Opiskelijavalintauudistus ja kaksiportaisuus

610 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
610
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Opiskelijavalintauudistus ja kaksiportaisuus

 1. 1. Opiskelijavalintauudistus, opin tojen rakenteet ja opintotuen kaksiportaiusuusSuvi Pulkkinen ja Heidi VesterinenTDK-opintovastaaville 2.4.2012
 2. 2. OPISKELIJAVALINTAUUDISTUS• MITÄ SE ON JA MITÄ SE MEILLE TARKOITTAA?
 3. 3. OpiskelijavalintauudistusTaustalla:Korkeakoulut uudistavat opiskelijavalintaansa ja kehittävät opintojenrakennetta korkeakouluopintojen aloittamisiän alentamiseksi, opintojennopeuttamiseksi ja keskimääräisen työelämään siirtymisiänalentamiseksi. Ylioppilastutkinnon painoarvoa opiskelijavalinnoissalisätään ja ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevat valitaan omanahakijaryhmänään. Opinto-ohjaajakoulutuksessa käynnistetäänmääräaikainen laajennusohjelma ja opintojen ohjausta lisätään.Korkeakoulujen yhteinen sähköinen hakujärjestelmä valmistellaanotettavaksi käyttöön vuonna 2013. Yliopistot ottavat lisäksi käyttöönsävaltakunnallisen opiskelijapalautejärjestelmän ja ammattikorkeakoulutjatkavat opiskelijapalautejärjestelmän sisällöllistä kehittämistä.Huom! Kshj käyttöön vasta myöhemmin, tavoitteena 2014 mutta onnistuuko?
 4. 4. Korkeakouluopintojenrakenteen kehittäminen-mm. hakeminen laajempiinkokonaisuuksiin, suuntautuminen myöhemminopinnoissa-joustava siirtyminen korkeakoulun sisällä jakorkeakoulujen välillä, erityisesti syklien välillä-osaamisen täydentämismahdollisuudet
 5. 5. Tavoitteita•Opiskelijavalinnan perusteiden uudistaminen- todistusvalinnat- toisen asteen tutkintotodistusten hyödyntäminen- ylioppilastutkinnon kehittäminen•Haku- ja valintaprosessin kehittäminen- korkeakoulujen yhteinen haku- ja valintajärjestelmä- ensimmäistä paikkaa hakevien valinta erikseen,- korkeakoulujen sisäisiä ja niiden välisiä siirtymiä helpotetaan myös hakuprosessina•Opintoprosessien tehostaminen ja opiskelukyvyn parantaminen- opiskelijavalinta nähdään osana onnistunutta opintoprosessia- ensimmäisen vuoden merkitys- mahdollisuus suorittaa opinnot tavoiteajassa- opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen
 6. 6. Kiintiöt• Ensimmäisessä vaiheessa korkeakouluille annetaan mahdollisuus jakaa hakijat kahteen kiintiöön: ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeviin (”A-kiintiö”) ja kaikkiin muihin (”B- kiintiö”).• Toisessa vaiheessa kiintiöt poistettaisiin, ja opiskelijat hakeutuisivat korkeakouluihin päävalinnoissa (entinen A-kiintiö) ja erillisvalinnoissa (B-kiintiö)
 7. 7. 1. vaihehakeutumattomuus ja väliinputoajat- opiskelija ottaa opiskelupaikan vastaan, ja hänet on ikuisiksi ajoiksi ”tuomittu” B-kiintiöön, mahdollisuudet päästä unelmien opiskelualalle kariutuisivat, sillä alanvaihto vaikeutuu. Kannattaako hakea tai ottaa paikka vastaan?Ratkaisu?- opiskelijan olisi mahdollista päästä takaisin A-kiintiöön luopumalla opiskelupaikastaan. Hakijalla ja opiskelijalla olisi mahdollisuus erehtyä ja pyrkiä sille oikealle alalleen.
