Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BSnhi - Bảo Vệ Cái Bụng Của Bé Yêu - 2/11/2014

5,160 views

Published on

http://bsnhi.vn

Vào ngày 2/11, BSnhi đã tổ chức hội thảo "Bảo Vệ Cái Bụng Của Bé Yêu" với sự tham gia chia sẻ của bác sĩ Hoàng Lê Phúc - trưởng khoa Tiêu Hoá, bệnh viện Nhi Đồng 1 tp.HCM. Mong rằng những thông tin, kiến thức, kinh nghiệm được bác sĩ Hoàng Lê Phúc chia sẻ trong hội thảo sẽ giúp bố mẹ xua tan đi nỗi lo táo bón, tiêu chảy ở bé và bảo vệ "cái bụng" của bé yêu nhà mình tốt hơn.

Chúc bé khoẻ mẹ vui ^^

Published in: Education
 • Be the first to comment

BSnhi - Bảo Vệ Cái Bụng Của Bé Yêu - 2/11/2014

 1. 1. XỬ TRÍ CÁC BỆNH TIÊU HÓA THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM BS HOÀNG LÊ PHÚC BV NHI ĐỒNG 1
 2. 2. NỘI DUNG TIÊU CHẢY CẤP TÁO BÓN MẠN
 3. 3. BEÄNH TIEÂU CHAÛY CAÁP ÔÛ TREÛ EM
 4. 4. Khi nào bé bị tiêu chảy? v Söï ñi tieâu phaân loûng hay phaân nöôùc v ≥ 3 laàn trong 24 giôø
 5. 5. Có mấy loại tiêu chảy? • Theo thời gian: – Tieâu chaûy caáp tính – Tieâu chaûy keùo daøi • Theo tính chất phân: – Tiêu phân có máu: lỵ – Tiêu phân nước
 6. 6. Tại sao bé bị tiêu chảy? • Siêu vi • Vi trùng & độc tố • Ký sinh trùng LÂY QUA ĐƯỜNG PHÂN – MIỆNG
 7. 7. TIÊU CHẢY GÂY HẠI GÌ CHO BÉ? ÔÛ TREÛ DÖÔÙI 5 TUOÅI, LAØ NGUYEÂN NHAÂN HAØNG ÑAÀU LAØM TAÊNG: – TYÛ LEÄ TÖÛ VONG – TYÛ LEÄ BEÄNH TAÄT – SUY DINH DÖÔÕNG
 8. 8. TIÊU CHẢY GÂY HẠI GÌ CHO BÉ? Ø Tieâu chaûy laøm beù bò maát nöôùc vaø ñieän giaûi theo phaân. Ø Ñieàu naøy raát nguy hieåm, cô theå treû nhanh choùng bò khoâ kieät neáu khoâng ñöôïc buø nöôùc nhanh choùng vaø thích hôïp. Thoùp loõm Maét truõng Ít / Không nöôùc mắt Moâi löôõi kho â Veùo da
 9. 9. Nhöõng ñe doïa cuûa tieâu chaûy DÒCH DINH DÖÔÕNG MAÁT NÖÔÙC BUØ DÒCH CHO AÊN TÖÛ VONG SUY DINH DÖÔÕNG
 10. 10. ÑIEÀU TRÒ § < 3% PHAÛI NHAÄP VIEÄN § ÑIEÀU TRÒ TAÏI NHAØ BÀ MẸ CÓ VAI TRÒ RẤT QUAN TRỌNG
 11. 11. 3 NGUYÊN TẮC • Cho trẻ uống nhiều nước hơn thường ngày để ngừa mất nước do tiêu chảy. • Cho trẻ ăn và bú nhiều bữa hơn thường ngày để có sức, mau lành bệnh. • Cho trẻ tái khám đúng lúc để được theo dỏi và xử trí kịp thời.
 12. 12. UỐNG NHIỀU NƯỚC • Sữa mẹ vừa là thức ăn vừa là loại “nước” rất tốt. • Các trường hợp khác cần cho trẻ uống thêm các loại nước sau: nước canh, nước cháo, sữa chua, sữa đậu nành, nước trái cây như cam vắt (không thêm hoặc thêm rất ít đường), nước dừa tươi, nước chín. • Cần tránh các loại nước giải khát, nước ép trái cây quá ngọt vì chúng làm cho bệnh xấu hơn. Tuy nhiên nếu trẻ quá “thèm”, bạn có thể dùng nhưng phải pha loãng ít nhất 3-4 lần.
 13. 13. UỐNG NHIỀU NƯỚC • Cho trẻ uống nhiều tùy theo khả năng của trẻ. • Cần phải uống chậm, từng muỗng (từng ngụm nếu trẻ lớn hơn). • Nếu trẻ bị ói thì ngưng lại khoảng 10 phút, sau đó cho trẻ uống lại nhưng chậm hơn.
