Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Св. Иван Рилски 
български духовник, най- 
известният български 
светец, покровител на 
българския народ 
876 - 946
Св. Отец Паисий Хилендарски 
български духовник 
и национален будител 
1722 – 1773
Софроний Врачански 
български духовник и 
писател 
1739 - 1813
Неофит Бозвели 
български духовник 
1785 - 1848
Петър Берон 
български учен, 
енциклопедист и 
лекар 
1795-1871
Братя Миладинови 
Димитър 
1810-1862 
български 
фолклористи 
Константин 
1830-1862
Георги Раковски 
български 
революционер 
и национален герой 
1821 - 1867
Добри Чинтулов 
български поет 
1822 - 1886
Петко Славейков 
български просветен 
деец и политик 
1827 - 1895
Любен Каравелов 
български писател 
1834 - 1879
Васил Левски 
български 
революционер 
и национален герой 
1837 - 1873
Марин Дринов 
български историк 
1838 - 1906
Хаджи Димитър 
български 
революционер, 
войвода и национален 
герой 
1840 - 1868
Стефан Караджа 
български войвода и 
национален герой 
1840 - 1868
Христо Ботев 
български 
революционер, поет и 
национален герой 
1848 - 1876
Иван Вазов 
български писател и 
народен будител, 
патриарх на 
българската 
литература 
1850 - 1921
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Презентация за ден на Народните Будители

Съюз на учените - Стара Загора - Презентация за ден на Народните Будители

 • Login to see the comments

Презентация за ден на Народните Будители

 1. 1. Св. Иван Рилски български духовник, най- известният български светец, покровител на българския народ 876 - 946
 2. 2. Св. Отец Паисий Хилендарски български духовник и национален будител 1722 – 1773
 3. 3. Софроний Врачански български духовник и писател 1739 - 1813
 4. 4. Неофит Бозвели български духовник 1785 - 1848
 5. 5. Петър Берон български учен, енциклопедист и лекар 1795-1871
 6. 6. Братя Миладинови Димитър 1810-1862 български фолклористи Константин 1830-1862
 7. 7. Георги Раковски български революционер и национален герой 1821 - 1867
 8. 8. Добри Чинтулов български поет 1822 - 1886
 9. 9. Петко Славейков български просветен деец и политик 1827 - 1895
 10. 10. Любен Каравелов български писател 1834 - 1879
 11. 11. Васил Левски български революционер и национален герой 1837 - 1873
 12. 12. Марин Дринов български историк 1838 - 1906
 13. 13. Хаджи Димитър български революционер, войвода и национален герой 1840 - 1868
 14. 14. Стефан Караджа български войвода и национален герой 1840 - 1868
 15. 15. Христо Ботев български революционер, поет и национален герой 1848 - 1876
 16. 16. Иван Вазов български писател и народен будител, патриарх на българската литература 1850 - 1921

×