Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3 Слоеви на вирозноста

1,190 views

Published on

Секоја маркетинг кампања треба да ги содржи основните 3 состојки на вирозност за да се обезбеди пристап до што поголема аудиенција.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3 Слоеви на вирозноста

 1. 1. Состојки за вирозностДали твојот маркетинг материјал ги има?
 2. 2. Во оваа видео:• Што е вирозност?• Зошто е потребна?• 3 Состојки на вирозноста?• Главна состојка на инфекцијата?
 3. 3. Што е вирозност?Вирозност е способност на еден објектда се реплицира самиот себеси и натаков начин да се распространуваво посакувани локации
 4. 4. Зошто е потребна вирозноста?• За вашите пораки да допрат поголема аудиенција
 5. 5. 3 состојки на вирозност• Инфективен објект• Механизам за реплицирање или распространување• Доволна стартна критична маса
 6. 6. 1. Инфективен објект• Поголема инфективност поголема вирозност• Над 90% инфективноста зависи од корисноста• Забавно, поучно, практично, интересно, подарок...
 7. 7. 2. Механизам за распространување• Медиуми преку кои ќе патува објектот• Алатка,структура, софтвер• Социјални мрежи, email, YouTube, Skype, SMS, збор од уста, директен пренос...
 8. 8. 3. Стартна критична маса• Понекогаш е потребно подбутнување• Поголема критична маса која ќе го турне објектот, поголема вирозност на истиот
 9. 9. Главна состојка на инфективност
 10. 10. Заклучок: За поголема вирозност потребное да се заврши првиндомашната задача...
 11. 11. Повеќе за вирозен маркетинг:www.pretpriemac.com/go/virozen

×