Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoi Phieu

172,364 views

Published on

Bai mon Thanh Toan Quoc Te

Published in: Technology, Education
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • tinh hinh phai? huong dan cach' dowload cho a e no' biet' di ad
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • download kiểu gì thế
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • hay,nhung down ko het!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ko hay :-
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Hoi Phieu

 1. 1. HỐI PHIẾU Bộ Môn Thanh Toán Quốc Tế Nhóm Tui – Mar 3-4 K31
 2. 2. KHÁI NIỆM <ul><li>Hối phiếu (Bill of exchange) là mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện </li></ul>
 3. 3. ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN Người trả tiền hối phiếu (drawee) người có nghĩa vụ thanh toán Người thụ hưởng hối phiếu (beneficiary) người được trực tiếp hưởng số tiền ghi trên hối phiếu Người ký phát (drawer) người lập hối phiếu
 4. 4. LUẬT LIÊN QUAN HỐI PHIẾU <ul><li>Luật hối phiếu của Anh năm 1882 ( Bill of exchange act of 1882 – BEA 1882) </li></ul><ul><li>Luật thống nhất hối phiếu (Uniform law of bill of exchange ULB – 1930) </li></ul><ul><li>Luật thương mại thống nhất của Mỹ năm 1962 (Uniform comercial codes 1962 – UCC) </li></ul><ul><li>Công ước Liên Hiệp Quốc về hối phiếu và lệnh phiếu năm 1980 (International Bill of Exchange and International promissory note) </li></ul>
 5. 5. PHÂN LOẠI HỐI PHIẾU Thời hạn trả tiền Chứng cứ kèm theo Phương thức thanh toán Tính chất chuyển nhượng Người ký phát HP trả tiền ngay At sight Bill of Exchange HP có kỳ hạn Unsance Bill of Exchange HP trơn Clean Bill of Exchange HP kèm chứng từ Documentary Bill of Exchange HP sử dụng trong phương thức nhờ thu HP sử dụng trong phương thức tín dụng chứng từ HP đích danh HP trả cho người cầm hối phiếu HP theo lệnh HP thương mại HP Ngân hàng
 6. 6. QUY ĐỊNH VỀ HỐI PHIẾU <ul><li>Hối phiếu được viết bằng tay hay in sẵn đều có giá trị. </li></ul><ul><li>Khi điền vào hối phiếu bằng cách viết tay hay đánh máy phải sử dụng mực không phai, không được sử dụng mực đỏ hay bút chì. </li></ul><ul><li>Ngôn ngữ điền vào phải phù hợp và thống nhất với mẫu in sẵn (thường là Tiếng Anh) </li></ul><ul><li>Hối phiếu được lập một hay nhiều bản, thông thường là hai bản. </li></ul>
 7. 7. ĐẶC ĐIỂM <ul><li>Tính bắt buộc: Người trả tiền bắt buộc phải trả tiền mà không được từ chối. </li></ul><ul><li>Tính trừu tượng: Trên tờ hối phiếu không ghi rõ nguyên nhân phát sinh của hối phiếu. </li></ul><ul><li>Tính lưu thông: Hối phiếu có thể chuyển nhượng từ tay người này sang người khác thông qua ký hậu hoặc trao tay trong thời gian hiệu lực. </li></ul>
 8. 8. NỘI DUNG HỐI PHIẾU BILL OF EXCHANGE (1) No:………… (2) For: ……………. (7) Place (3), Date (4) At ………………… (5) after sight of this first Bill of exchange (second of the same tenor and date being unpaid) pay to order of (6) ………………................. the sum of say …….. (7) To:……………. (8) Drawer’s signature (9) Hối phiếu sử dụng trong phương thức nhờ thu Tiêu đề HP Số HP Thời hạn trả tiền Người thụ hưởng hối phiếu Số tiền bằng số Số tiền bằng chữ Người trả tiền HP Người ký phát HP
