Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Omistajanvaihdoksen tuulet Euroopassa, Transeo

448 views

Published on

Omistajanvaihdoksen tuulet Euroopassa, Transeo
Vuoden 2012 omistajanvaihdosasiantuntija Sakari Oikarinen

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Omistajanvaihdoksen tuulet Euroopassa, Transeo

  1. 1. Euroopan Tuulia Sakari Oikarinen Confidentum Oy Transeo Association AISBL (BOD)
  2. 2. • EU komissio on aktivoitunut uudelleen BT-teemaan 10 vuoden jälkeen ja haluaa sisällyttää teeman voimakkaammin COSME 2014-2020 ohjelmaan • Transeon hallitus on laatinut komission pyynnöstä Global Action Plan paperin sekä kannanoton Entrepreneurship 2020 Action Planiin • Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavan viiden vuoden aikana komissio ohjeistaa uudelleen jäsenvaltioita BT-teemaan liittyvissä asioissa, kuten 2000 luvun taitteessa • Tämä tarkoittaa sitä, että BT-teema on jo noussut uudelleen Manner- Euroopan jäsenmaiden poliittiselle agendalle ja hallitusohjelmiin EUROOPAN TUULIA
  3. 3. • Samoin viimeisen viiden vuoden ajan on kasvanut tarve löytää uusia ideoita ja hyviä käytänteitä yli rajojen. Ilmeisesti muissakin maissa on hetken aikaa ollut “väljähtynyt, itseensä tyytyväinen tila”, joka nyt näyttäisi purkautuvan. • Ensimmäistä kertaa julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja akateemisen maailman organisaatiot ovat kokoontumassa ja aidosti yhdistävät myös tietojaan BT teeman edistämiseksi. • Transeo Association AISBL ydintehtäviä ovat: – Toimia Euroopan BT koordinaattorina avustaen siten komissiota ja jäsenvaltioita – Koota eri maiden julkisten, yksityisten ja oppilaitosten tietotaito WG työryhmissä – Vaikuttaa jäsenmaiden päättäjiin em. Tiedon avulla suositusten ja kannanottojen muodossa – Yhdistää BT ammattilaiset myös kaupalliseen yhteistyöhön ja parantaa jäsenistön osaamista EUROOPAN TUULIA
  4. 4. • Omistajanvaihdosta ei enää nähdä ikääntymisasiana, vaan yrityskannan uusiutumisen dynamiikan lisääjänä • Cross boarder kaupat lisääntyvät vääjäämättä hiljalleen • Uusien EU-maiden nuoren yrityskulttuurin ansioista omistajanvaihdokset ovat siellä kasvun väline • Suomi on tuottanut paljon hyviä käytänteitä erityisesti asiakasrajapintaan ja yksittäisten vaihdosten toteutukseen – tässä suhteessa meillä on myös annettavaa eurooppalaiseen keskusteluun • Sen sijaan meillä olisi paljon opittavaa siinä, miten teemaan liittyvät palvelut organisoidaan ja resurssoidaan kestävällä ja tehokkaalla tavalla • Eurooppalainen yhteistyö Transeo Associationissa perustuu tiedon ja kokemusten ja toimintamallien avoimeen jakamiseen/saamiseen/vertaamiseen – siksi se on kehittävä ympäristö kenelle tahansa BT-teemasta kiinnostuneelle EUROOPAN TUULIA

×