รณรงค์งดให้ทานแก่ขอทานเด็ก

552 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
552
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รณรงค์งดให้ทานแก่ขอทานเด็ก

  1. 1. รณรงค์งดการบริจาคแก่ “ขอทานเด็ก”สุธน โรจน์อนุสรณ์
  2. 2. คุณเคยเห็นภาพแบบนี้ไหม?ตอนนั้นคุณรู้สึกอย่างไร?คุณทำาอย่างไร?
  3. 3. เวลาเช้า ณ.ถนนอโศกมนตรีเด็กหญิงตัวน้อยเนื้อตัวเปื้อนฝุ่นอายุจากการประมาณด้วยสายตาไม่น่าจะถึง 3 ขวบ นั่งพนมมือหมอบกราบผู้ที่เดินผ่านไปมา โดยไม่มีการหยุดพักประมาณ 3 ทุ่ม ชายพิการขาขาดนอนราบพื้นลุกขึ้นมาใส่ขาเทียมเดินเข้ามากับผู้หญิงอีกคนที่นั่งเฝ้าเด็ก พาเด็กหญิงขึ้นรถเมล์กลับที่พัก ทำาให้พออนุมานได้ว่า“มีการทำาเป็นขบวนการ”ที่มา: กองทุนเด็กขอทาน มูลนิธิกระจกเงา
  4. 4. สถิติการแจ้งคนหายจากบ้านที่มา: มูลนิธิกระจกเงา 2556เพศหญิงจะหายออกจากบ้านมากสุดกรุงเทพมีการแจ้งหายมากที่สุดพบว่าสถิติคนหายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา มีการแจ้งหายกว่า 2,500 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาศัยอยู่ในกรุงเทพพบว่าคนหายส่วนใหญ่จะเป็น “เด็ก” อายุ 4 ปีจะถูกลักพาตัวไป และอายุ 11 ปีจะถูกล่อลวงมากที่สุด
  5. 5. มีการแจ้งเบาะแสของการที่เด็กเข้าสู่วงจร “ขอทานเด็ก” เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ยังไม่นับถึงขอทานเด็กที่ไม่ได้มีการแจ้งเบาะแสเข้ามาและหรือถูกบังคับล่อลวงไปทำาอย่างอื่น เช่น ส่งยาเสพติด, ขายพวงมาลัย, ค้าประเวณี ฯลฯมีการทำาร้าย ทุบตี ทารุณกรรม ทำาให้พิการตามมา“เข้าข่ายผิดกฎหมายการค้ามนุษย์”…..ที่มา: โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน มูลนิธิกระจกเงา
  6. 6. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. ๒๕๕๑                         ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบันมาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติ“การ บังคับใช้แรงงานหรือบริการ” หมายความว่า การข่มขืนใจให้ทำางานหรือให้บริการโดยทำาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำาลังประทุษร้าย หรือโดยทำาให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้“เด็ก” หมายความว่า บุคคลผู้มีอายุตำ่ากว่าสิบแปดปีอัตราโทษจำาคุก 4-10 ปีปรับตั้งแต่ 80,000 – 200,000 บาท
  7. 7. การทำาบุญทำาทาน การมีจิตใจเมตตากรุณา...เป็นความงดงามที่หล่อเลี้ยงสังคมมานานนับหลายช่วงชีวิตคน...เป็นความงดงามที่จำาเป็นต้องร่วมกันดำารงไว้ในระบบจริยธรรม อนิจจา.. ความงดงามเหล่านั้น ได้ถูกมิจฉาชีพนำามาใช้เป็นเครื่องมือสำาหรับการประกอบธุรกิจบาป
  8. 8. เงินที่คุณให้เขาวันนี้คุณส่งเสริมให้เกิดวงจรอุบาศก์ขึ้นคุณทำา “บุญ หรือ บาป” กันแน่?

×