Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

51d107e206670f84b7e4f9f00c2ae398

596 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

51d107e206670f84b7e4f9f00c2ae398

 1. 1. 1 SejarahBye OhyKazenSenSai ______________________________________________________________________ http://www.scribd.com/doc/57585043/Kepentingan-Perpaduan KepentinganPerpaduan 'Bagaiaur dengan tebing' merupakan peribahasa yang amat sinonim dengan kehidupanmasyarakat Malaysia. Walaupun penduduk Malaysia berbilang kaum namun semangattolong-menolong sesama masyarakat amat penting untuk melaksanakan sesuatu perkara.Bertitik tolak daripada sikap saling menolong ini, akan lahirlah masyarakat yang bersatu padu. Perpaduan merupakan aset terpenting Malaysia kerana tanpa perpaduan, tidak mungkinkeharmonian dapat dinikmati ibarat 'bersatu kitateguh, bercerai kitaroboh' .Kepentingan perpaduan ialah perpaduan dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negarayang merdeka. Sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, pelbagai ranjau berduri yangdilalui oleh generasi terdahulu untuk menuntut kemerdekaan. Hasil perpaduan masyarakatTanah Melayu ketika itu yang berganding bahu menuntut kemerdekaan telah membuka mata pihak Inggeris supaya memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Implikasinya,masyarakat kini hidup harmoni tanpa gangguan dankongkongan penjajah. Perpaduan yangtelah wujud kini adalah warisan daripada warisan nenek moyang yang harus dikekalkan agar tak lapuk dekhujan, tak lekang dekpanas .Selain itu, perpaduan kaum juga dapat mengelakkan semangat assabiah iaitu semangatkekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri ala 'enau dalambelukar, melepaskan pucuk masing-masing' . Semangat assabiah ini akan menimbulkan permusuhan antara kaum.Hasilnya, Malaysia dapat menjadi contoh terbaik kepada negara lain seperti negara AmerikaSyarikat yang mengamalkan Dasar Aparteid. Dasar Aparteid ialah dasar yang mewujudkan jurang perbezaan antara golongan berkulit putih dengan golongan berkulit hitam. Akibatnya,wujudlah pelbagai masalah sosial yang melibatkan perkauman berdasarkan warna kulit.Sebagai iktibar, masayarakat Malaysia wajar mengekalkan perpaduan demi mengelakkansemangat assabiah terjadi di atas bumi Malaysia ini.Di samping itu, kepentingan perpaduan yang lain pula ialah perpaduan dapat membangunkanekonomi negara.Perpaduan yang ditunjukkan oleh masyarakat Malaysia akan menarik minat pelancong asing untuk mengenali dengan lebih dekat lagi budaya masyarakat Malaysia yang berbeza kaum dan agama tetapi dapat hidup dengan harmoni
 2. 2. 2 di bawah satu bumbung. Selarasdengan itu, ekonomi negara akanberkembang dengan kemasukan palancong asing.Masyarakat Malaysia juga dapat berkongsi ilmu antara satu sama lain dalam membangunkannegara. Pelabur dari luar negara juga akan berminat untuk melabur di Malaysia. Rentetan itu, perpaduan kaum yang mampu meningkatkan taraf ekonomi negara akan menjadikanMalaysia berdiri sama tinggi,duduk sama rendah dengan negara lain.Konklusinya, pihak kerajaan perlulah mengadakan pelbagai program atau aktiviti yang dapatmemupuk semangat perpaduan kaum. Masyarakat Malaysia juga perlu memainkan peranandalam memupuk perpaduan kaum supaya negara kekal dalam kemerdekaan. Semoga 52tahun kemerdekaan pada tahun ini akan meningkatkan kesepakatan masyarakat untuk menobatkan Malaysia agar gah dan popular di seluruh sarwajagat ini. Laungan 'Malaysia Boleh' perlu diteruskan agar semangat warganegara Malaysia ini digeruni oleh negara luar. Kepentingan Perpaduan Kaum Umum mengetahui bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang unit lantaran rakyatnyaterdiri daripada pelbagai kaum.Ramai penduduk dunia tertanya-tanya apakah formula ampuh Ketepikan politik kepartian demi perpaduan nasional http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Ketepikanpolitikkepartiandemiperpaduannasional/pilihanraya/PRU1 3/Article/ 2013/07/03 - 07:48:08 AM Baru-baru ini,DatukSeriNajibRazak mencadangkan penubuhan Majlis KonsultasiPerpaduan Nasional(MKPN). Perdana Menterimengemukakan cadangan itu ketika sesi soal jawabdi Dewan Rakyat. Ia adalah untuk mencapai matlamat 'perdamaian nasional.' Ini menunjukkan kerajaan komited memperkukuhkan hubungan erat antara kaum.Kerajaan bersikap terbuka dan mahu menjadikan majlis itu kaedah terbaik demikesejahteraan rakyat dan masa depan negara. Justeru,kerajaan sedia menjemput semua pihak termasuk pembangkang untuk menyertai majlis itu.Perkara paling pokok sekarang ialah kesediaan semua pihak,khususnya pembangkang untukmengetepikan kepentingan politikdan mengutamakan kepentingan nasional. Semua pihak harus mempunyai kefahaman terhadapkepentingan perpaduan nasionalsupaya sama-sama dapat pertahan kelangsungan negara bangsa di persada antarabangsa” Pembangkang mestimenerima hakikat kerajaan sah sudah dibentukselepas Pilihan Raya Umum Ke-13 (PRU-1 3). Mereka harus menghormatititah Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah pada pembukaan Mesy uarat Pertama Penggal Pertama Parlimen Ke-13 baru-baru ini. Baginda menyerusemua pihak menerima dan menghormati keputusan PRU-1 3 dan bantahan berhubung dengan keputusan pilihan raya itu mestimelalui saluran perundangan. Pembangkang harus ingat perhimpunan haramyang dianjurkan mereka kononnya untuk memprotes pilihan raya yang dikatakan tidak adil boleh menjejaskan usaha
