Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
QUE ÉQUE É
AA
TOPONIMIA?TOPONIMIA?
Τόπος (topos) é a palabra grega que significaΤόπος (topos) é a palabra grega que signif...
O estudo da toponimia é moi interesante, porque nos permiteO estudo da toponimia é moi interesante, porque nos permite
sab...
Adá
Étimo:Probablemente de al-dai’a> aldea,
palabra procedente do árabe, que se reserva
para entidades poboacionais menore...
Alvarón
Étimo:É un antropónimo ,
de villa Alvarini
( de Alvarinus), en alusión a unha posesión medieval
dun tal Alvarino.
...
Badón
Étimo:Viría dunha raíz céltica *bod-, relacionada con
auga, braña ou fonte, raíz emparentada con outras
como *bed- e...
A Balsa
Étimo:Proviniente da voz prerromana
* balsa=”pequena depresión de terreo encharcada
Significado:De acordo con este...
O Bañal/
A Casilla do
Bañal
Étimo: Do latín “balneare” = bañar
Non debe confundirse este topónimo con Baños, do latín “bal...
O Barral/
As Barrosas
Étimo: Do celta * barro= lama
Significado:Lugar onde hai moito barro.
Relacionado co topónimo “AS BA...
As Borrallas
Étimo:Do latín “burrus-a-um” =vermello.
Vén do grego πυρρός- α- ον= vermello como o
lume
Significado: Restos ...
O Brixeo
Étimo:Pode vir de “viridem”> brizo> briceo =
verdoso
Significado: Lugar verdoso
Para ver esta película, debedispo...
As Campeiras
Étimo: De “campus”, chaira
Significado: Lugar onde medra
a herba de maneira espontánea e ventureira,
sen nece...
O Campo da Cova/
Cuveliña/
Os Covelos
Étimo:De cova < cava, cavidade lateral na terra, gruta.
Pero tamén, oco, burato na t...
O Carballal/
A Carballeira
Étimo:De “quercus robur”= carballo+
o sufixo -al (abundancial) ou o sufixo
-eira
Significado:Lu...
Carelle
Étimo:Voz preindoeuropea *kar , pedra. Raíz
que está presente noutros topónimos galegos
(Cariño)
Significado:Pedri...
A Casanova
Étimo:Do latín, casam máis o adxectivo novam=
Cabana nova
Significado:Neste caso, debe tratarse dunha nova
vive...
O Catarou
Étimo:De “catadoiro”= lugar onde as
mulleres se cataban unhas ás outras
os piollos.
De “captatoirum”= lugar elev...
O Chamoselo
Étimo:De flammosus< flamma, da cor do
lume, queimado
Significado:Río da cor do lume
Os Chaos
Étimo:De planos< planus- a- um = superficies
chás
Significado:Chairos
Para ver esta película, debe
disponer de Qu...
As Cortes
Étimo: Do latín vulgar cortem = curral, lugar
cercado e cuberto onde se garda o gando
Significado:Cortellos
Para...
O Cotelo
Étimo:Da base prerromana *cott-,
prominencia, altura rochosa + o sufixo -ellum,
diminutivo
Significado:Pequena al...
A Cuiña
Étimo:Topónimo relacionado coa palabra “coido”, conxunto
de pedras arredondadas pola erosión, tamén relacionada
co...
A Ferrería
Étimo:De ferrum = ferro
Segundo Candelas Colodrón, un dos oficios dos que temos
noticia na Vila das Pontes xa n...
A Forxa
Étimo:Relacionado co obradoiro do ferreiro,
pois, aínda que o termo ferrería nun
principio se refería aos establec...
A Fraga /
A Fragachá
Étimo:Do latín frangere, “romper”, (de onde a botánica
tomou nome para as malezas, segundo Rivera Rou...
Garabatos
Étimo:Da raíz prerromana *carba, póla, pao
delgado e seco que se emprega para facer
lume. Ou relacionado coa bas...
Gondré
Étimo:Parece un antropónimo de orixe
xermánica, villa Gunderedi
Significado:Finca do señor Gunderedo
Para ver esta ...
Os Loureiros
Étimo:De laurum, loureiro+ un abundancial
-eiro
Significado:Lugar onde
abundan os loureirosPara ver esta pelí...
