Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vé chính thức Kpop festival 2012 - Mua ve 0966624813

534 views

Published on

Mua vé Kpop festival 2012 Uy tín: 0966624813

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vé chính thức Kpop festival 2012 - Mua ve 0966624813

  1. 1. Đặt vé: 0966.624.813 – 0966.624.815
  2. 2. Vé 300 ngànVé 700 ngàn Loại 300 và 700 đã hết vé
  3. 3. vé 1 triệuVé 1.2 triệu
  4. 4. Vé ngồi loại 1.5 triệu
  5. 5. Vé ngồi 2 triệu
  6. 6. Mặt sau của các vé chính thức Kpop Có 3 dấu hiệu để nhận biết vé thật: Có tem của Bộ Công An Có tem của nhà tổ chức VK Media Có dấu của nhà tổ chức VK Media.
  7. 7. Thông tin liên tục: sukienhay.com

×