Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

W2 Bengkel O Elemen Cereka(Dunearn)

2,003 views

Published on

Published in: Technology, Travel
 • Be the first to comment

W2 Bengkel O Elemen Cereka(Dunearn)

 1. 1. B engkel Bimbingan Peperiksaan Bahasa Melayu Peringkat GCE “O” GCE “O” Cikgu Supandi Bin Djoeraemi Ketua Jabatan Bahasa Ibunda Sekolah Menengah Dunearn 2007
 2. 2. Kandungan <ul><li>Langkah-Langkah Menulis Cereka </li></ul><ul><ul><ul><li>Bagaimana Memperoleh Bahan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pengeraman </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Merangka Cerita </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penulisan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penyemakan </li></ul></ul></ul><ul><li>Unsur Dalam Cereka </li></ul><ul><ul><ul><li>Tema/Plot/Latar/Gaya Bahasa/Sudut Pandangan </li></ul></ul></ul><ul><li>Teknik Penulisan Kreatif </li></ul><ul><li>Menulis Permulaan/Penutup </li></ul><ul><ul><ul><li>Lampiran 1, 2 & 3 </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Langkah-Langkah Menulis Cereka
 4. 4. <ul><ul><li>Pemerolehan Bahan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengeraman Idea </li></ul></ul><ul><ul><li>Merangka Cerita </li></ul></ul><ul><ul><li>Penulisan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyemakan </li></ul></ul>Proses Penulisan Cereka Terbahagi Kepada 5 peringkat :
 5. 5. Bagaimana Memperoleh Bahan ?
 6. 6. Melalui pengalaman Diri Mendengar cerita dari orang lain Membaca pelbagai bahan Menonton Menyelidik Manfaatkan LIMA Deria @ Pancaindera
 7. 7. <ul><li>= Sentuhan </li></ul>Mata Tangan Lidah Deria Pancaindera Hidung Telinga Persepsi =Pengamatan Sensitiviti = Kepekaan Imaginasi = Daya Bayang Ketrampilan = Kemahiran Kreativiti = Daya Cipta Kepentingan Deria dalam Penulisan
 8. 8. Pengeraman Idea Bagaimana? <ul><li>Proses ini berlaku dalam minda </li></ul><ul><li>Bergantung pada sensitiviti dan kreativiti kamu </li></ul><ul><li>Proses ini mengambil waktu yang berbeza antara kamu dan rakan-rakan kamu </li></ul><ul><li>Ia dapat membantu penulis untuk menyusun idea dan pemikiran mereka. </li></ul>
 9. 9. Merangka Cerita : Bagaimana ? I. Menentukan jalan cerita II. Menentukan watak III.Menentukan siapa pencerita IV.Menentukan latar, tempat, latar masa, dan latar masyarakat V. Menyusun peristiwa berdasarkan sebab akibat I. II. III. Lakaran IV. V.
 10. 10. Permulaan Yang Baik Mengandungi 1 atau 2 perenggan yang menunjukkan hadirnya watak. Latar dan suasana Membayangkan tema cerita Penulisan
 11. 11. Perkembangan Cerita Yang Baik Mestilah mengandungi sekurang-kurangnya 5 peristiwa yang menggambarkan konflik
 12. 12. Pengakhiran Cerita Yang Baik Mengakhiri cerita dengan tragedi, kejutan, ceria / bahagia atau secara tergantung Mampu menyentuh emosi dan mencabar fikiran Mengakhiri cerita dengan tragedi, kejutan, ceria, dan bahagia atau ditamatkan secara tergantung
 13. 13. Pastikan… Ejaan mesti betul Gaya bahasa yang bervariasi, indah dan gramatis Jalinan peristiwa yang menasabah Mengakhiri cerita dengan tragedi, kejutan, ceria, dan bahagia atau ditamatkan secara tergantung Plot cerita mesti menarik Penutup cerita yang positif Penyemakan
 14. 14. Unsur-Unsur Dalam Cereka Beberapa ciri asas yang perlu wujud dalam karangan naratif yang baik ….
