Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2.2.2 motherboard

6,383 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2.2.2 motherboard

 1. 1. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5DBK14502SISTEM KOMPUTER & RANGKAIANTOPIK 2 : PERKAKASAN
 2. 2. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5
 3. 3. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5 Motherboard (MoBo) atau mainboardmerupakan papan utama di mana terdapatkomponen-komponen serta chip controlleryang bertugas mengatur lalu lintas datadalam sistem motherboard. Pada motherboard juga terdapat soket untukprocessor, slot-slot yang digunakan untukpemasangan komponen seperti VGAcard, sound card, internal modem dan lain-lain.
 4. 4. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5Peranan papan induk• Organisasi : semua sambungan pada papan induk• Kawalan : mengawal pergerakan data (chipsetdan BIOS)• Komunikasi : komunikasi dengan perkakasan danpengguna• Perlaksanaan : Faktor penting pelaksanaansistem :1. Papan Induk menentukan jenis prosesor, memory, bussistem, interface cakera keras, dan kelajuan sistem.2. Kualiti litar papan induk dan chipset menentukan kelajuansistem.• Peningkatan : Kebolehan papan indukmeningkatkan keupayaan sistem
 5. 5. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5Expansionslots
 6. 6. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5Diagram Komponen Motherboard
 7. 7. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5 Sebelum penemuanmikropemproses, komputer dibina diMainframe, dengan bahagian yangdihubungkan dengan slot backplane yang takterhitung jumlahnya untuk menyambungkabel-kabel. Dalam design lama, kabel yang diperlukanuntuk menyambung kad pin penyambungakan tetapi mereka menjadi sebahagian darimasa lalu mencipta dari PCB. CPU, memoridan peranti lain semua ditempatkan padapapan litar cetak.
 8. 8. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5 Selama 1980-an dan 1990-an, dijumpaibahawa peningkatan jumlah fungsi perantipada PrintedCircuitBoard sangat ekonomi. Oleh kerana itu, tunggal Litar Bersepadu(IntegratedCircuit), mampu menyokongkelajuan rendah peripheral seperti portserial, mouse, keyboard, yang dibekalkanpada motherboard. Pada akhir 1990-an, mereka mulamempunyai rentang penuhaudio, video, simpanan dan fungsirangkaian. Sistem akhir lebih tinggi untukgame 3D dan kad grafik.
 9. 9. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5• Micronics, MYLEX, AMI, DTK, AnggrekTechnology, Elitegroup, merupakansyarikat perintis dalam bidang pembuatanmotherboard tetapi, syarikat seperti Appledan IBM segera mengambil alih.• Mereka menawarkan highend, motherboard canggih yangmemasukkan ciri-ciri upgrade dan prestasilebih unggul di atas motherboard.
 10. 10. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5Urutan masa Motherboard & Industrinya1975: Pengenalan Apple I, sebuah peranti yang terdiri daripadamotherboard, keyboard dan memaparkan.1987: Elitegroup Computer System Co Ltd ditubuhkan di Taiwan danmenjadi pembekal motherboard terbesar di dunia.1989: Asustek, salah satu daripada syarikat Taiwan 5, mulamenghasilkan kad grafik.1993: First International Computer Inc menjadi pengeluarmotherboard terbesar di dunia.1997: Intel Corp merancang untuk menambah monopoli dalammikropemproses oleh pengilang motherboard.2000: ATI Technologies Inc mengumumkan teknologi kad grafik,kemajuan, dalam komputer grafik.2007: AsusTek menjadi pengeluar terbesar di duniamotherboard komputer.
 11. 11. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN51. Papan PCB• Satu papan rangkaian tercetak yang diperbuatdari bahan ebonite atau fiber glass yang satu ataudua permukaannya dilapisi dengan lapisantembaga.• Terbahagi dua, iaitu:–single side atau single layer–double side atau double layer
 12. 12. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5• Fungsi: sebagai penghantar atau penghubung antara satukomponen dengan komponen yang lain
 13. 13. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN52. Soket ProcessorFungsi:• Soket ini merupakan tempat dimanaprocessor dipasang. Jenis soketmenentukan processor apa yang bolehdipasang pada soket tersebut. Jadi sokettertentu hanya boleh dipasang processortertentu saja.• Contoh : Intel dan AMD
 14. 14. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5Soket Intel Soket AMD
 15. 15. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN52a) Processor• adalah sebuah perangkat keras yang menjadi otaksebuah komputer dan apabila PC tanpa processor makaPC tidak dapat dijalankan.• Processor merupakan suatu IC yang mengawalkeseluruhan sebuah sistem komputer dan digunakansebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsiuntuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas.• Semakin banyak dan semakin canggih Core yangterdapat di dalam sebuah komputer maka kerja sebuahkomputer tersebut akan lebih cepat.• Sebenarnya, sebuah processor inilah yangdinamakan CPU (Central Processing Unit) tapi?