A Madalena
Étimo:Nome de lugar repetido en Galicia. Debe
reproducir o nome dunha Madalena, que algunhas
veces pode ser de ...
Mariñaleda/
O Mariñao
Étimo:Parece tamén un antropónimo relacionado co
propietario do lugar, quizáis un tal Marinianus;
po...
Marraxón
de arriba
e de abaixo
Étimo:De marram, maza grande de ferro utilizada por pedreiros
e canteiros.
Segundo Candelas...
A Mourela
Étimo:De *mor, base preindoeuropea relacionada coa palabra
galega “ morea” ou a italiana “mora” ou a vasca “muru...
O Narón
Étimo:Segundo figura na España Sagrada. Theatro
geographico-historico de la iglesia de España …, Naharon é un
dos ...
O Paraño
Étimo:De petreneum< petram, pedra
Significado:Emprazamento moi pedregoso
Para ver esta película, debe
disponer de...
O Pasadelo
Étimo:De passum < pandere, extenderse + o sufixo
diminutivo -ellum
Significado:Topónimo que pode facer referenc...
O Caneiro
Étimo: Parece un abundancial
de cana
Significado:
Tipo de pesca fluvial chamada
“caneiro”, en alusión á canle on...
A Costa
Étimo:
Base prerromana * cott
“altura rochosa, prominencia”
Significado:Costa, lado
Pena da Revolta
Étimo:De pinnam, penedo + revoluta < revolvere,
facer un traxecto en sentido inverso
SignificadoOuteiro ao...
Pena
do Curro
Étimo:De pinnam, pedra grande que sobresae
+ currere, correr
Significado: Lugar decuberto e cercado para a p...
As Pereiras
Étimo:Do latín pirum> (arbor) pirarius, “pereira”. Árbore
que dá peras.Variedade de maceira que produce unhas
...
As Pontes de García
Rodríguez
Étimo:De Pontes
Significado: Vila que en 1376, Henrique II de Castela lle concedeu
ao cabale...
O Pontoibo
Étimo:Este topónimo identifícase, segundo o profesor
Juan J. Sánchez Badiola, co escenario da batalla de
Pontuv...
O Rego do Muíño
Étimo:De rigare, atravesar unha corrente de
auga, e de molitum < molo, moer
Significado:Pequena corrente q...
A Ribeira Nova
Étimo:De ripariam novam
Significado:Nova ribeira, novo camiño á beira
do río
Para ver esta película, debe
d...
San Vicente
Étimo:É un topónimo relativo
a unha igrexa,a un nome
de santo, isto é
un haxitopónimo.
Significado:
Capela de ...
A Seara
Étimo:Probablemente da voz prerromana
*senara, campo que se labra, extensión de
terreo que se cultiva
Significado:...
Tras
da Ponte
Étimo:De trans + pontem
Significado:Detrás da ponte
Para ver esta película, dedisponer de QuickTime™un desco...
Tras do Rego
O Rego do Campo
Étimo:De trans + riguum < rigare, curso de auga, arroio
Significado: Detrás dun curso de auga...
A Vacariza
Étimo: De vaccam, vaca
Significado:Lugar onde se crían e explotan
vacas ou gando vacún en xeral
Para ver esta p...
A Veiga/
As Veigas de
Vilariño
Étimo:Forma prerromana de *baica = terreo
inundado.
Significado:Parte de terra baixa, chá e...
Os Vidás
Étimo:Do latín betulla <base celto-latina betullus.
“bidueiro”. Variante de bidueiro é bido, o lugar onde se
dan ...
Vilarnovo
Étimo:De villare < villa, “aldea pequena”+ o adxectivo novus.
No mundo romano vila non ten a acepción que terá a...
Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor TIFF (sin comprimir).
Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor TIFF (sin comprimir).
Para ver esta película, ddi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Toponimia aspontes ppt

556 views

Published on

Traballo toponimia dos lugares da parroquia de Santa María das Pontes. 1º Bac Latín

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toponimia aspontes ppt

 1. 1. QUE ÉQUE É AA TOPONIMIA?TOPONIMIA? Τόπος (topos) é a palabra grega que significaΤόπος (topos) é a palabra grega que significa “lugar” e ΄'ονομα (onoma) (de onde deriva a“lugar” e ΄'ονομα (onoma) (de onde deriva a forma -onimia) significa “nome”. Toponimia é,forma -onimia) significa “nome”. Toponimia é, logo, o conxunto dos nomes dos lugares. Taménlogo, o conxunto dos nomes dos lugares. Tamén se denomina así a ciencia que se ocupa do seuse denomina así a ciencia que se ocupa do seu estudo.estudo.