 15. 15. UNSUR-UNSUR CEREKA PLOT TEMA GAYA BAHASA WATAK LATAR
 16. 16. Apa Subjeknya? Seseorang pengarang melahirkan ceritanya untuk mengungkapkan idea dan pemikirannya Idea dan pemikiran inilah yang disatukan untuk membentuk TEMA Menulis Cereka
 17. 17. Tema Persoalan utama yang terungkap sebagai gagasan fikiran yang dikemukakan dalam cerita Gagasan tersebut menekankan apakah persoalan, mesej dan pengajaran Tema yang dikemukakan mungkin berkaitan politik, ekonomi, sosial dan lain-lain
 18. 18. Tema TEMA (Persoalan Pokok) Pengawalan Pengaliran Cerita Plot (Rentetan Peristiwa) Watak (Watak & Perwatakan) Pengajaran (Penyelesaian cerita)
 19. 19. Contoh Tema (Persoalan Pokok) Sosial Ekonomi kemiskinan Perebutan kuasa keagamaan Politik Tema kemasyarakatan peperangan pengangguran Kesengsaraan rakyat alam remaja
 20. 20. Watak & Perwatakan
 21. 21. Cerita Tentang Siapa ? <ul><li>Setiap karya mestilah ada pelaku, sama ada manusia atau bukan manusia. </li></ul><ul><li>Pelaku atau </li></ul><ul><li>WATAK </li></ul><ul><li>Inilah yang </li></ul><ul><li>menggerakkan cerita </li></ul><ul><li>Setiap watak memiliki perilaku tertentu yang mungkin saling bertentangan atau mungkin seia sekata </li></ul>
 22. 22. Watak <ul><li>Perlakuan manusia yang menjadi pelaku dalam sesebuah cerita. Watak boleh terdiri daripada watak utama, watak pembantu, watak penentang, dan lain-lain. </li></ul><ul><li>Dalam Konteks Peperiksaan </li></ul><ul><li>“ aku” atau “saya” (iaitu pelajar itu sendiri) sering memegang watak utama yang turut memainkan peranan penting dalam setiap perjalanan cerita tersebut. </li></ul><ul><li>Ini dapat difahami melalui contoh soalan berikut : </li></ul>
 23. 23. Tuliskan sebuah cerita yang berakhir dengan kata-kata berikut : “ ...Kami bersyukur kerana pasukan penyelamat dapat mencari kami. Ketika itu aku dan kawan ku sudah tidak berdaya lagi. Apabila aku sedar, aku dapati diri ku berada di hospital dan ditemani ayah dan ibu ku . Contoh 1 – Soalan GCE “0” Jun 1992
 24. 24. Watak Utama(Protagonis) Watak Antagonis Watak Sampingan
 25. 25. Setiap Cereka memerlukan watak-watak Manusia Haiwan Atau Mahluk
 26. 26. Protagonis lazimnya “watak yang baik”
 27. 27. Antagonisnya biasanya “watak jahat” atau kuasa
 28. 28. Soalan Contoh 1998 Watak Sampingan Watak Utama “… Perbuatan Helmi itu seperti kacang lupakan kulit. Namun aku tidak menyesal membantu Helmi selama ini biarpun jasaku tidak dikenangnya. Malah, aku bersyukur kerana telah dapat berjasa kepada seseorang. “
 29. 29. SIAPA “Aku” ? <ul><li>Perkataan “aku” daripada contoh soalan di atas dapat difahami bahawa pelajar itu sendiri akan memainkan peranan penting sebagai watak utama </li></ul><ul><li>Seterusnya dalam mendedahkan secara langsung (Eksposisi) </li></ul><ul><li>Melalui pendedahan secara langsung , pelajar memaparkan watak-watak langsung sama ada sifat-sifat luaran seperti usianya, wajahnya atau sifat-sifat dalaman seperti pemarah, garang, sabar dan sebagainya </li></ul>
 30. 30. Contohnya: Mata redupnya menjamah mesra wajahku. Aku terpegun dengan kecantikannya. Pipinya selicin pauh dilayang. Bibirnya semerah deliam merkah. Alisnya selentik taji dibentuk. Tanpa berkata apa-apa, dia beredar dari situ. Saat itu aku merasakan seperti diriku sedang melayang-layang di udara. Pertemuan yang tidak disangka-sangka itu membuat hatiku berputik dengan cinta pandang pertama.
