Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dich vu phap ly

2,653 views

Published on

Dich Vu phap ly VN thoi hau WTO

Published in: Education, Business
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Dich vu phap ly

 1. 1. THỰC TRẠNG & XU HƯỚNG SAU KHI VN GIA NHẬP WTO DỊCH VỤ PHÁP LÝ Bộ Môn Quản Trị Kinh Doanh QT .:: NHÓM TUI ::.
 2. 2. NỘI DUNG TRÌNH BÀY <ul><li>Một số thuật ngữ </li></ul><ul><li>Thực trạng và xu hướng </li></ul><ul><li>Giải pháp </li></ul>
 3. 3. MỘT SỐ THUẬT NGỮ Cơ sở lý luận <ul><li>Môi trường pháp lý – Dịch vụ pháp lý </li></ul><ul><li>Luật sư – Lao động ngành luật </li></ul><ul><li>WTO </li></ul>
 4. 4. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ DỊCH VỤ PHÁP LÝ <ul><li>Môi trường pháp lý cho kinh doanh là sự thể chế hoá thành quyền và nghĩa vụ đối với cả hai phía: CHỦ THỂ KD - NHÀ NƯỚC </li></ul><ul><li>Hoạt động luật sư trong cơ chế thị trường được xem là một loại hình DỊCH VỤ NGHỀ NGHIỆP . </li></ul><ul><li>Theo TS. Nguyễn Hợp Toàn & TS. Nguyễn Văn Tuân </li></ul>“ “
 5. 5. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ <ul><li>Gồm 2 mặt: </li></ul><ul><li>- Các quy định trong các văn bản pháp lý </li></ul><ul><li>- Chất lượng hoạt động tổ chức thực hiện các văn bản </li></ul>
 6. 6. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ DỊCH VỤ PHÁP LÝ <ul><li>PL thành lập DN </li></ul><ul><li>PL hợp đồng trong KD </li></ul><ul><li>PL sử dụng LĐ </li></ul><ul><li>PL tổ chức, giải thể, phá sản </li></ul><ul><li>PL giải quyết tranh chấp </li></ul><ul><li>Dịch vụ tư vấn PL [advisory services] </li></ul><ul><li>Dịch vụ đại diện [representation services] </li></ul><ul><li>Hoạt động liên quan đến tư pháp (xét xử, công tố, bào chữa) </li></ul>DỊCH VỤ PHÁP LÝ MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ
 7. 7. DỊCH VỤ PHÁP LÝ <ul><li>Ở Việt Nam: </li></ul><ul><ul><li>Thông tư 1119/QLTPK <ban hành ngày 24.12.1987> </li></ul></ul><ul><ul><li>Công văn 870/CV <ban hành ngày 26.10.1989> </li></ul></ul><ul><ul><li>>>> công nhận và chính thức cho phép dịch vụ pháp lý hoạt động </li></ul></ul>Bắc Việt Luật, VinaLaw,… Luật Gia Phạm YKVN
 8. 8. LUẬT SƯ – LAO ĐỘNG NGÀNH LUẬT <ul><li>ĐẶC ĐIỂM </li></ul><ul><ul><li>Luật sư là một chức danh TƯ PHÁP độc lập >>> phải có đủ điều kiện hành nghề chuyên nghiệp theo quy định pháp luật </li></ul></ul><ul><ul><li>Nghề luật sư là một nghề LUẬT </li></ul></ul><ul><li>VAI TRÒ </li></ul><ul><ul><li>Phụng sự công lý </li></ul></ul><ul><ul><li>Bảo vệ pháp chế </li></ul></ul><ul><ul><li>Xây dựng nhà nước pháp quyền VN XHCN </li></ul></ul>
 9. 9. LUẬT SƯ – LAO ĐỘNG NGÀNH LUẬT <ul><li>TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC </li></ul>CHUYÊN MÔN HOẠT ĐỘNG Luật sư tư vấn Luật sư biện hộ Luật sư kinh doanh Luật sư dân sự Luật sư ….. Đại đa số các nước không còn phân chia rạch ròi Cách gọi và cách phân chia chưa thống nhất
 10. 10. LUẬT SƯ – LAO ĐỘNG NGÀNH LUẬT HÌNH THỨC TỔ CHỨC (HTTC) HTTC HÀNH NGHỀ HTTC Xã hội – nghề nghiệp ĐOÀN LUẬT SƯ CTy Luật Hợp Danh Văn phòng luật sư CÁ NHÂN HỢP DANH
