Service Blueprints Presentation v1.1

Service blueprints
Onmisbare schakel voor een succesvolle digitale
dienstverlening

Susanne van Mulken


The Web and Beyond
26 september 2012
1
2
Inhoud

• Uitdagingen voor ux-designers

• Wat zijn service blueprints?

• Hoe werken ze in de praktijk?

  - Leerpunten Informaat

  - Hoe verder
3
Ux-ontwerp wordt steeds
 leuker!
uitdagender!
4
“Altijd en overal”

Bedrijven willen dat hun producten en
services altijd en overal beschikbaar zijn• Door digitale self-service touchpoints

• Via meerdere apparaten

• Over meerdere kanalen
5
Bestaande
processen
  zijn te
 complex
voor self-
 service
Digitale
toekomst is            Website
  multi-
 channel &
       Mobiele

  cross-   app channel         Call
             centre
            Reparateur
Meerdere
                           apparaten,
                           meerdere
                           contexten
http://www.flickr.com/photos/yagankiely/5270761918/
ManagementSteeds   Marketing
 meer
stake-   Business
holders

       Legal       IT
Steeds meer
 afhankelijk
 van back
  end
 systemen
Uitdagingen van digitale self-service

• Bestaande processen herontwerpen vanuit self-service perspectief
• Coherentie in multi-channel dienstverlening
• Naadloze samenwerking tussen touchpoints
• Steeds meer stakeholders op één lijn krijgen
• Grotere afhankelijkheid van informatie uit back-end systemen
Screens page 1
A- Idle screen                     A1 - Login screen                                  A1.1 - Home                            B - Control menu tree (Lv. 1 - collapsed)    B - Control menu tree (Lv. 1 - expanded)
                                  Back                                       Exit
                                                                                 8
                                                                                                                                                                      Mockups
         <Project name>                                                                                           1 Heating                    1 Heating
      <Project build/Software version>
                                       Local controller login                               50                         2 Cooling                     1.1 Boiler A
                                                                              25      75
                                                                                         Recently used
                                                                                                 2
                                                                              0      100                      3 Sunscreens                   1.2 Boiler B
                                     Login:
                                                            1                            Find by number
                                                                              Control                         4 Lighting One                  1.3 <Menu item>
                                 Password:                                                 1          3
                                                            2
                                                                                                           5 Lighting Two                  1.4 <Menu item>
             Start
                                                                                                           6 Lighting Three                 1.5 <Menu item>
                             Q    W    E    R    T    Y    U    I    O    P

                                                                                                           7 Meeting room "Green"              2 Cooling
                                                                                Setup        Alarms
                               A    S    D    F    G    H    J    K    L    5
                                           Soft keyboard area                                   4          5
                                                                                                           8 Meeting room "Purple"             3 Sunscreens
             Login
                          2         Z    X    C    V    B    N    M


                                                                              ?
                   1                                                                        .
                                                                                           .                                        4 Lighting One
                                                                                           .
                              .?123                space            return                                                                  5 Lighting Two
                                                                                Help       Touchscreen
                                                                                          settngs                                      6 Lighting Three
                                       Login           Clear                                6          7

                                              4              3                                                                       7 Meeting room "Green"

1. Login button                    1. Login IDs                                     1. Control button                         (See the page "menu navigation pattern" for   (See the page "menu navigation pattern" for
  Goes to Login screen. (Login functionality is     Optional: 1) Locally-stored login ID's are                      Goes to custom built control menu tree.              detailed comments)                detailed comments)
  optional on the local controller.)           displayed in a drop-down list or 2) ID's are not                   Depending on login authorization users get
                             stored, a regular text input area for login name.                  different views e.g. by installation part or room.
2. Background image
  Optional. (Becomes more relevant in case      2. Password entry field                                2. Recently used button
  touchscreen in placed outside the instalation     Tapping in this field brings up a modal soft                     Shows a modal panel with the five most-
  cabinet such as a meeting room or hotel room)     keyboard to enter password.                             recently-used menu tree items, allowing direct
                                                                        navigation to them.
                            3. Clear button
                             Resets Login and Password form elements to                    3. Find by number button
                             default value.                                    Allows direct navigation to a specific menu tree
                                                                        item by numeric input.
                            4. Login button
                             Validates login and password combination, and                   4. Setup button
                             if successful goes to Home screen.                          Goes to the default Setup menu. This menu is
                                                                        structured based on the physical installation
                            5. Soft keyboard                                    structure as used by the installer.
                             This keyboard only appears on screen when
                             the user taps the password field. Clicking                     5. Alarms indicator
                             return hides it again.                                Shows the most urgent status of alarms that
                                                                        have not been viewed or suppressed. With for
                                                                        example orange and red color .

