย ได้เปิดประชุมด่วนอย่างเคร่งเครียด พิจารณาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนอกประเทศ และภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่...
ในที่สุด จอมพล ป . พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี จึงตัดสินใจสั่งให้หยุดยิง และระงับการต่อสู้ทุกด้าน ยอมให้กองทัพญี่ปุ่นผ่านได้...
ระยะแรก ๆ   นั้น   ญี่ปุ่น ได้ลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ และเสบียงต่าง ๆ   จากสิงคโปร์ ผ่านช่องแคบมะละกา ไปยังเมาะละแหม่ง แ...
เป็นที่เปิดเผยต่อมาภายหลังว่า ญี่ปุ่นได้วางแผนไว้แล้วอย่างรอบคอบ และแยบยล ก่อนประกาศสงครามกับพันธมิตร เกี่ยวกับภูมิประเทศใ...
และเป็นนักนิยมไพร เพื่อสำรวจเส้นทางวางรางรถไฟ พร้อมกับคำนวณ ตัวเลข จำนวนเงินที่จะใช้จ่ายในการสร้าง ปรากฏว่า สูงมากจึงชะลอไ...
ทางรถไฟสายมรณะ ซึ่งกลายเป็นชื่อที่ควบคู่ไปกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว ที่เลื่องลือกระฉ่อนไปทั่วโลก   จึงเริ่มต้นขึ้นในปี พ . ศ ...
ทางหัวหน้า คณะรัฐบาล คือ จอมพล ป . พิบูลสงคราม จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผสม ขึ้นมาพิจารณาเรื่องต่าง ๆ   ตามที่ฝ่ายกอ...
<ul><li>พันเอก   เชย   พันธุ์เจริญ </li></ul><ul><li>เป็นประธานในการสร้างทางรถไฟ </li></ul><ul><li>ร้อยโท   คำ   ปัท...
คณะกรรมการฝ่ายไทย และฝ่ายกองทัพญี่ปุ่น ได้เปิดประชุมกัน ครั้งแรก ในวันที่  8  สิงหาคม  พ . ศ . 2485  ผลสรุปออกมา กองท...
จากนั้น ก็มีการประชุมกันอีก   ซึ่งการเจรจา ได้พูดถึงรายละเอียดมากมาย พลตรี เซจิ   โมริยานายทหารหัวหน้าผู้แทนฝ่ายกองทัพญี่ป...
     แต่ปัญหาที่ติดตามมาก็คือ การสร้างทางรถไฟ จะต้องกระทบกระเทือน ต่อประชาชน ที่ทางรถไฟพาดผ่านไป เพราะญี่ปุ่นทำโดยความรวด...
การเจรจายังหาข้อยุติไม่ได้ ฝ่ายไทยจึงเสนอให้แบ่งตอนกันสร้าง โดยไทย จะเริ่มสร้างจากชุมทางหนองปลาดุก ไปถึงกาญจนบุรี จากนั้น ...
ไทยจึงไม่จำเป็น ต้องสร้างก็ได้ เป็นแต่ช่วยเหลือในการเวนคืนที่ดิน เครื่องมือและอุปกรณ์ก็พอ เรียกว่าร่วมมือกัน ไทยตอบว่า หาญ...
ญี่ปุ่นอ้างว่า ที่จะไปทำนั้น มีทหารญี่ปุ่นมาก เชลยก็มาก เกรงกว่า จะมีเรื่องกัน ไทยว่า เรื่องนี้ จะคอยดูแลราษฎรไม่ให้ไปเกิด...
ญี่ปุ่นยังไม่แน่ใจถามว่า แล้วไทยจะสร้างเสร็จภายใน 1  ปี หรือ   ไทย ... รับรองเสร็จแน่   ญี่ปุ่น .. 60  กิโลเมตร ที่จะร...
การเจรจา ญี่ปุ่นตกลงยอมรับข้อเสนอของไทย โดยตกลงว่างานที่ฝ่ายไทยทำ คือ พูนดินแนวทางที่จะวางรางรถไฟจากชุมทางหนองปลาดุกถึงแม่...
เริ่มออกเดินทางสำรวจ ในวันที่  20 เมษายนพ . ศ . 2485  ด้วยขบวนรถไฟจากหัวลำโพง เวลา 7.40  น . ไปลงที่ สถานีบ้านโป่ง แล...
การสำรวจครั้งที่   2  โดยคณะสำรวจชุดเดิม ตั้งแต่วันที่   28  เมษายน   พ . ศ . 2485  ครั้งนี้ได้เดินทางไปจนถึงชายแดนไ...
     เมื่อการสำรวจเป็นที่เรียบร้อย ทางรถไฟสายมรณะ ก็เริ่มขึ้น ในเดือนตุลาคม พ . ศ . 2485  โดยญี่ปุ่นเป็นฝ่ายวางรางเหล็ก...
ส่วนสะพานข้ามแม่น้ำ สร้างทั้งสะพานไม้และสะพานเหล็กไปพร้อม ๆ   กัน ทั้งรางและสะพานไม้ใช้เวลาสร้าง 4  เดือน สามารถให้รถไฟ...
ทางรถไฟสายมรณะ นับจากสะพานข้ามแม่น้ำแคว ญี่ปุ่นสร้างต่อไปที่เขาปูน 2  กิโลเมตร ต่อไปยังบ้านเก่า ระยะทาง 31  กิโลเมตร ไ...
ไปท่าขนุน ( ทองผาภูมิ ) 20  กิโลเมตร ไปเกริงไกร 32  กิโลเมตร ไปกุงกุย 12  กิโลเมตร ไปแก่งกล้วย 32  กิโลเมตร แล้วไ...
ภาพถ่ายทางอากาศทางรถไฟสายมรณะ ทางรถไฟสายมรณะ
ขบวนรถไฟลำเลียงยุทธปัจจัย กำลังข้ามสะพานไม้ ซึ่งอยู่ใต้สะพานเหล็กลงมา จะเห็นสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสะพานเหล็กอยู่ทางด้...
ทางรถไฟนี้ เดิมญี่ปุ่น มีเป้าหมายจะให้เสร็จสมบูรณ์ ในเดือนพฤศจิกายน แต่ปรากฏว่า ญี่ปุ่นสามารถสร้างได้เสร็จก่อนกำหนด 1  เ...
การที่ทางรถไฟสายนี้ ถูกเรียกว่า เป็นทางรถไฟสายมรณะ โดยเฉพาะ นับตั้งแต่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ไปตามแนวลำแม่น้ำแควน้อย จรดชายแด...
 เนื่องจากว่าบรรดาเชลยศึกประเทศพันธมิตร ที่ญี่ปุ่นกวาดต้อนมาจากฟิลิปปินส์   อินโดนีเซียสิงคโปร์   มลายูและกรรมกรทั้งไทย  ...
นับว่าเป็นโศกนาฏกรรม อันใหญ่หลวงของมนุษย์โลก ที่ใคร ๆ   ก็ไม่สามารถลบ ออกไปจากความทรงจำได้ และที่กล่าวกันว่า &quot; ทางร...
