Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Optimalizace pro vyhledávače - case study - ALFA SCRAP

643 views

Published on

Pro společnost ALFA SCRAP již více než rok zajišťujeme optimalizaci webové prezentace pro vyhledávače. Velmi dobré výsledky, ale také dostatek dat byly důvodem, proč jsme si pro první případovou studii na SEO vybrali právě tuto společnost. Hlavním cílem projektu bylo zobrazení webu na doporučená klíčová slova na první stránce výsledků vyhledávání, ale také celkové zvýšení návštěvnosti webu. Podívejte se, jak se nám podařilo cíle splnit.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Optimalizace pro vyhledávače - case study - ALFA SCRAP

 1. 1. Optimalizace pro vyhledávače case study ALFA SCRAP, s.r.o.
 2. 2. Představení klienta• Společnost ALFA SCRAP, s.r.o. působí v segmentu ekologické likvidace odpadů.• Zaměřuje se především na výkup druhotných surovin, mezi které patří například barevné kovy, železný šrot, akumulátory, papír a další.• V současné době má provozovny v Dolní Rožínce a Osové.
 3. 3. Cíle projektu• Hlavním cílem optimalizace webové prezentace www.alfasrot.cz bylo dosáhnout umístění webové prezentace na zvolená klíčová slova na první stránce výsledků vyhledávání ve vyhledávačích Seznam.cz a Google.cz a zajistit tak zvýšení návštěvnosti webu.• Konečným cílem byl i v tomto případě návštěvník webu přinášející vyšší zisk pro společnost ALFA SCRAP.
 4. 4. Počáteční stav• Celková návštěvnost na začátku projektu se pohybovala kolem 100 – 200 návštěvníků denně.
 5. 5. Počáteční stav• Rozložení jednotlivých zdrojů návštěvnosti bylo následující:• Stránky bylo možné najít ve výsledcích vyhledávání pouze na méně konkurenční klíčová slova a převážně na pozicích mimo první stránku výsledků vyhledávání.
 6. 6. Analýza klíčových slov• Před začátkem samotné optimalizace webu byla zpracována podrobná analýza klíčových slov.• Jejím cílem bylo zhodnotit vyhledávanost jednotlivých klíčových slov a míru jejich konkurenčnosti.• Celkem bylo analyzováno více než 300 klíčových slov.• Výsledkem analýzy bylo doporučení celkem 10 klíčových slov pro samotnou optimalizaci.• Doporučena byla klíčová slova: výkup železa, výkup papíru, ekologická likvidace vozidel, výkup autobaterií, výkup mědi, výkup barevných kovů, výkup elektromotorů, výkup hliníku, kovošrot a výkup kovů.
 7. 7. Analýza klíčových slov• Tato hlavní klíčová slova byla dále doplněna o klíčová slova z tzv. longtailu.• Jde o klíčová slova, která mají nízkou vyhledávanost a jsou méně konkurenční. V součtu je však návštěvnost z těchto klíčových slov nezanedbatelná.• Optimalizace tedy byla doplněna například o klíčová slova: likvidace elektromotorů, výkup papíru ceník, ceny kovů, kovošrot ceník, výkup mědi ceník, ekologická likvidace aut a mnoho dalších.• Na základě výsledků analýzy byl stanoven konkrétní rozpočet a garance za výsledek projektu.
 8. 8. Systém aktivního SEO• Po schválení rozpočtu a garancí začali práce na tzv. on-page faktorech. Tedy faktorech, které je možné ovlivnit přímo na samotných stránkách.• V případě systému aktivního SEO se jedná o navržení série změn na webu, tak aby vyhovoval všem faktorům, podle kterých vyhledávače hodnotí stránky a řadí výsledky vyhledávání.• Jde o definici textové struktury webu, tvorbu SEF URL adres, systém vnitřních odkazů, validitu kódu stránek a další.
 9. 9. Systém aktivního SEO• Pro jednotlivé stránky byla určena klíčová slova, titulek stránek, popis stránek a znění hlavního nadpisu H1.• Níže naleznete ukázku jak bylo postupováno v případě úvodní stránky.• Po zapracování všech změn začaly práce na úpravě textového obsahu – SEO copywritingu.
 10. 10. SEO copywriting• V rámci úprav textového obsahu byly doplněny jednotlivé texty o zvolená klíčová slova, byla stanovena správná struktura nadpisů a navržen systém vnitřních odkazů.
 11. 11. Zajištění zpětných odkazů• Dalším krokem bylo zaměření se na off-page faktory, tedy faktory, které výrazně ovlivňují umístění stránek ve výsledcích vyhledávání a které se nenacházejí přímo na stránkách.• Sledován je především počet zpětných odkazů a jejich kvalita. Na Google.cz pomocí ukazatele PageRank, na Seznam.cz potom pomocí ukazatele S-Rank.
 12. 12. Výsledky• Podařilo se výrazně zlepšit pozice stránek na zvolená klíčová slova.• V případě Google.cz se stránky zobrazují na první stránce výsledků vyhledávání na celkem 9 hlavních klíčových slov z 10. Na Seznam.cz bylo dosaženo první stránky s celkem 6 hlavními klíčovými slovy.• Podstatného zlepšení bylo dosaženo také v případě doplňkových klíčových slov z longtailu. Na převážnou většinu z nich se stránky umisťují na první stránce výsledků vyhledávání. Jmenujme například klíčová slova kovošrot ceník, ceny železného šrotu, ceny barevných kovů a další.
 13. 13. Výsledky• Výrazně se zvýšila celková návštěvnost stránek. Níže je graf zobrazující vývoj celkové návštěvnosti od 1. 7. 2011 až do 31. 7. 2012.
 14. 14. Výsledky• Pro porovnání uvádíme celkovou denní návštěvnost v období od 22. 7. 2011 do 22. 8. 2011 a za stejné období roku 2012.
 15. 15. Výsledky• Níže je porovnání návštěvnosti z vyhledávání na Seznam.cz v období od 22. 7. 2011 do 22. 8. 2011 a za stejné období roku 2012.
 16. 16. Výsledky• Níže je pak porovnání návštěvnosti z vyhledávání na Google.cz také v období od 22. 7. 2011 do 22. 8. 2011 a za stejné období roku 2012.
 17. 17. Výsledky• Na dalším grafu je znatelný nárůst počtu zpětných odkazů v průběhu optimalizace webové prezentace pro vyhledávače.
 18. 18. Výsledky• Pro porovnání je uveden také graf znázorňující vývoj počtu zpětných odkazů v porovnání s konkurencí.
 19. 19. Děkujeme za pozornost www.sunmarketing.cz Facebook.com/SunMarketing Twitter.com/Sun_Marketing

×