Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Эх бол сэтгэл дэх ертөнц Чанар тоо Юм-үйл Орон цаг
1.Эхийн утга <ul><li>1. Төрсөн буюу үүдэл санаа </li></ul><ul><li>2. Өгүүлэгдэхүүн /сюжет/ </li></ul><ul><li>3. Эхлэл ба т...
2. Эхийн бүтэц <ul><li>1. Гол санаа буюу зохиолын санаа </li></ul><ul><li>2. Үйлдэгчдийн харьцаа буюу бүтэц /структура/ <...
3. Эхийн хувиргал <ul><li>1. Шинэ буюу уран санаа </li></ul><ul><li>2. Зохиомж /композиция/ </li></ul><ul><li>3. Адилтгал ...
4. Эхийн найруулга, соёл <ul><li>1. Зорьсон буюу зохиогчийн санаа </li></ul><ul><li>2. Явдал /фабула/ </li></ul><ul><li>3....
Эхийг 4 айн талаас авч үзэх нь: <ul><li>эхлэл ба төгсгөл  илгээн үйлдэгч ба хүлээн үйлдэгч </li></ul><ul><li>зангилаа ба ...
Эх нь юм, түүний хөдөлгөөнийг чанар, тоо, цаг, орны харьцаанд нь баймж, үнэлэмжээр илэрхийлэх хэлний дээд төвшний их нэгж ...
<ul><li>2. Ýõèéí òºãñ øèíæ </li></ul><ul><li>Ýõ / öîãöîëáîð / íü íèéëìýë ºã¿¿ëáýðýýð õýëõýãäýí õýðýã ÿâäëûã èëýðõèéëíý. È...
Ýõèéí õîëáîö <ul><li>Ýõèéí äîòîðõ öîãöîëáîð, ìº÷ëºã çýðýã </li></ul><ul><li>íü äàâòñàí, ýñ äàâòñàí àëü íýã íýãæ¿¿äýýð </...
Эхийн нэр, гарчиг <ul><li>Тулгуур нэгж </li></ul><ul><li>өгүүлэгдэхүүн бүтэц </li></ul><ul><li>төрсөн санаа  сэдэв гол ...
Òàíèí ìýäýõ¿éí äºðâºí øàòëàë <ul><li>1 2 </li></ul><ul><li>4 3 </li></ul><ul><li>Энэ дөрвөн зангилааг гүн ухаанд </li><...
Танин мэдэхүйн шатлал <ul><li>Танин мэдэхүйн анхдагч шат буюу мэдрэхүй /бодитой, материаллаг шалтгаан / </li></ul><ul><li...
Хэлний айн гүн ухааны үндэслэл <ul><li>хэлний гүн ухаан хэлний логик </li></ul><ul><li>монизм дуализм </li></ul><ul><li>...
Хэлийг 4 талаас үзэх нь <ul><li>мэдэгдэхүүн хэлэгдэхүүн </li></ul><ul><li>утгын ай  1.  2. бүтцийн ай </li></ul><ul><l...
Гадаад ертөнц хүний тархинд тусах нь <ul><li>1. Юм, түүний хөдөлгөөнийг бүхэл, хэсгийн байдалтай тусгах  /бодитой/ </li>...
Мэдээллийг танин мэдэх <ul><li>Ìýäýýëëèéã õ¿ лээн авах  /òóñãàõ/ </li></ul><ul><li>Ìýäýýëëèéã áàãöëàõ  /öýãöëýõ/ </li><...
Танин мэдэх үйл ажиллагаа <ul><li>мэдрэх ойлгох </li></ul><ul><li>/сэрэл, хүртлэг, санагдал/ /ухагдахуун, бодомж, оюун д...