 11. 11. WTO <ul><li>World Trade Organization : Tổ chức Thương Mại Thế Giới </li></ul><ul><li>VN nộp đơn gia nhập năm 1995 </li></ul><ul><li>VN chính thức là thành viên 11/2006 </li></ul><ul><li>Là thành viên thứ 150 </li></ul><ul><li>Vai trò của WTO </li></ul><ul><li>Chức năng </li></ul><ul><li>Nguyên tắc hoạt động </li></ul>
 12. 12. VAI TRÒ DV PHÁP LÝ <ul><li>Theo chiều rộng </li></ul><ul><ul><li>Đáp ứng nhu cầu của cá nhân, của tổ chức </li></ul></ul><ul><ul><li>Góp phần tạo môi trường pháp lý an toàn, tăng độ tin cậy. </li></ul></ul><ul><li>Theo chiều sâu </li></ul><ul><ul><li>Góp phần giải quyết tranh chấp. Ngăn chặn những vi phạm do không rõ luật. </li></ul></ul><ul><ul><li>Giảm bớt phiền hà cho cơ quan nhà nước. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hỗ trợ DN về mặt pháp lý. </li></ul></ul><ul><ul><li>Các hoạt động kinh tế diễn ra một các chuyên nghiệp hơn, xuyên suốt hơn . </li></ul></ul>
 13. 13. THỰC TRẠNG <ul><li>Hệ thống văn bản pháp luật </li></ul><ul><li>Luật sư – Lao động ngành luật </li></ul><ul><li>Dịch vụ pháp lý </li></ul>
 14. 14. HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT <ul><li>Hệ thống luật kinh tế: </li></ul><ul><ul><li>Chưa hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Thiếu đồng bộ giữa các cơ quan thẩm quyền, tạo nhiều “kẽ hở” để “lách luật” </li></ul></ul><ul><li>Hệ thống luật luật sư: </li></ul><ul><ul><li>Từ tháng 12/2001, đã có các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành luật luật sư. </li></ul></ul><ul><ul><li>Công tác thanh tra cũng được quan tâm </li></ul></ul><ul><ul><li>Có những biện pháp hỗ trợ việc củng cố, phát triển Đoàn Luật Sư. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tổ chức quảng bá, tuyên truyền vai trò của Luật sư. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoàn thiện khung pháp lý về hoạt động LS. </li></ul></ul>
 15. 15. HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT <ul><li>Hệ thống luật luật sư: </li></ul><ul><ul><li>Việc ban hành các văn bản còn chậm. </li></ul></ul><ul><ul><li>Công tác thanh tra chưa thường xuyên và chưa có hiệu quả cao. </li></ul></ul><ul><ul><li>UBND một số địa phương chưa quan tâm. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lãnh đạo một số Sở tư pháp còn buông lỏng quản lý. </li></ul></ul><ul><ul><li>Còn hạn chế trong việc phối hợp giữa các cơ quan có chức năng. </li></ul></ul>
 16. 16. HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT <ul><li>Sau khi VN gia nhập WTO: </li></ul><ul><ul><li>Quốc Hội đã rất cố gắng để xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật. </li></ul></ul><ul><ul><li>Phải sửa 20-30 luật, pháp lệnh và nhiều Nghị định của chính phủ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hệ thống luật sửa mang nặng tính lý thuyết và thiếu khả thi khi áp dụng. </li></ul></ul>
