Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evropska unija

1,244 views

Published on

.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Evropska unija

 1. 1. 1951. БЕЛГИЈА НЕМАЧКА ФРАНЦУСКА ИТАЛИЈА ЛУКСЕМБУРГ ХОЛАНДИЈА 1973. ДАНСКА ИРСКА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА 1981. ГРЧКА 1986. ШПАНИЈА ПОРТУГАЛ 1995. 2004. 2007. ФИНСКА АУСТРИЈА ШВЕДСКА СЛОВЕНИЈА ПОЉСКА МАЂАРСКА ЧЕШКА БУГАРСКА РУМУНИЈА СЛОВАЧКА КИПАР ЕСТОНИЈА ЛИТВАНИЈА ЛЕТОНИЈА МАЛТА НЕМАЧКА ПОЉСКА РУМУНИЈА БУГАРСКА АУСТРИЈА ИРСКА ЕСТОНИЈА ЛИТВАНИЈАДАНСКА ХОЛАНДИЈА БЕЛГИЈА ЛУКСЕМБУРГ КИПАР МАЛТА СЛОВЕНИЈА
 2. 2. - Промоција економског и социјалног прогреса (јединствено тржиште је основано 1993. године; јединствена монета 1999.) - Представљање идентитета Европске уније на међународној сцени (кроз ЕУ помоћ не ЕУ земљама, заједничке међународне и сигурносне резолу- ције, акције у међународним кризама, заједничка позиција међу међуна- родним организацијама) - Предстваљање европског грађанства (које не мења национално грађанство) - Развијање поља слободе, безбедности и правде - Одржавање и грађење закона ЕУ - Европски парламент - Савет Европске уније - Европска комисија - Европски суд правде - Европски финансијски суд - Европска централна банка - Економски социјални савет - Комитет региона - Европска инвестициона банка - Европски Омбудсман
 3. 3. Бира се сваких пет година директним гласањем. Европски парламент је одраз демократске воље Унијиних 494 милиона грађана. Има 785 чланова. Парламент има три основне функције: 1. Дели са Саветом моћ озакоњења, тј. усваја Европске законе (директиве регулације, одлуке). Његово учешће у доношењу закона помаже гаранто- вању демократског легитимитета усвојених текстова; 2. Заједно са Саветом руководи буџетом и тако утиче на трошкове ЕУ. На крају процедуре, усваја буџет у целини; 3. Практикује демократски надзор над Комисијом. Потврђује номинацију за чланове Комисије и има право цензуре Комисије. Такође практикује и по- литички надзор над свим институцијама. Седиште Европског Парламента је у Стразбуру. Савет је главно тело за доношење одлука у ЕУ. Оличење је земаља чланица, чије представнике окупља регуларно на министарском нивоу. На основу дневног реда, Савет се састаје у различитом саставу: инострани послови, финансије, образова- ње, итд. “Савет министара” има 27 чланова. Савет има известан број обавеза: 1. Он је законодавно тело Уније; за широк домен питања, практикује ту законодавну моћ заједно са Европским парламентом; 2. Координира економским смеровима земаља чланица; 3. Закључује, у име ЕУ, међународне договоре са једном или више држава или међу- народних организација; 4. Заједно са Парламентом, руководи буџетом; 5. Доноси одлуке потребне за утврђивање и имплементирање заједничке међународне и безбедносне политике, на основу општих регулација које је донео Савет Европе; 6. Координира активностима земаља чланица и усваја мерила у полицијској и правосу- дној сарадњи у питању криминала; Седиште савета је у Бриселу. Eвропска комисија држи и подупире опште интересе Уније. Председник и чланови Комисије се бирају од стране земаља чланица пошто су предходно одабрани од стране Европског парламента. Комисија је извршни орган институционалног систе- ма Уније. Комисија има 27 чланова. 1. Има право да даје нацрте закона и потом их представи Парламенту и Савету; 2. Као Унијино извршно тело, одговорно је и за имплементирање Евро- пског законодавства (директиве, резолуције, одлуке), буџет и про- граме усвојене од стране Парламента и Савета; 3. Понаша се као чувар поступака и, заједно са Судом правде, уверава се да се закон Заједнице правилно примењује; 4. Представља Унију на међународној сцени и преговара око међунаро- дних договора, углавном на пољу размене и сарадње;
 4. 4. Европски суд правде води рачуна да су закони Заједнице сагласно интерпретирани и ефективно примењени. Има судску надлежност у споровима између земаља чланица, институција ЕУ, послова и појединаца. Суд првог степена је придружрен од 1989. године. Европски суд има 15 судија. Седиште се налази у Луксембургу. Европски финансијски суд проверава да ли су порези Уније прикупљени и сви њени трошкови утрошени по закону и да је финансијски менаџмент ЕУ уреду. Овај суд има 27 чланова. Европска Централна Банка уоквирује и имплементира Европску монетарну политику; управља операцијама међународне размене и омогућује гладак рад платних система. Европска централна банка смештена је у Франкфурту. Европски Економски и Социјални Комитет заступа ставове и интересе цивилног друштва у Комисији, Савету и Европском парламенту. Савет мора бити консултован по питањима еко- номске и социјалне политике; такође може давти мишљења на самосталну иницијативу о другим питањима која сматра важним. Комитет региона води рачуна да се поштују регионални и локални идентитети. Мора се консултовати по питањима регионалне политике, околине и образовања. Састављен је од представника регионалних и локалних власти. Европска инвестициона банка (EIB) је финансијска институција Европске уније. Финансира инвестиционе пројекте који допри- носе балансираном развоју Уније. Сви појединци или ентитети који живе у Унији могу се жалити Европском омбудсману уколико сматрају да су њихова права угрожена од стране институције ЕУ или неког њеног тела.