                                                                      6. Help button
                                                                        Goes to Help main screen.

                                                                      7. Touchscreen settings button                   8. Exit button
                                                                        Goes to Touchscreen setup screen. (Under this           Logs current user out of system and goes to
                                                                        button is functionality such as language              Idle screen.
                                                                        selection, display and sound settings, etc)

                                                                                                                                                7/9
OmniGraffle | Wireframe Template                                                AnnekeL     Modified on         23/06/2009      LocalGUI-TCX-V2.1.graffle
                        Wireframes                                                                                                                                                              Style guides
                                                                                                                                                              Sitemaps                     Typografie

                                                                                                                                                                                       Frutiger LightCondensed

                                                        Behoefte aan orkestratie                                                                                                                   Frutiger Condensed
                                                                                                                                                                                       Frutiger BoldCondensed
                                                                                                                                                                                       Vertelfont Regular
                                                                                                                                                                    Service blueprint
                                                                                                                                                                                       Vertelfont Bold

                                                                                                                                                                           ?


                                                                                                                                                       Storyboards
                       Personas

                                                                                                                                                                              HiFi Prototypes                     12
Wat zijn service
blueprints?
13
Diensten - vóór de schermen en achter de schermen

       Physical
       evidence
                   Physical
                          Front stage
             Customer  evidence
                          employee
             actions
front stage                    actions
             Backstage
backstage        employee
             actions
                    Support
                    processes
                    (& IT) 14
Restaurant service (voorbeeld)

Physical       Website
                  Restaurant   Kleding
                                   Interieur   Menu-kaart  Menu-kaart
                                                               Tafel
                                                                     Rekening
                   gevel     ober                                 aankleding
evidence

Customer       Online              Jas       Plaats    Menukaart                 Eten &
                  Arriveren                          Bestellen  Wachten           Betalen
actions      reserveren            afgeven      nemen    bestuderen                drinken

   Line of external interaction
Front stage                   Welkom heten,                                      Rekening
                                          Menukaart   Bestelling         Maaltijd
employee                     jas aannemen,
                         naar tafel leiden         toelichten  opnemen          uitserveren
                                                                     brengen en
                                                                     toelichten
actions
   Line of visibility

Backstage     Reservering                    Tafel als         Bestelling
                         Jassen naar                                       Rekening
employee      maken voor
                         garderobe
                                    ‘bezet’         doorgeven
                                                                     prepareren
           klant                     registreren        aan keuken
actions
   Line of internal interaction

Support                                                    Maaltijd
                                                       bereiden
          Reserverin                    Reserverin          Kassa                  Kassa
processes     gsysteem
                         Garderobe
                                   gsysteem          bijwerken                systeem
(& IT)
  15
                                                        Voorraad
                                                        bijwerken
In de praktijk bij
Informaat
16
Hoe zien we de service blueprint bij Informaat?
1. Schakel tussen service design en touchpoint design

2. Kern van een interactief ux-design platform
17
1. Schakel tussen service design en touchpoint design


Service design                Touchpoint design
             Service blueprint
   Service Ecosystem
   Customer Journey
   Service Essentials
     Storyboard
     Persona                   Hi-fi prototype

18
Service blueprints - Diverse vormen

                     Dialing IBM-HELP to get assistance with Lotus Notes
                     Carrie Chan | IBM T.J Watson Research Center, Hawthorne NY | 6.15.07
                     Blueprinting ideas v.4
        service evidence
                          problem with Lotus                                                                                                                                                                                           Lotus Notes      Ticket number
                          Notes Mail and                                                                                                                                                                                             Mail and
                          Calendar syncing                                                                                                                                                                                            Calendar syncing
                                                                                                                                                                                                                              works
        customer steps
                               DIAL                        NAVIGATE PRE-RECORDED MENU                             TALK TO AGENT                              WAIT                                           FOLLOW AGENT’S STEPS TO SOLVE PROBLEM                          PROBLEM                 HANG UP?
                                                                                                                                                                                                                                SOLVED
                   hazard line
                           Dislike calling call centers                                                                                            how long am i being
  onstage
                                                                                                                                     put on hold for?
                                                                           i’m pressing ‘3’ and
                                                                           nothing is happening...
                                                           6D1511 is before
                                                           6A1511 in the menu
                                                           choices... did I hear                                                                                                                  is he even listening to
                                                           6D1511 correctly?                                                                                                                    me? he seems to be                                                what is a ticket number?
                                                                                                                                                                he’s assuming i know all the          typing a lot. and not
        customer’s journey
                                                                                                                                                                IBM language even though I’ve         paying attention.
                                                                                                                                                                repeatedly told him I was new
                                                                                                                                                  finally, the agent is back  he’s talking really fast
                                                                                           he’s apologizing for soft-
                                                                                           ware malfunction - is this
                                                                                           the same problem i was
                                                                                           just having? or should i be
                                                                                           worrying about something
                                                                                           else?
                                                                                                                                                                                                                                he solved the
                                                                                                                                                                                                                                problem!                                                                                                                                                                                                    Twitter Experience

