Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Word processing v5

95 views

Published on

Hur man skriver japanska på datorn.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Word processing v5

 1. 1. Folkuniversitetet Stockholm japanska ©SSugizaki 09 NOTE: Kopiering eller förfogande över undervisningsmaterial är inte tillåtet utan författarens medgivande. Copyright gäller endast texterna. 1 Nihongo-no wapuro-no tsukai-kata v.5 Det nedanstående är tangentbordet på japanska datorer. PICTURE SOURCE: http://ja.wikipedia.org/wiki/JIS Q1: Hur skriver japaner vanligtvis ”ka” på dator? A1: Trycker hiragana-knappen eller skriver K+I. Japaner studerar roma-ji (romerska tecken) årskurs 4 och lär sig hur man skriver japanska på roma-ji. Faktiskt är det mer ekonomiskt att använda roma-ji än kana. För man behöver bara lära sig hur 282 tecken ligger på tangentbordet! Q2: Kan man slippa lära sig kana om man använder ordbehandling? A2: Nej, inte riktigt. Ordbehandlingsfunktionen är utvecklad för infödda talare av japanska, inte för inlärare av japanska som främmande språk. Så för att kunna skriva lång vokaler som / /3 på kana, måste man veta hur de verkligen stavas på kana. t.ex. kii= (ookii) ky = (kyou) 1 tsukai-kata= sättet att använda cf. tsukaimasu (=använda) 2 28 tecken i engelsk alfabet 3 Båda /oo/ och /ou/ uttalas / /. (Se Hiragana sheet 6 för vidare information)
 2. 2. SSugizaki 09 2 RENSH 1. Hiragana o kakimasho4 ! Q1: Hur skriver man? A1: Byt språk till japanska först. • På Windows finns det på högra sidan på Menu Bar. Sen välj ”Hiragana”. Om du använder Word, glöm inte välja “MS Mincho” som font för säkerhets skull. • På Mac finns det på högra kanten på Menu Bar. Sen välj ”Hiragana”. Om du använder Word, glöm inte välja “Osaka” som font för säkerhets skull. Skriv roma-ji och sen tryck ”space bar” bara! ”ki” och”sa” ser annorlunda ut på olika fonter, (MS Mincho), (Osaka) cf. (Sanafon: handstil) 1.1 Kotoba5 o kakimasho! 1) warm-up namae shigoto 2) N i slutet: tryck ”N” två gånger! Nihon sumimasen wakarimasen shinbun 3) Lång vokal När man skriver lång vokal som visas med ¯(streck) på dator, då måste man slå vokalen två gånger. rei) ok san -> okaasan on san6 on san7 y ki8 ob san9 4 kakimasho= let’s write cf. ~masho= let’s~ 5 = ord 6 = storebror 7 = storasyster 8 = mod 9 = grandmother
 3. 3. SSugizaki 09 3 Det finns två olika sätt att stava / / på dator eftersom romerska stavelser INTE är samma som hiragana stavelser. För mer information, se s.12 i Hiragana Worksheets. /aa/ /ii/ /uu/ /ee/ /ei/ /oo/ /ou/ k - - rei) say nara -> sayounara sayoonara arigat ohay s desu. k k 10 4) Dubbelkonsonant zasshi kissaten kitte gakk 5) små ya/yu/yo hyaku kaishain k cha y binkyoku 1.2 Bun11 o kakimasho! Ta bort “streck” på japanska! Lägg inget uttrymme inom satsdel som subject, object eller predicate! finns på samma plats som punkt/komma. rei) O-genki desu-ka. -> ogenkidesuka. Ima, nanji desu-ka. Dare-no kasa desu-ka. particles: “wa (subject-marker)” skrivs med “ha”. “o (object-marker)” skrivs med “wo”. 10 = gymnasium 11 = mening