 3. 3. 3 perdamaian seperti yang ingin dicapaioleh semua pihak. Bersama erat perpaduan Justeru,untuk mencapai perdamaian nasional, ia menuntut pengorbanan pembangkang untukmengetepikan kepentingan politikmereka dan bersama kerajaan untukmengukuhkan perpaduan di negara ini.Penubuhan MKPN harus dilihat satu mekanisme bagi pengukuhan agenda sosial terutama bagi mengukuhkan hubungan antara kaum dan agama. Sewajarnya semua ahlipolitik di negara ini melihat isu paling mendasar bagisebuah negara majmuk seperti Malaysia ialah perpaduan. Ia mestimenjadi agenda utama setiap ahli politik.Namun,ia bukan perkara mudah kerana sering ada pihak gemar memainkan isu sensitif yang menggugat perpaduan dan keharmonian masyarakat. Perpaduan sebagaisatu proses penyesuaian dan penyatuan antara unsur yang saling berbeza dalamkehidupan masyarakat akan benar-benar tercapaijika semua pihak saling memahami,bertoleransi,bekerjasama dan saling menerima. Semua elemen terbabit penting bagi mengelakkan konflik antara kaum. Hakikatnya, perpaduan sebagaiproses penyatuan yang membabitkan pelbagai elemen bukan perkara mudah. Dalam masyarakat terutama yang bersifat majmukakan wujudkuasa yang memecah sepertiprasangka,perkauman, diskriminasidan perbalahan yang menjadi halangan perpaduan. Laksana mekanisme berkesan Justeru,proses perpaduan harus mampu memperkukuh kuasa tenaga penyatuan sepertipersefahaman,toleransi, penerimaan,kerjasama, perundingan dan persetujuan.Ia memerlukan kita merangka dan melaksana mekanisme berkesan supaya masyarakat yang terpisah dari segibudaya,sosial dan lokasi dapat disatukan di bawah semangat kebersamaan.Proses perpaduan inipenting supaya kewujudan kita sebagainegara bangsa tidaktergugat disebabkan konflik politik yang tidak berkesudahan. Politik sempit tidak harus menjadipenghalang kepada usaha murniitu.Justeru,bertolakansur dalamkalangan parti politik amat penting bagi mencapaiusaha murniini. Apa pun inisiatif kerajaan untukmenubuhkan Majlis Konsultasi Perpaduan Nasionaladalah langkah positif. Kita y akin ia akan dapat memperkukuh perpaduan nasionaldengan menekankan prinsip keseimbangan,keadilan, kebersamaan dan kekitaan.Kita mengharapkan pembangkang mengetepikan agenda politik. Sikap mengutamakan politik sempit tanpa mempedulikan kepentingan nasionalakan membawa kepada kemusnahan negara. Justeru,semua pihakharus mempunyai kefahaman terhadap kepentingan perpaduan nasionalsupaya sama-sama dapat mempertahankan kelangsungan negara bangsa di persada antarabangsa. Kesimpulannya,semua pihakwajarmelihat cadangan kerajaan itu secara positif dan objektif.Jika sikap positif ini dapat diamalkan,semakin berkurang aspek negatif seperti prasangka,prejudis dan sikap membencikerajaan. _____________________________________________________________________________________________________________________
 4. 4. 4 ________________________________________________________ http://ba-cemerlangbahasadansastera.blogspot.com/2011/03/isu-perpaduan-kaum-di- malaysia-dr.html Mar 17, 2011 ISU PERPADUAN KAUM DI MALAYSIA - Dr Rahmat Ghazali Usaha kerajaan untuk mewujudkan ‘sistem amaran konflik perkauman’ sebagaimana yang dicanangk an tahun lalu mengheret beberapa persepsi terhadap pencapaian negara dalam usaha menyemarakkan perpaduan kaum. Antara persoalan yang terbangkit ialah sejauh manakah usaha kerajaan selama ini berhasil untuk memakmurkan perpaduan kaum, dan apakah pencapaian usaha perpaduan kaum selama ini amat lemah sehingga kerajaan memerlukan suatu sistem indikator bagi mengesan konflik perkauman. Pada junktur sejarah, usaha serius Malaysia ke arah perpaduan kaum dilihat mula bercambah setelah tercetusnya tragedi 13 Mei apabila Majlis Perpaduan Negara dan selaras dengan itu Kementerian Perpaduan Negara ditubuhkan. Namun saya lihat bahawa bibit-bibit usaha ke arah yang sama juga telah dibenihkan dalam Perlembagaan Kemerdekaan 1957 lagi. Dalam konteks ini klausa-klausa dalam Perlembagaan Persekutuan yang menjurus kepada penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, peruntukan pelaksanaan sekolah jenis kebangsaan dan penggunaan bahasa kaum minoriti, telahpun dimaktubkan melalui Artikel 152 dan 