 line of of visibility
  area visibility
                                                                                                                                                                                                    Physical              Tweet       Blog Post             Comment Form             Tweet      Twitter Profile
                                                                                                                                                                                                                                                                                     DM button on Twitter
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 URL on Twitter profile
                                                                                                                                                                                                    Evidence                                                                                Profile
      representative
      service
                                                                                                                                                                                                    User
                                           Give introductory speech.  Ask for employee serial  Present customer with menu options to  Introduce yourself.      Ask customer what     Look up information regarding            Ask what error message    Proceed to follow steps outlined in documentation.
                                                                                                                                                                                                    Actions                      Confirm that the    Ask customer to write down the ticket number.
                                                         number.          redirect call.             Apologize for software    problem they’re having.  Lotus Notes Mail and Calendar            the customer is getting.                                                       Clicks on link   customer’s problem
                                                                                                                                                                                                                             Reads blog post     Email this ticket number to the customer.
                                                                                                                                                                                                                                                Comments on post         @Replies to Tweet  Follows on Twitter  DMs over Twitter     Visits Website
        script
                                                                                           malfunction.                      syncing on database.                                                                                             is solved.
                                                                       Redirect call after customer inputs a                                                                                                                                                Thank customer for calling IBM HELP.
                                                                       choice.                 Ask if they are on or                                                                                                                         Ask if the customer
                                                                                           off site.                                                                                                                               has any other
                                                                                                                                                                                                                              problems.
        provider’s steps
                                                                                                                                                                                                    Line of Interaction
  backstage
                          WAIT FOR CALL                        DIRECT CALL TO PROPER DEPT.                     INTRODUCTION         GET PROBLEM               FIND SOLUTION TO PROBLEM                                             WALK CUSTOMER THROUGH PROBLEM SOLUTION                    CONCLUDE             GIVE TICKET NUMBER
                                                                                                                                                                                                    Onstage
                                                                                                                                                                                                    Contact            Post to Twitter  Publish blog post         Responds to comment          Respond to @Reply  Analyze followers   Respond to DM     Analyze web logs
                                                                                                                                                                                                    Person
       application
       backstage
       processes
                                               P                P                 P               P               P                      P      P           P                P                     P                   P           P        P                   P
       support
                                                                                                                                                                                                    Line of Visibility

                   implementation                                             account executives                                                    product executives (BTO)                                              operational executives (SO)
                                                                                                                                                                                                    Backstage                                       Review, edit, &
                                                                                                                                                                                                                             Review, edit, &                             Review, edit, &              Review, edit, &
                                                                                                                                                                                                    Contact                     approve blog post
                                                                                                                                                                                                                                               approve comment
                                                                                                                                                                                                                                                                 approve responce             approve responce
                                                                                                                                                                                                                                                  reply
                                                                                                                                                                                                    Person
                                                                                                                                                                                                    Line of Internal Interaction

                                                                                                                                                                                                    Support             CoTweet     ExpressionEngine           ExpressionEngine            CoTweet       Metricly       CoTweet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Metricly & Google
                                                                                                                                                                                                    Processes                                                                                           Analytics
Service blueprints bij Informaat


