Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asiakastarinat ja referenssikuvaukset bottom of funnel sisältöinä

213 views

Published on

Käymme läpi, miten hyödynnät asiakastarinoita ja referenssikuvauksia bottom of funnel -sisältöinä ja tarjoat asiakkaan ostopäätöstä vauhdittavaa sisältöä.

Asiakastarinat ja referenssikuvaukset kertovat yrityksesi onnistumisista asiakkaidesi kanssa. Myyntisuppilon pohjalla, bottom of funnelissa, potentiaalinen asiakkaasi tekee valintaa erilaisten ratkaisujen välillä ja sinun on kerrottava, miksi hänen tulisi valita juuri sinun yrityksesi. Webinaarissa käymme läpi, miten hyödynnät menneitä onnistumisiasi uusien asiakkuuksien luomisessa.

Käymme läpi muun muassa:

Oikea sisältö oikeaan aikaan – mitä on bottom of funnel -sisältö?
- Hyvän referenssitarinan rakenne
- Missä kaikkialla referenssitarinoita voi hyödyntää
- Miten rakennan lead nurturing-prosessin joka toimii

Published in: Business
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Asiakastarinat ja referenssikuvaukset bottom of funnel sisältöinä

 1. 1. ASIAKASTARINAT JA REFERENSSIKUVAUKSET BOTTOM OF FUNNEL -SISÄLTÖINÄ
 2. 2. JANI AALTONEN
 3. 3. Inbound-markkinointi 2.0 | Edition Winter 2017 Kaikki mitä sinun tulee tietää, jotta voit menestyä markkinoijana verkossa. www.valmenna.fi MARRAS 29 !"#$%%&
 4. 4. HUBSPOTIN TEKNINEN SET UP 0€ 31.12. ASTI
 5. 5. TEKNINEN SET UP ! Tilataan HubSpot-tunnukset ! Pidetään kick off call ! Toimitetaan webmasterille ohjeet koodin laittamisesta sivuille ! HubSpot-koodi sivuille ! Muutetaan HubSpotin aikavyöhyke ! Laitetaan logo HubSpotiin ! Viedään asiakkaan kontaktit HubSpotiin ! Sosiaalisen median tilit yhdistetään HubSpotiin ! Syötetään kilpailijat HubSpotiin ! Syötetään hakusanat HubSpotiin ! Yhdistetään domain HubSpotiin ! Email sending domain ! Poistetaan sisäinen liikenne HubSpotista INVESTOINTI 0! Norm. 4750! tarjous voimassa 31.12.asti kaikkiin uusiin instansseihin. '()%*+,-./0,1/00.2+3,1./4/
 6. 6. POLL: KEITÄ PAIKALLA
 7. 7. AGENDA ! Oikea sisältö oikeaan aikaan – mitä on bottom of funnel -sisältö? ! Hyvän referenssitarinan rakenne ! Missä kaikkialla referenssitarinoita voi hyödyntää ! Miten rakennan lead nurturing-prosessin joka toimii
 8. 8. OIKEA SISÄLTÖ OIKEAAN AIKAAN – MITÄ ON BOTTOM OF FUNNEL SISÄLTÖ
 9. 9. 3,,*5660417834/9./4:1/;<8+=6>>-8+/0(=470-,7(0,-+/:./4-74?.4@0-=(83-*470+/1:-748+==4/;1,.+/0-ABC>DE 9 / 10 IHMISESTÄ TUTKII VERKOSTA ARVIOITA ENNEN PÄÄTÖSTÄ
