Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7 Prinsip Asas Kejayaan

1,714 views

Published on

  • Be the first to comment

7 Prinsip Asas Kejayaan

  1. 1. TUJUH PRINSIP ASAS KEJAYAAN
  2. 2. 1. JADI PENGGUNA 100% <ul><li>Gunakan sekurang – kurangnya 25 atau lebih jenis barangan AMWAY </li></ul><ul><li>*project A – 100% user </li></ul>
  3. 3. 2. TUNJUK PLAN <ul><li>Sekurang – kurangnya 2 plan seminggu / 10 plan sebulan </li></ul><ul><li>Komited dan berterusan untuk 7 bulan pertama </li></ul><ul><li>* penajaan sendiri 21 orang dalam 7 bulan – IGL 21 GOLD </li></ul>
  4. 4. 3. 10 PELANGGAN TETAP <ul><li>Penyelenggaraan perniagaan </li></ul><ul><li>Kestabilan perniagaan </li></ul>
  5. 5. 4. MENDENGAR DAN MENONTON AUDIO VISUAL MOTIVASI SETIAP HARI <ul><li>Sekurang-kurangnya satu cd/vcd setiap hari </li></ul>
  6. 6. 5. MEMBACA BUKU ILMIAH <ul><li>Sekurang-kurangnya 15 minit setiap hari. </li></ul>
  7. 7. 6. MENGHADIRI PERJUMPAAN (SISTEM LATIHAN) <ul><li>Kursus Perniagaan (setiap hari Rabu) </li></ul><ul><li>Prebiu Perniagaan </li></ul><ul><li>Seminar 8 langkah kejayaan </li></ul><ul><li>Kursus kepimpinan </li></ul><ul><li>Kursus asas perakaunan </li></ul><ul><li>Seminar menuju ke puncak (MUS) </li></ul><ul><li>Latihan produk, perjumpaan pengedar & konvensyen kebangsaan (ANJURAN AMWAY) </li></ul>*hadir 21 kali perjumpaan IGL – IGL 21 SILVER
  8. 8. 7. BEKERJASAMA <ul><li>Kaunseling sebulan sekali dengan pemimpin (mentor) anda. </li></ul><ul><li>Jangan “cross line” </li></ul>

×