Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pr&Marketing – Start På Strategi

325 views

Published on

Ledermøde i Regionen 2009

Published in: Business, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pr&Marketing – Start På Strategi

 1. 1. PR&Marketing – start på strategi <ul><li>Hvad har vi gjort indtil nu? </li></ul><ul><li>Møder og idestorm </li></ul><ul><li>Strategi drøftet </li></ul>
 2. 2. PR&Marketing – start på strategi <ul><li>Fælles strategi – hvordan giver det mening? </li></ul><ul><li>Brugerne </li></ul><ul><li>Regionen </li></ul><ul><li>Det enkelte bibliotek </li></ul><ul><li>Indholdet </li></ul><ul><li>Forslag til strategi </li></ul>
 3. 3. PR&Marketing – Brugeren <ul><li>Brugeren er ligeglad med Regionen </li></ul><ul><li>Man kender sit lokale bibliotek </li></ul><ul><li>Tilbuddene herfra kan gøres tydeligere </li></ul>
 4. 4. PR&Marketing – Regionen <ul><li>Styrk det enkelte biblioteks PR arbejde – så styrkes regionens biblioteker </li></ul><ul><li>Vi ser ikke nogen ide i at brande ”regionen” samtidigt. </li></ul><ul><li>Hvad vi kan ”brande” i regionen, kan ligeså godt gøres nationalt! </li></ul>
 5. 5. PR&Marketing – Biblioteket <ul><li>Styrk PR arbejdet på alle regionens biblioteker ved: </li></ul><ul><li>Fokus på Netværk </li></ul><ul><li>Fælles kurser </li></ul><ul><li>Små og store samarbejder </li></ul>
 6. 6. 2009/10 Strategi <ul><li>Konsolidere Erfagruppen </li></ul><ul><li>Inddrage Gl. Storstrøms Amt </li></ul><ul><li>Fælles kurser </li></ul><ul><li>Videndeling </li></ul><ul><li>Lad samarbejdet udvikle sig – mindre samarbejdsprojekter </li></ul><ul><li>Evt. fælles kampagne: Bedste Bibliotek </li></ul>
 7. 7. Regionens bedste bibliotek” <ul><li>” ( Grand prix Bibliotek Norge) Borgerne stemmer og er aktive i kampagnen </li></ul><ul><li>Vi laver alliance med medierne (også national og regional presse) Sjællandske og Dagbladet, Lokal TV og Radio. </li></ul><ul><li>Vi finder (lokale) kendisser til at skrive om deres bibliotek </li></ul><ul><li>Der skabes opmærksomhed om biblioteket og startes en biblioteksdebat blandt borgerne. </li></ul><ul><li>Vi undersøger muligheden for at søge penge hos Region Sjælland eller andre relevante instanser </li></ul><ul><li>Ideen er bedre som landsdækkende kampagne – men vi kan starte? </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Primo 2010 : </li></ul><ul><li>Der skal være opbakning fra alle regionens biblioteker </li></ul><ul><li>Der nedsættes en projektgruppe med dedikeret tid og resurser til at planlægge og gennemføre projektet. </li></ul><ul><li>Der laves fælles markedsføringsplan og fælles materialer, der kan genbruges i alle biblioteker </li></ul><ul><li>Udføres efterår 2010 </li></ul>
 9. 9. Idestormen..uddrag <ul><li>Desperate librarians – kalender ( link ) </li></ul><ul><li>I am a librarian- portrætter af bibliotekarer ( link ) </li></ul><ul><li>Bedste bibliotek i Regionen (brugerne kårer) ( link ) </li></ul><ul><li>Fokus på enkeltområder fx musik </li></ul><ul><li>Fælles lånerkort </li></ul><ul><li>Bibliotekets døgn </li></ul><ul><li>Regionen læser (samme bog) </li></ul><ul><li>Fælles 23 ting for borgerne </li></ul><ul><li>Osv…. </li></ul>

×