Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Buddayakanutyun
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

բուդդայականություն

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

բուդդայականություն

  1. 1. Բուդդայականություն
  2. 2. Բուդդայականությունը կրոն է, որը ծագել է ք.ա. 5-րդդդ. Հնդկաստանում, որտեղ քայքայվում էինտոհմատիրական հարաբերությունները և ստեղծվումէին Գանգեսի հովտում ստրկատիրականպետություններ։ Այս կրոնի հիմնադիրն էՍիդհարթա Գաուտաման (Բուդդան)։ « Բուդդա»բառը նշանակում է սանակրիտ լեզվով«պայծառացած»։ Ըստ որոշ աղբյուրների նա ծնվել էք.ա. 570 թվականին, այժմյան Նեպալի տարածքում։Որոշ հետազոտողների կարծիքով Գաուտաման չիեղել իրական պատմական անձ, սակայն անցյալդարի կեսերին Հիմալայների ստորոտում գտնվեց միարձանագրություն, որը հաստատեց նրա իրականանձը։
  3. 3. Բուդդայականության դավանանքը հիմնականումշարադրված է «սուրբ» գրքում, որը բաժանվում է 3մասի՝ «Վինայա», «Սուտտա»,«Աբիդամմա»:Բուդդայական սուտրաներում հաճախէ հանդիպում անհամապատասխանություններ և դաբացատրվում է նրանով, որ Բուդդան իր քարոզներովդիմում էր համապատասխան մարդուն և իրխորհուրդները անհատական բնույթի էին և ոչ թե`համամարդկային: Դրա հետևանքով էլ Բուդդայիուսմունքի հիման վրա ձևավորվեցին մի շարքբուդդայական դպրոցներ, որոնք զարգանում էին վաղբուդդիզմի այս կամ այն հիմնավորման ուղիով:
  4. 4. Բուդդայականություն
  5. 5. Որոշ հետազոտողներբուդդայականությունը համարում ենաստվածամերժողական, քանի որ իտարբերություն քրիստոնեության և իսլամի,այստեղ բացակայում է աստծոառաջնաստեղծ էության, աշխարհիմարդկանց լինելը, բացակայում է հոգուանմահության գաղափարը, դժողքի ևդրախտի լինելը։Այս կրոնը կոչում են նաևկարեկցանքի կրոն։Այն կարգավորում էմարդու հոգեբանական վարքագիծը։Բուդդան իր ուսմունքը ձևակերպում է.1.կյանքը տառապանք է,2.տառապանքների պատճառըցանկություններն են ու կրքերը,3.անհրաժեշտ է ոչնչացնել այդցանկությունները,4.պետք է հետևել ութմասնյա ուղղուն, որըկհասցնի նիռվանայի (ցանկություններիմարման, ոչնչացման)։
  6. 6. Բուդդայականություն
  7. 7. Գոյություն ունեն բուդդայական 2 խոշորուղղություններ՝ հինայան, որը փրկվելուհնարավորություն է տալիս միայն վանականներին, ևմահայան, որը նիրվանային հասնելու ուղի է ցույցտալիս յուրաքանչյուր մարդու:Բուդդայականության բարոյականության հիմնականսկզբունքը ներքին ինքնակատարելագործումն է,հոգեկան և մարմնական զանազան պահանջմունքներիմերժումը, որի շնորհիվ մի շարք վերածնումներիմիջոցով կարելի է հասնել հավիտենական ուբացարձակ անդորրին, երանելի նիրվանային և, ըստէության, միանալ Բուդդային:Բուդդայականներ կան Չինաստանում, Կորեայում,Նեպալում, Բանգլադեշում, Հնդկաստանում, ԱՄՆ-ումև այլուր
  8. 8. Մարտիրոսյան Քնարիկ 10-4 դասարանwww.encyclopedia.amwww.wikipedia .org

Views

Total views

1,925

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×