 10. 10. Valitse haastateltava oikein. KETÄ OTETAAN MUKAAN?
 11. 11. VALITSE OIKEAT HAASTATTELTAVAT ! Tietoa casesta ! Tietoa sinusta ! Tietoa tuloksista ! Tunnetut yritykset (brändiarvo) ! Toimialat ! Yllättävät caset (”enpä olisi uskonut” -moment) ! Vaihtajat ! Ensikertalaiset ! Isot haasteet –> suuret tulokset
 12. 12. Valitse kiinnostavia aiheita ja haastateltavia. MISTÄ AIHEITA
 13. 13. KYSY MYYNNILTÄ MITÄ HE TARVITSEVAT
 14. 14. KYSY ASIAKASPALVELUSTA MITÄ ASIAKKAAT KYSYVÄT
 15. 15. KARTOITA SOME MISTÄ PUHUTAAN
 16. 16. YHTEISÖT MISTÄ PUHUTAAN
 17. 17. TAPAHTUMAT MIKÄ ON PINNALLA JUURI NYT?
 18. 18. HYVÄN REFERENSSITARINAN RAKENNE
 19. 19. Skaalaat liiketoimintaasi. RAKENNA PROSESSI
 20. 20. ESIMERKKI PROSESSISTA FG!HI F"!%"!&&J KL!GJI F"!%"!&&J KL!HIFM%M!HHJ KL!GJI$!G!&&JI &%L&F&%I K"F&&J KL!GJI FLNO$L!G!&&JI KL!GJI F"P&!&&JI KL!GJI 'MPHF%M!G!HHJI &%L&FF&&##&I KL!GJIQ&%G!I O&G##&&JI
 21. 21. VALMISTELE HYVÄT KYSYMYKSET
 22. 22. KYSYMYKSIÄ ! Mikä YRITYS X ! Miten asiakkaan haasteet ratkaistiin ! Minkälaisia ratkaisuja aiemmin käytettiin xxxxx ! Mitkä olivat keskeiset ongelmat ja haasteet lähtötilanteessa? ! Mitkä olivat ensisijaisia asioita, joihin uutta ratkaisua lähdettiin hakemaan? ! Mikä oli isoin asia, miksi lähdettiin kokeilemaan jotain uutta? ! Minkälaisia tavoitteita projektilla oli? ! Mihin pyrittiin? Päästiinkö tavoitteisiin? ! Minkä takia valittiin juuri YRITYS X ja heidän tarjoamansa palvelu ja ratkaisu? ! Harkittiinko muita vaihtoehtoja ratkaisuiksi? ! Miten projekti käynnistettiin, mitä käytännössä tehtiin? ! Miten projekti eteni, oliko siinä jotain keskeistä, mitä vain YRITYS X pystyi tarjoamaan? ! Minkälaisia kustannussäästöjä saavutettiin ! Miten aiemmat haasteet/ongelmat ratkaistiin uudessa järjestelmässä? Miten ratkaisu on näkynyt käytännössä? ! Minkälaisia olivat uuden ratkaisun tekniset toteutukset? ! Mikä uudessa ratkaisussa on parasta? ! Mikä uudessa ratkaisussa ja uuden järjestelmän käytössä parasta? Miten vaikuttanut yleisesti työhön ja työnkulkuihin? ! Miten uusi ratkaisu vaikutti työn tehokkuuteen? ! Miten uusi ratkaisu auttoi keskeisissä ongelmissa? ! Minkälaisia tuloksia uuden ratkaisun myötä saatiin? ! Miksi suosittelisit YRITYSTÄ ja heidän tarjoamiaan ratkaisuja muille?
 23. 23. HAASTATTELUTILANNE
 24. 24. KUVAUS YHDELLÄ KAMERALLA 3,,*0566@@@<R(+71<8+=6'+@-81/-L-03++,-*7+S400.+/1:-:++2./9-?.;4+-./,47?.4@0-@.,3-/+-874@-1/;-+/:T-+/4-81=471