 4. 4. SSugizaki 09 4 rei) Tanaka-san wa, yoku12 ocha o nomimasu. -> Tanakasanha, yoku ochawo nomimasu. Ano kimono wa, ikura desu-ka. Sono akai kimono o kudasai. Dekimashita13 -ka. 2. Katakana o kakimasho! Q2: Hur skriver man katakana? A2: Det finns 2 sätt: Windows Macintosh • Skriv roma-ji och tryck på ”space bar”. • Skriv roma-ji och tryck F7. • Skriv roma-ji och tryck på ”space bar”. • Byt ”Hiragan” till ”Katakana” på Menu Bar. 2.1 Kotoba14 o kakimasho! 1) warm-up Amerika Igirisu 2) Lång vokal En lång vokal på katakana skrivs med en lång streck, . Windows Macintosh • finns på knappen +. • finns på samma plats som vanlig streck. rei) Denm ku -> Denma—ku Y roppa b ru suk to s p 12 = ofta 13 I’ve done it; Färdig ! 14 = ord
 5. 5. SSugizaki 09 5 3) Egennamn som består av mer än 2 ord skrivs med en prick, mitt i mellan. T.ex. personliga namn, ortnamn Windows Macintosh • finns på samma plats som vanlig streck. • Alt + 8 blir . rei) Gamla Stan -> gamura sutan Inguriddo B guman Sankuto Erikusupuran 4) Foreign sounds: ljuden som inte ursprungen fanns på japanska, utan introducerades från främmande språk skrivs INTE enligt vanliga kana-tabellen, utan den nedanstående. a i u e o a i u e o wi we wow tsa tsi tse tsots ti tu di dut d fa fi fe fof yey rei) Förutom de nedanstående, skriv roma-ji. W H I T H I D H I W H E T H U D H U W H O rei) w t disukuman remon t Suw den Finrando Y tebori Y bure ditt förnamn på roma-ji ditt efternamn på roma-ji
 6. 6. SSugizaki 09 6 Sweden ni-tsuite15 , kaite-kudasai. Kore wa, model text desu. Nihon wa, chiisai kuni desu. Demo16 , jink wa, ichi oku nisen man nin17 desu. Nihon-no shuto wa, T ky desu. T ky -no jinko wa, sen sanbyaku man nin desu. PICTURE SOURCE: http://www.japan-guide.com/ 3. Kanji o kakimasho! Skriv som tidigare och sen ”Space bar”. Välj den kanji du vill ha i listan. Den kanji som kommer i toppen av listan är mest använd och vanligast. 1) Du kan använda ordbehandingsprogram som kanji ordbok. Hitta rätta kanji!. rei) gakusei sensei Nihon hon daigaku 2) Bun o kakimasho! Du trycker på “Space Bar” bara en gång, när du skrivit färdigt en mening. Watashi wa, Suw den-jin desu. kana) kanji) Watashi wa, [ditt yrke] desu. Suw den-no shuto wa, Sutokkuhorumu desu. kana) kanji) Watashi wa, ima Nihongo o benky shite-imasu18 . kana) kanji) 15 = om~ 16 = men 17 ~nin… counter) läggs till när man räknar människor 18 benkyo shite-imasu= continuous; pågående) håller på att studera, studying
 7. 7. SSugizaki 09 7 KOTAE19 1. Hiragana o kakimasho20 ! Q1: Hur skriver man? A1: Byt språk till japanska först. • På Windows finns det på högra sidan på Menu Bar. Sen välj ”Hiragana”. Om du använder Word, glöm inte välja “MS Mincho” som font för säkerhets skull. • På Mac finns det på högra kanten på Menu Bar. Sen välj ”Hiragana”. Om du använder Word, glöm inte välja “Osaka” som font för säkerhets skull. Skriv roma-ji och sen tryck ”space bar” bara! ”ki” och”sa” ser annorlunda ut på olika fonter, (MS Mincho), (Osaka) cf. (Sanafon: handstil) 1.1 Kotoba21 o kakimasho! 1) warm-up namae shigoto 2) N i slutet: tryck ”N” två gånger! Nihon sumimasen wakarimasen shinbun 3) Lång vokal När man skriver lång vokal som visas med ¯(streck) på dator, då måste man slå vokalen två gånger. rei) ok san -> okaasan on san22 on san23 y ki24 ob san25 19 = 1) svar; 2) facit 20 kakimasho= let’s write cf. ~masho= let’s~ 21 = ord 22 = storebror 23 = storasyster 24 = mod 25 = grandmother