153, yang seringkali kita rujuk sebagai ‘kontrak sosial’ antara pemimpin-pemimpin parti pelbagai etnik yang dominan di Malaysia. Sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh kajian Furnival (1956), negara-negara Dunia Ketiga pascamerdeka amat teruk dikacaubilaukan oleh penjajah dengan polisi ‘pecah dan perintah’. Polisi sedemikian juga amat lumayan diamalkan oleh pihak British ke atas datuk nenek kita dahulu sebelum merdeka kerana pendekatan sedemikian menguntungkan pihak penjajah. Bagi Furnival falsafah sedemikian telah mewujudkan dan mengukuhkan pluralisme atau suatu bentuk masyarakat berbilang kaum yang ‘they mix but do not combine’ atau dalam bahasa ibunda, ‘mereka bercampur tetapi tidak bersatu.’ Bagi Furnival falsafah pluralisme sedemikian lebih banyak mendatangkan bencana kepada kestabilan sosial dan politik negara. Menurut Dr Candra Muzaffar, masyarakat kita lebih cenderung kepada hubungan ‘fungsional daripada hubungan empatetik’. Makudnya kita sekadar berhubungan di pejabat, di pasar dan di tempat kerja, tetapi kita tidak mahu berkongsi masalah yang melampaui sempadan-sempadan persekitaran tersebut. Sebaliknya kita juga sedar bahawa ‘perpaduan kaum’ adalah pemboleh ubah penting dalam menentukan kestabilan politik, sosial, malah ekonomi. Perpaduan kaum itu menuntut hubungan ‘empatetik’ sebagaimana disarankan oleh Dr Chandra. Mana-mana kerajaan jua pastinya berusaha untuk menentukan elemen-elemen penting perpaduan kaum ini digarap supaya pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur dapat dicapai. Konsep masyarakat majmuk sebagaimana yang dilihat oleh Furnival, memperakui dan membenarkan keperbedaan nilai, norma, budaya dan adat resam sesuatu kaum minoriti. Malah dalam konteks Malaysia, kerajaan amat prihatin dan kaya timbang rasa sehingga toleransi dalam konsep pluralisme itu, tanpa disedari, sedikit-sebanyak telah menjadi peyumbang kepada benih- benih perkauman sesama kita. Pada suatu ektrim tertentu saya melihat bahawa usaha jitu kerajaan untuk memakmurkan dan menyuburkan perpaduan kaum melalui program perpaduan kaum antara masyarakat berbilang etnik telah banyak terganggu dan kadangkala terbantut pada kadar yang tidak sanggup kita perakui. Tanpa niat mencabar Perlembagaan, melalui falsafah yang didokong oleh Artikel 152 (memberi hak kepenggunaan bahasa minoriti), saya melihat seakan-akan wujud konflik dengan falsafah yang didokong oleh Artikel 153 (menekankan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi). Saya juga terlihat Artikel 152 telah menyuburkan kewujudan sekolah-sekolah monoetnik, dan media massa monoetnik yang memberikan tumpuan kepada etnik-etnik yang diperwakilkan melalui bahasa ibunda masing-masing. Malah kita lihat papan tanda iklan kedai-kedai di mana-mana bandar di Malaysia lebih mengutamakan bahasa ibunda masing-masing daripada mengangkat falsafah Artikel 153.
 5. 5. 5 Dalam persekitaran yang keterasingan sedemikian saya lihat aliran dan hala tuju perpaduan kaum tidak menggalakkan pertembungan budaya yang dibawa oleh sistem sekolah monoetknik, dan begitu juga media massa monoetnik. Hal ini menjadi semakin rumit apabila institusi politik kita juga di lihat tertegak atas falsafah monoetnik yang turut memakmurkan konsep pluralisme Furnival. Profesor Hamdan Adnan, bekas Pesuruhjaya Suhakam, pernah mencatatkan bahawa daripada tahun 1945 hingga 1969 sejumlah dua puluh dua insiden pergeseran etnik telah berlaku, dengan peristiwa 13 Mei 1969 sebagai insiden yang paling dahsyat. Saya gusar dan sangsi jika statistik sedemikian menurun kerana kadangkala diri kita sendiri seringkali menutup sebelah mata untuk mendedahkan secara serius isu-isu sedemikian. Misalnya Malaysia tidak sunyi daripada peristiwa yang condong kepada perbalahan etnik seperti peristiwa penentangan Dong Jiao Zhong terhadap dasar kementeraian pendidikan pada tahun 1987 yang membawa kepada pelaksanaan ‘Operasi Lalang’, yang menurut beberapa pemerhati politik, hampir sahaja mengulangi peristiwa 13 Mei. Perbalahan pengurusan sebuah kuil Hindu dan masjid di Kampung Rawa, Pulau Pinang pada tahun 1998, tragedi Kampung Medan pada tahun 2001, peristiwa pergaduhan etnik antara peserta PLKN, dan isu mahasiswa UM (malah di semua universiti di Malaysia secara amnya) yang tidak mesra dalam bentuk hubungan silang-etnik, mungkin mengundang kita untuk sama-sama memikirkan tentang kejayaan dasar dan modus operandi perpaduan kaum negara. Mungkin juga pada suatu ekstrim yang lain, peristiwa-peristiwa berkenaan hanya sekadar kes-kes terpinggir yang tidak harus dilihat sebagai perbalahan etnik tetapi sebaliknya hanyalah perbalahan dua pihak yang boleh saja berlaku dalam kandang intraetnik itu sendiri, dan bukan sekadar dalam persepsi silang-etnik. Sebagaimana lunaknya peribahasa