 31. 31. “ Anak kurang ajar! Susu yang aku beri, tuba yang kau balas?” tengking ayahku. Wajahnya merah padam menahan kemarahan yang sudah sampai kemuncaknya. Aku hanya berdiam diri. Mulutku seakan terkunci. Terbit perasaan kesal kerana berterus terang mengenai hubunganku dengan Farhan. “ Ayah, Nina bukan kurang ajar. Tapi Nina rasa Nina berhak untuk menentukan masa depan Nina. Nina tak sanggup berkongsi hidup dengan Hisham, lelaki yang tidak pernah Nina cintai.” jawabku dengan nada yang agak tinggi. Pendedahan secara tidak langsung boleh diperhatikan melalui aksi watak itu sendiri. Perhatikan keberanian dan ketangkasan watak “aku”(Dramatik)
 32. 32. BILA & DI MANA ? <ul><li>Bila dan di mana dalam konteks pengkaryaan merujuk kepada masa dan tempat berlangsungnya sesuatu peristiwa. Kedua-dua unsur yang dikenal sebagai </li></ul><ul><li>LATAR </li></ul><ul><li>ini mestilah mencakupi perlukisan dan perincian tentang lokasi dan ruang yang khusus </li></ul><ul><li>(LATAR TEMPAT); </li></ul><ul><li>status, kerjaya, amalan wataknya </li></ul><ul><li>(LATAR MASYARAKATNYA); </li></ul><ul><li>serta tempoh/waktu berlakunya peristiwa itu </li></ul><ul><li>(LATAR MASA) </li></ul><ul><li>serta pemikiran watak waktu berlakunya peristiwa itu </li></ul><ul><li>(LATAR PEMIKIRAN </li></ul>
 33. 33. Waktu dan tempat cerita ialah Latar
 34. 34. Sudut Pandangan
 35. 35. Siapa Yang Bercerita ? <ul><li>Pengarang boleh memilih siapa penyampai ceritanya. Dalam hal ini </li></ul><ul><li>SUDUT PANDANGAN </li></ul><ul><li>Pencerita yang sesuai perlu dipilih, sama ada menjadi salah seorang daripada watak dalam cerita atau berada di luar cerita. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Sudut pandangan ialah cara penulis mempersembahkan cerita kepada pembaca. Secara amnya, terdapat 3 jenis Sudut Pandangan , iaitu : </li></ul><ul><ul><li>Sudut Pandangan Pencerita Serba tahu </li></ul></ul><ul><li>(b) Sudut Pandangan Orang Pertama </li></ul><ul><li>(c) Sudut Pandangan Pencerita Terbatas </li></ul>Sudut Pandangan
 37. 37. Penulis bertindak sebagai pencerita serba tahu yang bebas untuk bercerita tentang apa sahaja peristiwa yang dialami oleh watak. Menggunakan ganti nama diri ‘dia’ atau ‘mereka’. Penulis terlibat secara langsung (watak utama atau watak sampingan). Menggunakan ganti nama diri ‘aku’ atau ‘saya’. Cerita yang dihasilkan biasanya bersifat peribadi. Penulis menumpukan pusat penceritaan hanya kepada seorang watak utama. Watak-watak lain dilihat secara luaran.Menggunakan ganti nama ‘dia’ atau nama sebenar watak. Sudut Pandangan Orang Ketiga Serbatahu Orang Pertama Orang Ketiga Terbatas
 38. 38. Sudut Pandangan ialah Perspektif Cerita “ Pontianak itu cuba membunuh kita !!!!” “ Aku akan membalas dendam.Kau akan menjadi milikku!”
 39. 39. Hal ini boleh diterangkan dengan merujuk kepada satu kejadian kemalangan jalan raya. Ada 2 buah kereta berlanggar. Yang pertama teksi dan keduanya ialah kereta Mercedes. Kemudian terjadilah insiden pemandu Mercedes menyepak drebar teksi itu. Contoh
 40. 40. Peristiwa di atas boleh diceritakan kembali oleh 3 orang, masing-masing dari sudut pandangannya sendiri: Pertama, seorang penonton yang melihat peristiwa itu. Oleh kerana dia seorang penonton yang menyaksikan kejadian itu, dia dapat menceritakan semua yang dilihatnya. Malah dia dapat menceritakan detik-detik dari peristiwa itu dan juga memberikan kesannya sendiri terhadap peristiwa itu. Mungkin berdasarkan pemerhatiannya kereta Mercedes itulah yang bersalah dan pemandu Mercedes itu terlalu sombong mengambil tindakan sendiri dan menempeleng drebar teksi itu. Sudut Pandangan
 41. 41. Kedua, orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Baik pemandu teksi ataupun Mercedes itu boleh bercerita. Sudah pasti kedua-dua cerita mereka akan berbeza mengikut pandangan masing-masing. Namun, peristiwa dasarnya tentulah sama. Masing-masing akan bercerita berdasarkan jurusan pandangan mereka sendiri. Mungkin mereka mengaku bersalah, mungkin saling menyalahkan yang lain. Yang nyata di sini ialah masing-masing tidak tahu apa sebenarnya yang difikirkan oleh lawannya.