 8. 8. 2. vaihekiintiöistä-valinnoiksi-vaiheen ongelmat- tausta-ajatuksena on motivoida korkeakoulut kehittämään väyliä siirtymiseen oppiaineesta tai vaikka korkeakoulustakin toiseen. Motivaatio kehittää väyliä tyyliin kemialääkis, tai amkyo- Hakijajonot korkeakoulujen sisään erillisvalintoihin. Onko parempi kuin jonot yliopiston porttien ulkopuolella?
 9. 9. Kaksiportaisuus yliopistollaSuvi PulkkinenHYYn hallituksen jäsen
 10. 10. HYYn tavoiteohjelmassaHYY pyrkii lieventämään opintotuenkaksiportaistumisen negatiivisia vaikutuksiaopintoaikoihinHYY etsii ja nostaa esiin opintojen rakenteellisiaongelmia yliopistolla, jotta opintotuenkaksiportaisuus ei aiheuta turhia opintojenkeskeytymisiä ja kohtuuttomia taloudellisiaongelmia opiskelijoille. HYY tiedottaa laajastiopintotuen muutoksista.
 11. 11. Opintojen kasiportaisuudestaTällaista yliopistoa HYY haluaa edistää:1. HY profiloituu monialaisena yliopistona, jossa liikkuvuus eri oppialojen välillä on helppoa ja joustavaa. Opintopolut ylittävät laitosten ja tiedekuntien rajat.Millaisia kokemuksia tästä? Miten teidäntiedekunnissanne? Mitä muuttaisitte ja miten?
 12. 12. Näin kohti tavoitetta:• Yliopiston sisäistä rahanjakomallia tulee muuttaa niin, että se kannustaa laitoksia/ tiedekuntia ottamaan sivuaineopiskelijoita myös oman laitoksen ulkopuolelta. HYY tavoittelee monialaista yliopistoa, jossa on vapaa sivuaineoikeus.Mitä ongelmia? Mistä ratkaisut?
 13. 13. siirtoperusteet• Jos opiskelija hakee siirtoa, laitos joutuu kielteisen päätöksen tehdessään perustelemaan miksi henkilö ei olisi pätevä opiskelemaan tiettyä alaa.
 14. 14. EtappiHYY selvittää opiskelijarekisterin kanssa tarkemmin tilastojaEtappiin liittyen. On tarpeellista selvittää syitä sille, miksiopiskelijoiden opinnot ovat hidastuneet tai he eivät olevalmistuneet. Opiskelijarekisteristä syksyllä 2011 saatujentietojen perusteella on jo selvää, että suurella osalla Etappiinjääneistä on opintoja rekisterissä jo tutkinnon verran.Millaista keskustelua teidän tiedekunnissa on ollut etapista?Rajauslakiin liittyvät asiat
 15. 15. MalliopintopolutMalliopintopolkuja (mops) ei ole vieläkään otettu yliopistollakäyttöön. Yksi helposti toteutettava parannus tilanteeseenolisi pyytää vanhemmat opiskelijat kertomaan erilaisistaopintopoluistaan, kuten joissakin laitoksissa jo tehdäänkin.Jokaisen oppiaineen tulee myös järjestää hyvin koostetutsivuaineinfot ja näissä tulee esitellä myös muiden laitostenopetustarjontaa (teemalla “Miten voit syventää osaamistasimeillä, kun olet omalla laitoksellasi opiskellut tuota?”)Keillä on käytössä, miten toimii ja miten pitäisi kehittää?
 16. 16. SivuainerakenneHYY tuo yliopiston kanssa keskusteluihinsivuaineopintojen rakenteiden miettimisen uudestaan.Muodostavatko esimerkiksi tällä hetkellä 25 opperusopinnot järkevän kokonaisuuden ilmanaineopintoja? Voiko sivuaineiden avulla profiloidaosaamistaan ja meritoitua esimerkiksi pääaineenvaihtoon? HYY tekee Tamyn kanssa yhteistyötä jaseuraa uusien, laajempien kandidaattiohjelmienkehitystä Tampereen yliopistossa.Millaisia ajatuksia tästä?