Melayu yang mengatakan bahawa ‘sedangkan lidah lagi tergigit’ apatah lagi situasi iklim kepelbagaian etnik di Malaysia yang bersandar kepada perbezaan bahasa, budaya dan agama sebagai komponen sensitif yang menuntut toleransi tinggi sesama kita. Walau bagaimanapun kita tidak boleh memandang ringan pada perkembangan hubungan ethnik kontemporari sebagaimana terpancar daripada usaha kerajaan untuk menubuhkan ‘sistem amaran konflik perkauman’ yang akan berpusat di Putrajaya. Nampaknya dengan tertubuhnya sistem sedemikian, kerajaan telah mencari pendekatan ‘adhoc’ iaitu mencegah perbalahan etnik daripada mencambahkan dan menyuburkan benih-benih hubungan mesra antara kaum. Mungkin persepsi saya salah, kerana sebenarnya kerajaan mengutamakan kedua-duanya sekali. Meninjau realiti politik dan sosial di Malaysia, saya melihat bahawa terdapat elemen-elemen pendekatan yang diambil oleh Malaysia dalam hal membina perpaduan kaum, agak berbeza dengan pendekatan yang dianggap sebagai arus perdana di Barat. Pendekatan yang digunakan oleh kepimpinan Malaysia dalam beberapa aspek berada dalam ekstrim yang bersongsangan berbanding dengan teori perpaduan kaum yang disarankan oleh pemikir-pemikir Barat dan yang diamalkan di sebelah sana. Amerika dan beberapa negara Eropah seperti Britain dan Perancis misalnya menggunakan konsep ‘melting pot’ atau ‘acuan pelebur’ dalam pendekatan mereka untuk menyatukan pelbagai etnik minoriti, etnik peribumi, dan etnik dominan dalam negara. Dalam proses peleburan itu budaya etnik minoriti terlebur, tercerna, teradun malah sesetengahnya tersirna dalam budaya majoriti yang dominan. Namun di Malaysia kita lihat konsep ‘acuan pelebur’ itu tidak wujud, sebaliknya yang wujud ialah konsep ‘salad bowl’ atau ‘mangkuk sayur-mayur’ yang tidak meleburkan mana-mana unsur etnik tetapi mempersatukan kepelbagaian warna kulit dan budaya dalam satu persekitaran ynag sama. Dalam konteks yang sama di Britain, sama ada mereka bersetuju atau tidak, juga telah berlaku proses asimilasi budaya yang kadangkala terpaksa mengorbankan malah melenyapkan bahasa dan budaya nenek moyang golongan minoriti tertentu. Bagi sesetengah budayawan, yang menolak model asimilasi, mereka melihat pendekatan ini sebagai satu bentuk ‘penjajahan dalaman’ kerana dalam proses ini berlaku eksploitasi golongan majoriti terhadap golongan minoriti. Namun dalam banyak contoh di sebelah Barat, golongan majoriti itu adalah juga merupakan pihak pemerintah yang melaksanakan dasar memperlemahkan budaya dan bahasa minoriti atas nama perpaduan kaum. Dalam konteks ini, banyak kerajaan Barat yang mempertegaskan
 6. 6. 6 penggunaan bahasa rasmi sebagai satu-satunya bahasa komunikasi tanpa sebarang kompromi, baik dalam urusan perkhidmatan awam, pendidikan asas di sekolah mahupun di institusi pengajian tinggi. Demi mewujudkan perpaduan kaum, ada kerajaan yang mengharamkan penggunaan dan pengajaran bahasa ibunda golongan minoriti sehingga ke tahap menguatkuasakan hukuman ke atas para pelajar yang berkomunikasi antara mereka dalam bahasa minoriti di dalam kawasan dan persekitaran sekolah. Kerajaan Perancis misalnya telah hampir mengharamkan terus penggunaan bahasa Breton, kerajaan British mengharamkan bahasa Welsh dan kerajaan Scotland telah melenyapkan bahasa Gaelic di bumi Scotland. Berbeda dengan Malaysia, kebanyakan kerajaan Barat menolak sama sekali kewujudan sekolah-sekolah monoetnik dan media massa monoetnik. Dalam konteks perpaduan kaum, Malaysia juga menghadapi banyak masalah kerana kepercayaan dan perbezaan agama tidak memungkinkan proses asimilasi berlaku. Asimilasi dalam konteks budaya juga tidak berjalan lancar kerana setiap kaum melihat bahawa budaya dan tamadun bangsa mereka masing- masing lebih dominan daripada yang lain. Orang-orang India melihat keagungan tamadun Indus yang bermula pada 2500 S.M. lebih agung daripada tamadun Melayu yang mereka lihat hanya bermula pada kira-kira lima ratus tahun dahulu (jika Kesultanan Melaka menjadi tanda aras). Kaum Cina pula melihat ketamadunan China yang bermula kira-kira 2000 S.M. di Peking jauh lebih hebat daripada tamadun Melayu. Banyaklah elemen-elemen ketamadunan ini yang boleh mereka rasionalkan untuk menyokong kelangsungan budaya mereka masing-masing. Dengan perkiraan sebegini kadangkala saya lihat bahawa kerajaan juga menjadi serba salah dalam hal menentukan halatuju kebudayaan nasional. Misalnya, pada tahun 1982, Tun Mahathir pernah menyatakan bahawa ‘Budaya Melayu harus menjadi ciri-ciri utama budaya nasional, supaya diterima dan diamalkan oleh semua kaum. Malah terdapat juga yang mahukan budaya Melayu dijadikan satu-satunya elemen budaya nasional’ (dipetik daripada Munro-Kua 1996). Walau bagaimanapun pada tahun 1995, Tun Mahathir dengan jelas menyatakan bahawa