Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Креирање на претприемачко знаење

1,397 views

Published on

Моја презентација од предавање одржано во амфитеатарот на Машински Факултет пред повеќе од 200 наставници по предметот иновации и претприемништво при промоција на книгата Иновации и Претприемништво.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Креирање на претприемачко знаење

 1. 1. Не, јас сум! Јас ќе бидам! Јас сум! ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО
 2. 2. НЕШТО ЗА МЕНЕ • Магистер на машински науки и докторант на Машински Факултет во Скопје • Претприемач - Шутевски Консалтинг (www.sutevski.mk) • Основач и автор на претприемач (www.pretpriemac.com), Entrepreneurship in a box (www.entrepreneurshipinabox.com) и My Productivity Tools (www.myproductivitytools.com) • Twitter: @pretpriemac & @sutevskid • Facebook.com/sutevski
 3. 3. #ncdiel
 4. 4. ЗА ШТО ЌЕ СТАНЕ ЗБОР ДЕНЕС
 5. 5. Знаење и претприемништво
 6. 6. Претприемачки часовник
 7. 7. Започнување на бизнис
 8. 8. ЗНАЕЊЕ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО
 9. 9. ЗНАЕЊЕ Информации и Теоретско ивештини стекнати преку ПРАКТИЧНО искуство или едукација разбирање за предметот
 10. 10. Креирање на Надградување насамото знаење знаење Стекнување на Користење на знаење знаење
 11. 11. Универзитети Бизниси Иноватори Креирање на знаење
 12. 12. Образовни Акумулираноинституции искуство Стекнување на знаењето
 13. 13. Секој извор наНеформално знаење еобразование добредојден Надградување на знаење
 14. 14. Користење на знаење
 15. 15. Се започнува од желба, имагинација и развојна план со конкретни чекори за исполнување на таа желба
 16. 16. Не смееме да дозволиме да не успееме да ги научиме ученицитекако да го организираат и користат знаењето откако ќе го стекнат.
 17. 17. Причини за неуспех
 18. 18. Недостаток на добро дефинирана цел во животот
 19. 19. Недостаток на амбиција да се биде надпросечен
 20. 20. Слаба едукација
 21. 21. Недостаток на самодисциплина
 22. 22. Одолговлекување чекање на вистинското време
 23. 23. Недостаток на истрајност и упорност
 24. 24. Недостаток на донесување на одлуки
 25. 25. Присуство на страв
 26. 26. Лош избор на занимање
 27. 27. Распространување на напорите на повеќе страни
 28. 28. Недостаток на ентузијазам
 29. 29. Присуство на нетолеранција
 30. 30. Неспособност за соработка со други
 31. 31. Претпоставување наместопроценка и размислување
 32. 32. ГЛАВНОТО ПРАШАЊЕ: ШТО ПОТОА?
 33. 33. • Помогнете им да ја дефинираат целта ?• Поттикнете ги да бидат амбициозни• Дајте им го потребното знаење• Вежбајте ги да бидат самодисциплинирани• Научете ги да не одолговлекуваат• Поттикнете ги да бидат истрајни и упорни• Вежбајте донесување на одлуки
 34. 34. • Помогнете им да го отфрлат стравот• Помогнете им да го изберат вистинското занимање••••• Научете ги како да ги насочат напорите на една страна се до остварување на целта Помогнете им да бидат ентузијасти Научете ги да бидат толерантни Поттикнете ги да работат во групи и соработуваат еден со друг Научете ги да проценуваат и размислуваат ?
 35. 35. Но, ова се само потпори на главното:Како да го применат и организираат знаењето кое ќе им го пренесете?
 36. 36. Затоа што:Знаењето е потенцијална моќ, а не моќ?
 37. 37. Моќ е само кога ќе бидеорганизирано во план на акции и насочено кон конечна цел
 38. 38. Поголемо знаење, поголем потенцијал складиран кај идните претприемачи
 39. 39. Поголемо знаењекое индивидуалецот знае како да гопримени во пракса -поголема моќ кај индивидуалецот(иден претприемач)
 40. 40. Карактеристики на успешен претприемач
 41. 41. Презема акција
 42. 42. Знаење ивештини
 43. 43. Креативност иинтелигенција
 44. 44. Истрајност и упорност
 45. 45. Да биде тимски играч
 46. 46. Да презема ризик
 47. 47. Самодоверба и искуство
 48. 48. Чесност
 49. 49. Претприемачки процес
 50. 50. Започнување на бизнис
 51. 51. Тестирање
 52. 52. Брзи, но и квалитетни промашувања
 53. 53. Пивотирање
 54. 54. Состаноци
 55. 55. Прашалници
 56. 56. Социјални медиуми
 57. 57. Блог
 58. 58. Бизнис модел
 59. 59. Бизнис модел на Facebook
 60. 60. И за крај... Да не заборавиме
 61. 61. Благодариме за вниманието Презeнтацијата ќе можете да ја симнете во електронска форма на: http://www.pretpriemac.com/inovacii-prezentacija

×