 2. 2. O estudo da toponimia é moi interesante, porque nos permiteO estudo da toponimia é moi interesante, porque nos permite saber que significan os nomes dos lugares.saber que significan os nomes dos lugares. A toponimia galega é a máis abondosa da Península,A toponimia galega é a máis abondosa da Península, quizquizááis pola dispersión da poboación e polo minifundio.is pola dispersión da poboación e polo minifundio. Hai quen calcula que temos máis de 3 millóns de topónimos. É,Hai quen calcula que temos máis de 3 millóns de topónimos. É, polo tanto, un arquivo que temos quepolo tanto, un arquivo que temos que estudar, porque nela temos informacións sobre o nosoestudar, porque nela temos informacións sobre o noso pasado que non conservamos doutra maneira, xa que todos ospasado que non conservamos doutra maneira, xa que todos os pobos que tiveron algo que ver con esta terra deixaron a súapobos que tiveron algo que ver con esta terra deixaron a súa pegada na nosa toponimia (celtas e outros prerromanos,pegada na nosa toponimia (celtas e outros prerromanos, romanos, xermanos, árabes e mesmo os casteláns).romanos, xermanos, árabes e mesmo os casteláns).
 3. 3. Adá Étimo:Probablemente de al-dai’a> aldea, palabra procedente do árabe, que se reserva para entidades poboacionais menores. Significado: Aldea Para ver esta película, debedisponer de QuickTime™ y deun descompresor TIFF (sin comprimir).
 4. 4. Alvarón Étimo:É un antropónimo , de villa Alvarini ( de Alvarinus), en alusión a unha posesión medieval dun tal Alvarino. Tamén hai quen o pon en relación con a palabra alba, branca, terra brancacenta, areosa Significado:Finca da familia do señor Alvarino
 5. 5. Badón Étimo:Viría dunha raíz céltica *bod-, relacionada con auga, braña ou fonte, raíz emparentada con outras como *bed- e, nesta hipótese, *bad-. Significado: Braña, terreo enchoupado Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).
 6. 6. A Balsa Étimo:Proviniente da voz prerromana * balsa=”pequena depresión de terreo encharcada Significado:De acordo con este significado en Galicia, o hidrónimo BALSA e A BALSA dá nome a un bo número de correntes fluviais, que se caracterizan, dado o seu escaso nivel e corrente, por encharcaren pequenas superficies de terreo próximas á caixa do río
 7. 7. O Bañal/ A Casilla do Bañal Étimo: Do latín “balneare” = bañar Non debe confundirse este topónimo con Baños, do latín “balneos”, en referencia a antigas instalacións terapéutico-sanitarias , así chamadas e xa usadas en tempos dos romanos Significado:Fai referencia a unha paraxe con auga, situada nalgún lugar chan do leito dunha corrente fluvial, o arroio Bañal, que rega a parroquia
 8. 8. O Barral/ As Barrosas Étimo: Do celta * barro= lama Significado:Lugar onde hai moito barro. Relacionado co topónimo “AS BARROSAS”. Terreos que teñen lama ou no que se forma lama doadamente Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin compr Para ver esta película, debedisponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).
 9. 9. As Borrallas Étimo:Do latín “burrus-a-um” =vermello. Vén do grego πυρρός- α- ον= vermello como o lume Significado: Restos de ferro e de carbón que quedan no lugar da forxa Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).
 10. 10. O Brixeo Étimo:Pode vir de “viridem”> brizo> briceo = verdoso Significado: Lugar verdoso Para ver esta película, debedisponer de QuickTime™ y deun descompresor TIFF (sin comprimir). Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y d un descompresor TIFF (sin comp
 11. 11. As Campeiras Étimo: De “campus”, chaira Significado: Lugar onde medra a herba de maneira espontánea e ventureira, sen necesidade de ser plantada Para ver esta película, debedisponer de QuickTime™ y deun descompresor TIFF (sin comprimir).
