Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ԴԱՈՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Դաոսիզմ ,Չինաստանի ավանդական ուսմունք է, որն ընդգրկում էկրոնի, միստիցիզմի, գուշակման, և Յոգայի տարրեր. Գոյություն ունինաև ...
Դաոսականություն Դաոսիզմի հիմնականում տարածված էր Չու և Ցի թագավորություններիտարածքներում, և հարավ-     չինական  պետ...
Դաոսիզմի մեկ այլ հիմնադիր համարվում էհին չինացի իմաստուն Լաո-Ցզին. Նադաոսական ամենակարևոր գրքերից մեկի«Դաո Դե Ցզին» գրքի հ...
V դարում մ.թ.ա. մշակվում է դաոսական կանոնը ԴաոՑզան (Դաոյի գանձարան ), որը ներառում է ավելի քան250 դաոսական աշխատանքներ բու...
Ըստ Դաոսական ուսմունքի   մարդը,-միկրոկոսմոս հավերժական է, ճիշտ այնպես,    ինչպես տիեզերքը-  մակրոկոսմոս. Ֆիզիկական ...
Դաոսիզմի բարոյական իդեալը` մի ճգնավոր է, ովկրոնական յոգայի, շնչառական և ֆիզիկականվարժությունների շնորհիվ հասավ բարձր հոգևո...
Մարտիրոսյան Քնարիկ10-4 դասարան
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

դաոսականություն

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

դաոսականություն

 1. 1. ԴԱՈՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
 2. 2. Դաոսիզմ ,Չինաստանի ավանդական ուսմունք է, որն ընդգրկում էկրոնի, միստիցիզմի, գուշակման, և Յոգայի տարրեր. Գոյություն ունինաև դաոսական փիլիսոփայություն. Դաոսիզմը պետք է տարբերելԴաոյի ուսմունքից, որն ավելի ուշ հանդես եկող երևույթ է,սովորաբար հայտնի է որպես նոր-կոնֆուցիոսականություն:Դաոսիզմը, որպես կայուն կրոնական ուսմունք, ձևավորել է միայն IIդարում, սակայն բազմաթիվ ապացույցներ կան, որ այն ծագելզգալիորեն ավելի վաղ, առնվազն մ.թ.ա. V - III դարերում
 3. 3. Դաոսականություն Դաոսիզմի հիմնականում տարածված էր Չու և Ցի թագավորություններիտարածքներում, և հարավ- չինական պետություններում: Դաոսական փիլիսոփայական գրվածքները, առաջ են գալիս Թագավորություններիպայքարի դարաշրջանում` մ.թ.ա.V դարումգրեթեԿոնֆուցիոսի ուսմու նքի հետ մեկտեղ: Ավանդույթը ասում է, որ դաոսականության հիմնադիրը լեգենդար Դեղին կայսր Հուանդին է:
 4. 4. Դաոսիզմի մեկ այլ հիմնադիր համարվում էհին չինացի իմաստուն Լաո-Ցզին. Նադաոսական ամենակարևոր գրքերից մեկի«Դաո Դե Ցզին» գրքի հեղինակն է: Այսստեղծագործությունը այն միջուկն է, որիշուրջ ստեղծվել է դաոսական ուսմունքը:Մեկ այլ հանրահայտ ստեզծագործություն էՉուան-Ցզին, որը գրել է Չուան Չոուն (369-286թթ. Մ.թ.ա.). Նա հայտնի է Չուան-Ցզինանվամբ, ում պատվին էլ կոչվել է իր գիրքը:
 5. 5. V դարում մ.թ.ա. մշակվում է դաոսական կանոնը ԴաոՑզան (Դաոյի գանձարան ), որը ներառում է ավելի քան250 դաոսական աշխատանքներ բուդդայական կանոնիօրինակով . Վերջնականապես, Դաո Ցզան ձևավորվում է1607 թ ին, երբ ավելացվեցին վերջին 56 աշխատանքները.Ներկայումս, Դաո Ցզան ներկայանում է 1488աշխատանքներով.Դաոսիզմը գրեթե երբեք չի եղել պաշտոնական կրոն -ավելի ճիշտ, իրենից ներկայացնում է ամբոխների , լքվածգիտնականների շարժում. Բայց Դաոսիզմումպարբերաբար ծնվում էին նոր գաղափարներ, որոնքոգեշնչում էին գիտնականներին, քաղաքականգործիչներին և գրողներին. Գյուղացիականապստամբությունները Չինաստանում ևհարստությունների տապալումները նույնպես բխում էինԴաոսիզմի խորքերից.
 6. 6. Ըստ Դաոսական ուսմունքի մարդը,-միկրոկոսմոս հավերժական է, ճիշտ այնպես, ինչպես տիեզերքը- մակրոկոսմոս. Ֆիզիկական մահը միայն նշանակում է, որհոգին անջատվում է մարմնից և ձուլվում է մակրոկոսմոսին. Մարդու խնդիրն է իր կյանքում այնպես անել, որ նրա հոգին միաձուլվի Դաոյի աշխարհիհետ. Ինչպե՞ս կարող ենք հասնել նման միաձուլման: Այս հարցի պատասխանը կարելի է գտնել Դաոսականություն Դաոյի ուսմունքում.
 7. 7. Դաոսիզմի բարոյական իդեալը` մի ճգնավոր է, ովկրոնական յոգայի, շնչառական և ֆիզիկականվարժությունների շնորհիվ հասավ բարձր հոգևորվիճակի, որը թույլ է տալիս նրան հաղթահարելբոլոր կրքերը ու ցանկությունները, և շփման մեջմտնել աստվածային Դաոյի հետ.Դաոն արտահայտվում է մեր ամենօրյա կյանքում,և հոգևոր մարդկանց գործողություններում, թեևնրանցից քչերն են ամբողջությամբ ճիշտճանապարհին: Ավելին, հենց Դաոսականպրակտիկան հիմնվում է բարդ խորհրդանիշներիհամակարգի, մարդու արտաքին և ներքինաշխարհի փոխհամաձայնության վրա.
 8. 8. Մարտիրոսյան Քնարիկ10-4 դասարան

×