ทางรถไฟสายมรณะ ไต่ไปตามหน้าผา ริมแม่น้ำแควใหญ่ อย่างหวาดเสียว  หลายแห่งของทางรถไฟ ต้องข้ามเหวไป ในสภาพที่เห็นในภาพนี้
ดังบันทึกของ George  Voges อดีตเชลยศึก เขียนไว้ใน THAILAN - BURMA RAIL ROAD ตอนหนึ่งว่า ...      เราต้องรับผิดชอบใ...
บ่ายวันนั้น เราถือเหล็กแหลม ไม้ เชือก ไปยัง ที่สร้างสะพาน สะพานหนึ่งยาว 40  หลา อีกสะพานหนึ่ง สั้นกว่าเล็กน้อย ข้ามแนว ...
ครั้งแรก ตั้งเสาเอาตะลุมพุก กระแทกเข็มลงในดิน ใช้คนสองชุด สำหรับดึงเชือกหลายเส้น แล้วปล่อยลูกตุ้ม กระแทกให้เข็มใหญ่ลึกลงไป...
อะไรก็พอทน แต่แสงแดดในยามบ่าย แผดเผาผิวหนังพวกเรา จนไหม้เกรียม แถมกางเกง ซึ่งไม่มีจะนุ่งด้วย เอาเศษผ้ามาทำเป็นผ้าเตี่ยว ปก...
เสียงนับ 1 - 2  ดังตลอดเวลาบ่าย มือพอง เลือดไหล แสดงแดดในยามบ่าย ไม่เคยเวทนาปรานีใคร   พอ 6  โมงเย็น เราก็ลงอาบน้ำพร...
ด้วยเวลาเพียงวันเดียว เราเอาซุงขนาดใหญ่ขึ้นจาก แม่น้ำ 88  ตัน ด้วยมือและเรี่ยวแรงของมนุษย์ แล้วแบกต่อไปอีก 60  หลา วาง...
สภาพเชลยศึกในค่ายกักกัน ตู้รถไฟที่ใช้คุมขังเชลยศึก ในสงคราม
ได้กล่าวถึงการสร้างทางที่ท่าขนุน ( ทองผาภูมิ ในปัจจุบัน ) ว่า ... เป็นช่วงที่พวกเราจะต้องรับผิดชอบ ทำดิน พูนดิน และทำสะ...
ตรงที่เป็นเหวลึกนี้ พวกเชลย จะต้องขุดเจาะ ทำทางรถไฟเลาะไปตลอด และขนดิน หิน ไม่ให้ขวางทาง และจะต้องยืนทำงานตัวตรง ทำมุมกับห...
และอีกตอนหนึ่ง บรรยายถึงสภาพความโหดร้ายว่า      วันวานนี้เสียชีวิต 9  คน และก่อน 11  โมงเช้าวันนี้ ตายไปอีก 2  คน บ...
ที่ตำบลท้องช้าง วันแรก ๆ   นายทหารผู้หนึ่ง ถูกโบยตีอย่างหนัก เพราะไม่ยอมสังหารคนป่วยทมิฬ ผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นอหิวาตกโรคใกล้ต...
ครั้งหนึ่ง ชาวทมิฬชราผู้หนึ่ง ยันตัวขึ้น ขณะอยู่ในเปล ซึ่งวางระหว่างศพ กำลังจะลงในหลุม ที่ฝังรวมกัน ทหารญี่ปุ่นที่ควบคุม ก...
วิธีกำจัดศพพวกทมิฬ โดยทั่วไป ก็คือ โยนศพลงไปในแม่น้ำ ส่วนมากจะถูกทิ้งให้ตายในที่แจ้ง ก่อนจะตาย ก็ปล่อยให้นั่งจมอยู่ในบ่อส้...
มีคนตายมาก ๆ   เสียจนเวลาที่กลบดิน เกลี่ยดิน ปิดหลุมฝังศพหมู่ มือศพยังโผล่พ้นดินที่ถมขึ้นมา คนเหล่านี้ต้องพบกับการตายอย่า...
ทางรถไฟสายมรณะ ที่กลืนชีวิตเชลยศึก และกุลีชาวเอเชียที่ถูกบังคับไปนับแสนคน ได้สร้างเสร็จ และสามารถลำเลียงเสบียง และยุทโธปกร...
จนกระทั่ง ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามในปีเดียวกัน เพราะระเบิดปรมาณู 2  ลูก ที่สหรัฐฯ หย่อนลงในเมือง ฮิโรชิมา และนางาซากิ ครั้นเม...
หัวรถจักรที่เคยใช้บนเส้นทางสายมรณะในระหว่างสงคราม
... สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับทางรถไฟสายมรณะ ...  สะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ช่องเขาขาด สุสานทหารสัมพันธม...
สะพานข้ามแม่น้ำแคว ( The Bridge of the River Kwai )  ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากตัวเมือ...
ประวัติ สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ ...
ซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่ จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้น การสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้ เต็มไปด้วยความยากลำบา...
เดิมที สะพานข้ามแม่น้ำแคว ไม่เคยมีจริงในประวัติศาสตร์ แต่เนื่องจากทางอเมริกาได้ทำเป็นหนัง ดังนั้นทางจังหวัดจึงมีความเห็น...
สะพานข้ามแม่น้ำแควในอดีต สะพานข้ามแม่น้ำแควในปัจจุบัน
สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ( Kanchanaburi War Cemetery )  เนื่องจากการเกณฑ์ทหารสัมพันธมิตรมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ ผ่...
สุสานแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 17  ไร่ ตั้งอยู่หลังสถานีรถไฟกาญจนบุรี ห่างจากศูนย์กลางจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 2  กิโลเมตร ...
สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ภายในมีการตกแต่งสวยงาม ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างป...
สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก
ช่องเขาขาด กาญจนบุรี หรือ ช่องไฟนรก ( Hellfire Pass ) ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี 80  กิโลเมตร เป็นช่องเปิดที่เกิด...
ก่อสร้างโดยทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยใช้แรงงานจากเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ส่วนใหญ่เป็นชาวออสเตรเลีย ช่องเขาขา...
ในการทำงานเวลากลางคืนจะต้องใช้แสงไฟจากคบเพลิงและกองเพลิง ซึ่งเงาสะท้อนของเชลยศึกและผู้คุมที่กระทบวูบวาบบนผนังช่องเขา ทำให้...
สำนักงานสุสานทหารแห่งกระทรวงการทหารผ่านศึกออสเตรเลีย ร่วมกับกองทัพบกไทย ได้ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นบริเวณเชิงผาเหนือช่องเขาข...
ช่องเขาขาดในอดีต
ช่องเขาขาดในปัจจุบัน
สุสานทหารสัมพันธมิตรเขาปูนหรือสุสานช่องไก่  ( Chong - Kai War Cemetery )  เคยเป็นที่ตั้งค่ายเชลยศึกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริ...
ภายในมีการตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างร่มรื่น การเดินทางไปสุสานเขาปูน ทางรถยนต์ไปตามถนนลาดยางประมาณ 2  กิโลเมตร และอาจ...
สุสานทหารสัมพันธมิตรเขาปูน หรือสุสานช่องไก่
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ทางรถไฟสายมรณะ2

2,639 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,639
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทางรถไฟสายมรณะ2

 1. 1. <ul><li>ทางรถไฟสายมรณะ </li></ul>
 2. 2. ... ทำไม ?? สะพานข้ามแม่น้ำแคว จึงเป็นชื่อ ที่รู้จักโด่งดังไปทั่วโลก มันมิใช่เพราะความอลังการ หรืองดงามตระการตาใด ๆ   หากแต่ คำตอบแท้จริง มันคือความโหดร้ายทารุณ ที่เกิดขึ้นในอดีต อันขมขื่น ณ ที่แห่งนั้นต่างหาก   ที่เป็นเสน่ห์อันเร้าใจไม่มีวันจบสิ้น ...