 5. 5. 1986. Године Савет Европе је усвојио заставу која је постала амблем Европске уније. Симболички опис: На плавој позадини која симболише небо, дванаест златних звездица поређаних кружно, представљају јединство народа Европе. Број звездица је статичан, дванаест је симбол перфекције и јединства. Хералдички опис: На светло плавој подлози налази се кружно поређано 12 звездица, чије се тачке не додирују. Деветог маја 1950., Роберт Шуман је преставио свој предлог креирања организоване Европе. Овај предлог познатији као “Шуманова декла- рација” (Schuman desclaration), сматра се поче- тком креације онога што је данас познато као Европска унија. Данас, девети мај је постао европски симбол (Дан Европе) који заједно са химном и заста- вом, идентификује политички ентитет Евро- пске уније. Дан Европе је прилика за активности и фести- вале који Европу приближавају њеним грађа- нима и народима.
 6. 6. Химна је усвојена од Савета Европе 1972. године и користи се у Европској унији од 1986. године. Херберт фон Карајан пристао је на захтев Савета Европе да напише три инстру- ментала за соло пиано, дувачки и симфонијски оркестар. Аустријски диригент, био је један од најистакнутијих диригената друге половине двадесетог века. Дириговао је Берлинским филхармонијским оркестром 35 год. Мајка му је српкиња! Један од највећих композитора света. Најпознатија дела су му V и IX симфонија, За Елизу, Пасторална симфонија, Патетична соната ....
 7. 7. 25. Март 1957. 18. Април 1951. Шест европских држава потписују Париски споразум којим је основана Европска заједница за угаљ и челик (ECSC). 25. Март 1957. Шест земаља у Риму потписује тзв. “Римске уговоре” о оснивању Европске Економске Заједнице (ЕЕЗ). 30. Јули 1960. Примена заједничке аграрне политике. 01. Јули 1968. Шест земаља чланица укидају међусобно трговачке баријере и усвајају заједничку царинску тарифну политику за робу која стиже ван Уније. 13. Март 1979. На снагу ступа Европски монетарни систем (ЕМS) у оквиру кога је усвојено да се међусобни обрачуни врше у заједничкој јединици названој ЕСU . 01. Јануар 1987. Усвајају се амандмани који за циљ имају стварање Европске Уније. 07. Фебруар 1992. На Самиту у Мастрихту потписан уговор о Европској Унији са задатком да олакша развитак економске и монетарне као и политичке уније. Јануар 1993. Споразум из Мастрихта ступа на снагу. 25. Март 1995. На снагу ступа “Шенгенски споразум” о отвореним границама, укидају се граничне контроле између земаља које су потписале споразум. 01. Јануар 1999. Централну монетарну власт преузима Европска Централна Банка (ECB) са седиштем у Франкфурту. 01. Јануар 2002. Евро постаје законско средство плаћања. 28. Фебруар 2002. Евро постаје јединствена валута у дванаест земаља чланица еврозоне.
 8. 8. НЕМАЧКА ПОЉСКА РУМУНИЈА БУГАРСКА АУСТРИЈА ИРСКА ЕСТОНИЈА ЛИТВАНИЈАДАНСКА ХОЛАНДИЈА БЕЛГИЈА ЛУКСЕМБУРГ КИПАР МАЛТА СЛОВЕНИЈА In varietate concordia – УЈЕДИЊЕНИ У РАЗЛИЧИТОСТИ 2. и 3. час ПОГЛЕДАЈТЕ, на примеру Италије (кликнит овде), како би требало да сваки ученик у 3. минута престави “своју” земљу.
