การปลูกพืชผักสวนครัว

1,131 views

Published on

การปลูกพืชผักสวนครัว

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,131
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การปลูกพืชผักสวนครัว

  1. 1. การปลูกพืชผักสวนครัว จัดทำาโดย ด.ญ.อุษา อินทรนิน ป.6/1 เลขที่28
  2. 2. ข้อ ใดเป็น ประโยน์ท ี่ส ำา คัญ ที่ส ด ุ ของไม้ด อกไม้ป ระดับ  ก.  เป็น อาหาร     ข. ประดับ ตกแต่ง    ค. ให้โ ชคลาภ   ง.ทำา ให้ร วย  8
  3. 3. 2. ข้อใดไม่ใช่ ขั้นตอนหลักในการทำางานของคอมพิวเตอร์   ก. ประมวลผล            ข. เก็บข้อมูล   ค. รับข้อมูล               ง. แสดงผลลัพธ์     จ.  นำา ข้อ มูล เข้า (คนทีจะนำาข้อมูลเข้าได้กคือ User ค่ะ) ่ ็
  4. 4. • 1. ข้อ ใดเป็น ประโยน์ท ี่ส ำา คัญ ที่ส ด ของไม้ ุ ดอกไม้ป ระดับ    เป็น อาหาร    ประดับ ตกแต่ง    ให้โ ชคลาภ    เพื่อ จำา หน่า ย
  5. 5. • การทำางานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยหน่วยสำาคัญ กีหน่วย   ่• ก. 2 หน่วย   • ข.3 หน่วย   • ค.4 หน่วย   • ง.5 หน่วย

×