Суралцахуйн үйл ажиллагаа <ul><li>цээжлэх найруулах </li></ul><ul><li>унших сонсох </li></ul><ul><li>/нүдээр/ 1. 2. /...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Эхийн утга бүтэц

8,338 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Эхийн утга бүтэц

 1. 1. Эх бол сэтгэл дэх ертөнц Чанар тоо Юм-үйл Орон цаг
 2. 2. 1.Эхийн утга <ul><li>1. Төрсөн буюу үүдэл санаа </li></ul><ul><li>2. Өгүүлэгдэхүүн /сюжет/ </li></ul><ul><li>3. Эхлэл ба төгсгөл </li></ul><ul><li>зангилаа ба тайлал </li></ul><ul><li>өрнөл ба туйл </li></ul>
 3. 3. 2. Эхийн бүтэц <ul><li>1. Гол санаа буюу зохиолын санаа </li></ul><ul><li>2. Үйлдэгчдийн харьцаа буюу бүтэц /структура/ </li></ul><ul><li>3. Илгээн үйлдэгч ба хүлээн үйлдэгч </li></ul><ul><li>Эрхин үйлдэгч ба өртөн үйлдэгч </li></ul><ul><li>Нөхөр ба дайсан </li></ul>
 4. 4. 3. Эхийн хувиргал <ul><li>1. Шинэ буюу уран санаа </li></ul><ul><li>2. Зохиомж /композиция/ </li></ul><ul><li>3. Адилтгал ба зүйрлэл </li></ul><ul><li>Орлол ба төлөөлөл </li></ul><ul><li>Ёгтлол ба бэлгэдэл </li></ul><ul><li>Егөөдөл ба цээрлэл </li></ul>
 5. 5. 4. Эхийн найруулга, соёл <ul><li>1. Зорьсон буюу зохиогчийн санаа </li></ul><ul><li>2. Явдал /фабула/ </li></ul><ul><li>3. Хэрэг явдал ба баймж, үнэлэмж </li></ul><ul><li>4. Тоочимж </li></ul><ul><li>Эргэцүүлэмж </li></ul><ul><li>Тайлбарламж </li></ul><ul><li>Хүүрнэмж </li></ul>
 6. 6. Эхийг 4 айн талаас авч үзэх нь: <ul><li>эхлэл ба төгсгөл илгээн үйлдэгч ба хүлээн үйлдэгч </li></ul><ul><li>зангилаа ба тайлал эрхин үйлдэгч ба өртөн үйлдэгч </li></ul><ul><li>өрнөл ба туйл нөхөр ба дайсан </li></ul><ul><li>өгүүлэгдэхүүн бүтэц </li></ul><ul><li>төрсөн санаа гол санаа </li></ul><ul><li>утга бүтэц </li></ul><ul><li>Эх </li></ul><ul><li>найруулга хувиргал </li></ul><ul><li>зорьсон санаа шинэ санаа </li></ul><ul><li>явдал зохиомж </li></ul><ul><li>баймж, үнэлэмж дүрслэх ур маяг </li></ul><ul><li>тоочимж адилтгал ба зүйрлэл </li></ul><ul><li>эргэцүүлэмж орлол ба төлөөлөл </li></ul><ul><li>тайлбарламж ёгтлол ба бэлгэдэл </li></ul><ul><li>хүүрнэмж егөөдөл ба цээрлэл </li></ul>
 7. 7. Эх нь юм, түүний хөдөлгөөнийг чанар, тоо, цаг, орны харьцаанд нь баймж, үнэлэмжээр илэрхийлэх хэлний дээд төвшний их нэгж мөн. <ul><li>Эхийн шинжүүд: </li></ul><ul><li>1. Ýõèéí á¿õýëëýã øèíæ </li></ul><ul><li>ªã¿¿ëáýð áà öîãöîëáîðò òóëãóóð ¿ãñ óòãààðàà àëãàñàí õîëáîãäîæ, òóõàéí ýõèéã íýãýí á¿õýë áîëãîäîã. ¯¿íèéã ýõèéíá¿õýëëýã øèíæ /öåëüíîñòü/ ãýíý . </li></ul>
 8. 8. <ul><li>2. Ýõèéí òºãñ øèíæ </li></ul><ul><li>Ýõ / öîãöîëáîð / íü íèéëìýë ºã¿¿ëáýðýýð õýëõýãäýí õýðýã ÿâäëûã èëýðõèéëíý. Èéíõ¿¿ õýä õýäýí íèéëìýë ºã¿¿ëáýð õýëõýãäýõäýý ÿíç á¿ðèéí õîëáîöîîð õîëáîãäîíî. Õîëáîö ãýäýãò </li></ul><ul><li>öîãöîëáîðóóäûã õîëáîæ áóé ãàäààä õîëáîîñ, òºëººíèé ¿ãñ, äàâòàëò çýðãèéã </li></ul><ul><li>õàìðóóëí à. </li></ul>