konsep perpaduan kaum tidak lagi bertunjangkan kepada konsep yang berasaskan budaya Melayu. Menurut Tun, ‘Bangsa Malaysia membawa maksud rakyat yang dikenali sebagai membawa identiti Malaysia, menuturkan bahasa Melayu dan meluhurkan Perlembagaan. Untuk merialisasikan bangsa Malaysia, rakyat harus mula menerima kewujudan masing- masing seada-adanya, tanpa mengira kaum dan agama’ (dipetik daripada Francis Loh Kok Wah dan Khoo Boo Teik 2002). Ertinya rakyat Malaysia harus dilihat sebagai Melayu, Cina dan India sebagimana terpancar melalui amalan budaya masing-masing. Konsep ini condong kepada konsep pluralisme Furnival. Namun pendirian kerajaan yang sedemikian terhadap perpaduan kaum seperti berdiri atas platform yang berbeza pula jika dilihat pada matlamat yang didokong oleh Wawasan 2020, kerana ia diangkat sebagai suatu ‘Bangsa Malaysia’ tanpa melihat perbedaan warna kulit dan amalan budaya. Secara idealnya tidak akan wujud lagi Melayu, Cina atau India jika Wawasan 2020 direalisasikan. Konsep ini condong pula kepada konsep asimilasi. Jelaslah bahawa di Malaysia pendekatan asimilasi dirujuk semula kerana saya kira pendek atan inilah dilihat sebagai yang terbaik untuk membina perpaduan kaum yang utuh dan tulen, sekurang-kurangnya dalam konteks peleburan bahasa ibunda etnik minoriti. Pendekatan sedemikian telah lama dibuktikan terbaik bagi Malaysia, misalnya dalam konteks golongan Baba Nyonya di Melaka dan juga di Pulau Pinang, golongan India peranakan atau Mami di Pulau Pinang, dan Arab Peranakan telah meleburkan sehingga mengorbankan bahasa nenek moyang mereka. Malah di kalangan golongan Baba Nyonya tercipta bahasa ‘kreol’ mereka yang tersendiri yang pastinya terbina daripada improvisasi bahasa ibunda golongan majoriti Melayu yang lebih dominan. Amat jelas juga kita lihat bahawa budaya golongan minoriti dalam konteks asimilasi sosial teradun dalam acuan budaya Melayu meskipun secara halusnya terdapat perbezaan di sana-sini. Namun, jika budaya nasional Malaysia boleh diterjemahkan sebagai budaya etnik peribumi Melayu sebagai asasnya, maka saya lihat bahawa budaya Baba Nyonya, India Peranakan dan Arab Peranakan ini telah menjelmakan satu proses perpaduan kaum yang utuh dan tulen.
 7. 7. 7 Namun realitinya dalam konteks kontemporari, dasar perpaduan kaum Kerajaan Malaysia amat mesra dan bertoleransi terhadap bahasa etnik minoriti. Penggunaan bahasa etnik minoriti tidak pernah dikenakan hukuman malah tidak pernah dilarang digunakan di mana-mana sekolah di Malaysia, meskipun di sekolah-sekolah kebangsaan. Malah diwujudkan pula sekolah-sekolah jenis kebangsaan dengan memberikan hak mutlak kepada etnik minoriti untuk menggunakan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa pengajaran. Dengan ekstrim pendekatan pluralisme atau konsep ‘mangkuk sayur-mayur’ seperti di Malaysia kita lihat bahawa dalam situasi tertentu bahasa rasmi menjadi bahasa rojak, malah dicampuradukkan pula dengan bahasa Inggeris mungkin untuk menyuntik ciri-ciri lenggok komunikasi antarabangsa. Bahasa Melayu lisan telor Cina dan telor India menjadi tegar diamalkan bukan sahaja apabila golongan ini berkomunikasi sesama mereka, malah disokong dan disuburkan oleh golongan Melayu sendiri ketika berkomunikasi dengan kaum India dan Cina. Saya percaya bahawa untuk menjaga martabat bahasa rasmi, penggunaannya mesti juga terlaksana dalam situasi yang tidak formal, bukan sekadar dalam kandang situasi yang rasmi dan formal sahaja. Hanya golongan yang amat sensitif dan insaf sahaja yang beria-ia berjuang untuk mempertahankan gaya dan hukum-hukum tatabahasa bahasa rasmi negara, tetapi malangnya golongan ini seperti Tan Sri Profesor Ameritus Dr Awang Had Salleh, Tan Sri Profesor Dr Ismail Hussien, Profesor Dr Nik Safiah Karim, Dr Awang Sariyan, Dr Chandra Muzaffar, YB Dr Rais Yatim, dan SN A Samad Said, (sekadar menyebut beberapa nama) sudah seperti kehilangan golongan pelapis. Adakah ini suatu kepincangan dalam proses perpaduan kaum yang dicita-citakan Malaysia atau ia suatu kelebihan dan kekuatan pendekatan ‘mangkuk sayur-mayur’ Malaysia? Akhir-akhir ini pula, kita lihat DBP mahu dinobatkan secara legitimasinya sebagai ‘polis bahasa’. Saya tidak tahu bagaimana polis ini akan melaksanakan tanggungjawabnya apabila melihat di kebanyakan bandar di Malaysia, papan-papan iklan seringkali mengabaikan penggunaan dan pengutamaan bahasa Melayu. Malah bahasa rojak yang haru-biru dan celaru sudah menjadi identiti yang tegar di papan-papan tanda kedai. Namun pada sudut yang amat jauh dalam hati kecil ini, saya optimistik bahawa DBP akan berjaya walaupun terpaksa mengambil masa yang panjang yang penuh onak dan duri, dan sekali gus menyuburkan perpaduan kaum. Saya juga yakin bahawa kejayaan tersebut haruslah dimulakan dengan semangat