Successfully reported this slideshow.

Växjö k samsök-turné_20100909_

839 views

Published on

Stödbilder för dialog med museer, arkiv och bibliotek i Småland och Blekinge.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Växjö k samsök-turné_20100909_

 1. 1. RU K-samsök idag på RAÄ? <ul><li>Johan Carlström – Kringla </li></ul><ul><li>Börje Lewin – Teknisk projektledare, systemutvecklare </li></ul><ul><li>Johanna Berg – ABM-samverkan </li></ul><ul><li>Martin Duveborg – Systemutvecklare, projektanställd </li></ul><ul><li>Maria Logothetis – Platsr </li></ul><ul><li>Lars Lundqvist – Enhetschef </li></ul>
 2. 2. Samverkan ”K-samsök” Kulturarvsinformation på webben <ul><li>Regeringsuppdrag </li></ul><ul><li>Bättre samverkan inom ABMK </li></ul><ul><li>Mer nytta för pengarna </li></ul><ul><li>Nationellt och internationellt </li></ul><ul><li>Även: </li></ul><ul><li>Nationell strategi digitalisering </li></ul><ul><li>E-delegationsfrågor </li></ul><ul><li>Öppen data </li></ul><ul><li>Nya medier, ny teknik </li></ul><ul><li>Upphovsrätt </li></ul><ul><li>Licensiering </li></ul><ul><li>Informationspolicy </li></ul><ul><li>Omvärldsbevakning </li></ul><ul><li>Stöttar myndigheter, museer m fl </li></ul>
 3. 3. Informationskällor om oss www.-k-blogg.se www.platsr.se Kolla även bloggsidan där. www.kringla.nu (samt blogg där) www.ksamsok.se (+ blogg där) http:// www.flickr.com / photos / swedish_heritage_board / arkland.wordpress.com Personlig blogg http://www.slideshare.net/surikat/ Presentationer   Internationellt: K-samsök i Europeana euroepana.eu. Carare: EU-stött projekt för immobilt kulturarv http:// www.carare.eu / RAÄ på Facebook Twitter: @arkland_swe  @carlstr  @Marilogo  @johannaberg m fl
 4. 4. RAÄ utveckling <ul><li>Hur få ut information? </li></ul><ul><li>Hur få ökad användning? </li></ul><ul><li>Hur engagera fler? </li></ul>
 5. 5. RAÄ webb <ul><li>Flickr Commons – hos andra </li></ul><ul><li> Europeana </li></ul><ul><li>Platsr – egen community </li></ul><ul><li>Kringla.nu </li></ul><ul><li>Kringla Android </li></ul><ul><li>K-samsök: öppen data </li></ul><ul><li>Fornsök, BBR, Kulturmiljöbild </li></ul><ul><li>K-blogg.se </li></ul><ul><li>Facebook, Twitter, www.raa.se </li></ul>Foto: Johan Carlström, CC-BY
 6. 6. Lösningar <ul><li>Tillgängliggöra information </li></ul><ul><li>Fri information </li></ul><ul><li>Nytt arbetssätt (social media) </li></ul>
 7. 7. K-samsök
 8. 8. K-samsök Webservice Databas 1 Databas 2 Databas 3 Databas 4 Databas Osv… Databas 5 Community (t ex Platsr) Mobiltjänst Söktjänst (t ex Kringla) Det vi människor Kan se Det maskiner ser
 9. 9. K-SAMSÖK WebService WEBBPLATS PRODUCENT XML TJÄNST ABMK-samsök XML Kulturarv Markaryd Kulturarv i Bild Länsportalen Kulturarv i mobilen Google Eniro Europeana Runstens- portalen Flintyx- portalen RA LIBRIS Arkiv Bibliotek Läns- museum Läns- museum Läns- museum Läns- museum Historiska Museet RAÄ Fornsök Kommun- museum Läns- museum Hembygds- museum
 10. 10. K-samsök idag <ul><li>Sveriges militärhistoriska arv </li></ul><ul><li>Armémuseum </li></ul><ul><li>Vasamuseet </li></ul><ul><li>Upplandsmuseet </li></ul><ul><li>Nordiska museet </li></ul><ul><li>Sveriges militärhistoriska arv </li></ul><ul><li>Arkitekturmuseet </li></ul><ul><li>Statens historiska museum </li></ul><ul><li>Tekniska museet </li></ul><ul><li>Världskulturmuseet </li></ul><ul><li>Etnografiska museet </li></ul><ul><li>Sockenbilder (21 hembygdsföreningar) </li></ul><ul><li>Kungl biblioteket/Libris </li></ul><ul><li>Västarvet </li></ul><ul><ul><li>Västergötlands museum </li></ul></ul><ul><ul><li>Bohusläns museum </li></ul></ul><ul><ul><li>Göteborgs naturhistoriska museum </li></ul></ul><ul><ul><li>Kulturlagret/Vänersborgs museum </li></ul></ul><ul><ul><li>Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund </li></ul></ul><ul><li>Riksantikvarieämbetet </li></ul><ul><ul><li>FMIS/Fornsök </li></ul></ul><ul><ul><li>Bebyggelseregistret </li></ul></ul><ul><ul><li>Kulturmiljöbild </li></ul></ul><ul><ul><li>Fornvännen </li></ul></ul><ul><ul><li>Totalt 3,395 000 objekt (aug 2010) </li></ul></ul>