 16. 16. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5• Persembahan komputer bergantung kepadajenis dan kapasiti processor.• Jenis-jenis processor: IntelAMDIBMApple
 17. 17. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5a) Intel• Intel, pertama mengeluarkan produknya iaitu Pentium.• Perkembangan Pentium dilakukan hingga saat inikerana Pentium merupakan salah satu processorterbaik yang pernah dipasarkan.• Pentium yang pertama bernama Pentium 1 kemudianberkembang menjadi Pentium 4 dan sekarang telahmencapai Dual Core Pentium dan Quad Core Pentium.• Keunggulan dari pentium iaitu memiliki kekuatanterhadap panas dan tidak mudah rosak walaupundipakai hingga 24jam tanpa henti.• Selain Pentium, Intel juga memiliki Core i3, i5, i7 untukprocessor urusan grafik design.
 18. 18. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5b) AMD• AMD mempunyai pelbagai jenis processor mulaidari single core hingga quadcore.• AMD memiliki keunggulan harga mampu milikdan sangat bagus untuk grafik design.• Contoh produk AMD adalah:AMD Phenom X4,AMD Athlon X2,Athlon X4,AMD Turion• Kelemahan AMD adalah panas yang terlalu tinggisehingga memerlukan 2 buah kipas di dalam CPUkomputer.
 19. 19. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5• Processor bertugas sebagai pekerjaanpemprosesan data kepada seluruh komponenkomputer, dan ini dilakukan dalam kecepatanyang sangat tinggi.• Oleh kerana itu processor menjadi sangatpanas sehingga biasanya dilengkapi dengankipas pendingin.• 3 bahagian penting dalam processor:Arithmetic Logical UnitControl UnitMemory Unit (MU) / Register
 20. 20. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5a. Aritcmatics Logical Unit (ALU),• adalah alat yang melakukan pelaksanaandasar seperti pelaksanaan arithmatik(tambahan, pengurangan, dansebagainya), pelaksanaan logis(AND, OR, NOT), dan pelaksanaanperbandingan (misalnya, membandingkan isisebanyak dua slot untuk kesetaraan). Padaunit inilah dilakukan "kerja" yang nyata;
 21. 21. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5b. Control Unit (CU),• merupakan suatu alat pengawal yang beradadalam komputer yang memberitahukan unitmasukan mengenai jenis data, waktupemasukan, dan tempat penyimpanandidalam primary storage.• Control unit juga bertugas memberitahukepada arithmatic logic unit mengenai operasiyang harus dilakukan, tempat datadiperoleh, dan menempatkan hasil padatempatnya.
 22. 22. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5c) Memory Unit (MU) / Register• merupakan bahagian dari processor yangmenyimpan alamat-alamat register data yangdiolah oleh ALU dan CU.
 23. 23. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5Faktor lain yang mempengaruhi kecepatan adalah:• Dual-Core - mampu memproses beberapa aplikasi secara serentak• Hyper-Threading - memungkinkan 2 pekerjaan dijalankan padamasa yang sama tanpa melambatkan performance CPU.• L2 Cache - memori kecepatan tinggi tempat menyimpan datayang sering dipakai oleh CPU.• Front Side Bus - Mempengaruhi kecepatan data transfer dariCPU ke RAM dan graphics card dan sebaliknya• Execute Disable Bit - Menurunkan ancaman sekuriti dari virusseperti memory buffer overflow• Enhanced Intel SpeedStep - Menyediakan kemampuan yangmaksimum jika diperlukan dan mengurangi jika tidak.• Extended Memory 64 (64-bit) - Sistem dengan 32-bit CPUmempunyai maksimum kapasiti 4GB untuk RAM. Untukmenjalankan aplikasi yang besar dan memerlukan memori lebihbesar dari 4GB, data extra akan ditulis di hard-disk sehinggamemperlambat prosesnya.
