Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Drought tamil

667 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Drought tamil

  1. 1. e g b q go mg~uuUnh arjjg, ufim&@& p ~ QsIiIgjrrggb, Gerrm~kmrrmu q)65)wk6lT6~b, @dh&lT6)bLObglllb 6~Bbgj8jIl6~b ~dIL161&6)1~~ ~@6Ufi&d@b 6U1mhlpq6hma. U@6U m D QurriIuugrr@b, 5rrmb mrra QuIiImgjrrggb 5@b mpflmsrrdesir dmby urremijmgj p,bdGw e g b q srr@ulp QsIiIqb & $ & 5 i n s-gmrrdqsirmg. ~ m e u r r &@gkd&p $ir mm&mgi GgjmmkGejDpu~lkemmrrm (~pmpUn& s,uGurrduugjrr@b, m p i d m u & gjrrfi@b @ y ~ f i e m 6~ILnifl@mgjrrggLbm p i d upj&led& m e e m m GmLbu@~gjmrrLb.amGmlnmffrrUned& pmmm e g & @ & Qerr&@, g6ilQmlTg &6oih@b, &@bq&muQugk@ $gummij@& m p i d m u gjrr6Iekalpu q@ue g b q @l~efis6h GgjirqJ~IiIuuui@ @ d y g . m6@&d"t% w~K&&& u@@@& 6 R d @&@~6@@~/r@@tycb - w&g fifimrr6u dmkemrrio. ~ U ~ ~ T ~ F B ~ ~ U - I wmmi6~1lgmb, @iTd@bb uU ~ ~ - r 5 8 1 u @ m m ~ @ b . mg; i D eglbd& sumirk81 ufim6Iedsi Ig ~ i r d @ugm&@& $fl& Ggjmm L e b (~pkdumrrmg.@bgj b mq ugm&&& $fl& egbd& a a & d k m e~ m m m uQurrgll&g, uUnrfl& w i r d@gj& D ~ Q J ~i k u @ d g . e g b q srreuq QeiIuuu@io @ ~ f i e d &@uugm&&& um ,m p i d &UqtUgjIT& mfl& 616(rind&m86@6(npbab, 30-50% 61rmlJ &@bLn&- jn r5 j b 5rrmiru@dpa. 5r pj gJ
  2. 2. I k r 93014 I O r 94008 ar 1 Gar 97008I G&n 93024 1 O r 94019 ar IGarrCl(gn6-h 86 - 600 CSIT 93017 C&K 970M OBIT 99004 ear 2000 4 1 Car 97009 Oar 96009 Gar 99005 Gr 2000 4 1 ar b 2000 4 3 i rr Oar 2000 - 0 1 I Garr+mh -1358 93 a 5 i r G r 96023 ar O r 2001 - ar Cr 2001 -09 sr om CSIT 0218 OEAT 0219 C r 0302 ar Gar 0320 I O r 0325 ar

×