Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Łukasz Świderski Ernest Tomsia   Grupa 7.2
 Czynnikiprodukcji to posiadane przez społeczeństwo zasoby, których użycie w procesie produkcji pozwala wytworzyć nową wa...
Najczęściej stosowanym podziałem jest wyróżnienie: czynników podstawowych : Praca, Ziemia, Kapitał
Oraz czynniki dodatkowe (nowoczesne) jak: Przedsiębiorczość, Technologia (nauka)
Praca – to celowa działalność człowieka wykonywana przy użyciu sił fizycznych lub zdolności intelektualnych, zmierzająca d...
Ziemia- W szerszym rozumieniu jest zasobem naturalnym, który pozostaje do naszej dyspozycji. Obejmuje ona wszystkie dary n...
http://www.youtube.com/watch?v=GEBc-apQzkAFilm przedstawia podstawowe czynniki produkcji  praca,          ziemia...
Kapitał – to trzeci z klasycznych czynników produkcji. Dzieli się on na kapitał finansowy, ludzki oraz rzeczowy, których c...
Kapitałem finansowym są pieniądze które uczestniczą w procesie gospodarowania.       Kapitałem rzeczowym są     ...
  Przedsiębiorczość to zdolność i umiejętność  organizowania oraz wykorzystania ziemi,  pracy i kapitału w procesie ...
http://www.nbportal.pl/pl/np/animacje/filmy_animowane/rynki/przedsiebiorczoscPrzedsiębiorczość to przede wszystkim cecha c...
Technologia – jako czynnik produkcji to sposób postępowania określony różnymi regułami (zasadami) przy wytwarzaniu dóbr ...
Krzywa ta przedstawia przy każdym poziomie produkcji jednego dobra, maksymalną możliwą produkcję drugiego dobra.
  W teorii ekonomii, w miarę rozwoju,  zmieniały się opinie na temat listy czynników  produkcji. Kapitał i praca są ...
  Potrzeby ludzkie są nieograniczone. Głównym  kreatorem potrzeb jest produkcja i związany  z nią postęp naukowo-tec...
Celem produkcji jest zaspokajanie rosnących i zmieniających się potrzeb społeczeństwa. Zasoby czynników produkcji są jedna...
  Rzadkość dóbr jest to sytuacja, w której  zapotrzebowanie przy cenie wynoszącej zero  przekracza wielkość oferowan...
  Rzadkość dóbr stanowi podstawę wyborów  ekonomicznych, gdyż powoduje konieczność  dokonywania wyboru, jako że z po...
Na co wydajemy pieniądze ?
  Ograniczoność zasobów  sprawia, że w danym  momencie ograniczona jest  ilość dóbr i usług, jaki  można z nich ...
http://www.youtube.com/watch?v=f0kptEdr-sQ&feature=player_embedded     Odnawialne źródła energii jako ograniczone zas...
  Zasób czynnika produkcji to ilość tego  czynnika jaką gospodarka dysponuje w  danym momencie.  Strumień czynnika...
  Zasobem pracy nazywamy liczbę ludzi w  wieku produkcyjnym, która może być  zatrudniona w celu wykorzystania ich  ...
  Zasobem kapitału są dobra inwestycyjne  (maszyny, budynki) wytworzone przez  człowieka i przeznaczone do dalszego ...
http://millionyou.com/filmy,Wszystkie,0,1,0,,,kapita%C5%82.html            Nauka to kapitał.
Czynniki produkcji oraz Ograniczoność Zasobów
Czynniki produkcji oraz Ograniczoność Zasobów
Czynniki produkcji oraz Ograniczoność Zasobów
Czynniki produkcji oraz Ograniczoność Zasobów
Czynniki produkcji oraz Ograniczoność Zasobów
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Czynniki produkcji oraz Ograniczoność Zasobów

7,584 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Czynniki produkcji oraz Ograniczoność Zasobów

