ด่วน! อย. ให้ผู้ประกอบการที่ประสบเหตุน้ําท่วม            ยื่นขอนําเข้าทดแทน ป้องกันสินค้าขาดตลาด    อย. ขอใ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ข่าวแจ้งผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วม[1] copy

427 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
427
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข่าวแจ้งผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วม[1] copy

 1. 1. ด่วน! อย. ให้ผู้ประกอบการที่ประสบเหตุน้ําท่วม ยื่นขอนําเข้าทดแทน ป้องกันสินค้าขาดตลาด อย. ขอให้ ผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากน้ํ า ท่ ว ม นํ า เข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นประเภทและชนิดเดียวกันกับที่บริษัทผลิตอยู่ในปัจจุบัน เพื่อทดแทนไม่ให้สินค้าขาดตลาด โดยขอให้ยื่นแสดงความจํานงกับ อย. โดยเร็วที่สุด นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการ-อาหารและยา (อย.) ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา บุรณศิริ ในการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในช่วงวิกฤตการณ์น้ําท่วม ซึ่งมีประชาชนจํานวนมากได้รับความเดือดร้อนจากการขาดตลาดของผลิตภัณฑ์หลาย ๆ ประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร ยาบางประเภท และเวชภัณฑ์ต่าง ๆโดยขอให้ ผู้ ประกอบการที่ได้รับความเสียหายและไม่สามารถเปิด สายการผลิตได้ ให้สามารถนํา เข้าผลิตภัณฑ์ในประเภทและชนิดเดียวกันกับที่บริษัทผลิตอยู่ในปัจจุบัน เพื่อทดแทนไม่ให้สินค้าขาดตลาดโดยขอให้ผู้ประกอบการ ยื่นแสดงความจํานงที่จะขออนุญาตนําเข้าโดยระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และประเทศที่จะนําเข้าให้กับ อย. โดยเร็วที่สุด เพื่อ อย. จะได้ดําเนินการเสนอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการต่อไป เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สํานักยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 7439 สํานักอาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 7442 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 7251 กลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 7441 และกลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 7440 ทุกวันในวันและเวลาราชการ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค วันที่ 18 ตุลาคม 2554 ข่าวแจก 2 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

×