ความสัมพันธ์ระหว่างครูจูหลิงกับสมองของคน

130 views

Published on

55

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
130
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความสัมพันธ์ระหว่างครูจูหลิงกับสมองของคน

  1. 1. เรื่อ ง ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งครูจ ู หลิง กับ สมองของคน เสนอ อาจารย์ สุร ชัย ผิว เหลือ ง จัด ทำา โดยนายอับ ดุล ย์ ราฮิลเลขที่ 5นายสุร ิย พงศ์ เชือ งช้า ง ่เลขที่ 11นางสาวดวงฤดี สอนอิน ทร์เลขที่31
  2. 2. ครูจ ูห ลิง
  3. 3. ัม พัน ธ์ร ะหว่า งครูจ ูห ลิง กับ สมองของคน การบาดเจ็บที่สมองเกิดขึ้นเมื่อเกิด การโดนทำาร้ายอย่างรุนแรงและทำาให้ สมองได้รับการกระทบกระเทือนที่ รุนแรง อาจจะเกิดจากการกระแทกที่ ศีรษะ  หรือมีชิ้นส่วนของกระโหลก ศีรษะหลุดเข้าไปในเนื้อสมอง  อาการ นั้นอาจจะมีความรุนแรงมากและทำาให้ เกิดการติดเชือในสมองและมีอากาจอื่น ้ ตามมาอีกด้วย
  4. 4. สาเหตุก ารเสีย ชีว ิต ของครูจ ูหลิง สาเหตุเนื่องจากอวัยวะภายในล้มเหลว เฉียบพลัน ครูจูหลิงมีอาการอักเสบติด เชือในสมอง เนืองจากเกิดฝีในสมอง ้ ่ คณะแพทย์ได้ผ่าตัดสมองเอาหนองออกเรียบร้อย อาการดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันได้ มีโรคติดเชืออื่นๆ แทรกเข้ามา อาทิ ติด ้ เชื้อทางปอดชนิดรุนแรง ความดันลดลง ระบบต่างๆของร่างกายที่ถูกทำาลายมา นานไม่ทำางาน
  5. 5. แพทย์พยายามให้ยาลดความดัน แต่ไม่ได้ผล ร่างกายไม่ตอบสนอง กระทั่งเสีย ชีวิตลงด้วยอาการสงบ และเนื่องจาก อาการของครูจูหลิง สาหัสมากร่างกาย บอบชำ้าโดยเฉพาะสมองซึ่งมีเลือดคั่ง จำานวนมากและขาดเลือดไปเลี้ยงสมองเป็นเวลานาน ทำาให้สมองและก้านสมอง ไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้น
  6. 6. ศัพ ท์ท างแพทย์  โรคติดเชื้อ (Inflection) อวัยวะภายในล้มเหลวเฉียบพลัน (organ failure acute) ติดเชื้อในสมอง (Infection in the brain) ฝีในสมอง (Abscess in the brain)
  7. 7. ติดเชื้อทางปอด (Infectionof the lungs)ร่างกายไม่ตอบสนอง (The bodydoes not respond)ความดันลดลง(Pressure drop)ร่างกายบอบชำ้า (Physicaltrauma)ก้านสมองไม่ตอบสนอง (Brain stemresponse)
  8. 8. อ้างอิงhttp://news.voicetv.co.th/thailand/27252.htmlhttp://talk.mthai.com/topic/800http://hatyaicity.go.th/index.php?options=news&mode=detail&id=443

×