kecintaan yang tinggi setiap rakyat terhadap negara ini. http://www.slideshare.net/teddyyong9/kepentingan-perpaduan-kaum-di-malaysia Nov 21, 2012 Kesimpulanya. Perpaduan kaum perlu dijadikan RUKUN kehidupan manusia. Tanpa perpaduan, negara mudah dijajah oleh pihak luar. Pemimpin dan masyarakat memegang amanah memelihara kestabilan dan keharmonian dengan cara menghormati agama dan meraikan kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia T H U R S D A Y , J U L Y 1 5 , 2 0 1 0 - - H T T P : / / G E G E P L A C E . B L O G S P O T . C O M / 2 0 1 0 / 0 7 / K E P E N T I N G A N - P E R P A D U A N - D A N - L A N G K A H . H T M L KEPENTINGAN PERPADUAN DAN LANGKAH-LANGKAH MEMUPUK PERPADUAN Kepentingan Perpaduan Rakyat Kepada Negara 1. Menjadikan Negara Malaysia Sebagai Negara Maju Menjelang Tahun 2020
 8. 8. 8 * Perpaduaan rakyat Malaysia adalah cabaran pertama untuk membentuk sebuah Negara yang utuh * Perpaduan hanya tercapai jika rakyat kita yang terdiri daripada berbilang kaum dan agama mempunyai perasaan kekitaan sebagai warga Malaysia * Tanpa perpaduan kaum, kita tidak dapat membawa Negara kita ke tahap kemajuan yang optimum * Oleh itu, Wawasan 2020 akan tercapai dengan adanya semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia 2. Mengekalkan Keharmonian Dan Kedamaian * Malaysia yang aman dan damai dapat menjamin kebahagiaan dan keselamatan rakyatnya. * Kedamaian dan kesejahteraan dalamkalangan masyarakat Malaysia dapat mengelakkan daripada berlakunya pertelingkahan dan perselisihan fahamantara satu sama lain. * Sikap toleransi turut dilahirkan daripada kedamaian dalam kalangan rakyat Malaysia * Hal ini demikian, kerana rakyat Malaysia sedar bahawa sikap bertolak ansur penting bagi mengekalkan keharmonian Negara. * Kaum yang berlainan menyambut perayaan seperti tahun Baru Cina dan Depavali bersama melalui amalan rumah terbuka. Langkah-Langkah 3. Peranan Kerajaan * Bersikap adill and saksama. * Menglibatkan semua kaum dalam aktiviti-aktiviti seperti gotong-royong, rukun tetangga dan persatuan peringkat daerah sehinggalah kebangsaan demi mewujudkan hubungan yang erat sesama masyarakat berbilang kaum. * Kewujudan unsur kerjasama dan sikap toleransi antara kaum. * Melaksanakan dasar kerajaan yang menekankan kepada perpaduan seperti Dasar Pendidikan Kebangsaan, Dasar Perpaduan Negara dan sebagainya. 4.Peranan Masyarakat Sikap saling memahami antara kaum dan tidak membangkitkan isu-isu sensitif.
 9. 9. 9 * Kebebasan bersuara dan penerbitan perlu dikawal. * Isu-isu yang mengancam perpaduan tidak dibangkitkan sama ada peringkat tempatan atau kebangsaan. * Tidak mendiskriminasikan kaum berlainan sama ada dalam perucapan, perbuatan atau pemikiran. * Parti-parti politik perlu menekankan perpaduan, iaitu tidak terus-menerus membangkitkan isu-isu yang berpotensi memecahbelahkan perpaduan penduduk. Kesimpulan Secara tuntasnya, rakyat Malaysia perlu bersatu padu dalam menjayakan aspirasi 1Malaysia umpama “bulat air kerana pembentung, bulat masyarakat kerana muafakat”. Aspirasi 1Malaysia membawa dasar bahawa rakyat didahulukan dan pencapaian diutamakan untuk keharmonian dan kemakmuran Negara. Semua bangsa Malaysia akan hidup bersama secara aman, damai dan sejahtera. ______________________________________________________________________________ http://brainly.my/tugasan/7499 Menghuraikan faktoryang menyumbang kepada pengkuhan perpaduan 1. usaha Malaysiadalammenyatupadukanmasyarakatberbilangkaumnescayatidakmembuahkan hasilnyatanpapeganganteguhkonsepataugagasan1Malaysiayang diilhamkanolehPerdanaMenteri Sebenarnya,konsep1Malaysiaini telahwujudsemasaPerdanaMenteri yangke-6,yakni DatukSeri NajibTunRazak mulamemegangtampukpemerintahansebagai PerdanaMenteri. Gagasan1Malaysia ini secarajelasnyamengutamakankeadilandankesaksamaandalamperkongsiankekayaandan kemajuannegaratanpamengirakaumdan agama,iaitu usaha mewujudkansatubangsaMalaysia berdasarkanpembentukanwarganegarayangmenganutpelbagai budayadanagama,danbukan bercirikanintegrasi bangsadanagama. 2. Selainitu,rakyatdiserusupayasentiasabertolakansuruntukmengelakkanpertelingkahandan perselisihanfaham. Sekolahyangmerupakanalmamatertelahmenyisipkannilai-nilai murni dalamatmasetiappelajar. Sebagai contohnya,nilai toleransi,nilaihidupbersamasecaraaman,nilai kasihsayangdansebagainya. Denganadanyanilai-nilai murni ini dalamdiri,pelajarsedarbahawamerekasebenarnyamerupakan satu bangsawalaupunberlainankulittetapi matlamatuntukmemperjuangkannasibtanahairyang disayangi adalahsama. 3. kerajaanjuga mengambil inisiatifyangproaktif denganmenggalakkanrakyatsaling mengambilberat dan mengunjungiantarasatusama lainsejakdi peringkatsekolahrendahlagi. 4. mediamassajuga memainkanperananyangsignifikandalamusahamenyatupadukanmasyarakat berbilangkaum.