 11. 11. Milstolpar och framtiden… Feb 2008 Projektstart Feb 2009 Beta + Locago Dec 2009 Kringla.nu Feb 2010 3 miljoner objekt Feb 2009 Museiutredningen Förvaltning Utveckling Dec 2010 Utvecklingsprojektet K-samsök är slut Jan 2011 K-samsök i förvaltning 2011 Vidareutveckling? Mars 2010 Sockebilder Libris 2008 2009 2010 2011 Nov 2009 Primus Jan 2010 Carlotta
 12. 12. Finansiering <ul><li>Kulturmiljvårdsbidraget (7:2) </li></ul><ul><li>Riksantikvarieämbetet </li></ul><ul><li>Kulturrådet (gm Västarvet) </li></ul><ul><li>Centralmuseernas samarbetsråd </li></ul><ul><ul><li>+ samt intressenternas arbetstid </li></ul></ul>
 13. 13. Kostnad för K-samsök 2008-2010 3,57 milj kr Totalt 40 000 52 704 2 914 Övrigt 998 000 634 052 748 784 Konsulter 243 250 646 548 202 705 Personalkostnad 2010 (prognos) 2009 2008
 14. 14. Tidsfördelning K-samsök <ul><li>Museistöd – 65% </li></ul><ul><li>RAÄs information – 10% </li></ul><ul><li>Teknisk arkitektur – 20% </li></ul><ul><li>Europeana – 5% </li></ul>
 15. 15. Framtiden <ul><li>K-tags användargenererat innehåll </li></ul><ul><li>(K-story digital stories) </li></ul><ul><li>K-lexikon stötta användaren </li></ul><ul><li>K-karta geografisk auktoritet </li></ul><ul><li>K-museum metadata om museer </li></ul>
 16. 16. Nya förutsättningar <ul><li>Ny teknik och internet </li></ul><ul><li>Internet är ett nätverk, ej hierarkiskt </li></ul><ul><li>Internet är globalt </li></ul><ul><li>Digital as default </li></ul><ul><li>Nya beteenden – social media/web 2.0 </li></ul><ul><li>Informationen kan mixas </li></ul><ul><li>Användbarhet ett måste (tillgängligt räcker inte) </li></ul><ul><li>Användningen i centrum, användaren utgår inte från institutionen </li></ul><ul><li>Ökat behov av synlig och tillgängliga ”auktoriteter” </li></ul>
 17. 17. Idag Museer Myndigheter Universitet Föreningar Näringsliv Enskilda bygger applikationer för Lärande Internt arbete Forskning Marknadsföring Upplevelser Innovationer Tillväxt
 18. 18. Museer Myndigheter Universitet Föreningar Näringsliv Enskilda bygger applikationer för Lärande Internt arbete Forskning Marknadsföring Upplevelser Innovationer Tillväxt Hit vill vi!
 19. 19. Ansvarsområden avseende kulturarvsinformation – utkast på en modell för samverkan Samverkan kräver prioritering och tydlig ansvarsfördelning Samverkan bör leda till åtgärd A RA Arkiv E-arkiv B KB Bibliotek E-publikationer K RAÄ Kulturmiljö E-kulturmiljö M Flera huvudmän Museum E-föremål Standards Teknikkunskap Drift Lagring Utveckling Öppenhet Licensiering Användbarhet Tillgänglighet Omvärldsanalys Professionella Forskare Föreningar Företag Enskilda Kunskapsunderlag Forskning Lärande Upplevelser Tillväxt Marknadsföring Innovation Lars Lundqvist Fasta kulturarvet Landskapsinformation (Kartor) Ev Foto - Bild Geografisk auktoritet K-samsök Europeana för K och M ” Arkivalier” Digitalisering (MKC) Långtidslagring Kartor NAD ApeNet Europeana för A ” Publikationer” AVM-kompetens Långtidslagring? Namnauktoritet Libris, AVM-db TEL Europeana för B Föremål Konst Ev Foto, bild Berättelser Tidsauktoritet Museisystemen ” Fotonätverket”
 20. 20. ABMK och Europeana RAÄ Royal Library National Archive Central museum RSM K-samsök Portal Network Database Network Ministery of Culture CARARE EUROPEANA EuropeanaLocal – Athena KMM? ” National Portal Network” ” Sw Europeana Tech Group” Central Mus Council Regional Mus Council Swedish Europeana Group Local Museums History Societies K-samsök arbetsgrupp KUR Historic Soc Association Local Mus Council Local museum Reg museum Reg museum Reg museum Reg museum Reg museum Reg museum Central museum Central museum Reg museum Reg museum Reg museum Reg museum Reg museum Reg museum Local museum Local museum

×