 3. 3. แต่ถ้าหากจะย้อนมองให้ลึกซึ้งลงไปอีก ความเศร้าสลดสยดสยองที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นประวัติศาสตร์ ยากที่จะหาใดเสมอเหมือนได้นั้น แท้จริง มันอยู่บนเส้นทางรถไฟ ที่ทอดผ่านสะพานข้ามแม่น้ำแควแห่งนี้
 4. 4. ซึ่งมีระยะทางยาวไม่กี่ร้อยกิโลเมตร ที่ใช้เวลาสร้างอันรวดเร็ว และสำคัญที่สุด ก็คือ ต้องสูญเสียชีวิตคนไปถึงหนึ่งแสนคน เจ็บป่วย และพิการ อีกหลายหมื่นคน เพราะความโหดร้ายทารุณ จนทางรถไฟสายนี้ ถูกเรียกว่า &quot; ทางรถไฟสายมรณะ &quot;
 5. 5. ... ประวัติทางรถไฟสายมรณะ ...
 6. 6. ทางรถไฟสายมรณะหรือ ทางรถไฟสายพม่า ทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผ่านจังหวัดกาญจนบุรีข้ามแม่น้ำแควใหญ่ โดย สะพานข้ามแม่น้ำแคว ไปทางทิศตะวันตกจนถึงด่านเจดีย์สามองค์ เพื่อให้ถึงปลายทางที่เมืองทันบูซายัด ประเทศพม่าทางรถไฟสายมรณะมีความยาวจากหนองปลาดุกถึงสถานี ตันบูซายัดรวม 415 กิโลเมตร
 7. 7. เป็นทางรถไฟอยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ 303.95 กิโลเมตร และอยู่ในเขตพม่า 111.05 กิโลเมตร มีสถานีจำนวน 37 สถานี ทางรถไฟสายนี้สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยใช้แรงงานเชลยศึกของสัมพันธมิตรที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า
 8. 8. ปัจจุบันเส้นทางนี้ไปสุดปลายทางที่บ้านท่าเสาหรือสถานีน้ำตก ระยะทางจากสถานีกาญจนบุรีถึงสถานีน้ำตกเป็นระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถบนเส้นทางนี้ทุกวันและจัดรถไฟขบวนพิเศษสายกรุงเทพฯ - น้ำตก ทุกวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ จุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากคือช่วงสะพานข้ามแม่น้ำแคว และช่วงโค้งมรณะหรือถ้ำกระแซ ซึ่งเป็นสะพานโค้งเลียบแม่น้ำแควน้อยยาวประมาณ 400 เมตร
 9. 9. ทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยรัฐบาลญี่ปุ่นขอยืมเงินจากรัฐบาลไทย จำนวน 4 ล้านบาท การก่อสร้างใช้เวลาในการสร้างเสร็จเพียง 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ . ศ . 2485 ถึงเดือนตุลาคม พ . ศ . 2486 เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า หลังสงครามทางรถไฟบางส่วนถูกรื้อทิ้ง
 10. 10. บางส่วนจมอยู่ใต้อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ ทางรถไฟสายนี้ถือเป็นอนุสรณ์ให้รำลึกถึงเหตุการณ์สงครามในครั้งนั้น เนื่องจากน้ำพักน้ำแรงของการบุกเบิกก่อสร้าง เป็นของทหารเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มา
 11. 11. เหตุที่ทางรถไฟสายนี้ได้ชื่อว่า ทางรถไฟสายมรณะ ก็เพราะว่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกันออสเตรเลีย ฮอลันดาและนิวซีแลนด์ ประมาณ 61,700 คนและกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดีย อีกจำนวนมากมาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์
 12. 12. เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า เพื่อลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งกำลังพล เพื่อจะไปโจมตีพม่าและอินเดียต่อไป ซึ่งขณะนั้นเป็นดินแดนอาณานิคมของอังกฤษ เส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้น การสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้เต็มไปด้วยความยากลำบาก ความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหาร ทำให้เชลยศึกจำนวนหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลง
 13. 13. ทางรถไฟสายนี้สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 25 ต . ค . พ . ศ . 2486 และเปิดใช้ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ . ศ . 2486 หลังสิ้นสุดสงครามรัฐบาลไทยต้องจ่ายเงินจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อซื้อทางรถไฟสายนี้ จากอังกฤษ เส้นทางรถไฟสายนี้เป็นอนุสรณ์ของโลกที่จารึกความโหดร้ายทารุณของสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นอนุสรณ์แก่ผู้เสียชีวิตในสงครามด้วย
 14. 14. ก่อนที่จะเป็นทางรถไฟสายมรณะวันที่ 1 ธันวาคม พ . ศ . 2484  ญี่ปุ่นประกาศสงครามกับ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ   เนเธอร์แลนด์ และจีน หลังจากนั้นกองทัพอันมหาศาลของพระจักรพรรดิ ก็เคลื่อนพลแบบสายฟ้าแลบบนน่านน้ำแปซิฟิกกำลังทางอากาศจากเรือบรรทุก เครื่องบิน ได้บินขึ้นถล่มฐานทัพเรือใหญ่ของสหรัฐฯ   ที่อ่าวเพิร์ลฮาเบอร์ เกาะฮาวาย จนแหลกลาญ