   Blueprint:  Sales support
20
Ans is in de buurt  Ans vraagt advies  Haar nieuwe polis is klaar
AnsTouchpointsFront stage
services
Backstage
services
   21
PREVENTIE                                                   AANVRAAG                                                                  B
                                  18 jaar
                                 Zelf werk/
                                 opleiding                                                                                                Werkgesprek
                                 gevonden                                                                                                met AD of RIB
voor de Wajoger
Gebeurtenissen
                                                               Sociaal                                                                    Begeleiding
               16 jaar:       17,5 jaar                                                               Nakijken
                                                    Aanvragen      medisch en             Samen met AD                 Terugkoppeling    (gedeeltelijke)
           (evt rondom stage)      Eerste                                         Terugkoppeling              participatieplan
                                                    wajong      arbeidskundig             Opstellen                 beslissing krijgen   Uitkering
              Informatie      Adviesgesprek                                        beoordeling               en goedkeuren
             raadplegen                                            onderzoek             participatieplan                          ontvangen
                         op school            18 jaar                            krijgen
                                                              laten doen
                                        Geen werk
                                        kunnen vinden
                                                                                                                              plaatsings               naar eig
                                                                                                                              gesprek                 kunnen
                                                                                                                              potentiele             brieven sch
                                                                                                                              werkgever                netwerk
           Contact leggen en on-  Voorlichtng                     Wajonger toegwezen           Kennis nemen van  Werkgesprek      Signaal naar SMZ    Kennis nemen van      (optioneel) Over-         Op zoek naar
           derhouden met Pre-    geven aan pre-                   krijgen.                SMO en oordeel   leiden         dat participatieplan  beslissing SMZ       dragen aan reinte-        goede match
           ventief netwerk     wajongers                                                               gereed is                     gratie bedrijf
           (VSO’s, instellingen.)
Arbeids Deskundige
  Taken van de
                                                                               Uitwerken par-                                               Contact opnemen
           In kaart brengen         -                     SMZ verzoeken om
                                                                               ticipatieplan                                               met potentiele werk-
           potentiele inst-    Wajonger vastleg-                  een beoordeling
                                                                                                                                    gevers
           room          gen.
                                                 SMZ voorzien van                      Participatieplan op-                                            Begeleiding sollici-
                                                 bekende gegevens                      sturen naar Wa-                                              taties
                                                 vanuit het netwerk in                   jonger
                                                 de pre-wajong fase.
     NIEUWE WAJONG                                Hoe deze kaart
                                           in te vullen:
     Help mee het proces te verbeteren
           22
Service blueprint                                                                                                    1 2 3   Service blueprint
"Virtual route" Claims                                                                                                       "Virtual route" Claims
Claims service blueprint.graffle Mon Sep 10 2012
                                                                    More or less   Expertise lookup (postcode lookup of contractors);
                                                                    generic
                                                                    provisions to   Policy coverage check: quick check to see if one of
                                                                    support the    your policies are applicable
                                                                    decision to
                                                                    claim or not:   Generic BM calculator: easily readable tool from
                                                                             which to read what happens to BM under what
                                                                             conditions
 Phase
 Damage occurs                     Claim information                      Determine approach                                               Report claim User activity

                             General
 Online
                          claim information                                                                                           Select product
  Website                       (website)
  E-mail                                                                                                            Online
                                                                 R3+                            R3+
  SMS                                                                              Generic BM calculator
                                                                    Expertise lookup                   R3+                    Channel
                                                                              Policy coverage check (Cust. dom.)                     choice?  Offline

                                              No        No                                                         Offline
                             General               Claim
 Offline            Damage                  Pursue   Yes        Yes   Consider      Determine costs
                                               affects           Yes                                     Continue  Yes                   Claim via CCC
                          claim information                       not                     Review policy coverage                                            Stop
                 occurs                  claim?      premium/                for self-settlement                          claim?
                          (policy, brochure)                     claiming?
                                                BMI?

                                     No                                                              No
                                                                                                                             Claim via third-
                                     Damage not                                                                                    party repairer  Stop
                                      claimed Other channel
  Mobile phone
 System activity                 GetPropositionData                                  GetNetworkContractors                  GetPolicies
 System                          SAP                                                        SAP          23
Wat werkt goed

                     Schade melden (voorbeeld)
 • Helikopterblik op je dienstverlening
                                   MarketingComm /
                                   Mobiele Mobiele
                     Physical    Mobiele
                                   Productontwikkeling Website
 • Alle relevante touchpoints               app     app   app
                     evidence
 • Visueel, eenvoudige taal
                     Customer   Marketing / Foto’s
                             Schade-   UX      Schade   Schade
 • Alle stakeholders aan boord      actions     proces
                             opvragen
                                   nemen van
                                    schade
                                          aan-   details
                                          melden   melden

 • Vergemakkelijkt reality checks en
                     Front stage
  feasibility checks
                     (employee)   Proces         Gegevens  Gegevens
                     actions    HR
                             uitleggen        opnemen  opnemen

                                   Operations
                     Backstage
                                          Dossier
                     (employee)               aanmaken
                     actions

                     Support
                     processes    IT
                                          ERP   Klantbeeld
                     & IT
24
Leerpunten

• Sommige swim lanes minder
 relevant                 Service blueprint / FBTO.nu - Je verzekeren - Nieuwe klanten - Online                             Versie: Ccncept v. 0.5                                                                                                                                            Kan deze premieberekening op
                                                                                                                                            Autotrader plaats vinden qua BDS,
                                                                                                                                                              Pagina 1 van 5


                                                                                                                                                                       Service blueprint / FBTO.nu - Je v
                      Phase
                                            Ontdek                                                                                              Speedtrap en Look&feel?