 42. 42. Ketiga, katakanlah ada seorang penumpang dalam teksi itu maka penumpang itu pun dapat bercerita sama. Bagi kita, siapa yang pada pendapatnya salah tidak penting. Yang penting ialah apa yang diceritakannya itu berdasarkan apa yang diketahuinya.
 43. 43. <ul><li>Susunan peristiwa-peristiwa yang disusun galurkan secara sistematik . </li></ul><ul><li>Biasanya mengandungi bahagian permulaan, pertengahan dan akhiran. </li></ul>Plot
 44. 44. Pertengahan(Perkembangan) - berlakunya konflik Permulaaan (Eksposisi) - Pendedahan watak Pengakhiran (penyelesaian) Binaan Plot
 45. 45. Susunan Cerita <ul><li>Cerita mesti ada Peristiwa. </li></ul><ul><li>Peristiwa itu perlu diolah dan digabungjalinkan dalam pelbagai cara dan urutan untuk membentuk </li></ul><ul><li>PLOT </li></ul><ul><li>Plot terbina daripada 5 unsur utama iaitu : </li></ul><ul><li>PERMULAAN </li></ul><ul><li>AKSI MENAIK </li></ul><ul><li>KLIMAKS </li></ul><ul><li>AKSI MENURUN </li></ul><ul><li>PELERAIAN </li></ul>
 46. 46. <ul><li>Plot Kronologis (Susunan A – Z) </li></ul><ul><li>Dibina menurut urutan masa </li></ul><ul><li>Mempunyai 3 tahap yang utama : </li></ul><ul><li>Permulaan </li></ul><ul><li>Klimaks </li></ul><ul><li>Penyelesaian </li></ul>Jenis-Jenis Plot
 47. 47. Plot Kronologis ( Konvensional ) <ul><li>Plot konvensional dapat ditunjukkan melalui rajah berikut : </li></ul><ul><li>Klimaks </li></ul><ul><li> Peleraian </li></ul><ul><li>Aksi Menaik </li></ul><ul><li>Konflik </li></ul><ul><li>Permulaan </li></ul>
 48. 48. <ul><li>Plot Bukan Kronologis (Susunan Z – ABC....Y- A) </li></ul><ul><li>Keterbalikan plot kronologis </li></ul><ul><li>Cerita dimulai dengan pengakhiran cerita , kemudian dibawa pulang kepada permulaan, bahagian sebelum pengkahiran dan peleraian </li></ul>Jenis-Jenis Plot
 49. 49. Plot Bukan Kronologis ( Plot Rencam) <ul><li>Plot bukan konvensional dapat ditunjukkan melalui rajah berikut : </li></ul><ul><li>Bahagian sebelum pengakhiran </li></ul><ul><li>Permulaan Peleraian </li></ul><ul><li>Akhiran cerita </li></ul>
 50. 50. Bahagian Permulaan <ul><li>Lazimnya membawa latar, suasana, dan tempat peristiwa itu berlaku, memperkenalkan watak utama (memperkenalkan sesuatu yang bermakna di awal cerita) </li></ul><ul><li>Bahagian Pertengahan </li></ul><ul><li>Bahagian perkembangan cerita, timbul kekusutan, masalah atau konflik terhadap watak utama Ditimbulkan juga unsur saspens hingga ke klimaks cerita </li></ul>
 51. 51. Bahagian Pertengahan… Pisau lelaki itu terpelanting lalu cuba kucapai. Berlakulah pergelutan. Tidak kusangka-sangka lelaki itu mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan mengacukan ke arahku. Aku tidak bergerak. Kaku dan kelu. Pak Su, Pak Su!” bunyi panggilan dari luar. Bunyi tersebut mengejutkan dan mengalpakan lelaki tersebut. Aku menerkam lelaki itu. Berlakulah pergelutan sekali lagi.