 15. 15. ขณะเดียวกัน กองทัพญี่ปุ่น ก็บุกขึ้นเกาะต่างๆอีกหลายแห่งทั้งชวาฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มลายู   และอินโดจีน   ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย   สำหรับไทย ญี่ปุ่น ได้ยื่นบันทึกต่อรัฐบาล เพื่อขอเดินทัพผ่าน เพื่อไปโจมตีนอังกฤษ ที่ตั้งฐานทัพ อยู่ที่มลายูและพม่า จึงขออย่าให้ไทยขัดวาง   โดยญี่ปุ่น ให้การรับรองว่า จะไม่ทำลายอธิปไตยของไทย
 16. 16. แต่ในระหว่างเจรจาหาข้อตกลงกองเรือรบญี่ปุ่น ได้เคลื่อนเข้าอ่าวไทยแล้วในคืนวันที่   7 ธันวาคมพ . ศ . 2484 และส่งหน่วยรบขึ้นบก ตลอดแนวฝั่งทะเล ด้านตะวันออกของไทย  
 17. 17. การบุกรุกดินแดนแบบจู่โจม ทำให้เกิดการต่อสู้กัน อย่างนองเลือด ระหว่างหน่วยทหารตำรวจและยุวชนทหารกับกองทัพทหารญี่ปุ่น ทุกจุดที่บุกขึ้นมา   มีการปะทะกันอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ ปัตตานีสงขลา นครศรีธรรมราช และประจวบคีรีขันธ์ ทำให้บาดเจ็บล้มตายกันมากมายทั้งสองฝ่าย
 18. 18. จนถึงเวลา 6.50 น . ของวันที่ 8 ธันวาคม   พ . ศ . 2484  ญี่ปุ่น ก็ได้ยื่นบันทึก ถึงรัฐบาลไทยอีก ซึ่งเป็นคำแถลงในสภาพิเศษของนายพลโตโจ   แม่ทัพญี่ปุ่น มีอยู่ทั้งหมด   3  ข้อ   ในข้อที่   3  นั้นเกี่ยวโยงกับไทยโดยตรง คือ
 19. 19. &quot; รัฐบาลญี่ปุ่น ได้พยายามที่จะกระทำทุกทางแล้ว ด้วยสันติวิธี ในการเจรจา ที่กรุงวอชิงตัน แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ จึงจำเป็นต้องทำสงครามกัน และนอกจากนั้น ถ้าจะมองดูสงครามทางด้านยุโรปแล้ว จะเห็นได้ว่า สงครามได้ใกล้เข้ามา จะถึงอิรัก และอิหร่านอยู่แล้ว
 20. 20. น่ากลัวว่าอาจลุกลามมาถึงประเทศไทยได้ เพราะฉะนั้น พวกเราชาวเอเชีย จะต้องร่วมมือกัน เพื่อทำให้เอเชีย เป็นของคนเอเชีย บัดนี้ ประเทศญี่ปุ่น ได้เตรียมสู้รบกับข้าศึกของเราแล้ว   ไม่ใช่จะมาต่อสู้กับคนไทยเลย ถึงแม้จะมีการต่อสู้กัน และกองทัพญี่ปุ่น ได้ผ่านประเทศไทยไปแล้ว
 21. 21. ญี่ปุ่น ก็จะไม่ถือว่า ไทยเป็นข้าศึก แต่ถ้าหาว่า ไทยจะร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียว กับญี่ปุ่นแล้ว   คำว่า เอเชียเป็นของคนเอเชีย ก็จะเป็นอันสำเร็จผลแน่ และประเทศไทย อันเป็นประเทศเอกราชอยู่แล้วนั้น ก็จะเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นของจากไทยคือ ขอให้กองทัพของญี่ปุ่น ผ่านผืนแผ่นดินไทยไป เท่านั้น  
 22. 22. ทั้งนี้ ก็ด้วยความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ เพราะฉะนั้น จึงใคร่ของความสะดวก โดยขออย่าให้กองทัพทั้งสองต้องมารบกันเองเลย เพราะญี่ปุ่น ไม่ถือว่าไทยเป็นศัตรู   จึงหวังว่า ไทยจะมีความสามัคคีร่วมมือกับญี่ปุ่น ในความจำเป็นครั้งนี้ กับขอให้จัดกำลังตำรวจ ระวังรักษาชาวญี่ปุ่น ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยทั่วไปด้วย &quot;
 23. 23. รัฐบาลไทย ได้เปิดประชุมด่วนอย่างเคร่งเครียด พิจารณาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนอกประเทศ และภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสู้รบตามแนวฝั่งทะเล ไทยมีแต่เสียเปรียบ
 24. 24. ในที่สุด จอมพล ป . พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี จึงตัดสินใจสั่งให้หยุดยิง และระงับการต่อสู้ทุกด้าน ยอมให้กองทัพญี่ปุ่นผ่านได้ เมื่อเวลา 7.30 น . ของวันที่   8 ธันวาคมพ . ศ . 2484    ถึงรุ่งขึ้นกลางปี พ . ศ . 2485  ญี่ปุ่นก็ประสบชัยชนะในแปซิฟิก และเอเชียอาคเนย์ โดยสิ้นเชิง
 25. 25. ระยะแรก ๆ   นั้น   ญี่ปุ่น ได้ลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ และเสบียงต่าง ๆ   จากสิงคโปร์ ผ่านช่องแคบมะละกา ไปยังเมาะละแหม่ง และร่างกุ้ง ประเทศพม่า แต่การลำเลียงทางทะเล ถูกโจมตีจากการทิ้งระเบิดของเครื่องบินฝ่ายพันธมิตร อยู่ตลอดเวลา ญี่ปุ่นจึงเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงเป็นทางบก โดยการสร้างทางรถไฟ ให้เชื่อมต่อกัน จากสิงคโปร์ขึ้นมาทางสงขลา ถึงกรุงเทพฯ และผ่านไปกาญจนบุรี เพื่อเข้าพม่าทาง เมาะละแหม่ง และร่างกุ้ง
 26. 26. เป็นที่เปิดเผยต่อมาภายหลังว่า ญี่ปุ่นได้วางแผนไว้แล้วอย่างรอบคอบ และแยบยล ก่อนประกาศสงครามกับพันธมิตร เกี่ยวกับภูมิประเทศในแถบนี้ โดยญี่ปุ่นส่งสายลับ ปลอมตัวเข้ามาอยู่ในเมืองไทยในลักษณะของ ผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ   รวมทั้งเป็นพรานเบ็ด ในแม่น้ำแคว เพื่อวัดระดับ ความลึกของน้ำ