                                                                                                                                                                         Oriënteer
• Snel groot en complex                                                                Lees tip over FBTO
                                                                                                  Klant
                                                                                                  akkoord     Nee  Lees tip over FBTO, klik
                      User actions
                                         Ga naar FBTO homepage                                                ?           deeplink naar site
                                                                                                                                                  Beantwoord relevante
                                                                                                                                                     vragen                          Lees suggestie    Lee


                                                       Kies thema/event                                                                                                       Dit is mogelijk een aantal
                                                                                                                                                                      dekkingen tegelijk
                                 User interface voor FBTO
                                  website wordt gevormd                                                       Ja
                                 o.b.v. Customer Portal (CP)
• Belangrijke aspecten van digitale,                               X                           Partner sites
                                                                                                                     X              X
                                                                                                                                                      X
                                                                                                                                                                                     X
                      Touchpoints
                                                                            Sociale netwerken                                                                                                FBTO.nl
                                                                                                                                                                                  Partner sites
                                                                            Partnered widgets                             Fora                                  FBTO.nl
                                                                                                                                                                                 Sociale netwerken
                                            FBTO website                                                                             FBTO.nl                  Partner sites
 multi-channel services
                                                                                                                 Google                                                              Partnered widgets
                                                                                                             Banners op andere sites                           Sociale netwerken
                                                                                                                                                   Partnered widgets
                    Line of interaction
                                                           A
 onderbelicht
                                                                              Source heeft
                      Front stage actions
                                                                                        Nee
                                                                              profieldata?
                                                                                                             Deeplink naar dialoog op
                                                                                                                  site                                                                         To
                                                                                                                                                                                Geef suggestie(s) incl
                                                                                                                                                  Geef samenvatting van                     argumentatie(s)
                                                                                Ja
                                                                                                                                                   antwoorden weer

                                          Toon thema's en events                                                                                                          Nee
                                                                         Bied mogelijkheid / Vraag                                      Stel relevante vragen
                                                                         toestemming klant voor                                        t.a.v. thema/event                  Klant
                                                                           ophalen gegevens                                                                   akkoord?
                                                                                                                                        A
                    Line of visibility

                                                                                                                                                      Ja
                                                                                                                                                                                             Bep
                                                                                                                           Voorinvullen bekende
                                         Sla bezoek aan de site op
                      Back stage actions
                                                                                                                           gegevens obv intentie,                                                        b
                                             in cookie            A: Optioneel kan de klant                                                  source, profiel etc                                            Bepaal aanbod /     H
                                                              via deze weg ook zijn                                                                                                        suggestie incl premie
                                                                                                                                                                                  (antwoorden)      F
                                                              profielgegevens uit het
                                                              sociaal netwerk op laten                    Haal profiel gegevens                   Haal relevante vragen op
                                                              halen                             op uit sociaal netwerk                     o.b.v. intentie             Sla antwoorden op in
                                                                                                 profiel                                               sessie variabele
                                                                                                                                  intentie komt van thema/
                                                                                                                                  event/metadata bij banner,                                    SAP RTOM?
                                                                                                                                  of van bep. proces dat klant                                    SAP PM
                    Line of internal interaction                                                                           Waar zijn de vragen die          kiest (bijv auto premie
                                                                                                                                                                                    FZB
                                                                                                                                                                                     FLS
                                                                                                             gesteld moeten worden om          berekenen) etc.
                                                                                                             de suggesties te bepalen
                    processes & systems
                                                                                                             opgeslagen? Is dit ook in
                                                                                                             RTOM of elders?
                      Supporting
                                                                                                                            BRE (SAP RTOM?)
                                                                   Service blueprint
25
Service Blueprints Presentation v1.1
Service Blueprints Presentation v1.1
Service Blueprints Presentation v1.1
Service Blueprints Presentation v1.1
Service Blueprints Presentation v1.1
Service Blueprints Presentation v1.1
Service Blueprints Presentation v1.1
Service Blueprints Presentation v1.1
Service Blueprints Presentation v1.1
Service Blueprints Presentation v1.1
Service Blueprints Presentation v1.1
Service Blueprints Presentation v1.1
Service Blueprints Presentation v1.1
Service Blueprints Presentation v1.1
Service Blueprints Presentation v1.1
Service Blueprints Presentation v1.1
1 of 41

More Related Content

Featured(20)

Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy82.1K views
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.2K views
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking6.9K views
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.1K views
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.8K views
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Read with Pride | LGBTQ+ ReadsRead with Pride | LGBTQ+ Reads
Read with Pride | LGBTQ+ Reads
Kayla Martin-Gant1.1K views