 14. 14. UỐNG NHIỀU NƯỚC • Cách pha dung dịch ORESOL: cả gói pha với 200ml nước chín. • Cách uống tùy theo lứa tuổi: lượng nước uống có ghi trên gói ORESOL – Dưới 2 tuổi : 50 đến 100 ml sau mỗi lần tiêu lỏng. – Từ 2 -10 tuổi : 100 đến 200 ml sau mỗi lần đi tiêu lỏng. – Trẻ > 10 tuổi : uống tùy thích đến khi hết khát
 15. 15. ORESOL • Là một dung dịch điện giải, không có tác dụng cầm tiêu chảy nhưng lợi ích của nó là dùng rất hiệu quả để bù lại số lượng nước và các chất điện giải (muối) bị mất qua phân. • Dung dịch này thường được thầy thuốc dùng để chữa MẤT NƯỚC do tiêu chảy.. • Để ngừa mất nước bạn chỉ cho trẻ uống dung dịch này sau mỗi lần trẻ tiêu lỏng, nhớ là phải sau khi trẻ tiêu lỏng, xen kẽ với nước chín hoặc các dịch khác.
 16. 16. ĂN NHIỀU • Nếu trẻ còn bú mẹ cần được bú nhiều hơn và mỗi cữ bú lâu hơn. • Cho trẻ ăn làm nhiều bữa, và thêm ít nhất 2 bữa so với những ngày không bệnh. Ăn uống chậm. Nếu trẻ còn bú, tốt nhất dùng muỗng đút sữa chậm. • Thực phẩm nên đủ 4 nhóm. Thức ăn cần nấu nhừ. Cho trẻ ăn thêm trái cây tươi như chuối, nho, cam, xoài, mãng cầu … • ĐỘNG VIÊN TRẺ CHÁN ĂN ĐỂ ĂN
 17. 17. ĂN NHIỀU • Không kiêng ăn, không kiêng sữa. Không cần pha loãng sữa, đổi sữa. • Tuyệt đối không được bắt trẻ nhịn ăn để “ruột nghỉ ngơi”. Điều này hết sức sai lầm và rất nguy hiểm. • Bạn cũng nên ăn và uống thêm để “có sức” mà lo cho trẻ.
 18. 18. TÁI KHÁM ĐÚNG LÚC • Trẻ bỏ ăn, bỏ bú • Trẻ mệt, bệnh nhiều hơn • Trẻ rất khát nước • Trẻ ói liên tục • Trẻ tiêu phân có máu • Trẻ li bì, khó đánh thức • Trẻ có co giật • Trẻ sốt
 19. 19. Phòng ngừa • Cắt đứt đường lây truyền – Nước sạch, thức ăn sạch: ăn chín uống sôi – Xử lý phân – Rửa tay • Tăng sức đề kháng – Sữa mẹ – Chủng ngừa sởi – Vitamine A
 20. 20. http://scienceblogs.com/thepumphandle/2010/08/19/in-praise-of-toilets/
 21. 21. Röûa tay ü Khi naøo? ü Nhö theá naøo?
 22. 22. Thay taû khi beù tieâu chaûy
 23. 23. Phòng ngừa • Cắt đứt đường lây truyền – Nước sạch, thức ăn sạch: ăn chín uống sôi – Xử lý phân – Rửa tay • Tăng sức đề kháng – Sữa mẹ – Chủng ngừa sởi – Vitamine A
 24. 24. Sữa mẹ • Kháng thể • Bú mẹ hoàn toàn • Bao lâu?
 25. 25. Táo bón mạn tính
 26. 26. DỊCH TỂ HỌC • Trieäu chöùng thöôøng gaëp – 3% (nhi) – 30% (tieâu hoùa nhi), – 3983 ca/naêm BVNÑ1 – Ñoä löu haønh: 0.3-28% – Trai/gaùi : tieàn daäy thì 3/1, sau ñoù 1/3 • Æa ñuøn: 35% (gaùi) 55%(trai) taùo boùn – 2-4 tuoåi: trai/gaùi 1/1 – 5-10 tuoåi: trai/gaùi 3/1 – 10 tuoåi: 1.6% vaãn coøn maéc Pediatr Clin N Am 54 (2007) 927–947 European Journal of Clinical Nutrition (2003) 57, Suppl 2, S88–
 27. 27. Geographic distribution of constipation in children and adults, presented in median prevalence rates