 27. 27. และเป็นนักนิยมไพร เพื่อสำรวจเส้นทางวางรางรถไฟ พร้อมกับคำนวณ ตัวเลข จำนวนเงินที่จะใช้จ่ายในการสร้าง ปรากฏว่า สูงมากจึงชะลอไว้ก่อน แต่เมื่อมีความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ ญี่ปุ่นจึงตัดสินใจสร้าง
 28. 28. ทางรถไฟสายมรณะ ซึ่งกลายเป็นชื่อที่ควบคู่ไปกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว ที่เลื่องลือกระฉ่อนไปทั่วโลก   จึงเริ่มต้นขึ้นในปี พ . ศ . 2485 นั่นเอง   ก่อนลงมือสร้าง ญี่ปุ่นได้เสนอแผนการสร้างทางรถไฟ เริ่มจากชุมทางหนองปลาดุก จังหวัดราชบุรี แล้วต่อไปยังประเทศพม่า ทางด้านเมาะละแหม่ง ดังกล่าว ต่อรัฐบาลไทย
 29. 29. ทางหัวหน้า คณะรัฐบาล คือ จอมพล ป . พิบูลสงคราม จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผสม ขึ้นมาพิจารณาเรื่องต่าง ๆ   ตามที่ฝ่ายกองทัพญี่ปุ่นเสนอมา ซึ่งคณะกรรมการ ประกอบด้วย
 30. 30. <ul><li>พันเอก   เชย   พันธุ์เจริญ </li></ul><ul><li>เป็นประธานในการสร้างทางรถไฟ </li></ul><ul><li>ร้อยโท   คำ   ปัทมาดิสต์ </li></ul><ul><li>เป็นกรรมการฝ่ายทหาร </li></ul><ul><li>หม่อมหลวง ทองคำเปลว   ทองใหญ่ </li></ul><ul><li>เป็นกรรมการฝ่ายทหาร </li></ul><ul><li>- พันโท   หม่อมเจ้า พิสิษฐดิส   ดิสกุล </li></ul><ul><li>พันตรี หม่อมเจ้า ประเสริฐศรี   ชยางกูร   </li></ul><ul><li>ประจำกองอำนวยการผสม </li></ul>
 31. 31. คณะกรรมการฝ่ายไทย และฝ่ายกองทัพญี่ปุ่น ได้เปิดประชุมกัน ครั้งแรก ในวันที่ 8 สิงหาคม พ . ศ . 2485  ผลสรุปออกมา กองทัพญี่ปุ่น ของสร้างทางรถไฟเอง ขอให้ไทยอำนวยความสะดวกให้ตามสมควร   แต่ฝ่ายไทยแย้งว่า ขอเป็นฝ่ายสร้างเอง โดยให้ญี่ปุ่นส่งวัสดุที่จะใช้ในการสร้างให้ไทย และมีข้อแม้ว่า ภายหลังการวางรางเสร็จแล้ว ขอมิให้กองทัพญี่ปุ่นเรียกคืนไป
 32. 32. จากนั้น ก็มีการประชุมกันอีก   ซึ่งการเจรจา ได้พูดถึงรายละเอียดมากมาย พลตรี เซจิ   โมริยานายทหารหัวหน้าผู้แทนฝ่ายกองทัพญี่ปุ่น ได้กล่าวเน้นว่า ญี่ปุ่น มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการรบต่อไปอีก ดังนั้น การสร้างทางรถไฟไทย - พม่า จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และยืนยันจะขอสร้างเอง เพื่อให้รวดเร็ว เพราะญี่ปุ่น มีวิศวกรที่ชำนาญกว่า และให้สัจจะว่า ทางสายนี้ กองทัพพระจักรพรรดิ จะสร้างให้แล้วเสร็จภายในเวลา   1  ปี
 33. 33.      แต่ปัญหาที่ติดตามมาก็คือ การสร้างทางรถไฟ จะต้องกระทบกระเทือน ต่อประชาชน ที่ทางรถไฟพาดผ่านไป เพราะญี่ปุ่นทำโดยความรวดเร็ว อาจไม่คำนึง ถึงผลกระทบต่อคนไทยที่รัฐบาลรับผิดชอบ เรื่องนี้ญี่ปุ่นยอมรับ และบอกว่า เมื่อจำเป็น ก็ต้องจ่ายเงินให้เป็นการตอบแทน
 34. 34. การเจรจายังหาข้อยุติไม่ได้ ฝ่ายไทยจึงเสนอให้แบ่งตอนกันสร้าง โดยไทย จะเริ่มสร้างจากชุมทางหนองปลาดุก ไปถึงกาญจนบุรี จากนั้น ต่อไปถึง เจดีย์สามองค์ ให้ญี่ปุ่นสร้าง ญี่ปุ่นแย้งว่า การแบ่งตอนกันสร้างนั้น ถ้าได้ลงมือทำงานกันจริง ๆ   แล้วจะลำบากและขลุกขลักมาก
 35. 35. ไทยจึงไม่จำเป็น ต้องสร้างก็ได้ เป็นแต่ช่วยเหลือในการเวนคืนที่ดิน เครื่องมือและอุปกรณ์ก็พอ เรียกว่าร่วมมือกัน ไทยตอบว่า หาญี่ปุ่นทำเกรงว่า จะพูดกับทางงานฝ่ายช่าง ไม่รู้เรื่อง ดังนั้น ให้ไทยทำช่วยตอนที่ง่าย ๆ   ส่วนตอนยาก ๆ   ก็ให้ญี่ปุ่นทำไป
 36. 36. ญี่ปุ่นอ้างว่า ที่จะไปทำนั้น มีทหารญี่ปุ่นมาก เชลยก็มาก เกรงกว่า จะมีเรื่องกัน ไทยว่า เรื่องนี้ จะคอยดูแลราษฎรไม่ให้ไปเกิดการโต้เถียงกัน แต่เรื่องที่ญี่ปุ่น จะไปเที่ยวขุดดินในที่ของเขาเหล่านั้นไปถมทางรถไฟ ปัญหาใหญ่ต้องเกิดขึ้นแน่ เพราะเป็นทั้งที่นาและบ้าน จึงควรจะให้ไทยทำตั้งแต่หนองปลาดุก ถึงกาญจนบุรี ตามที่เสนอไปแล้ว จากนั้นให้ญี่ปุ่นสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแคว และทำทางรถไฟ ต่อไป ก็น่าจะหมดปัญหา
 37. 37. ญี่ปุ่นยังไม่แน่ใจถามว่า แล้วไทยจะสร้างเสร็จภายใน 1 ปี หรือ   ไทย ... รับรองเสร็จแน่   ญี่ปุ่น .. 60 กิโลเมตร ที่จะรับไปทำนั้น ขอให้อยู่ภายใต้ บังคับบัญชาของญี่ปุ่นได้หรือไม่   ไทย ... ขอให้ยอมรับในหลักการก่อนว่าจะยินยอม หรือไม่ ส่วนการบังคับบัญชานันเราจะจัดการต่อให้เรียบร้อย   ญี่ปุ่น .. อยากรู้ว่า จะให้ใครสร้างไทย ... เอาใครสร้างนั้น ไม่ต้องถาม สร้างให้เสร็จก็แล้วกัน