 17. 17. HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT <ul><li>Sau khi VN gia nhập WTO, khó khăn lớn: </li></ul><ul><ul><li>Nội dung các quy định của WTO rất phức tạp đối với VN </li></ul></ul><ul><ul><li>Nguồn nhân lực còn hạn chế (về số lượng và chất lượng) </li></ul></ul><ul><ul><li>Công việc kiện toàn hệ thống PL rất mất nhiều thời gian và công sức, và tốn kém. </li></ul></ul>
 18. 18. LAO ĐỘNG NGÀNH LUẬT <ul><li>Số lượng </li></ul><ul><li>Chất lượng </li></ul>
 19. 19. SỐ LƯỢNG <ul><li>Luật sư: </li></ul><ul><ul><li>Đã có bước phát triển nhanh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tốc độ tăng còn chậm </li></ul></ul><ul><ul><li>Số lượng chưa đáp ứng được nhu cầu XH. </li></ul></ul>1/250 Hoa Kỳ 1/1000 Singapor 1/1.526 Thái Lan 1/4.546 Nhật 1/21.215 Việt Nam LS/số dân Quốc gia
 20. 20. SỐ LƯỢNG <ul><li>Hình thức tổ chức hành nghề: </li></ul><ul><ul><li>Từ Pháp Lệnh 2001, tăng đáng kể . </li></ul></ul>>>> phân bố không đều >>> không đáp ứng được nhu cầu của XH - Đến tháng 7/2007 số lượng văn phòng luật sư trong cả nước là 1163 ; Hà Nội là 231 ; Tp Hồ Chí Minh là 311 [ n guồn Vụ luật sư Bộ tư pháp] 653 TỔNG CỘNG 5 Công ty luật 487 Vp Lsư hợp danh 161 Vp Lsư cá nhân Số lượng HTTC hành nghề
 21. 21. SỐ LƯỢNG <ul><li>ĐOÀN LUẬT SƯ: </li></ul><ul><ul><li>61 Đoàn Luật Sư tại các tỉnh thành. </li></ul></ul><ul><ul><li>Phân bố không đều </li></ul></ul><ul><ul><li>Chỉ có 5 trung tâm trọng tài thương mại (136 trọng tài viên) </li></ul></ul>
 22. 22. CHẤT LƯỢNG <ul><li>LUẬT SƯ: </li></ul><ul><ul><li>Gồm 2 thế hệ: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thế hệ có kinh nghiệm và thâm niên </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thế hệ năng động, được đào tạo chính quy và nhiều điều kiện phát triển. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Còn nhiều hạn chế: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chỉ có 67% đã qua đào tạo nghề chính quy. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chưa thực sự nắm vững các vb luật mới và chưa theo kịp tốc độ làm việc mới. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Còn hạn chế về trình độ ngoại ngữ, tin học. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hạn chế về kỹ năng tư duy phân tích </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Phí Luật Sư còn rất cao. </li></ul></ul></ul>
 23. 23. CHẤT LƯỢNG <ul><li>Hình thức tổ chức </li></ul><ul><ul><li>Còn có những cơ sở thành lập chưa đúng quy định. </li></ul></ul><ul><ul><li>Còn những thành viên chưa đủ tiêu chuẩn hành nghề. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhu cầu giải quyết tranh chấp diễn ra hằng ngày. Nhưng chỉ giải quyết ở các trung tâm trọng tài 20-25vụ/năm hoặc thấp hơn. </li></ul></ul><ul><li>Nguyên nhân </li></ul><ul><ul><li>Kiến thức pháp lý </li></ul></ul><ul><ul><li>Thu nhập – phân chia công việc </li></ul></ul><ul><ul><li>Cách hoạt động riêng lẻ </li></ul></ul><ul><ul><li>Vị trí địa lý và quy định về hộ khẩu </li></ul></ul>
