Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh

8,473 views

Published on

http://bit.ly/1jYeLNi - Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh là một mảng dịch vụ chuyên sâu tại Summitrans. Đây là một hình thức dịch ngược từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Không giống như dịch xuôi, Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đòi hỏi biên dịch viên không những phải nắm vững mà còn thật sự giỏi văn phong tiếng Anh, thậm chí có văn phong chuẩn như người bản xứ.

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh

  1. 1. Dịch thuật Summitrans Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh
  2. 2. Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh là một mảng dịch vụ chuyên sâu tại Summitrans. Đây là một hình thức dịch ngược từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Không giống như dịch xuôi, Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đòi hỏi biên dịch viên không những phải nắm vững mà còn thật sự giỏi văn phong tiếng Anh, thậm chí có văn phong chuẩn như người bản xứ.
  3. 3. Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh chuyên nghiệp nhất. Trước đây, chúng tôi mời các sinh viên, cán bộ người Anh, Mỹ hợp tác với đội ngũ nhân sự người Việt Nam để đảm bảo bản dịch tiếng Việt sang tiếng Anh có chất lượng cao nhất, văn phong chuyên nghiệp nhất. Qua thời gian cộng tác với các chuyên gia người nước ngoài này, đội ngũ biên dịch viên của Summtrans đã học hỏi và nắm bắt rất nhanh kinh nghiệm cũng như văn phong của các đối tác bản xứ. Để giờ đây, chúng tôi hoàn toàn tự tin và đủ khả năng cung cấp cho quý khách dịch vụ Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh chuyên nghiệp nhất.
  4. 4. Dù quý khách là bất kỳ ai, các bạn sinh viên cần làm luận văn, báo cáo đề tài bằng tiếng Anh, các công ty tư nhân, tập đoàn nhà nước muốn soạn các bộ hồ sơ thầu, báo cáo tài chính, soạn hợp đồng kinh tế … bằng tiếng Anh, xin đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi. Dịch vụ Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh của Summitrans chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách.
  5. 5. Dịch thuật Summitrans http://summitrans.com/

×