 9. 9. ИТАЛИЈА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКА ГЛАВНИ ГРАД РИМ ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 301263 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 58,8 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ЕВРО ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК ИТАЛИЈАНСКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ По легенди вучица је одгојила Ромула и Рема, симбол данашњег Рима Гај Јулије Цезар (13.07.100. пре н. е. 15.03. 44. пре н. е.) римски војсковођа, политичар и писац. својим бројним по- бедама знатно је проширио утицај и власт Рима. Његова диктатура означава крај владавине Се- ната и почетак Царства. Данте Алгијери (мај 1265. - 14.09.1321.) Песник из Фиренце, најзначајније дело му је “Божанствена комедија” која се састоји из три дела: Пакао, Чистилиште и Рај од по 34, 33, 33 спева. Песников во- дич кроз Пакао и Чистилиште је песник Вергилије, а кроз Рај Беатриче. Леонардо да Винчи (15.04.1452.-02.05.1519.) Италијнски ренесансни архитекта, пронала- зач, инжењер, сликар. Познат по својим ре- мек делима “Тајна вечера” и “Мона Лиза”. Антонио Вивалди (04.03.1678.-28.07.1741.) Венецијански свештеник и композитор из периода барока. Данас га препознајемо по делу “4 годишња доба”. Ђузепе Верди (10.10.1813.- 27.01.1901.) највећи композитор италијанског белканта. Аутор је многих опера од којих се издвајају: Набуко, Риголето, Трубадур, Отело, Аида... Италија је препуна прелепих културно- историјских споменика као што је и “Чудесна пољана” у Пизи са јединственим “Кривим торњем” Италија је позната и по великим филмским редите- љима као што је Федерико Фелини (20.01.1920.-31. 10.1993.) аутор 20 филмова. За 4 филма је добио Оскар (Улица, Кабринијске ноћи, Осам и по, Ама- ркорд) и пeтог за животно дело. Италија је препознатљива и по добрим и лепим глу- мицама као што су Софија Лорен и Моника Белучи. Италија је позната и по добром фудбалу, 4 пута је била светски првак, клубови Милано Јувентус и Интер су међу најтрофејним евро- пским клубовима данас. Алберто Томба један од најбољих скијаша и иначе спортиста двадесетог века са више десетина олимписких и светских титула. ХХ век у аутомобилској индустрији по снази, брзини, лепоти и моћи обележио је Ферари.
 10. 10. ФРАНЦУСКА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКА ГЛАВНИ ГРАД ПАРИЗ ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 550 000 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 60,9 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ЕВРО ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК ФРАНЦУСКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 11. 11. НЕМАЧКА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКА ГЛАВНИ ГРАД БЕРЛИН ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 357 050 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 82,31 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ЕВРО ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК НЕМАЧКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 12. 12. БЕЛГИЈА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ МОНАРХИЈА ГЛАВНИ ГРАД БРИСЕЛ ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 30 158 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 10,5 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ЕВРО ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК ФРАНЦУСКИ, НЕМАЧКИ ФЛАМАНСКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 13. 13. ХОЛАНДИЈА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ МОНАРХИЈА ГЛАВНИ ГРАД АМСТЕРДАМ ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 41864 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 16,3 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ЕВРО ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК ФЛАМАНСКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 14. 14. ЛУКСЕМБУРГ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ МОНАРХИЈА ГЛАВНИ ГРАД ЛУКСЕМБУРГ ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 2 586 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 0,5 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ЕВРО ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК ФРАНЦУСКИ, НЕМАЧКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 15. 15. ДАНСКА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ МОНАРХИЈА ГЛАВНИ ГРАД КОПЕНХАГЕН ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 43 094 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 5,4 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ДАНСКА КРУНА ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК ДАНСКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 16. 16. ИРСКА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКА ГЛАВНИ ГРАД ДАБЛИН ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 70 000 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 4,2 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ЕВРО ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ, ИРСКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 17. 17. ВЕЛИКА БРИТАНИЈА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ МОНАРХИЈА ГЛАВНИ ГРАД ЛОНДОН ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 242 500 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 60,4 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ФУНТА ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 18. 18. ГРЧКА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКА ГЛАВНИ ГРАД АТИНА ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 131 957 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 11,1 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ЕВРО ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК ГРЧКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 19. 19. ШПАНИЈА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ МОНАРХИЈА ГЛАВНИ ГРАД МАДРИД ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 504 782 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 43,8 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ЕВРО ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК ШПАНСКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 20. 20. ПОРТУГАЛ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКА ГЛАВНИ ГРАД ЛИСАБОН ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 92 072 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 10,6 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ЕВРО ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК ПОРТУГАЛСКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 21. 