 52. 52. Bahagian Akhiran… <ul><li>Penyelesaian yang terkandung peleraian terhadap konflik yang dialami watak </li></ul><ul><li>Segala masalah yang dihadapi oleh watak selalunya dapat diselesaikan dengan baik dan watak berada dalam kegembiraan </li></ul>Luka pada pahaku sudah terubat. Kematiannya bukan kerana kesalahanku. Aku diceroboh dan kerana itu aku harus mempertahankan diri. Walaupun pada mulanya aku berasa takut-takut, tetapi akhirnya aku berasa bangga kerana aku dianggap wira yang berjaya menghancurkan satu pencerobohan.
 53. 53. Tahap-Tahap Penulisan  Pendedahan watak-watak.  Apa yang terjadi.Mengapa ia terjadi?  Pertentangan antara protagonis dan antagonis  puncak atau bagaimana ia menjejas watak utama  tindakan yang diambil oleh watak utama untuk merubah situasi? Bagaimana perasaan watak utama? Permulaan Perkembangan Konflik Klimaks Peleraian
 54. 54. Puncak (Klimaks) Peleraian Permulaan(Eksposisi) Bagaimana ia menjejas watak utama? Apakah reaksinya terhadap konflik tersebut? Protagonis vs Antagonis Pengenalan Cerita itu mengenai siapa? Apa yang terjadi? Mengapa ia terjadi? Apakah tindakan yang diambil oleh watak utama untuk merubah situasi? Bagaimana perasaan watak utama? Perumatian (Konflik) Perkembangan Tema Lakaran Cerita
 55. 55. Cerita yang menarik lazimnya mempunyai konflik Manusia dgn Manusia Man dgn Alam Man dgn m’kat Man dgn Diri Sendiri Man dgn Haiwan
 56. 56. Klimaks ialah bahagian yang paling menarik !!
 57. 57. Sedutan Filem
 58. 58. Gaya Bahasa Diksi Pembinaan Ayat Bahasa Figuratif
 59. 59. Apa itu Gaya Bahasa? Diksi Pemilihan kata-kata Pembinaan Ayat Ayat Pasif Ayat Aktif Ayat Tanya Ayat Seru Ayat Songsang Media pengarang menyampaikan perasaan, pemikiran dan pengalaman jiwa watak-watak Unsur-Unsur Bahasa Simili Hiperbola Personifikasi Metafora
 60. 60. Bahasa Figuratif Bahasa Figuratif Hiperbola Simili Personifikasi Metafora
 61. 61. Apa itu Simili? Laksana Laksana seorang pahlawan Bagai Bagai langit pagi tanpa awan Bagaikan menghempap hati jantungnya Bagaikan mahu terkeluar biji matanya Bagaikan aliran air Matanya mula merah bagaikan biji saga Ibarat Ibarat Ibarat api yang hidup segan mati tak mahu Hatinya bagaikan terjerit-jerit Ibarat gadis kelesuan Ibarat soldadu yang kalah dalam pertempuran Perbandingan secara eksplisit melalui kata seperti, ibarat, bak, sebagai, umpama, laksana, penaka, serupa, macam
 62. 62. Hiperbola Cengkaman putaran ganas kemiskinan Cita-cita menggunung Semangatku seakan-akan luruh Kasihku tertumpah melebehi selautan buat cikgu Aku sudah hampir separuh mati Sejagat raya akan berdekah-dekah mentertewakannya Namun perbezaan mereka melangit Seribu tandatanya menjajahi serebrumnya Mengandungi pernyataan yang berlebih-lebihan jumlahnya untuk memperhebatkan kesannya.
 63. 63. Metafora Perbandingan secara langsung iaitu ia memberi sifat sesuatu objek itu secara perbandingan terus. Terdapat 2 jenis metafora iaitu :
 64. 64. Metafora Kata-katanya racun yang membunuh Semangatnya api yang membara Dia itu buaya Mamat menjadi ayam tambatan pasukan bolasepak sekolahnya Abang benar-benar harimau dalam rumah Hari ini bapa menjadi singa Aku anak emas Cikgu Balkis (b) Metafora yang tidak memerlukan kata-kata perbandingan seperti, bagaikan, laksana, bak dan bagai.
