Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3. bölüm mal (ürün) i̇şletme 2014

9,159 views

Published on

Pazarlama İlkeleri, Marketing, mal (ürün), 4P mal (ürün) Öğrenci Sunumları

Published in: Marketing
 • Login to see the comments

3. bölüm mal (ürün) i̇şletme 2014

 1. 1. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜRÜN (MAL)
 2. 2. MAL ( ÜRÜN , MAMUL) Ekonomide belirli bir malzeme ve insan hizmeti vererek meydana getirilen kullanılabilir yarı işlenmiş veya tamamlanmış madde. Ürün, yetiştirilen, yapılan ve bir yerden diğer bir yere taşınan şekillendirilmiş ticari eşyadır.
 3. 3. Mal kavramı ürünün niteliği açısından üç farklı boyutta değerlendirilmektedir . Bunlar ;
 4. 4. 1)Çekirdek ( Öz ) Mal ; Müşterinin bir ürünü satın alırken neyi satın aldığını gösterir. Öz malın ana teması örneğin ; kozmetik ürünlerinde kozmetik üretir , güzellik satarız ifadesiyle anlatılmaktadır.
 5. 5. 2)Somut Mal ; Çekirdek malı tamamlayan şekil , marka ve ambalaj gibi özelliklerden oluşur . Somut mallarda beş temel özellik bulunmaktadır . Bunlar ; • Kalite düzeyi • Ayırıcı özellikler ( Tasarım , Renk Vb ..) • Stil • Marka • İsim ve Ambalajdır .
 6. 6. Permatik marka jilet , bu malı diğerinden ayıran somut mal özelliğidir.
 7. 7. 3)Zenginleştirilmiş Mal ; Öz mal ile birlikte müşteriye sunulan veya işletmenin pazarlama sisteminin sağlandığı ek yarar ve hizmetler bütününden oluşur .
 8. 8. Malların Sınıflandırılması 1)Tüketim Malları 2)Endüstriyel Mallar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır .
 9. 9. 1)Tüketim malları ; En son müşteriler tarafından istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için satın alınan mallardır . Örneğin : ayakkabı , gömlek , sabun , ekmek ve otomobil gibi
 10. 10. Tüketim malları üç gruba ayrılmaktadır 1.a) Kolayda Mallar ; ekmek , sabuk ,ilaç … 2.b) Beğenmeli Mallar ; mobilya , halı ,elbise 3.c) Özellikli Mallar ; sanat eserleri , pahalı mücevherler…
 11. 11. 2) Endüstri Malları ; Müşteriler tarafından başka mal ve hizmet üretmek üzere satın alınan mallardır . Örneğin ; otomobil jantı , pamuk ipliği …
 12. 12. Endüstri malları üç gruba ayrılır.
 13. 13. a)Malzemeler ; Başka malların üretilmesinde kullanılan maddelerdir . Örneğin ; demir – çelik , sac …
 14. 14. b)Makine ve teçhizat ; Üretimde kullanılan makine ve donanımla ilgili mallardır . Örneğin ; vida üreten makine
 15. 15. c)Yardımcı maddeler ; Üretimi kolaylaştırmak üzere kullanılan mallardır. Örneğin ; boya , cila , makine ,yağ vb .
 16. 16. YENİ ÜRÜN VE ÜRÜN TASARIMI
 17. 17. Ürün tasarımı pazarlama araştırması bilgilerine göre işletmenin üretimini yapacağı ürünün ; şekil , renk , desen , model , performans , dayanıklılık ve fonksiyonel özelliklerini belirleme amacıyla yapılan işlemlere denir .
 18. 18. Üretilecek olan ürünle ilgili tasarım özelliklerinin ortaya çıkarılarak geliştirilmesi ve bu özelliklere uygun ürün üretilebilmesi için aşağıdaki faktörlerin göz önünde bulundurulması gereklidir .
 19. 19. Bu faktörler ;
 20. 20. • Tüketicilerin zevk ve tercihlerindeki gelişmeler
 21. 21. • İşletmenin pazardaki konumu
 22. 22. • Teknolojik gelişmeler
 23. 23. • İşletmenin kalite politikası
 24. 24. • İşletmenin yeni bir ürün geliştirme durumu
 25. 25. • Pazardaki yeni ürünler
 26. 26. • Rakiplerin durumudur
 27. 27. Yukarıdaki faktörler dikkate alınarak işletmenin amaçlarına uygun nitelikte bir ürün tasarımı politikası takip edilmesi için bir takım alt sistemlerin kullanılması ihtiyaç bulunmaktadır .
 28. 28. Ürün tasarımını etkileyen faktörler ÜRÜN TASARIMI FİKRİ ALT BÖLÜMLERLE İLGİLİ İŞLEMLER ÜRETİM KALİTE KONTROL MALİYET KONTROL PAZARLAMA BÜTÇELEME ÜRÜN TASARIMI İŞLEMLERİ DEĞER ÇEŞİT DÜZENLEME METOT VE ZAMAN MALZEME TOLERANS ÜRÜN TASARIMI
 29. 29. ÜRÜN TASARIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Pazarlama amacıyla geliştirilerek üretilecek bir ürünün tasarımını etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır . Ürün tasarımı çeşitli faktörler dikkate alınarak sistematik işlemlere göre yapılmaktadır .