 10. 10. 10 Mesej atau artikel yangberkaitansemangatperpaduandanmenggalakkanperpaduantelah disampaikanmelalui suratkhabar,majalah,poster,internetdansebagainya.Lebih-lebihlagi,karya sasteraseperti “Seuntai KataUntukDirasai”,“DirgahayuBahasaku”dan sebagainyadaripadakarya sasterawannegarayangtersohor,yakni A.Samad Saiddan lain-lainlagi http://brainly.my/tugasan/7510 http://brainly.my/tugasan/7546 Apakah 3 langkah-langkah untuk mengekalkan dan memantapkan perpaduan 1. meraikansambutanhari perayaanbersama-samatanpamengirakaum.kitaakanlebihmenghormati dan mengenaliakanadatmasing-masing.keadaanini bolehmenjadikanmasyarakatsentiasahidup dalamsuasanyang harmoni. 2. aktiviti bergotong-royongbolehdiadakanuntukmewujudkansemangatkerjasamaantarakaum. kualiti hidupmasyarakatjugadapatditingkatkanmelaluipersekitaranyangbersih.pepatahada mengatakanbahawa,' muafakatmembawaberkat', disampingmenanganimasalahsecarabersama. 3. semangatkesukananjugabolehdiwujudkan.misalnya,penglibatanmurid-muridyangterdiri daripada pelbagai kaumdalamsuatuaktiviti sukandapatmewujudkankemesraanantarasatusama lain. _____________________________________________________________________________________ http://brainly.my/tugasan/7512 saya nak tanya soalan isu-isu rencana jawapan http://brainly.my/tugasan/7545 Usaha kerajaanuntukmewujudkan‘sistemamarankonflikperkauman’sebagaimanayangdicanangkan tahunlalumengheretbeberapapersepsi terhadappencapaiannegaradalamusahamenyemarakkan perpaduankaum.Antarapersoalanyangterbangkitialahsejauhmanakahusahakerajaanselamaini berhasil untukmemakmurkanperpaduankaum, danapakahpencapaianusahaperpaduankaumselama ini amat lemahsehinggakerajaanmemerlukansuatusistemindikatorbagi mengesankonflikperkauman ______________________________________________________________________________ http://brainly.my/tugasan/7526 Apakah langkah untuk mengekalkan dan memantapkan perpaduan kaum ? 1)Meraikan sambutan hari perayaan bersama-sama tanpa mengira kaum. kita akan lebih menghormati dan mengenali akan adat masing-masing. keadaan ini boleh menjadikan masyarakat sentiasa hidup dalamsuasan yang harmoni. 2)Aktiviti bergotong-royong boleh diadakan untuk mewujudkan semangat kerjasama antara kaum. kualiti hidup masyarakat juga dapat ditingkatkan melalui persekitaran yang bersih. pepatah ada mengatakan bahawa, ' muafakat membawa berkat', disamping menangani masalah secara bersama.
 11. 11. 11 3)Semangat kesukanan juga boleh diwujudkan. misalnya, penglibatan murid-murid yang terdiri daripada pelbagai kaum dalam suatu aktiviti sukan dapat mewujudkan kemesraan antara satu sama lain. ______________________________________________________________________________ http://brainly.my/tugasan/7609 Apa langkah-langkah untuk mengekalkan perpaduan kaum? langkah-langkah -sentiasa menitikberatkan tentang kepentingan perpaduan kaum sejak kanak kanak -menerapkan kesedaran sivik pada jiwa anak anak muda -melibatkan diri dalam rancangan kerajaan dalam membentuk masyarakat yang bersatupadu -menerapkan kesedaran sivik pada jiwa anak anak muda -menggalakkan dan memberi respons yang baik tentang kempen yang dapat membantu menguatkan perpaduan kaum-melibatkan diri dalam rancangan kerajaan dalam membentuk masyarakat yang bersatupadu -tidak menimbulkan isu isu sensitiviti kaum Faktor yang menyumbang kepada pengukuhan perpaduan kaum. http://brainly.my/tugasan/7615 Faktor 1. usaha malaysia yang tidak berputus asa dalammenyatupadukan masyarakat berbilang kaum. 2. rakyat sentiasa bertolak ansur untuk mengelakkan pertelingkahan dan perselisihan faham. 3. kerajaan juga mengambil insiatif yang proaktif dengan menggalakkan rakyat saling mengambil berat dan mengunjungi antara satu sama lain.. ______________________________________________________________________________ Isu-Isu Perpaduan Kaum Tu Ape? http://brainly.my/tugasan/7603 Perpaduan Kaum adalah pemboleh ubah penting dalam menentukan kestabilan politik, sosial, malah ekonomi. Perpaduan kaum itu menuntut hubungan ‘empatetik’ sebagaimana disarankan oleh Dr Chandra. Mana-mana kerajaan jua pastinya berusaha untuk menentukan elemen- elemen penting perpaduan kaum ini digarap supaya pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur dapat dicapai. Konsep masyarakat majmuk sebagaimana yang dilihat oleh Furnival, memperakui dan membenarkan keperbedaan nilai, norma, budaya dan adat resam sesuatu kaum minoriti. Malah dalam konteks Malaysia, kerajaan amat prihatin dan kaya timbang rasa sehingga toleransi dalam konsep pluralisme itu, tanpa disedari, sedikit-sebanyak telah menjadi peyumbang kepada benih-benih perkauman sesama kita.