 9. 9. Ýõèéí õîëáîö <ul><li>Ýõèéí äîòîðõ öîãöîëáîð, ìº÷ëºã çýðýã </li></ul><ul><li>íü äàâòñàí, ýñ äàâòñàí àëü íýã íýãæ¿¿äýýð </li></ul><ul><li>ººð õîîðîíäîî õîëáîãääîã. ¯¿íèéã ýõèéí </li></ul><ul><li>õîëáîö ãýíý. Ýõèéí õîëáîö íü õýëíèé </li></ul><ul><li>íýãæ¿¿äèéã èæèëñ¿¿ëýí äàâòàæ õîëáîõîîñ </li></ul><ul><li>ãàäíà îíäîîøóóëàí õîëáîäîã. Æèøýýëáýë: </li></ul><ul><li>èæèëññýí íü: “Õ¿í ¸ñ äàãàíà, íîõîé ÿñ </li></ul><ul><li>äàãàíà “, îíäîîøñîí íü: Ìîíãîë àðäûí </li></ul><ul><li>äóó “Ñ¿íæèäìàà ” </li></ul>
 10. 10. Эхийн нэр, гарчиг <ul><li>Тулгуур нэгж </li></ul><ul><li>өгүүлэгдэхүүн бүтэц </li></ul><ul><li>төрсөн санаа сэдэв гол санаа </li></ul><ul><li>Жн Жн </li></ul><ul><li>нарийвчилбар Тэ.н Тэ.н сэдэл </li></ul><ul><li>Ү төгс санаа Ү </li></ul><ul><li>зорьсон санаа шинэ санаа </li></ul><ul><li>явдал зохиомж </li></ul><ul><li>түлхүүр нэгж </li></ul><ul><li>зохиогчийн төгсгөлийн үг </li></ul>
 11. 11. Òàíèí ìýäýõ¿éí äºðâºí øàòëàë <ul><li>1 2 </li></ul><ul><li>4 3 </li></ul><ul><li>Энэ дөрвөн зангилааг гүн ухаанд </li></ul><ul><li>Аристотелийн дөрвөн шалтгаан гэдэг. </li></ul>
 12. 12. Танин мэдэхүйн шатлал <ul><li>Танин мэдэхүйн анхдагч шат буюу мэдрэхүй /бодитой, материаллаг шалтгаан / </li></ul><ul><li>Танин мэдэхүйн хоёрдахь шат буюу дотоод тогтолцоо /хийсвэр, хэлбэрийн шалтгаан/ </li></ul><ul><li>Танин мэдэхүйн гуравдахь шат буюу дотоод хэлбэрийн өөрчлөл / хөдөлгөөний шалтгаан/ </li></ul><ul><li>Танин мэдэхүйн дөрөвдэх шат буюу мэдрэхүйн хувьсал /зорилгын шалтгаан/ </li></ul>
 13. 13. Хэлний айн гүн ухааны үндэслэл <ul><li>хэлний гүн ухаан хэлний логик </li></ul><ul><li>монизм дуализм </li></ul><ul><li>Чанар 1. 2. тоо </li></ul><ul><li>Орон 4. 3 . цаг </li></ul><ul><li>хао ñ изм плюреализм </li></ul><ul><li>нийгэм хэл шинжлэл сэтгэц хэл шинжлэл </li></ul>
 14. 14. Хэлийг 4 талаас үзэх нь <ul><li>мэдэгдэхүүн хэлэгдэхүүн </li></ul><ul><li>утгын ай 1. 2. бүтцийн ай </li></ul><ul><li>соёлын ай 4. 3. хувиргалын ай </li></ul><ul><li>мэдэхүүн хэлэхүүн </li></ul>
 15. 15. Гадаад ертөнц хүний тархинд тусах нь <ul><li>1. Юм, түүний хөдөлгөөнийг бүхэл, хэсгийн байдалтай тусгах /бодитой/ </li></ul><ul><li>2. Тусгасан зүйлээ оюуны хүчээр шүүн цэгцлэх /бодитой хийсвэр/ </li></ul><ul><li>3. Бүтээлч оюуны чадамж илрэх, бүтээлчээр сэтгэх, ургуулан бодох </li></ul><ul><li>/бодитой хийсвэр/ </li></ul><ul><li>4. Юм, түүний хөдөлгөөнийг хэсэг хэсгээр нэгтгэн хэлээр илэрхийлэх </li></ul>
 16. 16. Мэдээллийг танин мэдэх <ul><li>Ìýäýýëëèéã õ¿ лээн авах /òóñãàõ/ </li></ul><ul><li>Ìýäýýëëèéã áàãöëàõ /öýãöëýõ/ </li></ul><ul><li>Ìýäýýëëèéã áîëîâñðóóëàõ </li></ul><ul><li>Ìýäýýëëèéã äàìæóóëàõ </li></ul>
 17. 17. Танин мэдэх үйл ажиллагаа <ul><li>мэдрэх ойлгох </li></ul><ul><li>/сэрэл, хүртлэг, санагдал/ /ухагдахуун, бодомж, оюун дүгнэлт/ </li></ul><ul><li>тусгал 1 . 2. мэдлэг </li></ul><ul><li>дадал 4. 3. чадвар </li></ul><ul><li>ухамсарлах ухаарах /сэтгэх/ /ажиглах, турших, тооцох/ /төсөөлөл, уран сэтгэмж, зөн совин, таамаг/ </li></ul>
 18. 18. Суралцахуйн үйл ажиллагаа <ul><li>цээжлэх найруулах </li></ul><ul><li>унших сонсох </li></ul><ul><li>/нүдээр/ 1. 2. /чихээр/ </li></ul><ul><li>бичих 4. 3. ярих </li></ul><ul><li>/гараар/ /амаар/ </li></ul><ul><li>зохиох дуурайх </li></ul>

×