 38. 38. การเจรจา ญี่ปุ่นตกลงยอมรับข้อเสนอของไทย โดยตกลงว่างานที่ฝ่ายไทยทำ คือ พูนดินแนวทางที่จะวางรางรถไฟจากชุมทางหนองปลาดุกถึงแม่น้ำแควใหญ่ ส่วนการวางรางเหล็กนั้นเป็นของญี่ปุ่น   ภายหลังตกลงกันได้ จึงมีการสำรวจร่วมกัน ระหว่างวิศวกรไทย และญี่ปุ่น ฝ่ายไทยมีนายชาติชาย   จันทรโปรย นายช่างทางสาย กาญจนบุรี และ ม . ร . ว . ปราณเนาวศรี เนาวรัตน์ นายช่างผู้ช่วยกองแบบแผน ส่วนฝ่ายญี่ปุ่น มีร้อยตรี คาวาซากิ   เป็นหัวหน้าคณะ
 39. 39. เริ่มออกเดินทางสำรวจ ในวันที่ 20 เมษายนพ . ศ . 2485  ด้วยขบวนรถไฟจากหัวลำโพง เวลา 7.40 น . ไปลงที่ สถานีบ้านโป่ง แล้วใช้รถยนต์ต่อไปจนถึงกาญจนบุรี จากนั้น ก็ทำการสำรวจ ไปจนถึงไทรโยค ต้นแม่น้ำแม่กลอง
 40. 40. การสำรวจครั้งที่   2  โดยคณะสำรวจชุดเดิม ตั้งแต่วันที่   28  เมษายน   พ . ศ . 2485 ครั้งนี้ได้เดินทางไปจนถึงชายแดนไทย - พม่า และต่อมาอีกหลายครั้ง ได้มีการนัดหมายพบกัน ระหว่างฝ่ายไทยกับทหารญี่ปุ่น ซึ่งสร้างทางรถไฟ ในเขนพม่า   โดยเดินทางเข้ามาทางเมืองเมาะละแหม่งถึง สังขละซึ่งการเดินทาง ครั้งนี้ ญี่ปุ่นทางพม่ามีนายทหาร 5 นาย ใช้ช้าง 5 เชือก ควาญประจำช้างอีก 8 คน และมีคนนำทางเป็นคนไทย
 41. 41.      เมื่อการสำรวจเป็นที่เรียบร้อย ทางรถไฟสายมรณะ ก็เริ่มขึ้น ในเดือนตุลาคม พ . ศ . 2485  โดยญี่ปุ่นเป็นฝ่ายวางรางเหล็กไปตามแนวบนพูนดิน ที่ไทยสร้างจาก สถานีชุมทางหนองปลาดุก ถึงท่ามะขาม   อำเภอเมือง   กาญจนบุรี ระยะทาง   55  กิโลเมตร  
 42. 42. ส่วนสะพานข้ามแม่น้ำ สร้างทั้งสะพานไม้และสะพานเหล็กไปพร้อม ๆ   กัน ทั้งรางและสะพานไม้ใช้เวลาสร้าง 4 เดือน สามารถให้รถไฟเดินทางเป็นครั้งแรก ในเดือนกุมภาพันธ์พ . ศ . 2486  จนถึงเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน สะพานที่เป็นเหล็ก จึงสร้างเสร็จ
 43. 43. ทางรถไฟสายมรณะ นับจากสะพานข้ามแม่น้ำแคว ญี่ปุ่นสร้างต่อไปที่เขาปูน 2 กิโลเมตร ต่อไปยังบ้านเก่า ระยะทาง 31 กิโลเมตร ไปท่ากิเลน 8 กิโลเมตร ไปวังสิงห์ 12 กิโลเมตร ไปลุ่มสุ่ม 2 กิโลเมตร ไปวังโพ 4 กิโลเมตร ไปช่องแคบ 7 กิโลเมตร ไปท่าเสา ( ซึ่งเป็นแคมป์เชลยศึก เรียกแคมป์ท่าเสา ต่อมาเรียกสถานีน้ำตก ) 9 กิโลเมตร ไปไทยโยคใหญ่ 38 กิโลเมตร ไปลิ่นถิ่น 13 กิโลเมตร ไปบ่อน้ำร้อน หินดาด 17 กิโลเมตร
 44. 44. ไปท่าขนุน ( ทองผาภูมิ ) 20 กิโลเมตร ไปเกริงไกร 32 กิโลเมตร ไปกุงกุย 12 กิโลเมตร ไปแก่งกล้วย 32 กิโลเมตร แล้วไปเชื่อมต่อกับ ทางรถไฟจากเมาะละแหม่ง ที่บริเวณด่านเจดีย์สามองค์ รวมเส้นทางที่ญี่ปุ่น เป็นฝ่ายสร้าง 239 กิโลเมตร   ถ้ารวมทั้งหมดของทางรถไฟที่สร้างขึ้นใหม่ ตั้งแต่ หนองปลาดุก ถึงสุดปลายทาง มีความยาว 294 กิโลเมตร
 45. 45. ภาพถ่ายทางอากาศทางรถไฟสายมรณะ ทางรถไฟสายมรณะ
 46. 46. ขบวนรถไฟลำเลียงยุทธปัจจัย กำลังข้ามสะพานไม้ ซึ่งอยู่ใต้สะพานเหล็กลงมา จะเห็นสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสะพานเหล็กอยู่ทางด้านขวามือ ของภาพ และเป็นสะพาน ที่เหลือยู่ในทุกวันนี้ เชลยศึกออสเตรเลีย แบกไม้หมอนมาวางเรียงโดยมีทหารญี่ปุ่นยืนคุม
 47. 47. ทางรถไฟนี้ เดิมญี่ปุ่น มีเป้าหมายจะให้เสร็จสมบูรณ์ ในเดือนพฤศจิกายน แต่ปรากฏว่า ญี่ปุ่นสามารถสร้างได้เสร็จก่อนกำหนด 1 เดือน ในวันที่ 25 ตุลาคม   พ . ศ . 2486 จึงเป็นวันฉลองความสำเร็จ ของทหารพระจักรพรรดิ    
 48. 48. การที่ทางรถไฟสายนี้ ถูกเรียกว่า เป็นทางรถไฟสายมรณะ โดยเฉพาะ นับตั้งแต่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ไปตามแนวลำแม่น้ำแควน้อย จรดชายแดน ที่ &quot; นีก้า &quot; ซึ่งอยู่ตอนใต้ของเมืองเมาละแหม่ง
 49. 49. เนื่องจากว่าบรรดาเชลยศึกประเทศพันธมิตร ที่ญี่ปุ่นกวาดต้อนมาจากฟิลิปปินส์   อินโดนีเซียสิงคโปร์   มลายูและกรรมกรทั้งไทย   จีน   แขก   ซึ่งมีจำนวนรวมประมาณ 170,000 คน ส่วนหนึ่ง ต้องเสียชีวิตลง เพราะความโหดร้ายทารุณ ทั้งจากทหารญี่ปุ่น และจากภัยธรรมชาติถึงแสนคน ยังที่ต้องพิกลพิการอีกนับหมื่น เพียงเพื่อสร้างทางรถไฟสายเดียวที่ยาว ไม่กี่ร้อยกิโลเมตร
 50. 50. นับว่าเป็นโศกนาฏกรรม อันใหญ่หลวงของมนุษย์โลก ที่ใคร ๆ   ก็ไม่สามารถลบ ออกไปจากความทรงจำได้ และที่กล่าวกันว่า &quot; ทางรถไฟสายนี้ ฝ่ายพันธมิตร ต้องสูญเสียไป 1 ศพ ต่อ 1 ไม้หมอนที่รองรางรถไฟ &quot; นั้น ไม่เกินไปจากความจริงเลย
 51. 51. ทางรถไฟสายมรณะ ไต่ไปตามหน้าผา ริมแม่น้ำแควใหญ่ อย่างหวาดเสียว หลายแห่งของทางรถไฟ ต้องข้ามเหวไป ในสภาพที่เห็นในภาพนี้
