Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ĐỀ TÀI: Khả năng tiếp thu của SV Ra quyết định : Có cần nâng cấp các giảng đường hiện nay hay không ? Bộ Môn  PHƯƠNG PHÁP ...
TÌNH TRẠNG HIỆN NAY <ul><li>Mức độ xuống cấp của các GĐ: </li></ul><ul><ul><ul><li>Số lượng trang thiết bị trong GĐ </li><...
GĐ và khả năng tiếp thu của SV <ul><li>Tốc độ làm việc nhóm của SV khác nhau như thế nào giữa loại GĐ 60 – 100 – 150sv ? <...
CÓ NÊN NÂNG CẤP GĐ ? <ul><li>Trang thiết bị nào trong GĐ cần được ưu tiên đầu tư nâng cấp trước? </li></ul><ul><li>Để giảm...
KINH PHÍ THỰC HIỆN <ul><li>Dự chi cho dự án nâng cấp là bao nhiêu? </li></ul><ul><li>SV có sẵn sàng đóng học phí cao hơn đ...
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC <ul><li>Thời gian để thực hiện dự án này là bao lâu </li></ul><ul><li>SV sẽ học ở đâu khi nâng cấp GĐ? </l...
NHÓM TUI <ul><li>Trần Thái Minh NHÓM TRƯỞNG </li></ul><ul><li>Phạm Thanh Thuý Vy THƯ KÝ </li></ul><ul><li>Võ Thiên Nga THU...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De tai Giang Duong va SV truong DHKT

775 views

Published on

Bo mon Nghien cuu trong KD

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De tai Giang Duong va SV truong DHKT

  1. 1. ĐỀ TÀI: Khả năng tiếp thu của SV Ra quyết định : Có cần nâng cấp các giảng đường hiện nay hay không ? Bộ Môn PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH DOANH .:: Nhóm Tui ::.
  2. 2. TÌNH TRẠNG HIỆN NAY <ul><li>Mức độ xuống cấp của các GĐ: </li></ul><ul><ul><ul><li>Số lượng trang thiết bị trong GĐ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tình trạng của các trang thiết bị </li></ul></ul></ul><ul><li>Mức độ bão hoà và quá tải về số lượng SV trong các GĐ </li></ul><ul><ul><ul><li>Số lượng GĐ hiện có </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Số lượng SV trong một GĐ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>>>> mật độ trung bình trong GĐ </li></ul></ul></ul><ul><li>Mức tăng về số lượng SV trong tương lai nếu có sự mở rộng quy mô đào tạo </li></ul>…
  3. 3. GĐ và khả năng tiếp thu của SV <ul><li>Tốc độ làm việc nhóm của SV khác nhau như thế nào giữa loại GĐ 60 – 100 – 150sv ? </li></ul><ul><li>Nhiệt độ GĐ hiện nay (số lượng quạt) và “sức chịu đựng” của SV vào mùa nóng </li></ul><ul><li>Bàn ghế, CSVC trong GĐ có phù hợp với chiều cao, cân nặng, sức khoẻ của SV chưa? </li></ul>…
  4. 4. CÓ NÊN NÂNG CẤP GĐ ? <ul><li>Trang thiết bị nào trong GĐ cần được ưu tiên đầu tư nâng cấp trước? </li></ul><ul><li>Để giảm số lượng SV trong 1 GĐ, nên mở rộng diện tích một GĐ hay tăng số lượng GĐ? </li></ul><ul><li>SV có thái độ tích cực như thế nào khi được học trong GĐ tốt? </li></ul>…
  5. 5. KINH PHÍ THỰC HIỆN <ul><li>Dự chi cho dự án nâng cấp là bao nhiêu? </li></ul><ul><li>SV có sẵn sàng đóng học phí cao hơn để học tập trong một GĐ có chất lượng hơn không? </li></ul><ul><li>Các đơn vị khác có thể tài trợ và hỗ trợ bao nhiêu? </li></ul><ul><li>Kinh phí của trường có đủ đáp ứng các khoản chi và khoản phát sinh không? </li></ul>…
  6. 6. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC <ul><li>Thời gian để thực hiện dự án này là bao lâu </li></ul><ul><li>SV sẽ học ở đâu khi nâng cấp GĐ? </li></ul><ul><li>Các rủi ro nào có thể xảy ra? Mức độ của các rủi ro này? </li></ul>…
  7. 7. NHÓM TUI <ul><li>Trần Thái Minh NHÓM TRƯỞNG </li></ul><ul><li>Phạm Thanh Thuý Vy THƯ KÝ </li></ul><ul><li>Võ Thiên Nga THUYẾT TRÌNH </li></ul><ul><li>Nguyễn Hồng Ngọc TƯ LIỆU </li></ul><ul><li>Lê Thanh Tú TƯ LIỆU </li></ul>

×