Service Blueprints Presentation v1.1

 • 1. Service blueprints Onmisbare schakel voor een succesvolle digitale dienstverlening Susanne van Mulken The Web and Beyond 26 september 2012 1
 • 2. 2
 • 3. Inhoud • Uitdagingen voor ux-designers • Wat zijn service blueprints? • Hoe werken ze in de praktijk? - Leerpunten Informaat - Hoe verder 3
 • 4. Ux-ontwerp wordt steeds leuker! uitdagender! 4
 • 5. “Altijd en overal” Bedrijven willen dat hun producten en services altijd en overal beschikbaar zijn • Door digitale self-service touchpoints • Via meerdere apparaten • Over meerdere kanalen 5
 • 6. Bestaande processen zijn te complex voor self- service
 • 7. Digitale toekomst is Website multi- channel & Mobiele cross- app channel Call centre Reparateur
 • 8. Meerdere apparaten, meerdere contexten http://www.flickr.com/photos/yagankiely/5270761918/
 • 9. Management Steeds Marketing meer stake- Business holders Legal IT
 • 10. Steeds meer afhankelijk van back end systemen
 • 11. Uitdagingen van digitale self-service • Bestaande processen herontwerpen vanuit self-service perspectief • Coherentie in multi-channel dienstverlening • Naadloze samenwerking tussen touchpoints • Steeds meer stakeholders op één lijn krijgen • Grotere afhankelijkheid van informatie uit back-end systemen
 • 12. Screens page 1 A- Idle screen A1 - Login screen A1.1 - Home B - Control menu tree (Lv. 1 - collapsed) B - Control menu tree (Lv. 1 - expanded) Back Exit 8 Mockups <Project name> 1 Heating 1 Heating <Project build/Software version> Local controller login 50 2 Cooling 1.1 Boiler A 25 75 Recently used 2 0 100 3 Sunscreens 1.2 Boiler B Login: 1 Find by number Control 4 Lighting One 1.3 <Menu item> Password: 1 3 2 5 Lighting Two 1.4 <Menu item> Start 6 Lighting Three 1.5 <Menu item> Q W E R T Y U I O P 7 Meeting room "Green" 2 Cooling Setup Alarms A S D F G H J K L 5 Soft keyboard area 4 5 8 Meeting room "Purple" 3 Sunscreens Login 2 Z X C V B N M ? 1 . . 4 Lighting One . .?123 space return 5 Lighting Two Help Touchscreen settngs 6 Lighting Three Login Clear 6 7 4 3 7 Meeting room "Green" 1. Login button 1. Login IDs 1. Control button (See the page "menu navigation pattern" for (See the page "menu navigation pattern" for Goes to Login screen. (Login functionality is Optional: 1) Locally-stored login ID's are Goes to custom built control menu tree. detailed comments) detailed comments) optional on the local controller.) displayed in a drop-down list or 2) ID's are not Depending on login authorization users get stored, a regular text input area for login name. different views e.g. by installation part or room. 2. Background image Optional. (Becomes more relevant in case 2. Password entry field 2. Recently used button touchscreen in placed outside the instalation Tapping in this field brings up a modal soft Shows a modal panel with the five most- cabinet such as a meeting room or hotel room) keyboard to enter password. recently-used menu tree items, allowing direct navigation to them. 3. Clear button Resets Login and Password form elements to 3. Find by number button default value. Allows direct navigation to a specific menu tree item by numeric input. 4. Login button Validates login and password combination, and 4. Setup button if successful goes to Home screen. Goes to the default Setup menu. This menu is structured based on the physical installation 5. Soft keyboard structure as used by the installer. This keyboard only appears on screen when the user taps the password field. Clicking 5. Alarms indicator return hides it again. Shows the most urgent status of alarms that have not been viewed or suppressed. With for example orange and red color . 6. Help button Goes to Help main screen. 7. Touchscreen settings button 8. Exit button Goes to Touchscreen setup screen. (Under this Logs current user out of system and goes to button is functionality such as language Idle screen. selection, display and sound settings, etc) 7/9 OmniGraffle | Wireframe Template AnnekeL Modified on 23/06/2009 LocalGUI-TCX-V2.1.graffle Wireframes Style guides Sitemaps Typografie Frutiger LightCondensed Behoefte aan orkestratie Frutiger Condensed Frutiger BoldCondensed Vertelfont Regular Service blueprint Vertelfont Bold ? Storyboards Personas HiFi Prototypes 12
 • 14. Diensten - vóór de schermen en achter de schermen Physical evidence Physical Front stage Customer evidence employee actions front stage actions Backstage backstage employee actions Support processes (& IT) 14