 1. 1. Łukasz Świderski Ernest Tomsia Grupa 7.2
 2. 2.  Czynnikiprodukcji to posiadane przez społeczeństwo zasoby, których użycie w procesie produkcji pozwala wytworzyć nową wartość.
 3. 3. Najczęściej stosowanym podziałem jest wyróżnienie: czynników podstawowych : Praca, Ziemia, Kapitał
 4. 4. Oraz czynniki dodatkowe (nowoczesne) jak: Przedsiębiorczość, Technologia (nauka)
 5. 5. Praca – to celowa działalność człowieka wykonywana przy użyciu sił fizycznych lub zdolności intelektualnych, zmierzająca do zaspokojenia potrzeb własnych lub potrzeb innych ludzi. Wykonywana jest zwykle na podstawie do otrzymania płacy.
 6. 6. Ziemia- W szerszym rozumieniu jest zasobem naturalnym, który pozostaje do naszej dyspozycji. Obejmuje ona wszystkie dary natury – takie jak powietrze, gleba ze wszystkim co na niej rośnie, surowce mineralne oraz bogactwo wód (jezior, rzek, mórz). Posiada ona cechy użytkowe w postaci surowców mineralnych, urodzajności oraz alokacji rynków zbytu
 7. 7. http://www.youtube.com/watch?v=GEBc-apQzkAFilm przedstawia podstawowe czynniki produkcji  praca, ziemia, kapitał 
 8. 8. Kapitał – to trzeci z klasycznych czynników produkcji. Dzieli się on na kapitał finansowy, ludzki oraz rzeczowy, których celem jest wytworzenie dalszych dóbr i usług oraz zapasów wyrobów.
 9. 9. Kapitałem finansowym są pieniądze które uczestniczą w procesie gospodarowania. Kapitałem rzeczowym są trwale czynniki produkcji (budynki, maszyny, narzędzia) służące do dalszej produkcji, ale stopniowo zużywające się w czasie produkcji.
 10. 10.  Przedsiębiorczość to zdolność i umiejętność organizowania oraz wykorzystania ziemi, pracy i kapitału w procesie produkcji. Cechą charakterystyczną ludzi przedsiębiorczych jest gotowość do ponoszenia ryzyka i łatwość wyszukiwania okazji do zyskownej działalności.
 11. 11. http://www.nbportal.pl/pl/np/animacje/filmy_animowane/rynki/przedsiebiorczoscPrzedsiębiorczość to przede wszystkim cecha charakteru i o niej opowiada film.
 12. 12. Technologia – jako czynnik produkcji to sposób postępowania określony różnymi regułami (zasadami) przy wytwarzaniu dóbr i usług.Stanowią go metody wytwarzania lub przetwarzania czynników wytwórczych wykorzystywanych przez firmy w celu wyprodukowania dóbr lub usług mających zaspokoić potrzeby ludzkie.
 13. 13. Krzywa ta przedstawia przy każdym poziomie produkcji jednego dobra, maksymalną możliwą produkcję drugiego dobra.
 14. 14.  W teorii ekonomii, w miarę rozwoju, zmieniały się opinie na temat listy czynników produkcji. Kapitał i praca są zawsze obecne – jednak z czasem przestano uważać za osobny czynnik produkcji ziemię, a obecnie pojawiają się liczne postulaty uznania za osobny czynnik produkcji – przedsiębiorczości i technologii.
 15. 15.  Potrzeby ludzkie są nieograniczone. Głównym kreatorem potrzeb jest produkcja i związany z nią postęp naukowo-techniczny. Dzięki niej potrzeby mogą być zaspokajane w coraz większym stopniu. Jednak wraz z zaspokojeniem jednych potrzeb pojawiają się następne.
 16. 16. Celem produkcji jest zaspokajanie rosnących i zmieniających się potrzeb społeczeństwa. Zasoby czynników produkcji są jednak ograniczone (np. czas, materiały, kapitał).
 17. 17.  Rzadkość dóbr jest to sytuacja, w której zapotrzebowanie przy cenie wynoszącej zero przekracza wielkość oferowaną danego zasobu, lub inaczej występuje ograniczoność zasobów względem potrzeb. Zazwyczaj mówimy o rzadkich dobrach lub czynnikach produkcji.
 18. 18.  Rzadkość dóbr stanowi podstawę wyborów ekonomicznych, gdyż powoduje konieczność dokonywania wyboru, jako że z powodu rzadkości nie wszystkie cele są osiągalne. Wszystkie dobra ekonomiczne (dobra wytwarzane przez człowieka) i większość dóbr pierwotnych (dostarczonych przez przyrodę) to dobra rzadkie.
 19. 19. Na co wydajemy pieniądze ?
 20. 20.  Ograniczoność zasobów sprawia, że w danym momencie ograniczona jest ilość dóbr i usług, jaki można z nich wytworzyć. Z tego powodu wszyscy: konsumenci, firmy i rządy muszą nieustannie dokonywać wyborów. Wybierając w ramach istniejących ograniczeń staramy się uzyskiwać jak największe korzyści.
 21. 21. http://www.youtube.com/watch?v=f0kptEdr-sQ&feature=player_embedded Odnawialne źródła energii jako ograniczone zasoby.
 22. 22.  Zasób czynnika produkcji to ilość tego czynnika jaką gospodarka dysponuje w danym momencie. Strumień czynnika produkcji oznacza wykorzystanie czynnika produkcji w określonym czasie.
 23. 23.  Zasobem pracy nazywamy liczbę ludzi w wieku produkcyjnym, która może być zatrudniona w celu wykorzystania ich umiejętności w procesie produkcji. Jest to liczba pracowników skłonnych podjąć pracę w danym momencie.
 24. 24.  Zasobem kapitału są dobra inwestycyjne (maszyny, budynki) wytworzone przez człowieka i przeznaczone do dalszego wykorzystania w procesie produkcji oraz środki finansowe przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. Dobra inwestycyjne to kapitał produkcyjny. Zgromadzone środki finansowe to kapitał pieniężny. Dochodem z kapitału jest procent.
 25. 25. http://millionyou.com/filmy,Wszystkie,0,1,0,,,kapita%C5%82.html Nauka to kapitał.

×