Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hos Konsumentverket, Knistad 20100915

905 views

Published on

Konsumentverket, Knistad 15 september 2010. Webb och webbutveckling på RIksantikvarieämbetet.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hos Konsumentverket, Knistad 20100915

 1. 1. Riksantikvarieämbetet och öppenhet Varför, vad och hur? lars lundqvist
 2. 2. Lars Lundqvist Informationsutveckling Webb Kulturarvsinformation E-tjänster Social media Upphovsrätt Licensiering Öppenhetsfrågor Bloggar, Twitter, Flickr och litet till
 3. 3. <ul><li>RAÄ </li></ul><ul><li>pådrivande kring kulturarvet </li></ul><ul><li>kulturarvet vårdas och används bra </li></ul>
 4. 4. Data <ul><li>1,2 miljoner fornlämningar </li></ul><ul><li>75 000 byggnadsregistret </li></ul><ul><li>80 000 foton (4 miljoner) </li></ul><ul><li>Allt tillgängligt via interaktiv webb </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Utveckling </li></ul><ul><li>Hur få ut information? </li></ul><ul><li>Hur få ökad användning? </li></ul><ul><li>Hur engagera fler? </li></ul><ul><li>några exempel… </li></ul>
 6. 6. Nya förutsättningar <ul><li>Alla kan kommunicera med alla (makt) </li></ul><ul><li>Enskilda gör jobbet! </li></ul><ul><li>Många vill dela med sig och bidra (beteenden) </li></ul><ul><li>Digital as default </li></ul><ul><li>Tillgänglighet räcker inte. Användbart! </li></ul><ul><li>Konkurrens: Arenorna är många. </li></ul><ul><li>Ökat behov av synlig och tillgänglig ”kvalitet” </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Exempel </li></ul><ul><li>Flickr Commons – hos andra </li></ul><ul><li>Platsr – egen community </li></ul><ul><li>K-blogg.se </li></ul><ul><li>Facebook, Twitter </li></ul><ul><li>Kringla.nu </li></ul><ul><li>Kringla Android </li></ul><ul><li>K-samsök: öppen data </li></ul><ul><li>Fornsök </li></ul><ul><li>Bebyggelseregistret </li></ul><ul><li>Kulturmiljöbild </li></ul>Foto: Johan Carlström, CC-BY
 8. 8. Lösningar <ul><li>Tillgänglig information </li></ul><ul><li>Fri information (användbar) </li></ul><ul><li>Nytt arbetssätt (social media) </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Sociala medier </li></ul><ul><li>Öppenhet </li></ul><ul><li>Transparens </li></ul><ul><li>Finnas där medborgarna är </li></ul><ul><li>Tjäna genom mänsklig kontakt </li></ul><ul><li>Effektivitet </li></ul>
 10. 10. Skillnader Nyligen: Envägskanaler För alla För professionella En till en Kom till oss Nu: Dialog, lyssna Olika för olika För ”alla” Alla till alla Vi kommer till dig
 11. 11. En skillnad till Nyligen: Informationskompetens på ett ställe Nu: Alla är kommunikatörer
 12. 12. Fördelar <ul><li>Litet PUL </li></ul><ul><li>Liten kommersiell laddning </li></ul><ul><li>Litet känslig information </li></ul><ul><li>Kulturarv berör alla </li></ul><ul><li>Kulturarv är intressant </li></ul><ul><li>65 miljoner föremål </li></ul>
 13. 13. Hur? <ul><li>Lära av andra! </li></ul><ul><li>Lära genom att göra! </li></ul><ul><li>Använda befintliga arenor! </li></ul><ul><li>Omvärldsbevaka > </li></ul><ul><li>Hitta frågorna/behoven > </li></ul><ul><li>Svara på frågorna/svara upp mot behoven! </li></ul><ul><li>Alltså: Sök upp användarna! </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Nyttan </li></ul><ul><li>Kvalitetsförbättringar </li></ul><ul><li>Mer använda </li></ul><ul><li>Mer synliga </li></ul><ul><li>Attraktiva partners </li></ul><ul><li>Utvecklingsuppdrag </li></ul><ul><li>Stolta medarbetare </li></ul><ul><li>Attraktiv arbetsplats </li></ul>
 15. 15. Utmaningarna öppenhetsfrågan i myndighetsvardagen
 16. 16. 5%
 17. 17. Omöjligheternas retorik 95 %
 18. 18. Interna frågor… <ul><li>Social media = sändarkanal </li></ul><ul><li>” Vad får jag skriva?” </li></ul><ul><li>Juridisk osäkerhet (okunskap) </li></ul><ul><li>Utmanad informatörsroll </li></ul><ul><li>Kontroll över informationen </li></ul><ul><li>Rädsla att gå miste om $ </li></ul><ul><li>” Har inte tid!” </li></ul>
 19. 19. Vi måste <ul><li>våga pröva </li></ul><ul><li>våga släppa kontrollen </li></ul><ul><li>låta flera skapa e-tjänster </li></ul>
 20. 20. Externa ”problem” Boxboll i medeltida byggnad (Flickr Commons) ”I don´t like photo” (Flickr Commons) ”Du är äcklig” (Platsr) Spamlänkar (Flickr C och K-blogg.se)
 21. 21. Verktyg <ul><li>Gallringsbeslut </li></ul><ul><li>Handlingsplan för ev problem </li></ul><ul><li>Tydliga användarvillkor </li></ul><ul><li>Redaktion/moderering </li></ul><ul><li>Ta bort = dölja </li></ul><ul><li>Backup </li></ul>
 22. 22. Väg framåt <ul><li>Tålamod </li></ul><ul><li>Fokusera på möjligheter </li></ul><ul><li>Avdramatisera sociala medier </li></ul><ul><li>- Påminn om utveckling </li></ul><ul><li>- Vad är skillnaden mot idag? </li></ul><ul><li>Ledningsstöd </li></ul><ul><li>Bred genomförd riskanalys </li></ul><ul><li>Testa! </li></ul><ul><li>Rekrytera ”rätt”! </li></ul>
 23. 23. Vad gör vi nu? <ul><li>Implementerar nytt arbetssätt </li></ul><ul><li>Gratis data </li></ul><ul><li>Frihet vidareanvändning </li></ul><ul><li>Licensiering </li></ul><ul><li>Öppet API </li></ul><ul><li>Länkad data </li></ul>
 24. 24. Foto: Lars Lundqvist CC-BY-NC-SA Googla: K-blogg Platsr Kringla K-samsök Flickr Commons Digitala Staten Twitter Flickr Bloggar Slideshare [email_address]

×