 28. 28. Số lần đi ngoài bình thường theo tuổi Tuổi Số lần đi ngoài/ngày 0-3 tháng - Bú mẹ - Bú bình 2.9 2.0 6-12 tháng 1.8 1-3 tuổi 1.4 >3 tuổi 1.0 Càng lớn càng ít đi cầu chưa hẳn là táo bón Fontana M et al, Acta Ped Scad 78:682-84, →
 29. 29. Nguyeân nhaân • Nguyeân nhaân thöïc theå: – Ñaïi tröïc traøng haäu moân – Thaàn kinh - Cô – Toaøn thaân – Thuoác • Nguyeân nhaân chức naêng: > 90% – Chöa hoaøn thieän cô cheá baøi xuaát phaân – Yeáu toá taâm lyù-giaùo duïc – Yeáu toá dinh döôõng
 30. 30. Haønh vi nín giöõ phaân
 31. 31. Vòng luẩn quẩn Đau khi tiêu Nín giữ phân Ứ phân Sợ đi tiêu
 32. 32. Haønh vi nín giöõ phaân o Ngoài xoåm o Baét cheùo 2 maét caù o Goàng cöùng ngöôøi o Ñoû maët, ñoå moà hoâi, khoùc o Baáu vaøo meï / vaät duïng o Troán http://emedicine.medscape.com/article/928185-media
 33. 33. Taùc haïi § Nöùt haäu moân § Soùn phaân § Chaùn aên § Chaäm phaùt trieån § à
 34. 34. Ngöôøi lôùn
 35. 35. ĐiỀU TRỊ TÁO BÓN CHỨC NĂNG • Muïc tieâu ñieàu trò: – Hoài phuïc söï ñi tieâu phaân bình thöôøng (phaân meàm, khoâng ñau) – Khoâng soùn phaân – Ngöøa taùi phaùt • Ba böôùc điều trị: – SAÏCH PHAÂN – Ngöøa tích tuï phaân trôû laïi – Theo doõi
 36. 36. Các điều phụ huynh nên biết • Thời gian điều trị • Yếu tố nguy cơ/thúc đẩy • Tư thế đi tiêu • Chế độ ăn, nước, vận động
 37. 37. Yếu tố nguy cơ /thúc đẩy § Sợ đi tiêu là yếu tố quan trọng → động viên trẻ § Đau § Sợ chổ lạ, dơ § Tối § Bạn bè chọc § Ham chơi § Khác § Són phân là không chủ ý → không la mắng trẻ Koo WW, Hockman EM, Dow M. Palm olein in the fat blend of infant formulas: effect on the intestinal absorption of calcium and fat, and bone mineralization. J Am Coll Nutr 2006;25:117–22. Moro GE, Mosca F, Miniello V, Fanaro S, Jelinek J, Stahl B, et al. Effects of a new mixture of prebiotics on faecal flora and stools in term infants. Acta Paediatr 2003;91(suppl):77–9.
 38. 38. Tư thế đi tiêu
 39. 39. Photo Credit toilet image by kuhar from Fotolia.com CHÂN PHẢI CHẠM SÀN MỚI LÀ TƯ THẾ ĐI TIÊU ĐÚNG
 40. 40. Điều trị duy trì • Tầm quan trọng của chất xơ – Tuoåi + 5 à Tuoåi + 10 – 10g (3-7 tuoåi) , 14.5g (8-14 tuoåi) • Chế độ dinh dưỡng – Cân bằng • Uống đủ nước Koo WW, Hockman EM, Dow M. Palm olein in the fat blend of infant formulas: effect on the intestinal absorption of calcium and fat, and bone mineralization. J Am Coll Nutr 2006;25:117–22. Moro GE, Mosca F, Miniello V, Fanaro S, Jelinek J, Stahl B, et al. Effects of a new mixture of prebiotics on faecal flora and stools in term infants. Acta Paediatr 2003;91(suppl):77–9.
 41. 41. Theo dõi
 42. 42. KEÁT QUAÛ § 80% ñieàu trò thaønh coâng trong 5 naêm § 30-50% taùi phaùt § 30% treû taùo boùn coù æa ñuøn vaãn coøn trieäu chöùng ñeán daäy thì
 43. 43. Xin caûm ôn söï theo doõi cuûa quyù vò
 44. 44. Caâu hoûi ???

×