 • 15. Restaurant service (voorbeeld) Physical Website Restaurant Kleding Interieur Menu-kaart Menu-kaart Tafel Rekening gevel ober aankleding evidence Customer Online Jas Plaats Menukaart Eten & Arriveren Bestellen Wachten Betalen actions reserveren afgeven nemen bestuderen drinken Line of external interaction Front stage Welkom heten, Rekening Menukaart Bestelling Maaltijd employee jas aannemen, naar tafel leiden toelichten opnemen uitserveren brengen en toelichten actions Line of visibility Backstage Reservering Tafel als Bestelling Jassen naar Rekening employee maken voor garderobe ‘bezet’ doorgeven prepareren klant registreren aan keuken actions Line of internal interaction Support Maaltijd bereiden Reserverin Reserverin Kassa Kassa processes gsysteem Garderobe gsysteem bijwerken systeem (& IT) 15 Voorraad bijwerken
 • 16. In de praktijk bij Informaat 16
 • 17. Hoe zien we de service blueprint bij Informaat? 1. Schakel tussen service design en touchpoint design 2. Kern van een interactief ux-design platform 17
 • 18. 1. Schakel tussen service design en touchpoint design Service design Touchpoint design Service blueprint Service Ecosystem Customer Journey Service Essentials Storyboard Persona Hi-fi prototype 18
 • 19. Service blueprints - Diverse vormen Dialing IBM-HELP to get assistance with Lotus Notes Carrie Chan | IBM T.J Watson Research Center, Hawthorne NY | 6.15.07 Blueprinting ideas v.4 service evidence problem with Lotus Lotus Notes Ticket number Notes Mail and Mail and Calendar syncing Calendar syncing works customer steps DIAL NAVIGATE PRE-RECORDED MENU TALK TO AGENT WAIT FOLLOW AGENT’S STEPS TO SOLVE PROBLEM PROBLEM HANG UP? SOLVED hazard line Dislike calling call centers how long am i being onstage put on hold for? i’m pressing ‘3’ and nothing is happening... 6D1511 is before 6A1511 in the menu choices... did I hear is he even listening to 6D1511 correctly? me? he seems to be what is a ticket number? he’s assuming i know all the typing a lot. and not customer’s journey IBM language even though I’ve paying attention. repeatedly told him I was new finally, the agent is back he’s talking really fast he’s apologizing for soft- ware malfunction - is this the same problem i was just having? or should i be worrying about something else? he solved the problem! Twitter Experience line of of visibility area visibility Physical Tweet Blog Post Comment Form Tweet Twitter Profile DM button on Twitter URL on Twitter profile Evidence Profile representative service User Give introductory speech. Ask for employee serial Present customer with menu options to Introduce yourself. Ask customer what Look up information regarding Ask what error message Proceed to follow steps outlined in documentation. Actions Confirm that the Ask customer to write down the ticket number. number. redirect call. Apologize for software problem they’re having. Lotus Notes Mail and Calendar the customer is getting. Clicks on link customer’s problem Reads blog post Email this ticket number to the customer. Comments on post @Replies to Tweet Follows on Twitter DMs over Twitter Visits Website script malfunction. syncing on database. is solved. Redirect call after customer inputs a Thank customer for calling IBM HELP. choice. Ask if they are on or Ask if the customer off site. has any other problems. provider’s steps Line of Interaction backstage WAIT FOR CALL DIRECT CALL TO PROPER DEPT. INTRODUCTION GET PROBLEM FIND SOLUTION TO PROBLEM WALK CUSTOMER THROUGH PROBLEM SOLUTION CONCLUDE GIVE TICKET NUMBER Onstage Contact Post to Twitter Publish blog post Responds to comment Respond to @Reply Analyze followers Respond to DM Analyze web logs Person application backstage processes P P P P P P P P P P P P P P support Line of Visibility implementation account executives product executives (BTO) operational executives (SO) Backstage Review, edit, & Review, edit, & Review, edit, & Review, edit, & Contact approve blog post approve comment approve responce approve responce reply Person Line of Internal Interaction Support CoTweet ExpressionEngine ExpressionEngine CoTweet Metricly CoTweet Metricly & Google Processes Analytics
 • 20. Service blueprints bij Informaat Blueprint: Sales support 20
 • 21. Ans is in de buurt Ans vraagt advies Haar nieuwe polis is klaar Ans Touchpoints Front stage services Backstage services 21