 12. 12. O Campo da Cova/ Cuveliña/ Os Covelos Étimo:De cova < cava, cavidade lateral na terra, gruta. Pero tamén, oco, burato na terra, facendo referencia a unha depresión do terreo, terreo afundido Significado:Depresión de terreo Para ver esta película, debedisponer de QuickTime™ y deun descompresor TIFF (sin comprimir). Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).
 13. 13. O Carballal/ A Carballeira Étimo:De “quercus robur”= carballo+ o sufixo -al (abundancial) ou o sufixo -eira Significado:Lugar abundante en carballos.Alusivo a espazos arbóreos coutados para a produción de madeira
 14. 14. Carelle Étimo:Voz preindoeuropea *kar , pedra. Raíz que está presente noutros topónimos galegos (Cariño) Significado:Pedriñas Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).
 15. 15. A Casanova Étimo:Do latín, casam máis o adxectivo novam= Cabana nova Significado:Neste caso, debe tratarse dunha nova vivenda dun importante personaxe da zona ( nada que ver cunha cabana) Para ver esta película, debedisponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).
 16. 16. O Catarou Étimo:De “catadoiro”= lugar onde as mulleres se cataban unhas ás outras os piollos. De “captatoirum”= lugar elevado, miradoiro Significado:Lugar elevado , que ofrece boas vistas
 17. 17. O Chamoselo Étimo:De flammosus< flamma, da cor do lume, queimado Significado:Río da cor do lume
 18. 18. Os Chaos Étimo:De planos< planus- a- um = superficies chás Significado:Chairos Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).
 19. 19. As Cortes Étimo: Do latín vulgar cortem = curral, lugar cercado e cuberto onde se garda o gando Significado:Cortellos Para ver esta película, debedisponer de QuickTime™ y deun descompresor TIFF (sin comprimir).
 20. 20. O Cotelo Étimo:Da base prerromana *cott-, prominencia, altura rochosa + o sufixo -ellum, diminutivo Significado:Pequena altura, pequeno outeiro Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).
 21. 21. A Cuiña Étimo:Topónimo relacionado coa palabra “coido”, conxunto de pedras arredondadas pola erosión, tamén relacionada coa portuguesa “conho”, rocha no medio dun río. Parece, tamén, que pode relacionarse cunha antiga base preindoeuropea * cun, rocha, prominencia altura Significado:Pico que sobresae Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y deun descompresor TIFF (sin comprimir).
 22. 22. A Ferrería Étimo:De ferrum = ferro Segundo Candelas Colodrón, un dos oficios dos que temos noticia na Vila das Pontes xa na Idade Media ( documento de 1274)”…un lugar en el que labran el hierro con un macizo que hay en dicha tierra….”, é dicir, onde se extraía o mineral SignificadoInstalación onde se extrae e se traballa o ferro
 23. 23. A Forxa Étimo:Relacionado co obradoiro do ferreiro, pois, aínda que o termo ferrería nun principio se refería aos establecementos situados a pé de xacemento que fundían mineral en barras ou lingotes, despois pasou a denominar tamén o conxunto do edificio e instalación, onde está a forxa < fortiam Significado:Lugar onde se atopa a forxa do ferreiro
 24. 24. A Fraga / A Fragachá Étimo:Do latín frangere, “romper”, (de onde a botánica tomou nome para as malezas, segundo Rivera Rouco), ou do plural de fragum< fragosum, fragoso; máis planum-a-um, “plano, chan”. Significado: Bosque de árbores autóctonas Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).
 25. 25. Garabatos Étimo:Da raíz prerromana *carba, póla, pao delgado e seco que se emprega para facer lume. Ou relacionado coa base preindoeuropea *car, rocha Significado:Lugar onde abunda a madeira seca para facer lume Para ver esta película, debdisponer de QuickTime™ un descompresor TIFF (sin c
 26. 26. Gondré Étimo:Parece un antropónimo de orixe xermánica, villa Gunderedi Significado:Finca do señor Gunderedo Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir). Para ver esta películdisponer de QuickTiun descompresor TIFF
 27. 27. Os Loureiros Étimo:De laurum, loureiro+ un abundancial -eiro Significado:Lugar onde abundan os loureirosPara ver esta película, debedisponer de QuickTime™ y deun descompresor TIFF (sin comprimir). Para ver esta película, debdisponer de QuickTime™un descompresor TIFF (sin co
 28. 28. A Madalena Étimo:Nome de lugar repetido en Galicia. Debe reproducir o nome dunha Madalena, que algunhas veces pode ser de santidade, referido a María Madalena Significado:Parroquia da Virxe da Madalena
 29. 29. Mariñaleda/ O Mariñao Étimo:Parece tamén un antropónimo relacionado co propietario do lugar, quizáis un tal Marinianus; porque non estando en contacto co mar, non parece posíbel relacionalo coa mariña Significado:Finca de Mariano? Finca do mariñeiro? Para ver esta película, debedisponer de QuickTime™ y deun descompresor TIFF (sin comprimir).
