บทที่ 5 ระบบปฏิบัติการและ หลักการทำงานเบื้องต้น
<ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่จัดการและควบคุมโปรแกรมรวมถึงการติดต่อประสานงานกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง...
โปรแกรมประยุกต์กับการข้ามแพลตฟอร์ม
<ul><li>กลุ่มคำสั่งที่บรรจุอยู่ในส่วนของหน่วยความจำ ROM </li></ul><ul><li>ตัวโปรแกรมคำสั่งที่เก็บไว้จะอยู่ได้อย่างถาวร </...
เริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์ (Boot Up)
<ul><li>การบู๊ตเครื่อง คือ ขั้นตอนที่คอมพิวเตอร์เริ่มทำการโหลด </li></ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการเข้าไปไว้ในหน่วยความจำ RA...
<ul><li>การบู๊ตเครื่องที่อาศัยการทำงานของฮาร์ดแวร์ </li></ul><ul><li>กดปุ่มเปิดเครื่อง (Power On) เพื่อเข้าสู่กระบวนการท...
<ul><li>การบู๊ตเครื่องเพื่อให้เกิดกระบวนการบู๊ตใหม่หรือที่เรียกว่าการรีสตาร์ทเครื่อง (restart) สามารถทำได้สามวิธีคือ </l...
<ul><li>คือ ส่วนการทำงานของโปรแกรมที่ติดต่อหรือเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้งานและคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้ตามที่ต้องการ </li></ul...
<ul><li>อนุญาติให้ป้อนรูปแบบคำสั่งที่เป็นตัวหนังสือ (text) สั่งการลงไปทีละบรรทัดคำสั่ง </li></ul><ul><li>เรียกว่า คอมมาน...
<ul><li>นำเอารูปภาพมาปรับใช้สั่งงานแทนตัวอักษร เช่น ในระบบปฏิบัติการ Windows </li></ul><ul><li>ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจดจำรูป...
เคอร์เนลและเชลล์
<ul><li>ไฟล์ (files) </li></ul><ul><li>- หน่วยในการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะเก็บอยู่ในสื่อเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ ...
ตัวอย่างไฟล์
โครงสร้างแบบต้นไม้ (treelike structure)
<ul><li>เมื่อต้องการเก็บข้อมูลจะแยกโครงสร้างออกเป็นส่วนๆเหมือนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้เรียกว่า โฟลเดอร์ (folder)  แบ่งออกเ...
โครงสร้างแบบต้นไม้ในระบบปฎิบัติการ
<ul><li>ไดเร็คทอรี (Directory) </li></ul><ul><ul><li>- โฟลเดอร์หลักสำหรับจัดเก็บหมวดหมู่ไฟล์ขั้นสูงสุดในระบบ บางครั้งอาจ...
<ul><li>ใช้วิธีที่เรียกว่า หน่วยความจำเสมือน (VM- virtual memory)  กรณีที่มีการประมวลผลกับข้อมูลปริมาณมากหรือหลายโปรแกร...
swapping
<ul><li>ใช้ บัฟเฟอร์ (buffer)  เพื่อเป็นที่พักรอของข้อมูลที่อ่านเข้ามา เช่น การทำ spolling ในการจัดการงานพิมพ์ </li></...
Spooling
<ul><li>แบ่งเวลาของซีพียูเพื่อประมวลผลในการทำงานแบบ multi-tasking </li></ul><ul><li>ทำให้ซีพียูตัวเดียว สามารถใช้ได้หลายๆ...
<ul><li>ตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้เครื่อง ว่าจะอนุญาตให้บุคคลนั้นใช้งานกับโปรแกรมหรือข้อมูลในตัวเครื่องนั้นได้หรือไม่ </li></u...
<ul><li>วัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น วัดค่าเวลาที่ซีพียูทำงาน </li></ul><ul><li>การตรวจสอบเวลาของซีพี...
การตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบ
<ul><li>cross-platform application คืออะไร จงอธิบาย </li></ul><ul><li>device driver มีประโยชน์อย่างไรต่อการทำงานกับคอมพิ...
<ul><li>โครงสร้างแบบต้นไม้ คืออะไร เกี่ยวข้องกับโครงสร้างไฟล์ในคอมพิวเตอร์อย่างไรบ้าง </li></ul><ul><li>ส่วนประกอบย่อยของไ...
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 <ul><li>ระบบ plug and play คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรต่อการทำงาน </li></ul><ul><li>multi-processing...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

OS

5,203 views

Published on

ระบบปฏิบัติการ(Operating system)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

