Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

la revolució industrial sutton

182 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

la revolució industrial sutton

 1. 1. La revolució industrial.Per: David Sutton
 2. 2. INTRODUCCIÓConcepte de Revolució Industrial. Acceleració del creixement econòmic, que es produeix des de mitjans del segle XVIII i que va acompanyada d’una gran transformació de l’organització de la producció i de l’estructura de la societat. Comença a Anglaterra i s’estén per altres països d’Europa i de la resta del món en un període relativament curt.
 3. 3. Característiques de la Revolució Industrial . Implica una sèrie de canvis que no afecten únicament a la indústria:  Innovacions tècniques aplicades a totes les activitats econòmiques.  Aparició de fàbriques que substitueixen als tallers artesans.  Producció orientada a la venda.
 4. 4. Conseqüències de la Revolució Industrial.- Increment de la producció preus.- Augment de les ciutats i de la població urbana (èxode rural).- Pas d’una societat agrària a una industrial.
 5. 5. Etapes de la Revolució Industrial.Primera Revolució A partir de 1.760IndustrialSegona Revolució A partir de 1.870IndustrialTercera Revolució ActualmentIndustrial
 6. 6. La Primera Revolució Industrial
 7. 7. Causes de la Revolució Industrial. Anglaterra, segle XVIII C R E IN X EM T D E M O G R À GI C IV NO A C I O N S R E V O L U C IÓ T ÈC N IS Q UE A G RÍA C OL C A U S E R EV O L U C I Ó R IS Q UE A D E E N E L S R E CU R S O T R A N S P OR T S M IA N ER L S B U R G E S I A: A M P L IÓ AC I N O V A D E L M E N T A L I T A M E R C A T S
 8. 8. Creixement demogràfic.Descens de la mortalitat:  Millora alimentació.  Avenços medicina. Millora higiene. Revolució agrícola   Augment de la demanda de Excedent de mà productes. d’obra.
 9. 9. Ampliació dels mercats.
 10. 10. Innovacions tècniques Substitució del treball humà per mecànic:  Energia: màquina de vapor de Watt  Indústria tèxtil: water frame (d’Arkwright), jenny (de Hargreaves) i mule (de Crompton).  Transports: locomotora de Stephenson. Utilització de noves matèries primeres:  Coc o carbó mineral.  Ferro.  Electricitat i petroli (Segona Revolució Industrial).
 11. 11. Sectors industrials.
 12. 12. 3.3. La revolució dels transports.
 13. 13. Transport marítim. Les primeres innovacions en els transport:  1807, Fulton: primera línia comercial de vaixells propulsats per motors de vapor.  1830-80: generalització dels bucs de ferro, amb hèlix per a la propulsió.  Últim terç del s.XIX: s’incorporen cambres frigorífiques . Grans infraestructures:  Canal de Suez (1869).
 14. 14. Ferrocarril.Combinava la màquina de vapor (per a la propulsió) i el ferro (en la construcció dels trens i dels rails). Cronologia Stephenson: primera locomotora de vapor 1814 (=Blucher), per transportar carregaments entre mines de carbó. 1825 Primera línia de ferracarril de càrrega a Anglaterra. 1830 Primera línia de ferracarril de transport de passatgers (Liverpool-Manchester).
 15. 15. 3.5. La Segona Revolució Industrial.
 16. 16. Les noves indústries. Nous Mitjans de transport
 17. 17. FI

×