 30. 30. Marraxón de arriba e de abaixo Étimo:De marram, maza grande de ferro utilizada por pedreiros e canteiros. Segundo Candelas Colodrón, o oficio de pedreiro estaba xa testificado na Idade Media: “…o oficio de predreyro, traballo que requería unha grande especialización, tanto das habilidades como das ferramentas…” Significado:Lugar onde se utilizan marras grandes
 31. 31. A Mourela Étimo:De *mor, base preindoeuropea relacionada coa palabra galega “ morea” ou a italiana “mora” ou a vasca “muru”( outeiro) e, tamén, coas palabras galegas “morouza” ( sitio de maleza e silvas) e “morica” ( morea de cousas), que nada teñen que ver cos mouros de África Significado:Moural, terreo poboado de uces, uceira Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).
 32. 32. O Narón Étimo:Segundo figura na España Sagrada. Theatro geographico-historico de la iglesia de España …, Naharon é un dos lugares, preto de Lugo e de Betanzos, no que o príncipe de Asturias, Don Alonso o Casto, saíu ao encontro dos mouros no ano 820, e desbaratou os seus exércitos. Segundo unha tese sobre TOPONIMIA DE INTRODUCCIÓN MOZÁRABE EN LA GALLAECIA, a palabra é de orixe árabe <Harun y qasr = Castelo de Harún Significado:Castelo de Harún ?? Para ver esta pdisponer de Qun descompreso
 33. 33. O Paraño Étimo:De petreneum< petram, pedra Significado:Emprazamento moi pedregoso Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir). Para ver esta película, debedisponer de QuickTime™ y deun descompresor TIFF (sin comprimir).
 34. 34. O Pasadelo Étimo:De passum < pandere, extenderse + o sufixo diminutivo -ellum Significado:Topónimo que pode facer referencia a un antigo paso fluvial sobre pedra, como outros topónimos galegos: Os Pasales, Peares, Pasadela Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).
 35. 35. O Caneiro Étimo: Parece un abundancial de cana Significado: Tipo de pesca fluvial chamada “caneiro”, en alusión á canle onde se colocaban as redes para a pesca
 36. 36. A Costa Étimo: Base prerromana * cott “altura rochosa, prominencia” Significado:Costa, lado
 37. 37. Pena da Revolta Étimo:De pinnam, penedo + revoluta < revolvere, facer un traxecto en sentido inverso SignificadoOuteiro ao que se chega tras moitas voltas no camiño Pena na que apareceu un petroglifo con esa figura Para ver esta película, debedisponer de QuickTime™ y deun descompresor TIFF (sin comprimir).
 38. 38. Pena do Curro Étimo:De pinnam, pedra grande que sobresae + currere, correr Significado: Lugar decuberto e cercado para a produción de toxo sementado, é dicir, toxeiras cercadas, para alimentar o gando vacún ou cabalar, facer esteco, combustible, ect… Relacionado tamén coa celebración dos “curros”, nas que os gandeiros se dirixen aos montes para localizar aos seus cabalos e conducilos desde os lugares de pasto ata os valados Para ver esta película, debedisponer de QuickTime™ yun descompresor TIFF (sin com Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).
 39. 39. As Pereiras Étimo:Do latín pirum> (arbor) pirarius, “pereira”. Árbore que dá peras.Variedade de maceira que produce unhas mazás alongadas chamadas peros. Segundo Fernando Cabezas estes nomes poden estar relacionados con sitios máis ou menos elevados localizados nalgunhas ocasións sobre auténticos pericoutos pedregosos Significado:Terreo onde abundan as pereiras Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).