21. АУСТРИЈА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКА ГЛАВНИ ГРАД БЕЧ ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 83 858 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 8,3 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ЕВРО ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК НЕМАЧКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 22. 22. ФИНСКА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКА ГЛАВНИ ГРАД ХЕЛСИНКИ ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 338 000 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 5,3 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ЕВРО ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК ФИНСКИ, ШВЕДСКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 23. 23. ШВЕДСКА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ МОНАРХИЈА ГЛАВНИ ГРАД ШТОКХОЛМ ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 450 000 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 9 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ШВЕДСКА КРУНА ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК ШВЕДСКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 24. 24. СЛОВЕНИЈА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКА ГЛАВНИ ГРАД ЉУБЉАНА ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 20 000 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 2 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ЕВРО ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК СЛОВЕНАЧКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 25. 25. ПОЉСКА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКА ГЛАВНИ ГРАД ВАРШАВА ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 313 000 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 38,1 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ЗЛОТЕ ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК ПОЉСКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 26. 26. МАЂАРСКА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКА ГЛАВНИ ГРАД БУДИМПЕШТА ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 93000 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 10,1милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ФОРИНТА ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК МАЂАРСКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 27. 27. ЧЕШКА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКА ГЛАВНИ ГРАД ПРАГ ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 79 000 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 10,3 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ЧЕШКА КРУНА ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК ЧЕШКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 28. 28. СЛОВАЧКА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКА ГЛАВНИ ГРАД БРАТИСЛАВА ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 49 000 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 5,4 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА СЛОВАЧКА КРУНА ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК СЛОВАЧКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 29. 29. ЛИТВАНИЈА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКА ГЛАВНИ ГРАД ВИЉНУС ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 65 303 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 3,5 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ЛИТАС ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК ЛИТВАНСКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 30. 30. ЛЕТОНИЈА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКА ГЛАВНИ ГРАД РИГА ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 65 000 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 2,3 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ЛЕТС ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК ЛЕТОНСКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 31. 31. ЕСТОНИЈА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКА ГЛАВНИ ГРАД ТАЛИН ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 45 000 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 1,3 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ЕСТОНСКА КРУНА ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК ЕСТОНСКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 32. 32. КИПАР ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКА ГЛАВНИ ГРАД НИКОЗИЈА ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 9 000 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 0,8 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА КИПАРСКА ФУНТА ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК ГРЧКИ, ЕНГЛЕСКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 33. 33. МАЛТА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКА ГЛАВНИ ГРАД ВАЛЕТА ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 316 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 0,4 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА МАЛТЕШКА ЛИРА ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК МАЛТЕЖАНСКИ, ЕНГЛЕСКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 34. 34. РУМУНИЈА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКА ГЛАВНИ ГРАД БУКУРЕШТ ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 238 000 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 21,6 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ЛЕА ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК РУМУНСКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 35. 35. БУГАРСКА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКА ГЛАВНИ ГРАД СОФИЈА ПОВРШИНА ЗЕМЉЕ 111 000 км² БРОЈ СТАНОВНИКА 7,7 милиона НОВЧАНА ЈЕДИНИЦА ЛЕВ ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК БУГАРСКИ ВРАТИ СЕ НА КАРТУ
 36. 36. Сваки тачан одговор се бодује са 10 поена, у случају нетачног одговора ученику се одузимају 4 поена! БРОЈ ПОЕНА ОЦЕНА 00 до 44 Недовољан 1 59 до 72 73 до 86 45 до 58 87 до 100 Довољан 2 Добар 3 Врло добар 4 Одличан 5 Тест се ради 20 минута!
 37. 37. Ко је урадио аранжман европске химне? а) Пласидо Доминго б) Горан Бреговић в) Зубин Мехта г) Херберт вон Карајан
 38. 38. “In varietate concordia” у преводу значи...? а) бољи од других б) уједињени у различитости в) одабрани
 39. 39. У ЕУ данас има 27 земаља са: а) 494 милиона становника б) 321 милион становника в) 896 милиона становника
 40. 40. “САВЕТ МИНИСТАРА” има: а) 12 чланова б) 27 чланова в) 15 чланова
 41. 41. Седиште САВЕТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ је у: а) Бриселу б) Хагу в) Паризу г) Бону
 42. 42. Где је седиште ЕВРОПСКЕ ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ? а) У Цириху б) У Бриселу в) У Франкфурту
 43. 43. Када је Роберт Шуман представио свој предлог креирања организоване Европе? а) 01.01.1948. б) 01.01.1957. в) 09.05.1950. г) 09.05.1953.