 17. 17. Opiskelijan toimeentuloja opintotuen kaksiportaistuminen
 18. 18. OpintotukiOpintotuki = opintoraha + asumislisä +opintolaina799,60 = 298 + 201,6 (max) + 300• veronalaista• tuloraja • Jokaista tukikuukautta kohti 660 e/kk • Jokaista tuetonta kuukautta kohti 1970 e/kk • Esimerkki: opintotukea 9 kk/v → tuloraja 11 850 euroa/v• opintotukilaki muuttui 1.8.2011
 19. 19. Yleiset muutokset• Asumislisän nostaminen kuluttaa tukikuukausia• Opintolainantakaus myönnetään hakemuksetta• Harjoittelupalkka, työssäoppimispalkka tai apuraha ei estä opintorahan saamista• Ulkomailla opiskelevan opintolainan valtiontakaus nousee: 600e/kk (ennen 440e/kk)• Korkoavustuksen tuloraja nousi: 1195 e/kk (ennen 775e/kk)
 20. 20. Yleiset muutokset• Edistymisen seuranta • Vähimmäisvaatimus 5 op/kk • Vaikka vaatimus täyttyy koko opiskeluajalta, on edeltävältä lukuvuodelta oltava 2 op/kk • Jos opiskelija ei täytä vaatimuksia opintotuki voidaan lakkauttaa tai määräaikaistaa • Opintotukea jatketaan, kun on suorittanut 20 op tai 5 op/kk koko opiskeluajalta
 21. 21. Opintotuen kaksiportaisuus(keväällä 2011 aloittaneet)• Alempi korkeakoulututkinto: enintään 37 kk• Ylempi korkeakoulututkinto: enintään 28 kk • (28+37=65 kk)• Yhteensä kuitenkin käytössä enintään 55 kk (6,1 v.)• Eli: jos opiskelija käyttää yli 27 tukikuukautta alempaan korkeakoulututkintoon, ylempään korkeakoulututkintoon jäävä osuus lyhenee• Enimmäistukiaikaa voidaan pidentää 9 kk, mutta vaatii erityisen painavat syyt
 22. 22. Opintotuen kaksiportaisuus(keväällä 2011 aloittaneet)• Mikäli kandintutkinto valmistuu ennen opintotukikuukausien loppumista, opintotuki myönnetään automaattisesti ilman hakemusta ylempäänkin• Jos opiskelija suorittaa kandin viimeisten enimmäistukikuukausiensa aikana, tuen maksaminen voi päättyä ennen kuin Kela saa tiedon tutkinnon suorittamisesta: tehtävä hakemus opintotuesta ylemmän kk-tutkinnon suorittamiseen• aina lakkautuksen jälkeen haettava siis uudestaan
 23. 23. Opintotuen kaksiportaisuus(ja sen uhat)• Onko tutkinto aidosti kaksiportainen, eli kandi on suoritettavissa heittämällä 4,1 vuodessa? • jos ei, saattaa mudostaa etenemisesteen • pakollisia kursseja oltava saatavilla riittävästi • uusintatentti mahdollisuuksia vähintään yliopistolain vaatima määrä (2)• Kandin tutkintoja ei voi enää ottaa “sitten kun jaksaa” ja tästä on viestittävä myös opiskelijoita!
 24. 24. Työssäkäynti• 86 prosenttia Helsingin yliopiston opiskelijoista on tehnyt opintojensa ohessa palkkatyötä• opintopistemäärässä työssäkäynnin vaikutus alkaa näkyä vasta kun töissä käydään lukukauden aikana yli 20h/vk• Tilastojen valossa yhteiskunnalla ja oppilaitoksillamme ei ole syytä syyllistää opiskelijaa työnteosta!
 25. 25. Miten edetä?• nostakaa kaksiportaistuminen esiin omassa tiedekunnassa/laitoksessa mikäli vaikuttaa siltä että siitä on tulossa ongelma• taustamateriaalia • Kelan artikkeli muutoksista: http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/310111141038JP • tämä esitys saatavilla PDF:nä

×