 40. 40. As Pontes de García Rodríguez Étimo:De Pontes Significado: Vila que en 1376, Henrique II de Castela lle concedeu ao cabaleiro García Rodríguez de Valcárcel por rescatalo da prisión na que se atopaba tras a batalla de Náxera. "Por quantas lealtanzas de fianza fallamos en vos... e por quanto afán y trabajo y pérdidas oviste tomado por nós... facemos vos donación pura y perpetua... del lugar de las Puentes de Hume" Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir). Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir). Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir). Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir). Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).
 41. 41. O Pontoibo Étimo:Este topónimo identifícase, segundo o profesor Juan J. Sánchez Badiola, co escenario da batalla de Pontuvio, episodio máis famoso do rei Fruela I de Asturias contra os musulmáns. Nas crónicas o termo é Pontoybo, parece que facendo referencia a un lugar de bo paso sobre o río Significado:Bo pontón, bo camiño de paso Para ver esta película, debedisponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir). Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir). Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).
 42. 42. O Rego do Muíño Étimo:De rigare, atravesar unha corrente de auga, e de molitum < molo, moer Significado:Pequena corrente que permite traballar a un muíño de auga Para ver esta película, debedisponer de QuickTime™ y deun descompresor TIFF (sin comprimir).
 43. 43. A Ribeira Nova Étimo:De ripariam novam Significado:Nova ribeira, novo camiño á beira do río Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir). Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir). Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).
 44. 44. San Vicente Étimo:É un topónimo relativo a unha igrexa,a un nome de santo, isto é un haxitopónimo. Significado: Capela de San Vicente Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).
 45. 45. A Seara Étimo:Probablemente da voz prerromana *senara, campo que se labra, extensión de terreo que se cultiva Significado:Campo fértil sementado de trigo ou outros cereais Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).
 46. 46. Tras da Ponte Étimo:De trans + pontem Significado:Detrás da ponte Para ver esta película, dedisponer de QuickTime™un descompresor TIFF (sin c
 47. 47. Tras do Rego O Rego do Campo Étimo:De trans + riguum < rigare, curso de auga, arroio Significado: Detrás dun curso de auga pouco abundante Chaira bañada por un regato Para ver esta película, debedisponer de QuickTime™ y deun descompresor TIFF (sin comprimir).
 48. 48. A Vacariza Étimo: De vaccam, vaca Significado:Lugar onde se crían e explotan vacas ou gando vacún en xeral Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).
 49. 49. A Veiga/ As Veigas de Vilariño Étimo:Forma prerromana de *baica = terreo inundado. Significado:Parte de terra baixa, chá e fértil, pola que normalmente pasa un río. Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).
 50. 50. Os Vidás Étimo:Do latín betulla <base celto-latina betullus. “bidueiro”. Variante de bidueiro é bido, o lugar onde se dan estas árbores é bidal. Bidás é unha das variantes do plural que se da en Galicia. Hai quen considera que este é un antropónimo, referido a unha familia chamada Vidás ( < plural de Vidal) Significado: Bosque de bidueiros Finca da familia Vidal Para ver esta película, debedisponer de QuickTime™ y deun descompresor TIFF (sin comprimir).
 51. 51. Vilarnovo Étimo:De villare < villa, “aldea pequena”+ o adxectivo novus. No mundo romano vila non ten a acepción que terá a partir da Idade Media. Na época romana é unha casa aillada no campo que é centro dunha explotación agraria, no Medievo contínua a súa función pero exténdese o significado a agrupacións maiores que nalgúns casos reciben unha carta puebla. A palabra aldea (al daya), procedente do árabe, reservarase para entidades menores. O termo “lugar”, moi empregado na comarca é sinónimo de aldea. Significado:Novo poboado Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y deun descompresor TIFF (sin comprimir).
 52. 52. Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir).
 53. 53. Para ver esta película, debe disponer de QuickTime™ y de un descompresor TIFF (sin comprimir). Para ver esta película, ddisponer de QuickTime™un descompresor TIFF (si • IES MONCHO VALCARCE Traballo realizado polos alumnos do grupo Latín I Andrea Alejandro Marina Sergio Natalia Rocío Ramiro Raquel Uxía e a profe, Olga

×