 30. 30. Ürün tasarımını etkileyen başlıca faktörleri aşağıdaki şekilde gruplandırılabilmek mümkündür ; • İşletme politikaları • Pazarlama imkanları • Ürün özellikleri • Ekonomik faktörler • Üretim imkanları Yukarıdaki faktörler arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır . Bunlara göre ürün tasarımıyla ilgili kararlar verilir .
 31. 31. YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME AŞAMALARI 1)TEMEL ARAŞTIRMA 2)UYGULAMALI ARAŞTIRMA
 32. 32. 1)TEMEL ARAŞTIRMA Temel bilimlere dayalı olarak yapılan araştırma ve uygulamadır . Temel araştırmayla belirli bir konuda teknik bilgi artırılmaya çalışılmaktadır . Temel araştırmanın amacı ; bilime teorik çalışmalarla katkıda bulunmaktadır .
 33. 33. Temel araştırmalar genellikle üniversiteler ,araştırma enstitüleri , çeşitli kamu kurumları ve kar amacı olmayan çeşitli enstitülerce yapılmaktadır.
 34. 34. 2) UYGULAMALI ARAŞTIRMA Uygulama araştırma önceden belirlenen ürün özelliklerine uygun olarak tasarım yapılmasını sağlar . Bu araştırma temel araştırma sonucuna göre ortaya çıkan bilgilere göre yapılmaktadır .
 35. 35. Uygulamalı araştırma sonuçlarına göre ürün tasarımı yapmak isteyen işletmeler, çeşitli üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla ortaklaşa çalışma yapabilirler . Uygulamalı araştırmadan sonra ürün geliştirme faaliyetleri yapılmaktadır.
 36. 36. Ürün geliştirmeyle ilgili faaliyetler üç aşamadan gelmektedir. Bunlar ; • Bilimsel geliştirme aşaması • Teknolojik geliştirme aşaması • Pazarlama aşaması
 37. 37. Önem Düzeyi BİLİMSEL ARAŞTIRMAL AR TEKNOLOJİK GELİŞMELER TİCARİ UYGULAMA Zaman BİLİM TEKNOLOJİ PAZARLAMA
 38. 38. ÜRÜN HAYAT SEYRİ
 39. 39. MARKA VE AMBALAJ MARKA ; Ürünlerin pazarlamasında marka , ambalaj ve etiketleme önemli bir rol oynar . İşletmenin pazarlama stratejilerinde markanın önemli bir yeri vardır . Marka ; Ürün ve hizmeti diğerlerinden ayırt etmeye yarayan şekil , isim , simge ve resim veya bunların birleşiminden meydana gelir . Marka müşterinin ürünün müşteri tarafından tercih dilerek satın alınmasında önemli bir rol oynar . Çünkü pazarda mal satmaz marka satar .
 40. 40. MÜŞTERİ İÇİN MARKA ÜRÜNÜNÜN GÜVENCESİNİ SAĞLAYAN UNSURLAR PERFORMANS GÜVENLİK DAYANIKLILIK ESTETİK GÜVENLİLİK HİZMET
 41. 41. VOLVA MARKA OTOMOBİLLER GÜVENLİKLİ OLDUĞU İÇİN MÜŞTERİLER TARAFINDAN SATIN ALINMAKTADIR
 42. 42. AMBALAJ Ürünün müşterilere güvenli ve kolay bir şekilde ulaştırabilmesi için ambalajlama yapılır . AMBALAJ; Ürünün pazarlana bilmesi için ürünü koruyan ve dağıtım işlemini kolaylaştıran bir malzeme ile kaplanması işlemine denir. Ambalaj ürünün tanıtılması amacıyla reklam için de kullanılmaktadır.
 43. 43. Ambalajın yerine getirdiği görevler şunlardır; • Koruma ve depolama kolaylığı sağlar • Ürünün görünürlüğünü arttırarak satışını kolaylaştırır. • Müşterilerin satın alma tercihinde önemli rol oynar. • Ambalaj teknolojisinin gelişmesi ile birlikte estetik ve albenili ambalajların yapılmasıyla satışlar artmıştır.
 44. 44. • Ürünün satışında sonrada kullanılma faydası sağlar • Yenilikçi tasarımla birlikte ürünün marka imajının gelişmesini sağlar. • Müşterinin satın alma kararı vermesine yardımcı olur. • Ambalaj kişisel satış işlemi görerek satışların artmasını sağlar.
 45. 45. Ambalaj ürünün şekli ve içeriyle ilgili bilgi vererek müşteri ile ürün ve işletme arasında iletişim sağlar . Örneğin : bir hazır çorba ambalajı çorbanın hazırlanmasıyla ile ilgili bilgilerle müşteriye yardımcı olur . Ambalajın ; rengi , şekli ,tasarımı , marka adı , büyüklüğü ,ürün bilgi etiketi gibi faktörler ambalaj iletişimi sağlar .
 46. 46. DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ :)
 47. 47. ELİF ÇETİNKAYA 13860281019 MÜZEYYEN ÖNDEŞ 13860281033 EMEL BAYDENİZ 13860281044

×