 24. 24. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN53. Slot MemoriFungsi :• Slot ini digunakan untuk memasang memori utamakomputer iaitu RAM. Jenis slot memori jugaberbeza-beza, tergantung sistem yangdigunakannya.• RAM yang digunakan bergantung pada jenis slotRAM yang ada.• Jenis slot RAM yang ada: Slot RAM EDO dengan kaki 30 pin (Soket SIMMRAM) dan 72 pin (Soket DIMM RAM) Slot ADRAM dengan kaki 168 pin Slot DDR SDRAM dengan kaki 182 pin Slot RDRAM (Rambus) dengan kaki 182 pin
 25. 25. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5
 26. 26. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN54. BIOS (Basic Input Output System)• Merupakan program kecil yang dimasukkan kedalam IC ROM atau Flash yang digunakan untukmenyimpan konfigurasi dari sebuah motherboard.Fungsi:• Penyalaan serta pengujian terhadap hardware• Memuat dan menjalankan sistem operasi• Mengatur beberapa konfigurasi dasar dalamkomputer• Membantu sistem operasi dan aplikasi dalamproses pengaturan hardware denganmenggunakan BIOS Runtime Services.
 27. 27. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5
 28. 28. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN55. ROM (Read Only Memory)Fungsi :• Untuk menyimpan data atau arahansecara kekal dan boleh dibaca sahaja.
 29. 29. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN56. Jumper• Penghubung circuit elektrik yangdigunakan untuk menghubungkan ataumemutuskan hubungan pada suatucircuit.• Fungsi: Untuk menetapkan hardware komputer agarbersesuaian dengan keperluan.
 30. 30. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5• Antara jenis jumper yang terdapat padapapan induk:a. Jumper Clear CMOSb. Jumper Bus Clock/ Bus Speedc. Jumper Bus Ratiod. Jumper VGAe. Jumper Audiof. Jumper USB Powerg. Jumper Memory/RAM
 31. 31. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5
 32. 32. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5
 33. 33. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5
 34. 34. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5
 35. 35. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5
 36. 36. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN57. Chipset• Merupakan sekumpulan cip kecil yang dirancang untukbekerjasama dan memiliki fungsi tertentu.• Terdapat dua jenis chipset iaitu:a) NorthbridgeFungsi :• komponen utama yang mengatur lalu lintas data antaraprocessor dengan sistem memori dan saluran utamamotherboard.b) SouthbridgeFungsi :• komponen pembantu northbridge yang menghubungkannorthbridge dengan komponen atau periferal lainnya.
 37. 37. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5
 38. 38. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN58. CMOS BateriFungsi:• Menyalurkan tenaga bagi BIOS untukmelakukan penetapan terhadap sebuahmotherboard.
 39. 39. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN59. Slot PheripheralConnectorInterface(expansion slot)Fungsi :• merupakan slot umum yang biasadigunakan untuk memasang kaddengan kecepatan di bawah slot AGPdan PCI Express.
 40. 40. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN510. Port SATAFungsi:• Untuk menghubungkan hard disk dengansistem komputer.
 41. 41. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN511. Port IDE• Merupakan antaramuka mediapenyimpanan sebelum generasi SATA
 42. 42. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN512. Port Floppy DiskFungsi :• digunakan untuk menghubungkan mediaremovable atau media penyimpanan yangboleh dilepaskan seperti disket atauFloppy Disk.
 43. 43. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN513. Port PowerFungsi :• iaitu port untuk memberikan daya kepadasistem komputer.
 44. 44. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN514. Back Panel• merupakan kumpulan port yang biasanyadiletakkan di belakang casing komputer (PC).• Contoh:o Port PS/2 Mouseo Port PS/2 Keyboardo Port Parallelo Port Serialo Port Firewireo Port RJ45o Port USBo Port Audio
 45. 45. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5
 46. 46. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN515. Slot AGP (Accelerated Graphics Port)Fungsi :• merupakan slot khusus untuk memasangkad VGA generasi sebelum adanya slotPCI Express.
 47. 47. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5AlatInputAlat Setoran SekunderAlatOutputKOMPUTERRAM ROMIngatanUnit Pemprosesan PusatUnit Kawalan danUnit Aritmetik/LogikAlat KomunikasiKesimpulan
 48. 48. DBK 14502 : SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN : TOPIK 2 : PERKAKASAN: UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL :DPLISEMESTER12012/2013:ITSEKSYEN5Muhammad Shakirin Shaari, Salina Ismail. 2000.Organisasi Sistem Komputer Edisi 4, Sintok:Universiti Utara MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulum, KementerianPelajaran Malaysia. 2006. Huraian SukatanPelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah(KBSM), Teknologi Maklumat dan Komunikasi.KPM

×