Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BAB 1:AL-QURAN MENJANAKECEMERLANGAN HIDUP
(Surah al-Baqarah,1-5)FIRMAN ALLAH
• Maksudnya: Alif,Lam,Min.(1) Kitab Al-Quran ini,tidak adasebarang syak padanya (tentang datangnya daripadaAllah dan tenta...
AL-QURAN PANDUANHIDUP MUKMIN• Diturunkan oleh Allah SWTkepada Rasulullah SAW.• Kitab terakhir yang menjadikanpanduan hidup...
KONSEP TAQWA KEPADA ALLAHMengawal diri daripadamelakukan perkarayang dimurkai Allahdengan mengerjakansuruhanNya danmeningg...
CIRI-CIRI MUKMIN BERTAQWAMenurut Surah al-Baqarah ayat 1-5:1. Beriman dan beramal dengan ajaran al-Quran.2. Beriman dengan...
KELEBIHAN ORANG YANGBERTAQWA• Dikasihi dan diredhai Allah SWT.• Memperolehi rahmat Allah SWT.• Menjadi orang yang berilmu ...
CIRI-CIRI PELAJAR TAQWA• Rajin mengulangkaji pelajaran.• Menunaikan solat pada waktunya.• Membaca dan memahami al-Quran.• ...
PENGAJARAN AYAT• Al-Quran memimpin manusia ke jalan yangselamat dunia dan akhirat.• Orang yang beriman sentiasa yakin deng...
VIDEO NASYID
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pel. 1 al quran menjana kecemerlangan hidup

575 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pel. 1 al quran menjana kecemerlangan hidup

 1. 1. BAB 1:AL-QURAN MENJANAKECEMERLANGAN HIDUP
 2. 2. (Surah al-Baqarah,1-5)FIRMAN ALLAH
 3. 3. • Maksudnya: Alif,Lam,Min.(1) Kitab Al-Quran ini,tidak adasebarang syak padanya (tentang datangnya daripadaAllah dan tentang sempurnanya),ia pula menjadipentujuk bagi orang yang (hendak) bertakwa (2), iaituorang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib, danmendirikan (mengerjakan) solat dan membelanjakan(mendermakan ) sebahagian dari rezeki yang Kamiberikan kepada mereka (3). Dan orang yang berimankepada Kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu(wahai Muhammad) dan kitab-kitab yang diturunkandahulu daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya)hari Akhirat ( dengan sepenuhnya ) (4). Mereka itulahyang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka,dan merekalah orang yang berjaya(5).MAKSUD AYAT
 4. 4. AL-QURAN PANDUANHIDUP MUKMIN• Diturunkan oleh Allah SWTkepada Rasulullah SAW.• Kitab terakhir yang menjadikanpanduan hidup mukmin hinggahari kiamat.• Isi kandungannya lengkapmerangkumi semua aspekseperti hubungan manusiadengan Allah dan hubunganmanusia dengan manusia.• Orang yang mengamalkan ajaranal-Quran terjamin hidupnya didunia dan akhirat.
 5. 5. KONSEP TAQWA KEPADA ALLAHMengawal diri daripadamelakukan perkarayang dimurkai Allahdengan mengerjakansuruhanNya danmeninggalkanlaranganNya.
 6. 6. CIRI-CIRI MUKMIN BERTAQWAMenurut Surah al-Baqarah ayat 1-5:1. Beriman dan beramal dengan ajaran al-Quran.2. Beriman dengan hari akhirat.3. Beriman dengan perkara ghaib.4. Menunaikan solat lima waktu.5. Beriman dengan kitab-kitab yang diturunkanAllah SWT yang tidak diubah.6. Membelanjakan sebahagian rezeki ke jalanAllah.
 7. 7. KELEBIHAN ORANG YANGBERTAQWA• Dikasihi dan diredhai Allah SWT.• Memperolehi rahmat Allah SWT.• Menjadi orang yang berilmu danberamal.• Menjadi pemimpin yang berjaya danberwawasan.• Melahirkan ahli perniagaan yangberdaya saing.• Sentiasa redha dan tabah menghadapiujian Allah.• Tidak mudah terpengaruh denganunsur-unsur negatif yang bolehmelemahkan Iman.
 8. 8. CIRI-CIRI PELAJAR TAQWA• Rajin mengulangkaji pelajaran.• Menunaikan solat pada waktunya.• Membaca dan memahami al-Quran.• Berakhlak mulia.• Meninggalkan perbuatan yangmenggalakkan maksiat.
 9. 9. PENGAJARAN AYAT• Al-Quran memimpin manusia ke jalan yangselamat dunia dan akhirat.• Orang yang beriman sentiasa yakin denganperkara ghaib dan hari akhirat sebagai haripembalasan.• Solat fardhu wajib ditunaikan dengansempurna dalam waktunya walau dalamkeadaan apa sekalipun.• Orang yang dikurniakan rezeki atau hartakekayaan hendakalah membelanjakan ke jalayang diredhai Allah.PENGAJARAN AYAT
 10. 10. VIDEO NASYID

×