OS

 1. 1. บทที่ 5 ระบบปฏิบัติการและ หลักการทำงานเบื้องต้น
 2. 2. <ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่จัดการและควบคุมโปรแกรมรวมถึงการติดต่อประสานงานกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการบางครั้งเรียกว่า แพลตฟอร์ม (platform) </li></ul></ul>ระบบปฏิบัติการคืออะไร
 3. 3. โปรแกรมประยุกต์กับการข้ามแพลตฟอร์ม
 4. 4. <ul><li>กลุ่มคำสั่งที่บรรจุอยู่ในส่วนของหน่วยความจำ ROM </li></ul><ul><li>ตัวโปรแกรมคำสั่งที่เก็บไว้จะอยู่ได้อย่างถาวร </li></ul><ul><li>ปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้เก็บโปรแกรมไบออสจะเป็นวงจร </li></ul><ul><li>หน่วยความจำแบบ Flash ROM ที่สามารถแก้ไข </li></ul><ul><li>โปรแกรมได้ ( แต่ไม่บ่อยนัก ) </li></ul>ไบออส (BIOS - Basic Input Output System)
 5. 5. เริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์ (Boot Up)
 6. 6. <ul><li>การบู๊ตเครื่อง คือ ขั้นตอนที่คอมพิวเตอร์เริ่มทำการโหลด </li></ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการเข้าไปไว้ในหน่วยความจำ RAM สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกันคือ </li></ul><ul><ul><li>- โคลบู๊ต (Cold boot) </li></ul></ul><ul><ul><li>- วอร์มบู๊ต (Warm boot) </li></ul></ul>ประเภทของการบู๊ตเครื่อง
 7. 7. <ul><li>การบู๊ตเครื่องที่อาศัยการทำงานของฮาร์ดแวร์ </li></ul><ul><li>กดปุ่มเปิดเครื่อง (Power On) เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงานโดยทันที </li></ul><ul><li>ปุ่มเปิดเครื่องเป็นเหมือนสวิตช์ปิดเปิดการทำงานโดยรวมของคอมพิวเตอร์เหมือนกับสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป </li></ul>โคลบู๊ต (Cold boot)
 8. 8. <ul><li>การบู๊ตเครื่องเพื่อให้เกิดกระบวนการบู๊ตใหม่หรือที่เรียกว่าการรีสตาร์ทเครื่อง (restart) สามารถทำได้สามวิธีคือ </li></ul><ul><ul><li>กดปุ่ม Reset บนตัวเครื่อง </li></ul></ul><ul><ul><li>กดปุ่ม C trl +a lt +d elete จากแป้นพิมพ์ แล้วเลือกคำสั่ง restart </li></ul></ul><ul><ul><li>สั่ง รีสตารท์ เครื่องได้จากเมนูบนระบบปฏิบัติการ </li></ul></ul>วอร์มบู๊ต (Warm boot)
 9. 9. <ul><li>คือ ส่วนการทำงานของโปรแกรมที่ติดต่อหรือเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้งานและคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้ตามที่ต้องการ </li></ul><ul><li>แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ </li></ul><ul><ul><ul><li>ประเภทคอมมานด์ไลน์ (Command Line) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ประเภทกราฟิก (GUI - Graphical User Interface) </li></ul></ul></ul>ส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface)
 10. 10. <ul><li>อนุญาติให้ป้อนรูปแบบคำสั่งที่เป็นตัวหนังสือ (text) สั่งการลงไปทีละบรรทัดคำสั่ง </li></ul><ul><li>เรียกว่า คอมมานไลด์ (command line) </li></ul>ประเภทคอมมานด์ไลน์ (Command Line)
 11. 11. <ul><li>นำเอารูปภาพมาปรับใช้สั่งงานแทนตัวอักษร เช่น ในระบบปฏิบัติการ Windows </li></ul><ul><li>ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจดจำรูปแบบคำสั่งเพื่อใช้งานให้ยุ่งยาก </li></ul><ul><li>เหมือนกับแบบคอมมานด์ไลน์ </li></ul><ul><li>เพียงแค่เลือกรายการคำสั่งภาพที่ปรากฏบนจอนั้นผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เมาส์หรือคีย์บอร์ด </li></ul>ประเภทกราฟิก (GUI - Graphical User Interface)
 12. 12. เคอร์เนลและเชลล์
 13. 13. <ul><li>ไฟล์ (files) </li></ul><ul><li>- หน่วยในการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะเก็บอยู่ในสื่อเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ฟล็อปปี้ดิสก์ , ฮาร์ดดิสก์หรือซีดีรอม เป็นต้น - ประกอบด้วยส่วนย่อย 2 ส่วนด้วยกันคือ ชื่อไฟล์ (naming files) และส่วนขยาย (extentions) </li></ul>
 14. 14. ตัวอย่างไฟล์
 15. 15. โครงสร้างแบบต้นไม้ (treelike structure)
