Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

nic

438 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

nic

 1. 1. A. 5+45= բանալի թվերը: <<57,55,51,56,50,100>>
 2. 2. B. 9+13= Բանալի թվերը: <<22,25,32,45,21,20>>
 3. 3. 9+20= Բանալի թվերը <<23,32,52,65,29,25>>
 4. 4. 85-80= Բանալի թվերը 45,80,5,10,20,
 5. 5. Իսկ հիմա սխալ պատասխանի փոխարեն գրել ճիշտ պատասխանը:
 6. 6. 45+50=90 և համամատել հիմա ճիշտ պատասխանը 90 և 95
 7. 7. 74-4=72 72 և 70
 8. 8. 82+28=100 110 և 100
 9. 9. Աննան պատրաստեց 20-հատ ձնեմարդ:Իսկ Կարինան նրանից 4ով ավելի ձնեմարդ պատրաստեց: Ընդամենը քանի ձնեմարդ պատրաստեցին նրանք միասին:
 10. 10. Լուծում 1, 2, Պատ`
 11. 11. Խնդրից հարցեր-պատասխաններ 1.Կարինան քանի ձնեմարդ պատրաստեց 2.Աննան քանի ձնեմարդ պատրաստեց
 12. 12. Ռաֆայելը ուներ 75-նվերներ:Ալենը նրանից 10-ով ավելի նվերներ ուներ:Իսկ Միլենան երկուսից 5 ով ավելի:Ընդամենը քանի նվերներ ունեցան նրանք 4-ով…??????
 13. 13. Հարց Քանի օր է մնացել Ամանորին.
 14. 14. Իսկ նա որ դերասանն է դերասան
 15. 15. Իսկ սա ով է դերասան
 16. 16. Այսքանը նյունը պատրաստեց Սուսաննան

×