 12. 12. 12 ______________________________________________________________________________ Apakah Kepentingan Perpaduan Kaum.http://brainly.my/tugasan/7608 Kepentingan perpaduan kaum ( cadangan ) 1) mewujudkan masyarakat harmoni dan aman· 2) memelihara kedaulatan Negara· 3) mewujudkan perasaan cinta kepada Negara/ patriotisme· 4) meningkatkan imej Negara di mata dunia· 5) membangunkan ekonomi negara· 6) mengekalkan kestabilan politik· 7) membina masyarakat yang saling menghormati ______________________________________________________________________________ Siapa tahu cabaran untuk mengekalkan perpaduan kaum http://brainly.my/tugasan/7712 1)Agama dan kebudayaan Setiap kaum mempunyai adat resam, bahasa, kesenian, budaya dan sistemnilai yang berbeza. Masing-masing kurang mengenali dan memahami dan seringkali menganggap mereka sahaja yang terbaik. Sikap ini menguatkan perasaan buruk sangka yang menghalang pergaulan baik antara pelbagai kaum. 2)Dasar Penjajah British Penjajah British mengamalkan dasar pecah dan perintah yang menjarakkan kumpulan-kumpulan etnik demi kepentingan dan keselamatan mereka sendiri.. Penjajah sengaja menentukan status dan peranan yang berlainan bagi kaum yang tertentu. Interaksi antara kaum menjadi terbatas dan lahirlah sikap prasangka negatif yang kukuh antara rakyat tempatan yang berbilang etnik. 3)Sistem pendidikan persekolahan dan bahasa yang berlainan tiada satu sistempendidikan nasional di Tanah Melayu di mana setiap etnik lebih gemar menghantar anak mereka ke sekolah yang menggunakan bahasa ibunda masingmasing. Kurikulum yang digunakan juga tidak sama. Ada pula yang berpusat ke negara nenek moyang mereka, tidak terdapat bahasa pengantar yang sama. Keadaan ini melebarluaskan lagi jurang pergaulan, menghasilkan pandangan yang berlainan dan menjejaskan persefahaman dan perhubungan sesama rakyat di samping mewujudkan keperibadian dan perwatakan yang berbeza tanpa mempedulikan pembentukan warga negara yang beridentitikan satu Negara
 13. 13. 13 Langkah-langkah dan Kepentingan Memupuk Perpaduan Kaum http://cikgukarizam.blogspot.com/2012/09/kepentingan-perpaduan.html 1. Mengadakanpelbagai aktiviti kemasyarakatan. - gotongroyong,,hari keluargadanpelbagai lagi - masyarakattanpa mengirakaumturutsama bergandingbahu 2. Budaya rumahterbukadalam sesuatuperayaan. - pelbagai bangsaakanhadirberkongsi kegembiraan - bertukar-tukarfikirandansalingmengenali 3. Menubuhkanrukuntetanggadi taman-tamanperumahan - mengadakanrondaankeselamatanbersama-sama - meningkatkantali silaturahimsesamamasyarakat 4. Keharmonianhidupakanterjamain. - tidakberlakurusuhankaumseperti di negara- negaraluar - aktiviti seharianberjalandenganamandantenang 5. Imej negaradi mata duniaakanmeningkat. - negarayang harmoni walaupundidiamiolehmasyarakatmajmuk - menggamitkedatanganparapelaburdanpelancong 6. Pembangunanyangdirancangberjalandenganbaik - tiadaunsurkhianatdan dengki antarakaum - malahantara kaum sama-samabergandingbahudalampelbagai sector
 14. 14. 14 http://cikgurazak.blogspot.com/2010/04/contoh-rumusan.html Isnin, 19 April 2010 contoh rumusan Macam Mana Nak Buat Rumusan Daripadakajianyang sayalakukanini terdapatbeberapaunsurpatriotismeyangsayabolehsaya rungkaikan.Melalui tajukkajianyangtelahsayasiapkanini menjadikansayaseorangyangbersyukur dan menghargai perayaanini keranaperayaanini merupakanperayaankeagamaanyangdituntutdalam agama saya.SelainumatIslamhari lebaranjugadisambutolehseluruhpenduduknegaraini tanpa mengiraanutanagama semasasambutanperingkatkebangsaandiadakan.Ianyabegi menandakan bahawatidakterdapatjurang yang besarsemasaperayaanini disambutdalamNegarayangberbilang kaumini. Melalui kajianini sayadapatmengetahui serbasedikitlatarbelakangperayaanyangadadi Malaysia ini.Perayaanutamaatauterbesardi negaraini akandisambutolehsemuakaumyang ada di Malaysia ini. Sama ada kaumMelayu,Cinaatau India.Perayaantradisi inimelahirkanperpaduanterhadapbangsadi Malaysia,melahirkannilaihormat-menghormatiantarakaumdan perpaduanbertambaheratdengan kunjungmengunjungantarakaumsemasaperayaan.Hakikatnyadetikkegembiraandikongsi bersama olehpenduduknegaraini. Sebagai rakyatMalysiasaya berbanggadengannegarasayakerana di negaraini terdapatpelbagai kaum dan perayaantradisi.IanyamenyebabkankeadaanNegaramenjadiamandanharmoni sepanjangmasa tanpa sebarangkonflikyangbesar.Ini keranadaripadaperayaaninilahwujudnyaukhuwahdanrasa perpaduandalamnaluri dannurani penduduknegaraini.TegasnyanegaraMalaysiamerupakansebuah negarayang aman walaupunterdiri daripadapelbagai kaumyangpadatanggapanmasyarakatdunia sukar dipadukandanmenyerapsebarangperbezaanbaikagama,budaya, bahasa dan adapt kepercayaan. Saya amat menyayangi negaraMalaysia.Dalamkepelbagaianmasyarakatnegaraini iamencerminkan satu jiwabangsayangbersatudibawahsatubenderabernamaMalaysia. _____________________________________________________________________________________ Kitaperluingatkembali tentangperkarayangberlakudalamnegara,kitamajusetapakdemi setapak dan ini bukan mudah.Jadi,apa-apasahajaperkarayang dapat menyebabkankekecohandan merosakkanketenteramanawamperludielakkan.Olehitu,kitasemuaperlusama-samaberusahauntuk memeliharakeamanandankedamaianyangdinikmati sekarang.Kitamahunegaraamandan selamat Sebagai masyarakatmajmukyangberbilangkaum, kitasemuapatutmembantusesiapasahajaterutama golonganyangmemerlukantanpamengirakaumatauketurunan ______________________________________________________________________________

×