 • 22. PREVENTIE AANVRAAG B 18 jaar Zelf werk/ opleiding Werkgesprek gevonden met AD of RIB voor de Wajoger Gebeurtenissen Sociaal Begeleiding 16 jaar: 17,5 jaar Nakijken Aanvragen medisch en Samen met AD Terugkoppeling (gedeeltelijke) (evt rondom stage) Eerste Terugkoppeling participatieplan wajong arbeidskundig Opstellen beslissing krijgen Uitkering Informatie Adviesgesprek beoordeling en goedkeuren raadplegen onderzoek participatieplan ontvangen op school 18 jaar krijgen laten doen Geen werk kunnen vinden plaatsings naar eig gesprek kunnen potentiele brieven sch werkgever netwerk Contact leggen en on- Voorlichtng Wajonger toegwezen Kennis nemen van Werkgesprek Signaal naar SMZ Kennis nemen van (optioneel) Over- Op zoek naar derhouden met Pre- geven aan pre- krijgen. SMO en oordeel leiden dat participatieplan beslissing SMZ dragen aan reinte- goede match ventief netwerk wajongers gereed is gratie bedrijf (VSO’s, instellingen.) Arbeids Deskundige Taken van de Uitwerken par- Contact opnemen In kaart brengen - SMZ verzoeken om ticipatieplan met potentiele werk- potentiele inst- Wajonger vastleg- een beoordeling gevers room gen. SMZ voorzien van Participatieplan op- Begeleiding sollici- bekende gegevens sturen naar Wa- taties vanuit het netwerk in jonger de pre-wajong fase. NIEUWE WAJONG Hoe deze kaart in te vullen: Help mee het proces te verbeteren 22
 • 23. Service blueprint 1 2 3 Service blueprint "Virtual route" Claims "Virtual route" Claims Claims service blueprint.graffle Mon Sep 10 2012 More or less Expertise lookup (postcode lookup of contractors); generic provisions to Policy coverage check: quick check to see if one of support the your policies are applicable decision to claim or not: Generic BM calculator: easily readable tool from which to read what happens to BM under what conditions Phase Damage occurs Claim information Determine approach Report claim User activity General Online claim information Select product Website (website) E-mail Online R3+ R3+ SMS Generic BM calculator Expertise lookup R3+ Channel Policy coverage check (Cust. dom.) choice? Offline No No Offline General Claim Offline Damage Pursue Yes Yes Consider Determine costs affects Yes Continue Yes Claim via CCC claim information not Review policy coverage Stop occurs claim? premium/ for self-settlement claim? (policy, brochure) claiming? BMI? No No Claim via third- Damage not party repairer Stop claimed Other channel Mobile phone System activity GetPropositionData GetNetworkContractors GetPolicies System SAP SAP 23
 • 24. Wat werkt goed Schade melden (voorbeeld) • Helikopterblik op je dienstverlening MarketingComm / Mobiele Mobiele Physical Mobiele Productontwikkeling Website • Alle relevante touchpoints app app app evidence • Visueel, eenvoudige taal Customer Marketing / Foto’s Schade- UX Schade Schade • Alle stakeholders aan boord actions proces opvragen nemen van schade aan- details melden melden • Vergemakkelijkt reality checks en Front stage feasibility checks (employee) Proces Gegevens Gegevens actions HR uitleggen opnemen opnemen Operations Backstage Dossier (employee) aanmaken actions Support processes IT ERP Klantbeeld & IT 24
 • 25. Leerpunten • Sommige swim lanes minder relevant Service blueprint / FBTO.nu - Je verzekeren - Nieuwe klanten - Online Versie: Ccncept v. 0.5 Kan deze premieberekening op Autotrader plaats vinden qua BDS, Pagina 1 van 5 Service blueprint / FBTO.nu - Je v Phase Ontdek Speedtrap en Look&feel? Oriënteer • Snel groot en complex Lees tip over FBTO Klant akkoord Nee Lees tip over FBTO, klik User actions Ga naar FBTO homepage ? deeplink naar site Beantwoord relevante vragen Lees suggestie Lee Kies thema/event Dit is mogelijk een aantal dekkingen tegelijk User interface voor FBTO website wordt gevormd Ja o.b.v. Customer Portal (CP) • Belangrijke aspecten van digitale, X Partner sites X X X X Touchpoints Sociale netwerken FBTO.nl Partner sites Partnered widgets Fora FBTO.nl Sociale netwerken FBTO website FBTO.nl Partner sites multi-channel services Google Partnered widgets Banners op andere sites Sociale netwerken Partnered widgets Line of interaction A onderbelicht Source heeft Front stage actions Nee profieldata? Deeplink naar dialoog op site To Geef suggestie(s) incl Geef samenvatting van argumentatie(s) Ja antwoorden weer Toon thema's en events Nee Bied mogelijkheid / Vraag Stel relevante vragen toestemming klant voor t.a.v. thema/event Klant ophalen gegevens akkoord? A Line of visibility Ja Bep Voorinvullen bekende Sla bezoek aan de site op Back stage actions gegevens obv intentie, b in cookie A: Optioneel kan de klant source, profiel etc Bepaal aanbod / H via deze weg ook zijn suggestie incl premie (antwoorden) F profielgegevens uit het sociaal netwerk op laten Haal profiel gegevens Haal relevante vragen op halen op uit sociaal netwerk o.b.v. intentie Sla antwoorden op in profiel sessie variabele intentie komt van thema/ event/metadata bij banner, SAP RTOM? of van bep. proces dat klant SAP PM Line of internal interaction Waar zijn de vragen die kiest (bijv auto premie FZB FLS gesteld moeten worden om berekenen) etc. de suggesties te bepalen processes & systems opgeslagen? Is dit ook in RTOM of elders? Supporting BRE (SAP RTOM?) Service blueprint 25