 25. 25. KUVAUS KAHDELLA KAMERALLA 3,,*566@@@<0+(0*7+;(8,.+/0<8+=6@*-8+/,4/,6(*:+1;06UDAE6AU6L/,47?.4@V04,V(*<*/9
 26. 26. 3,,*0566.<T,.=9<8+=6?.6AL,WCTXB#YK6=1Z740;4S1(:,<[*9
 27. 27. PIDÄ KYSYMYKSET SELKEINÄ JA AVOIMINA.
 28. 28. PIDÄ HAASTATTELU RENTONA KESKUSTELEVANA
 29. 29. TARKENNA VASTAUKSIA, JOTTA JOKAINEN LUKIJA / KATSOJA SAA SELVÄÄ MISTÄ ON KYSYMYS.
 30. 30. PIDÄ SOME MIELESSÄ. HAE TWIITTEJÄ / LAINAUKSIA JA ONELINEREITÄ.
 31. 31. RAKENNE ! Yhteenveto (Executive summary) ! Kuvaus asiakkaasta ! Haasteet ! Ratkaisu ! Tulokset (visualisoi / kokretisoi) ! CTA (call to action)
 32. 32. LAINAUKSET
 33. 33. MISSÄ KAIKKIALLA REFERENSSITARINOITA VOI HYÖDYNTÄÄ
 34. 34. KUN HALUAT ASIAKKAASI HUOMION
 35. 35. KUN HALUAT NÄYTTÄÄ PALVELUSI / TUOTTEESI ARVON
 36. 36. KUN HALUAT ERILAISTAA ITSESI MUISTA
 37. 37. KUN HALUAT MINIMOIDA ASIAKKAASI RISKIN
 38. 38. KUN HALUAT NOPEUTTAA ASIAKKAASI PÄÄTÖSTÄ
 39. 39. KUN HALUAT NOSTAA YRITYKSESI MAINETTA TOIMIALASI KÄRKIYRITYKSENÄ
 40. 40. VERKKOSIVUILLA
 41. 41. BLOGISSA
 42. 42. SOSIAALISESSA MEDIASSA
 43. 43. TARJOUKSESSA
 44. 44. LÄHETÄ CASE SÄHKÖPOSTILLA
 45. 45. JAA CASET MYYNNILLESI
 46. 46. LIITÄ OSAKSI SÄHKÖPOSTIN ALLEKIRJOITUSTA
 47. 47. MITEN RAKENNAN LEAD NURTURING-PROSESSIN?
 48. 48. SUUNNITTELE WORKFLOW ENSIN VISUAALISESTI. P&L'GIA P&L'GIU P&L'GIE P&L'GI P&L'GIC !&P$L!GIKLG#G%%H]
 49. 49. MÄÄRITTEÖLE KOHDERYHMÄ: KENELLE (SMART-LISTA)
 50. 50. OHJELMOI WORKFLOW AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄÄSI P&L'GIA P&L'GIU P&L'GIE P&L'GI P&L'GIC P&L'GIY P&L'GI^ P&L'GI> >IPLLFF$&
 51. 51. Inbound-markkinointi 2.0 | Edition Winter 2017 Kaikki mitä sinun tulee tietää, jotta voit menestyä markkinoijana verkossa. www.valmenna.fi MARRAS 29 !"#$%%&
 52. 52. HUBSPOTIN TEKNINEN SET UP 0€ 31.12. ASTI
 53. 53. TEKNINEN SET UP ! Tilataan HubSpot-tunnukset ! Pidetään kick off call ! Toimitetaan webmasterille ohjeet koodin laittamisesta sivuille ! HubSpot-koodi sivuille ! Muutetaan HubSpotin aikavyöhyke ! Laitetaan logo HubSpotiin ! Viedään asiakkaan kontaktit HubSpotiin ! Sosiaalisen median tilit yhdistetään HubSpotiin ! Syötetään kilpailijat HubSpotiin ! Syötetään hakusanat HubSpotiin ! Yhdistetään domain HubSpotiin ! Email sending domain ! Poistetaan sisäinen liikenne HubSpotista INVESTOINTI 0! Norm. 4750! tarjous voimassa 31.12.asti kaikkiin uusiin instansseihin. '()%*+,-./0,1/00.2+3,1./4/
 54. 54. ANNA PALAUTETTA

×