 65. 65. Metafora dinding hati api dendam roda kehidupan kotak ingatan penjara rasa jam alam cakerawala jiwa benang kebenaran Manik-manik peluh titian kegelisahan awan kerisauan laut fikirannya api kerinduan (b) Sejenis gaya bahasa perbandingan yang menggabungkan unsur konkrit dan abstrak . Sungai kehidupan Danau rindu Genggam kasih Hujan kenangan Perahu hidup Padang perjuangan Hutan pencarian Darah patriotisme Jalan pertemuan Tebing lalu-lalang Gunung cita-cita Lanskap sepi Tebing kebesaran
 66. 66. Personifikasi Guruh dan petir berteriakan di langit Subuh telah mengundur diri Amat menggigit tampuk hatinya Kubur-kubur melambai menantikan akan kedatangan mereka Rimbunan dan kelapa yang bagaikan melambai-lambai kedatangan ayah Usianya sudah merangkak ke angka enam puluh dua Pagi yang tersenyum Kemesraan suria perlahan-lahan mendakap kehalusan kabus Pohon kelapa yang melambai Hati yang rajuk kian dimamah kecewa Kiasan untuk memberi sifat-sifat manusia kepada objek mati atau benda-benda rekaan ( perasaan, perwatakan, tindak-tanduk )
 67. 67. Teknik Dalam Binaan Plot DDM020
 68. 68. Teknik Dalam Plot Dialog Monolog Dalaman Imbas Kembali Imbas Muka Monolog Luaran Perbualan atau percakapan antara watak-watak Ucapan secara dalaman iaitu pengucapan batin watak Kata-kata yang diucapkan hanya didengar oleh watak yang bercakap sendirian Menggambarkan atau memerihalkan semula Gambaran peristiwa yang akan atau mungkin terjadi
 69. 69. Tanda bagi apa yang bakal terjadi dikenali sebagai imbasmuka Contohnya, jika kamu dengar semua ini : Kamu tahu bahawa seseorang akan ditelan!
 70. 70. Menulis Permulaan & Penutup Bengkel O Level
 71. 71. Bagaimana Memulakan Cerita? <ul><li>Permulaan dengan Panorama </li></ul><ul><ul><ul><li>Menggambarkan sesuatu latar atau setting(panorama) </li></ul></ul></ul><ul><li>Permulaan dengan Pemerian/Laporan </li></ul><ul><ul><ul><li>Memberitahu secara langsung sesuatu peristiwa atau keadaan sekaligus menampilan aksi watak-watak utama </li></ul></ul></ul><ul><li>Permulaan dengan Dialog </li></ul><ul><ul><ul><li>Menyampaikan sesuatu peristiwa melalui pertuturan dialog watak-watak </li></ul></ul></ul><ul><li>Perenggan dengan Imbas Kembali </li></ul><ul><ul><ul><li>Memberikan informasi atau menjelaskan sesuatu </li></ul></ul></ul>
 72. 72. <ul><li>Permulaan dengan Imbas Kembali </li></ul><ul><ul><ul><li>Membawa peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa sebelumnya </li></ul></ul></ul><ul><li>Permulaan dengan Suasana </li></ul><ul><ul><ul><li>Memberikan penerangan tentang suasana/keadaan sebelum tercetusnya sesuatu kejadian </li></ul></ul></ul><ul><li>Permulaan dengan Puisi/Lirik </li></ul><ul><ul><ul><li>Memetik puisi atau lirik lagu yang berkaitan dengan tema cerita </li></ul></ul></ul><ul><li>Permulaan dengan Monolog </li></ul><ul><ul><ul><li>Merupakan kata hati atau pengucapan batin seseorang watak </li></ul></ul></ul>
 73. 73. Bagaimana Mengakhiri Sebuah Cerita? <ul><li>Dues ex Machina </li></ul><ul><ul><ul><li>Menggambarkan sesuatu latar atau setting(panorama) </li></ul></ul></ul><ul><li>Keadilan Puitik(Poetic Justice) </li></ul><ul><ul><ul><li>Memberitahu secara langsung sesuatu peristiwa atau keadaan sekaligus menampilan aksi watak-watak utama </li></ul></ul></ul><ul><li>Surprise Ending (Kejutan) </li></ul><ul><ul><ul><li>Menyampaikan sesuatu peristiwa melalui pertuturan dialog watak-watak </li></ul></ul></ul><ul><li>Perenggan dengan Imbas Kembali </li></ul><ul><ul><ul><li>Memberikan informasi atau menjelaskan sesuatu </li></ul></ul></ul>