 24. 24. XU HƯỚNG <ul><li>Thị trường pháp lý </li></ul><ul><li>Dịch vụ pháp lý </li></ul>
 25. 25. THỊ TRƯỜNG PHÁP LÝ <ul><li>Nghề luật trở thành nghề “nóng”. </li></ul><ul><li>-Nhu cầu tìm hiểu luật tăng cao. </li></ul>
 26. 26. THỊ TRƯỜNG PHÁP LÝ 1163 4357 Cả nước 231 1123 Hà Nội 311 1228 TP.CM VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LUẬT SƯ
 27. 27. THỊ TRƯỜNG PHÁP LÝ Số lượng DN tính đến 31/12/2004 91755 Cả nước 15068 Hà Nội 23727 TP.CM SỐ DN
 28. 28. DỊCH VỤ PHÁP LÝ <ul><li>Phát triển về số lượng và chất lượng </li></ul><ul><li>Chuyển dời lao động ngành luật vào hoạt động trong các công ty riêng. </li></ul><ul><li>Nhận thức cao hơn: </li></ul><ul><ul><li>Cuộc cách mạng công nghệ mới </li></ul></ul><ul><ul><li>Uy tín và uy tín thương hiệu </li></ul></ul><ul><ul><li>Cạnh tranh </li></ul></ul>SÔI ĐỘNG HƠN
 29. 29. GiẢI PHÁP
 30. 30. GIẢI PHÁP <ul><ul><li>Hoàn thiện hệ thống luật kinh tế </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoàn tất các dự thảo về luật, nghị đị nh, và pháp lệnh theo đú ng lộ trình đã đị nh. </li></ul></ul></ul>
 31. 31. GIẢI PHÁP <ul><ul><li>Đào tạo luật s ư về số l ượ ng lẫn chất l ượ ng </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Các luật sư phải nhanh chóng nghiên cứu, nắm bắt toàn bộ các quy định của pháp luật mới. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cần phải có một số luật sư kì cựu với tư duy hiện đại, có nghiệp vụ và kinh nghiệm quản lý giỏi, có uy tín trong giới luật sư đứng ra kêu gọi sự hợp tác, liên kết giữa các nhóm luật sư trẻ lại với nhau. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Luật sư Việt Nam cần nâng cao lòng tự hào dân tộc, biết gạt bỏ “cái tôi” để kết hợp nhau cùng phát triển các hãng luật Việt Nam hùng mạnh. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Luật sư Việt Nam cần sớm học luật quốc tế. </li></ul></ul></ul>
 32. 32. GIẢI PHÁP <ul><ul><li>Hoàn thiện hệ thống Luật Luật S ư ,tạo đ iều kiện cho các Luât S ư và dịch vụ pháp lý phát triển n ă ng độ ng h ơ n. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lộ trình hoàn thiện pháp luật về Luật S ư đế n 2010 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoàn thiện hệ thống pháp luật về các hoạt độ ng t ư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác của luật s ư </li></ul></ul></ul>
 33. 33. GIẢI PHÁP <ul><ul><li>Đẩy mạnh hoạt độ ng của dịch vụ pháp lý </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xây dựng chiến l ượ c phát triển dịch vụ pháp lý như một ngành mũi nhọn. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thể chế hóa phạm vi hoạt độ ng </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Đảm bảo các quy đị nh hiện hành đ iều chỉnh đượ c đồ ng bộ và thống nhất. </li></ul></ul></ul>
 34. 34. NHÓM TUI <ul><li>Trần Thái Minh </li></ul><ul><li>Tăng Gia Hải Lam </li></ul><ul><li>Phạm Thanh Thuý Vy </li></ul><ul><li>Võ Thiên Nga </li></ul><ul><li>Nguyễn Hồng Ngọc </li></ul><ul><li>Lê Thanh Tú </li></ul>“ NHÓM TUI là nhóm tui “

×