 44. 44. Када је шест земаља потписало тзв. “Римске уговоре” о оснивању Европске економске заједнице (ЕЕЗ)? а) 09.05.1950. б) 25.03.1957.
 45. 45. Од када на снагу ступа Европски монетарни систем (ЕМS) при чему се обрачун врши у заједничкој јединици званој ЕCU? а) 13.03.1979. б) 13.03.1999.
 46. 46. Европски парламен се бира сваких пет година и има укупно...? а) 785 чланова б) 325 чланова в) 1200 чланова
 47. 47. АРАНЖМАН ЗА ЕВРОПСКУ ХИМНУ УРАДИО ЈЕ ХЕРБЕТ ФОН КАРАЈАН!!! СЛЕДЕЋЕ ПИТАЊЕ
 48. 48. СЛЕДЕЋЕ ПИТАЊЕ “In varietate concordia” у преводу значи УЈЕДИЊЕНИ У РАЗЛИЧИТОСТИ
 49. 49. СЛЕДЕЋЕ ПИТАЊЕ Европска Унија данс броји 27 земаља са 494 милиона становника.
 50. 50. СЛЕДЕЋЕ ПИТАЊЕ “Савет министара” има 27 чланова.
 51. 51. СЛЕДЕЋЕ ПИТАЊЕ Седиште САВЕТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ је у БРИСЕЛУ.
 52. 52. СЛЕДЕЋЕ ПИТАЊЕ Седиште ЕВРОПСКЕ ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ је у ФРАНКФУРТУ.
 53. 53. СЛЕДЕЋЕ ПИТАЊЕ Роберт Шуман је представио предлог креирања Европе 09.05.1950. године.
 54. 54. СЛЕДЕЋЕ ПИТАЊЕ Шест земаља потписало је тзв. “Римске уговоре” о оснивању Европскеекономске заједнице (ЕЕЗ) 25.03.1957. године.
 55. 55. СЛЕДЕЋЕ ПИТАЊЕ Европски монетарни систем (ЕМS), при чему се обрачун врши у заједничкој јединици званој ЕСU, ступа на снагу 13.03.1979. године.
 56. 56. КРАЈ Европски парламент се бира сваких пет година и има укупно 785 чланова.
 57. 57. АРАНЖМАН ЗА ЕВРОПСКУ ХИМНУ НАПИСАО ЈЕ ХЕРБЕТ ФОН КАРАЈАН!!! ВРАТИ СЕ НА ПИТАЊЕ
 58. 58. “In varietate concordia” у преводу значи УЈЕДИЊЕНИ У РАЗЛИЧИТОСТИ!!! ВРАТИ СЕ НА ПИТАЊЕ
 59. 59. ЕВРОПСКА УНИЈА ДАНАС БРОЈ 27 ЗЕМАЉА СА 494 МИЛИОНА СТАНОВНИКА!!! ВРАТИ СЕ НА ПИТАЊЕ
 60. 60. “Савет министара” има 27 чланова!!! ВРАТИ СЕ НА ПИТАЊЕ
 61. 61. Седиште САВЕТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ је у БРИСЕЛУ!!! ВРАТИ СЕ НА ПИТАЊЕ
 62. 62. Седиште ЕВРОПСКЕ ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ је у ФРАНКФУРТУ!!! ВРАТИ СЕ НА ПИТАЊЕ
 63. 63. Роберт Шуман је представио предлог креирања Европе 09.05.1950. године!!! ВРАТИ СЕ НА ПИТАЊЕ
 64. 64. Шест земаља је потписало тзв. “Римске уговоре” о оснивању Европске економске заједнице (ЕЕЗ) 25.03.1957. године!!! ВРАТИ СЕ НА ПИТАЊЕ
 65. 65. Европски монетарни систем (ЕMS), при чему се обрачун врши у заједничкој јединици званој ECU, ступа на снагу од 13.03.1979. године!!! ВРАТИ СЕ НА ПИТАЊЕ
 66. 66. Европски парламент се бира сваких 5 година и има 785 чланова!!! ВРАТИ СЕ НА ПИТАЊЕ

×