Team work1

2,293 views

Published on

team work

Published in: Education, Sports, Automotive
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,368
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Team work1

 1. 1. รียบเทียบตัวเราและเพื่อนร่วมงานเป็นเสมรียบเทียบตัวเราและเพื่อนร่วมงานเป็นเสม
 2. 2. เคยเห็นห่านบ้างไหม และเมื่อใดที่คุณเห็นฝูงห่านอพยพหลบ หนาวไปสู่เขตอบอุ่นละก็ คุณจะเห็นห่านบินเป็นรูปตัว V แล้วคุณรู้ไหมว่าทำาไมถึงเป็นเช่นนั้น
 3. 3. ห่านบินเป็นรูปตัว “V”
 4. 4. การบินเป็นรูปตัว V จะเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับห่านทั้งฝูงได้ 71% เมื่อเปรียบเทียบกับห่านที่บินโดยลำาพัง
 5. 5. บทเรียนที่ 1: หากมีเป้าหมายเดียวกัน และทำางานร่วมกันเป็นทีม จะทำาให้เราไปถึงเป้าหมาย ได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น ความร่วมมือร่วมใจในทีม จะก่อให้เกิดความสำาเร็จที่ยิ่ง ใหญ่กว่า
 6. 6. เมื่อมีห่านตัวใดตัวหนึ่งหลุดออกจากฝ
 7. 7. การบินโดยลำาพัง ห่านตัวนั้นจะ รู้สึกถึงแรงต้านของอากาศ ซึ่ง จะทำาให้บินยากขึ้น
 8. 8. หากเมื่อห่านตัวนั้นเร่งความเร็วและ บินให้ทันฝูง ห่านนั้นจะได้รับแรง พยุงจากฝูงซึ่งบินอยู่ด้านหน้า
 9. 9. บทเรียนที่ 2: เมื่อเราทำางานอย่างสอดคล้องไป ในทางเดียวกัน จะทำาให้ฟันฝ่า อุปสรรคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น งานทุกอย่างที่ทำาจะง่ายขึ้นและ ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น ทุกคนในทีมก็มีแนวโน้มที่จะ ยอมรับและให้ความช่วยเหลือกัน มากขึ้นไปอีก
 10. 10. เมื่อผู้นำาของฝูงห่านเริ่มอ่อนล้า ภายหลังจากบินมาน
 11. 11. ... มันจะบินไปอยู่ด้านท้ายของตัว “V” ในขณะที่จะมีห่านอีกตัวหนึ่งรับ หน้าที่เป็นผู้นำาฝูง
 12. 12. บทเรียนที่ 3: ผลัดกันเป็นผู้นำา ... สิ่งสำาคัญประการหนึ่งคือ การ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผลัดเปลี่ยนกันแก้ไขปัญหาและ ภาระยุ่งยากต่างๆ ผสมผสานความรู้ความสามารถ พรสวรรค์
 13. 13. ในขณะที่บินเป็นตัว “V” นั้น พวก ห่านจะส่งเสียงร้องเพื่อให้กำาลังใจ ห่านที่อยู่ข้างหน้า และช่วยกันรักษาระดับความเร็วให้คงที่
 14. 14. บทเรียนที่ 4: เมื่อมีความกล้าหาญและให้กำาลัง ใจกัน จะส่งผลให้งานที่ทำามี ความก้าวหน้าสูงกว่า.. ทุกคำาพูดแห่งกำาลังใจจะกระตุ้น และช่วยให้ทีมแข็งแกร่งขึ้น และ ทำาให้เป้าหมายสำาเร็จได้อย่างดี ที่สุด
 15. 15. เมื่อมีห่านที่ป่วย บาดเจ็บ หรือเหนื่อยล้า
 16. 16. มันจะหลุดออกจากฝูง...
 17. 17. ห่านจำานวนหนึ่งจะละจากฝูง และบินเคียงคู่ไปกับห่านที่ อ่อนแอนั้น พวกมันจะช่วยเหลือ กันไปตลอดทางจนกระทั่งห่านที่ ป่วยนั้นตายจากไป หรือไม่ก็ จนกว่าห่านที่ป่วยจะแข็งแรงและ บินได้อีกครั้ง จากนั้นพวกมันก็ จะบินเข้าฝูง เป็นรูปตัว “V” อีก ครั้ง
 18. 18. บทเรียนที่ 5: ยืนหยัดเคียงข้างกันและกัน เสมอ ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรขึ้น ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลา ที่ยากลำาบาก หรือช่วงเวลาที่มี ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่รออยู่
 19. 19. หากเรารักและสนับสนุนซึ่งกันหากเรารักและสนับสนุนซึ่งกัน และกัน ด้วยหัวใจของและกัน ด้วยหัวใจของ TTeamworkeamwork เราสามารถใช้ความแตกต่างเราสามารถใช้ความแตกต่าง ของแต่ละคนสร้างผลงานที่ของแต่ละคนสร้างผลงานที่ ท้าทายร่วมกันท้าทายร่วมกัน หากเราตระหนักถึงการเป็นผู้ให้หากเราตระหนักถึงการเป็นผู้ให้ ชีวิตของเราจะง่ายขึ้น และมีชีวิตของเราจะง่ายขึ้น และมี ความหมายมากขึ้นความหมายมากขึ้น
 20. 20. MY FRIENDS AND PARTNERS...MY FRIENDS AND PARTNERS... LET’S BE LIKE THE GEESE!!!LET’S BE LIKE THE GEESE!!!

×