 52. 52. ดังบันทึกของ George  Voges อดีตเชลยศึก เขียนไว้ใน THAILAN - BURMA RAIL ROAD ตอนหนึ่งว่า ...      เราต้องรับผิดชอบในการสร้างสะพาน สองสะพาน ซึ่งห่างประมาณ 1 ไมล์จากค่าย หลังอาหารเช้า แล้วเราก็เดินแถวเรียงหนึ่ง เพื่อไปทำงาน เอาอาหารกลางวันติดตัวไปด้วย และทำงานจนถึง 6 โมงเย็นทุกวัน
 53. 53. บ่ายวันนั้น เราถือเหล็กแหลม ไม้ เชือก ไปยัง ที่สร้างสะพาน สะพานหนึ่งยาว 40 หลา อีกสะพานหนึ่ง สั้นกว่าเล็กน้อย ข้ามแนว 2 แห่ง ซึ่งลึกเกินไป หากจะคิดถมดิน มันไม่ใช่งานของผู้มีความรู้ ด้านวิศวกรรม เราต้องเป็นกรรมกร - กุลี แต่วิธีการสร้าง แบบของญี่ปุ่นนั้นง่าย และอายุการใช้งานเพียงชั่วคราว   
 54. 54. ครั้งแรก ตั้งเสาเอาตะลุมพุก กระแทกเข็มลงในดิน ใช้คนสองชุด สำหรับดึงเชือกหลายเส้น แล้วปล่อยลูกตุ้ม กระแทกให้เข็มใหญ่ลึกลงไปในดิน เมื่อเข็มเหล่านี้ หยั่งลึก และได้ระดับดีแล้ว ก็สร้างสะพานไม้ บนฐานไม้เหล่านั้น เชลยสงครามบางคน นั่งถาก แต่เสาเข็มให้แหลม บางคนาดึงเชือกลากลูกรอก เอาไม้สักขึ้นจากแม่น้ำระยะ 30 ฟุต จากเบื้องล่าง
 55. 55. อะไรก็พอทน แต่แสงแดดในยามบ่าย แผดเผาผิวหนังพวกเรา จนไหม้เกรียม แถมกางเกง ซึ่งไม่มีจะนุ่งด้วย เอาเศษผ้ามาทำเป็นผ้าเตี่ยว ปกปิดบัง เครื่องเพศไว้เพียงนิดเดียว เหงื่อไหลโทรมกาย ไหลเข้าตาแสบ การฉุดดึงไม้ใหญ่ให้เข้าที่ ดังทาสฟาโรห์ สร้างปิระมิดในอียิปต์สมัยโบราณ นั่งร้านสูง มีทหารญี่ปุ่นคนหนึ่ง คอยบอกให้สัญญาณ ปล่อยลูกตุ้ม ลงบนเข็ม แล้วก็เริ่มลากชักไปใหม่
 56. 56. เสียงนับ 1 - 2 ดังตลอดเวลาบ่าย มือพอง เลือดไหล แสดงแดดในยามบ่าย ไม่เคยเวทนาปรานีใคร   พอ 6 โมงเย็น เราก็ลงอาบน้ำพร้อม ๆกับพลทหารงานทำสะพานร้ายทารุณกว่าพูนดินทำถนน รอรับรางรถไฟ เรารู้ทุกคนว่า ทะระโมโต้ เกลียดนายทหารมากกว่าพลทหารและนายสิบสิ่งที่กล่าวมานี้เป็นงานประจำวันของชุดเชลยสงคราม ระดับนายทหารสัญญาบัตร จนสะพาน 2 แห่งนี้ แล้วเสร็จ และเราออกจากค่ายชนไก่
 57. 57. ด้วยเวลาเพียงวันเดียว เราเอาซุงขนาดใหญ่ขึ้นจาก แม่น้ำ 88 ตัน ด้วยมือและเรี่ยวแรงของมนุษย์ แล้วแบกต่อไปอีก 60 หลา วางซ้อนไว้ ทำไปจนกว่า จะหมดแรงหรือเจ็บป่วย ....
 58. 58. สภาพเชลยศึกในค่ายกักกัน ตู้รถไฟที่ใช้คุมขังเชลยศึก ในสงคราม
 59. 59. ได้กล่าวถึงการสร้างทางที่ท่าขนุน ( ทองผาภูมิ ในปัจจุบัน ) ว่า ... เป็นช่วงที่พวกเราจะต้องรับผิดชอบ ทำดิน พูนดิน และทำสะพาน   ภูมิประเทศช่วงนี้ สุดลำเค็ญ ด้านหนึ่งของขอบถนน เป็นเขาชั้นหนึ่งในสาม สูงหลายร้อยฟุต ยอดเขาปกคลุมด้วยไผ่ และป่าสูง และด้านข้าง ๆ   มีสภาพเป็นเหว หวาดเสียว ไม่น่าดูเลย สำหรับความลึก     
 60. 60. ตรงที่เป็นเหวลึกนี้ พวกเชลย จะต้องขุดเจาะ ทำทางรถไฟเลาะไปตลอด และขนดิน หิน ไม่ให้ขวางทาง และจะต้องยืนทำงานตัวตรง ทำมุมกับหน้าผาก 60 องศา และหุบเขาแห่งหนึ่งๆ   ก็หมายถึงสะพานหรือท่อน้ำลอด      ถ้าไม่ถูกบีบบังคับที่เช่นว่านี้ ทำเองก็คงต้องใช้เวลา หลายปี ...
 61. 61. และอีกตอนหนึ่ง บรรยายถึงสภาพความโหดร้ายว่า      วันวานนี้เสียชีวิต 9 คน และก่อน 11 โมงเช้าวันนี้ ตายไปอีก 2 คน บรรดากุลีเหล่านี้ ( หมายถึง พวกทมิฬ คนงานที่กวาดต้อนมาจากมลายู ) ได้เข้ามาอยู่ใน ประเทศไทย ประมาณ 4 เดือน   แพทย์สองคนได้บอกว่า อย่างน้อย ๆ   ตายไปแล้วถึงแสนคน   พวกเขา ตายอย่างไร     
 62. 62. ที่ตำบลท้องช้าง วันแรก ๆ   นายทหารผู้หนึ่ง ถูกโบยตีอย่างหนัก เพราะไม่ยอมสังหารคนป่วยทมิฬ ผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นอหิวาตกโรคใกล้ตาย เขาออกไปพบกับ นายทหารอังกฤษคนอื่น ๆ   ทุกวัน เพื่อไปเก็บศพกุลี เหล่านั้น ซึ่งคลานไปตายในป่า นำมาเผาเสีย    
 63. 63. ครั้งหนึ่ง ชาวทมิฬชราผู้หนึ่ง ยันตัวขึ้น ขณะอยู่ในเปล ซึ่งวางระหว่างศพ กำลังจะลงในหลุม ที่ฝังรวมกัน ทหารญี่ปุ่นที่ควบคุม ก็ฟาดศีรษะทมิฬผู้นั้น ด้วยพลั่ว ร่างของเหลื่อเซถลาลงไปกองสุมรวมกันศพ เหล่านั้น ก่อนที่จะถูกดินกลบ
 64. 64. วิธีกำจัดศพพวกทมิฬ โดยทั่วไป ก็คือ โยนศพลงไปในแม่น้ำ ส่วนมากจะถูกทิ้งให้ตายในที่แจ้ง ก่อนจะตาย ก็ปล่อยให้นั่งจมอยู่ในบ่อส้วม ( เพราะเป็นอหิวาตก์ฯ ถ่ายไม่หยุด ) แมลงวันตอมเต็มตัว      ศพหนึ่งนั่งพิงต้นไม้ ถูกสัตว์ประเภทหนู - เม่น มาแทะ เหลือแต่กระดูกขาวโพลน ภายใน 48 ชั่วโมง โครงกระดูกก็ยังอยู่ในลักษณะเดิม คือท่านั่งถ่าย ...