 9. 9. Nội dung hối phiếu (5) Thời hạn trả tiền (time of payment) Trả sau bao nhiêu ngày nhìn thấy hối phiếu: At ………… days after sight Trả sau bao nhiêu ngày kể từ ngày giao hàng, ngày lập vận đơn: At ………… days after shipment date sight At ………… days after B/L date sight Trả sau bao nhiêu ngày kể từ ngày ký phát hối phiếu: At ………… days after date sight Hối phiếu sử dụng trong phương thức nhờ thu
 10. 10. NỘI DUNG HỐI PHIẾU BILL OF EXCHANGE (1) No:………… (2) For: ……………. (7) Place (3), Date (4) At ………………… (5) after sight of this first Bill of exchange (second of the same tenor and date being unpaid) pay to order of (6) ………………................. the sum of say …….. (7) To:……………. (8) Drawer’s signature (9) Hối phiếu sử dụng trong phương thức nhờ thu Thời hạn trả tiền Người thụ hưởng hối phiếu Số tiền bằng số Số tiền bằng chữ Người trả tiền HP Người ký phát HP
 11. 11. Nội dung hối phiếu BILL OF EXCHANGE (1) No:………… (2) For: ……………. (3) Place (3), Date (4) At ……………………..…………….… (5) sight of this first Bill of exchange (second of the same tenor and date being unpaid), pay to order of (6) ……………(10)…................... the sum of say ……………...………….. (7) Value received as per our invoice(s) No ………..…. Dated:…………. (11) Drawn under: ………………...................................................... (12) Irrevocable L/C No …………………… Dated …………………. (13) To:……………. (8) Drawer’s signature (10) Hối phiếu sử dụng trong phương thức tín dụng chứng từ
 12. 13. Các nghiệp vụ liên quan đến hối phiếu <ul><li>Chấp nhận hối phiếu: hình thức cam kết đảm bảo thanh toán của người trả tiền đối với hối phiếu đến hạn thanh toán, gồm 2 bước: </li></ul><ul><li>+ Ghi chữ chấp nhận: “acceptance” hoặc “accepted” </li></ul><ul><li>+ Ký tên </li></ul><ul><li>Các trường hợp từ chối thanh toán: </li></ul><ul><li>+ Lập không đúng ngày quy định </li></ul><ul><li>+ Nội dung thiếu </li></ul><ul><li>+ Hối phiếu xuất trình muộn </li></ul><ul><li>+ Tẩy xoá, sửa chữa </li></ul><ul><li>+ Hối phiếu ngày công bố bị mất </li></ul>
 13. 14. Các nghiệp vụ liên quan đến hối phiếu <ul><li>Ký hậu: là thủ tục chuyển gia quyền sở hữu từ người này sang người khác. </li></ul><ul><li>+ Kỹ thuật : được thực hiện ngay trên văn bản hối phiếu bằng các người ký hậu (endorser) ký chuyển nhượng vào mặt sau của tờ hối phiếu và trao cho người được chuyển nhượng (endorsee). </li></ul><ul><li>+ Các hình thức ký hậu : </li></ul><ul><li>Ký hậu theo lệnh (Order endorsement) </li></ul><ul><li>Ký hậu để trống (Blank endorsement) </li></ul><ul><li>Ký hậu hạn chế (Restrictive endorsement) </li></ul><ul><li>Ký hậu truy dài (Without recourse endorsement) </li></ul><ul><li>Ký hậu có điều kiện (Conditional endoresement) </li></ul>
 14. 15. Các nghiệp vụ liên quan đến hối phiếu <ul><li>Bảo lãnh hối phiếu: là sự cam kết thanh toán hối phiếu của người thứ ba đối với người thụ hưởng khi đến hạn thanh toán </li></ul><ul><li>Các trường hợp từ chối thanh toán: là hình thức tín dụng ngắn hạn, ngân hàng mua lại hối phiếu trước khi đến hạn thanh toán với số tiền nhỏ hơn giá trị của hối phiếu. Chênh lệch giữa hai số tiền là lợi tức chiết khấu, hoa hồng và lệ phí chiết khấu do ngân hàng hưởng. </li></ul>
 15. 16. Nhóm Tui Mar 3-4 K31 Trần Thái Minh Phạm Thanh Thúy Vy Võ Thiên Nga Lê Thanh Tú Nguyễn Hồng Ngọc

×