 16. 16. <ul><li>เมื่อต้องการเก็บข้อมูลจะแยกโครงสร้างออกเป็นส่วนๆเหมือนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้เรียกว่า โฟลเดอร์ (folder) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อยคือ </li></ul><ul><ul><li>ไดเร็คทอรี (Directory) </li></ul></ul><ul><ul><li>ซับไดเร็คทอรี (Subdirectory) </li></ul></ul>ลำดับโครงสร้างไฟล์ (Hierarchical File System)
 17. 17. โครงสร้างแบบต้นไม้ในระบบปฎิบัติการ
 18. 18. <ul><li>ไดเร็คทอรี (Directory) </li></ul><ul><ul><li>- โฟลเดอร์หลักสำหรับจัดเก็บหมวดหมู่ไฟล์ขั้นสูงสุดในระบบ บางครั้งอาจเรียกว่า ro o t directory </li></ul></ul><ul><li>ซับไดเร็คทอรี (Subdirectory) </li></ul><ul><ul><li>- โฟลเดอร์ย่อยที่ถูกแบ่งและจัดเก็บไว้ออกมาอีกชั้นหนึ่ง </li></ul></ul>ลำดับโครงสร้างไฟล์ (Hierarchical File System)
 19. 19. <ul><li>ใช้วิธีที่เรียกว่า หน่วยความจำเสมือน (VM- virtual memory) กรณีที่มีการประมวลผลกับข้อมูลปริมาณมากหรือหลายโปรแกรมพร้อมกัน ระบบปฏิบัติการจะเก็บข้อมูลทั้งหมดของโปรแกรมที่ทำงานอยู่ขณะนั้นเอาไว้เป็นไฟล์ในฮาร์ดดิสก์ ( เรียกว่า swap file ) โดยแบ่งเนื้อที่เหล่านั้นออกเป็นส่วนๆเรียกว่า เพจ (page) ซึ่งมีการกำหนดขนาดไว้แน่นอน </li></ul>การจัดการหน่วยความจำ (memory management)
 20. 20. swapping
 21. 21. <ul><li>ใช้ บัฟเฟอร์ (buffer) เพื่อเป็นที่พักรอของข้อมูลที่อ่านเข้ามา เช่น การทำ spolling ในการจัดการงานพิมพ์ </li></ul><ul><li>เรียกใช้ดีไวซ์ไดรเวอร์ (device driver) เพื่อควบคุมอุปกรณ์ชนิดนั้นๆโดยเฉพาะ </li></ul>การจัดการอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผลข้อมูล (I/O device management)
 22. 22. Spooling
 23. 23. <ul><li>แบ่งเวลาของซีพียูเพื่อประมวลผลในการทำงานแบบ multi-tasking </li></ul><ul><li>ทำให้ซีพียูตัวเดียว สามารถใช้ได้หลายๆคน หรือ multi-user ที่พบเห็นในระบบเครือข่าย </li></ul><ul><li>ทำหน้าที่เป็นตัวประสานการทำงานของซีพียูที่มากกว่าหนึ่งตัวให้ทำงานด้วยกันได้ในระบบ multi-processing </li></ul>การจัดการกับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU Management)
 24. 24. <ul><li>ตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้เครื่อง ว่าจะอนุญาตให้บุคคลนั้นใช้งานกับโปรแกรมหรือข้อมูลในตัวเครื่องนั้นได้หรือไม่ </li></ul>การรักษาความปลอดภัยของระบบ
 25. 25. <ul><li>วัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น วัดค่าเวลาที่ซีพียูทำงาน </li></ul><ul><li>การตรวจสอบเวลาของซีพียูที่ถูกปล่อยว่างในการทำงาน </li></ul>การตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบ
 26. 26. การตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบ
 27. 27. <ul><li>cross-platform application คืออะไร จงอธิบาย </li></ul><ul><li>device driver มีประโยชน์อย่างไรต่อการทำงานกับคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>เสียงสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ตอบสนองออกมาสั้นบ้าง ยาวบ้างนั้นเกิดจากกระบวนการในขั้นตอนใด และเหตุใดจึงต้องทำเช่นนั้น </li></ul><ul><li>ประเภทของการบู๊ตเครื่องมีกี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย </li></ul><ul><li>จงบอกถึงความแตกต่างระหว่างส่วนประสานกับผู้ใช้แบบ Command line และแบบ GUI มาพอสังเขป </li></ul>แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5
 28. 28. <ul><li>โครงสร้างแบบต้นไม้ คืออะไร เกี่ยวข้องกับโครงสร้างไฟล์ในคอมพิวเตอร์อย่างไรบ้าง </li></ul><ul><li>ส่วนประกอบย่อยของไฟล์ประกอบด้วยส่วนใดบ้าง จงยกตัวอย่างไฟล์มาอย่างน้อย 5 รูปแบบพร้อมทั้งอธิบายด้วยว่าแต่ละรูปแบบมีความหมายเช่นไร </li></ul><ul><li>หน่วยความจำเสมือนเกี่ยวข้องกับการจัดการหน่วยความจำอย่างไรบ้าง จงอธิบาย </li></ul><ul><li>spolling ที่เกิดขึ้นในการพิมพ์งาน มีหลักการอย่างไรบ้าง </li></ul>แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5
 29. 29. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 <ul><li>ระบบ plug and play คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรต่อการทำงาน </li></ul><ul><li>multi-processing คือการประมวลผลงานลักษณะใด มีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง จงอธิบายพอสังเขป </li></ul>

×