 65. 65. มีคนตายมาก ๆ   เสียจนเวลาที่กลบดิน เกลี่ยดิน ปิดหลุมฝังศพหมู่ มือศพยังโผล่พ้นดินที่ถมขึ้นมา คนเหล่านี้ต้องพบกับการตายอย่างทารุณ และทรมาน ทุกรูปแบบที่โลกนี้จะพึงมี ....      ทั้งหมดเป็นเพียงแค่บางเสี้ยวของเรื่องราว ที่ George  Voges เขียนเล่าไว้ในบันทึกดังกล่าวของเขา
 66. 66. ทางรถไฟสายมรณะ ที่กลืนชีวิตเชลยศึก และกุลีชาวเอเชียที่ถูกบังคับไปนับแสนคน ได้สร้างเสร็จ และสามารถลำเลียงเสบียง และยุทโธปกรณ์ ได้วันละ 3,000 ตัน มีเวลาอยู่ได้ไม่ถึง 3 ปี ในปี พ . ศ . 2488 เครื่องบินของฝ่ายพันธมิตร ได้มาทิ้งระเบิดสะพานข้าม แม่น้ำเสียหาย แต่เชลยศึก ก็ต้องเสียชีวิตไปด้วยมากมาย เช่นกัน เพราะการทิ้งระเบิด ไม่สามารถรู้ได้แน่ชัดว่า แคมป์เชลยศึก ตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง     
 67. 67. จนกระทั่ง ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามในปีเดียวกัน เพราะระเบิดปรมาณู 2 ลูก ที่สหรัฐฯ หย่อนลงในเมือง ฮิโรชิมา และนางาซากิ ครั้นเมื่อสงครามปิดฉากลง ทุกสิ่งทุกอย่าง จึงกลายเป็นอดีตอันเศร้าสลด ให้กล่าวถึง ความโหดร้าย อันเป็นอมตะจนทุกวันนี้
 68. 68. หัวรถจักรที่เคยใช้บนเส้นทางสายมรณะในระหว่างสงคราม
 69. 69. ... สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับทางรถไฟสายมรณะ ... สะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ช่องเขาขาด สุสานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่
 70. 70. สะพานข้ามแม่น้ำแคว ( The Bridge of the River Kwai ) ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 323 ประมาณ 4 กิโลเมตร แยกซ้ายประมาณ 400 เมตร มีป้ายบอกทางชัดเจน
 71. 71. ประวัติ สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่น ได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดา และนิวซีแลนด์ประมาณ 61,700 คน และกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดีย อีกจำนวนมาก มาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า
 72. 72. ซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่ จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้น การสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้ เต็มไปด้วยความยากลำบากความทารุณของสงครามและโรคภัย ตลอดจนการขาดแคลนอาหาร ทำให้เชลยศึกหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสะพานข้ามแม่น้ำแควเดิมได้รับความเสียหาย และรัฐบาลไทยได้ซ่อมแซมใหม่ ภายหลังสงครามสิ้นสุดลง เมื่อปี พ . ศ . 2489 จนสามารถใช้งานได้ดังเดิม ปัจจุบัน มีการยกย่องให้สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ
 73. 73. เดิมที สะพานข้ามแม่น้ำแคว ไม่เคยมีจริงในประวัติศาสตร์ แต่เนื่องจากทางอเมริกาได้ทำเป็นหนัง ดังนั้นทางจังหวัดจึงมีความเห็นให้ตั้งชื่อสะพานที่ท่ามะขามให้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำแคว เพื่อให้เหมือนในหนัง และได้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวมาตามหาจริงๆ สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น สะพานเดิมนั้นจะเป็นเหล็กโค้ง ส่วนที่เป็น 4 เหลี่ยมเป็นการซ่อมแซม สะพานเหล่านี้เดิมทีมีมากมายหลายแห่งในประเทศไทยและลาวพม่าแต่ส่วนใหญ่ทำจากไม้ ในไทยมีที่ทำจากเหล็กไม่ถึง 15 สะพาน
 74. 74. สะพานข้ามแม่น้ำแควในอดีต สะพานข้ามแม่น้ำแควในปัจจุบัน
 75. 75. สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ( Kanchanaburi War Cemetery ) เนื่องจากการเกณฑ์ทหารสัมพันธมิตรมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ ผ่านกาญจนบุรีไปเมียนมาร์ของกองทัพญี่ปุ่น ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเหตุให้เชลยศึกพันธมิตรเสียชีวิตที่กาญจนบุรีเป็นจำนวนมาก สุสานแห่งนี้บรรจุกระดูกของทหารสัมพันธมิตร จำนวน 6,982 หลุม
 76. 76. สุสานแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 17 ไร่ ตั้งอยู่หลังสถานีรถไฟกาญจนบุรี ห่างจากศูนย์กลางจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 2 กิโลเมตร ในเขตบ้านดอนรัก ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี
 77. 77. สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ภายในมีการตกแต่งสวยงาม ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเยี่ยมชมจำนวนมากเพราะเป็นเส้นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ และอยู่ห่างจากสถานีรถไฟกาญจนบุรีเพียง 300 เมตร เท่านั้น
 78. 78. สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก
 79. 79. ช่องเขาขาด กาญจนบุรี หรือ ช่องไฟนรก ( Hellfire Pass ) ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี 80 กิโลเมตร เป็นช่องเปิดที่เกิดจากการขุดเจาะภูเขา อยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะ เพื่อลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังพล เพื่อไปโจมตีพม่าและอินเดีย ซึ่งขณะนั้นเป็นดินแดนอาณานิคมของอังกฤษ
 80. 80. ก่อสร้างโดยทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยใช้แรงงานจากเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ส่วนใหญ่เป็นชาวออสเตรเลีย ช่องเขาขาดมีความยาวกว่า 110 เมตร สูงชัน 17 เมตร เป็นช่องเปิดที่ใหญ่ที่สุดของทางรถไฟสายนี้ การขุดเจาะเริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายน พ . ศ . 2486 แต่งานล่าช้ากว่ากำหนดจึงต้องเร่งงาน โดยแรงงานแต่ละกะจะต้องทำงาน 18 ชั่วโมง
 81. 81. ในการทำงานเวลากลางคืนจะต้องใช้แสงไฟจากคบเพลิงและกองเพลิง ซึ่งเงาสะท้อนของเชลยศึกและผู้คุมที่กระทบวูบวาบบนผนังช่องเขา ทำให้ช่องเขานี้ได้รับการขนานนามว่า &quot; ช่องไฟนรก &quot; ( Hellfire Pass ) ทหารญี่ปุ่นเรียกช่องเขานี้ว่า ช่องเขา &quot; โคเนียว &quot; ( Konyu cutting )
 82. 82. สำนักงานสุสานทหารแห่งกระทรวงการทหารผ่านศึกออสเตรเลีย ร่วมกับกองทัพบกไทย ได้ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นบริเวณเชิงผาเหนือช่องเขาขาด จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สอง เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ . ศ . 2539 และในวันที่ 25 เมษายนของทุกปี จะมีการประกอบพิธีรำลึกเชลยศึกผู้เสียชีวิต ณ บริเวณช่องเขาขาดแห่งนี้
 83. 83. ช่องเขาขาดในอดีต
 84. 84. ช่องเขาขาดในปัจจุบัน
 85. 85. สุสานทหารสัมพันธมิตรเขาปูนหรือสุสานช่องไก่ ( Chong - Kai War Cemetery ) เคยเป็นที่ตั้งค่ายเชลยศึกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยฝั่งตะวันออกในตำบลเกาะสำโรงอำเภอเมืองกาญจนบุรีห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ 2 กิโลเมตร ขนาดเล็กกว่าสุสานกาญจนบุรี ( ดอนรัก ) มีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ บรรจุศพเชลยศึกรวม 1,750 หลุม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหารอังกฤษ
 86. 86. ภายในมีการตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างร่มรื่น การเดินทางไปสุสานเขาปูน ทางรถยนต์ไปตามถนนลาดยางประมาณ 2 กิโลเมตร และอาจเดินทางโดยเรือที่หน้าเมืองกาญจนบุรี ตามลำน้ำแควน้อยอีกประมาณ 2 กิโลเมตร
 87. 87. สุสานทหารสัมพันธมิตรเขาปูน หรือสุสานช่องไก่

×