 74. 74. Sedutan Filem
 75. 75. <ul><li>Tragedi </li></ul><ul><ul><ul><li>Menggambarkan sesuatu latar atau setting(panorama) </li></ul></ul></ul><ul><li>Bahagia Ceria </li></ul><ul><ul><ul><li>Memberitahu secara langsung sesuatu peristiwa atau keadaan sekaligus menampilan aksi watak-watak utama </li></ul></ul></ul><ul><li>Penamat Terbuka </li></ul><ul><ul><ul><li>Menyampaikan sesuatu peristiwa melalui pertuturan dialog watak-watak </li></ul></ul></ul>
 76. 76. Ciri-Ciri Cerita Yang Menarik Stail penulisan yang menarik Plot cerita yang jelas Watak digambarkan secara hidup Pemilihan perkataan yang sesuai Fakta atau konsep isi yang betul . Cerita berkembang dengan baik sesuai dengan tahap pembaca Isi cerita yang menajamkan fikiran dan berfaedah Penggunaan laras bahasa yang sesuai Ciri-Ciri Cerita Yang menarik
 77. 77. Sama ada kamu ialah pembaca atau penulis, kisah yang agung mempunyai semua elemen kesusasteraan!!! konflik latar sudut pandangan klimaks watak-watak protagonis antagonis imbas muka
 78. 78. Kesalahan Umum <ul><li>Tidak dapat mengemukakan daya pemikiran dan imaginasi ytang tinggi </li></ul><ul><li>Kaedah penceritaan tidak digunakan dengan baik </li></ul><ul><li>Teknik penceritaan tidak dapat digunakan untuk menghidupkan watak </li></ul><ul><li>Bahasa dialog yang kurang baik </li></ul><ul><li>Peristiwa yang dibawa tidak tersusun </li></ul><ul><li>Tidak berupaya mewujudkan konflik </li></ul><ul><li>Gaya bahasa kreatif tidak mampu digunakan dengan baik </li></ul>
 79. 79. Peringatan Penting ! Unsur ketegangan Keseimbangan jumlah kata Menarik dan sesuai Menarik, hidup dan tidak stereotaip Mengandungi aksi penting, konflik serta klimaks Berjenis-jenis ayat dan ungkapan Penyelesaian dan kesimpulan Menarik, mencabar, kreatif dan mempunyai unsur pengajaran
 80. 80. Segmen Dalam Binaan Plot Pemerian Laporan Dialog Monolog Innerlog Puisi/Lirik Dues ex Machina Keadilan puitika Kejutan Tragedi Bahagian ceria Penamat Terbuka Konflik [email_address] Konflik Konflik Segmen Binaan Plot [email_address] Pengakhiran Kronologi Imbas Kembali Imbas muka Dialog Monolog Permulaan Inerlog Suspens Kejutan Klimaks 1 2 3
 81. 81. Mutiara Kata “ Kalau kamu mahu menjadi penulis, kamu harus melakukan 2 perkara: banyak MEMBACA dan banyak MENULIS. Tiada jalan singkat untuk menjadi penulis yang baik. Stephen King
 82. 82. Mutiara Kata “ Kalau kamu tiada mempunyai masa untuk membaca, kamu tidak akan mempunyai alat untuk menulis.” Stephen King
 83. 83. Kata-Kata Mutiara “ Bercita-cita tanpa usaha bukan cita-cita namanya, tetapi angan-angan.”
 84. 84. Mutiara Kata “ Untuk mencapai kejayaan dalam hidup, anda mesti berlagak seperti pendaki gunung, yang bercita-cita mendaki sampai ke puncak. Oleh sebab itu anda mesti mempelajari bagaimana cara-cara mendaki supaya dapat berjaya sampai ke puncak cita-cita anda.”
 85. 85. Sekian sahaja... Terima kasih atas perhatian anda ! Selamat Mencuba dan Semoga Mencapai Kejayaan !

×