Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Usaha

296 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Usaha

  1. 1. Usaha - usaha Mengurangkan Kadar Kemalangan Jalan Raya Kebelakangan ini, isu kemalangan maut di jalan raya sudah menjadi buah mulut masyarakatkita. Saban tahun,peratusan kadar kemalangan di jalan raya yang dicatatkan sentiasameningkat.Dalam Kamus Dewan,ungkapan kemalangan membawa konotasikecelakaan,kerugian dan kesusahan. Persoalannya,apakah usaha-usaha yang perlu di ambiluntuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya? Antaranya,pihak berkuasa harus penguatkuasakan undang undang jalan raya perluditingkatkan agar penggunaan jalan raya lebih lebih berhemah semasa berada di jalanraya.Ungkapan ingatlah orang yang tersayang dan berhati hati di jalan raya perlu dihayati olehpengguna jalan raya agar mereka sentiasa selamat demi kebaikan bersama.Selain itu,pihak media massa juga bertanggungjawab dalam misi untuk mengurangkankemalangan jalan raya.Usaha-usaha yang boleh diambil oleh pihak media massa adalahmemaparkan iklan-iklan dan berita bahayanya kemalangan jalan raya di dada akhbar dan di kacatelevisyan.Melalui cara ini,pemandu-pemandu akan lebih berhati-hati di atas jalan raya.Hal inidemikian,kadar kemalangan jalan raya akan terus berkurang. Seterusnya,pengguna jalan raya seharusnya mematuhi undang-undang yang ditetapkan olehpihak kerajaan.justeru,pengguna jalan raya dielakkan menggunakan barang-barang tiruanterutamanya ketika menuju ke destinasi yang jauh kerana boleh menyebabkan perkara tidakdiingini berlaku.Oleh itu pengguna harus ingat mencegah lebih baik daripada mengubati makajanganlah kita menyesal kemudian kerana nasi sudah menjadi bubur. Akhirulkalamnya,kerjasa daripada semua pihak amat diperlukan dalam menangani masalahini.Jika usaha-usaha ini diiktibarkan maka pasti kadar kemalangan jalan raya akan berkurang

×