 8. 8. SSugizaki 09 8 Det finns två olika sätt att stava / / på dator eftersom romerska stavelser INTE är samma som hiragana stavelser. För mer information, se s.12 i Hiragana Worksheets. /aa/ /ii/ /uu/ /ee/ /ei/ /oo/ /ou/ k - - rei) say nara -> sayounara sayoonara arigat ohay s desu. k k 26 4) Dubbelkonsonant zasshi kissaten kitte gakk 5) små ya/yu/yo hyaku kaishain k cha y binkyoku 1.2 Bun27 o kakimasho! Ta bort “streck” på japanska! Lägg inget uttrymme inom satsdel som subject, object eller predicate! finns på samma plats som punkt/komma. rei) O-genki desu-ka. -> ogenkidesuka. Ima, nanji desu-ka. Dare-no kasa desu-ka. particles: “wa (subject-marker)” skrivs med “ha”. “o (object-marker)” skrivs med “wo”. 26 = gymnasium 27 = mening
 9. 9. SSugizaki 09 9 rei) Tanaka-san wa, yoku28 ocha o nomimasu. -> Tanakasanha, yoku ochawo nomimasu. Ano kimono wa, ikura desu-ka. Sono akai kimono o kudasai. Dekimashita29 -ka. 2. Katakana o kakimasho! Q3: Hur skriver man katakana? A3: Det finns 2 sätt: Windows Macintosh • Skriv roma-ji och tryck på ”space bar”. • Skriv roma-ji och tryck F7. • Skriv roma-ji och tryck på ”space bar”. • Byt ”Hiragan” till ”Katakana” på Menu Bar. 2.1 Kotoba30 o kakimasho! 5) warm-up Amerika Igirisu 6) Lång vokal En lång vokal på katakana skrivs med en lång streck, . Windows Macintosh • finns på knappen +. • finns på samma plats som vanlig streck. rei) Denm ku -> Denma—ku Y roppa b ru suk to s p 28 = ofta 29 I’ve done it; Färdig ! 30 = ord
 10. 10. SSugizaki 09 10 7) Egennamn som består av mer än 2 ord skrivs med en prick, mitt i mellan. T.ex. personliga namn, ortnamn Windows Macintosh • finns på samma plats som vanlig streck. • Alt + 8 blir . rei) Gamla Stan -> gamura sutan Inguriddo B guman Sankuto Erikusupuran 8) Foreign sounds: ljuden som inte ursprungen fanns på japanska, utan introducerades från främmande språk skrivs INTE enligt vanliga kana-tabellen, utan den nedanstående. a i u e o a i u e o wi we wow tsa tsi tse tsots ti tu di dut d fa fi fe fof yey rei) Förutom de nedanstående, skriv roma-ji. W H I T H I D H I W H E T H U D H U W H O rei) w t disukuman remon t Suw den Finrando Y tebori Y bure ditt förnamn på roma-ji ditt efternamn på roma-ji
 11. 11. SSugizaki 09 11 Sweden ni-tsuite31 , kaite-kudasai. Kore wa, model text desu. Nihon wa, chiisai kuni desu. Demo32 , jink wa, ichi oku nisen man nin33 desu. Nihon-no shuto wa, T ky desu. T ky -no jinko wa, sen sanbyaku man nin desu. PICTURE SOURCE: http://www.japan-guide.com/ 3. Kanji o kakimasho! Skriv som tidigare och sen ”Space bar”. Välj den kanji du vill ha i listan. Den kanji som kommer i toppen av listan är mest använd och vanligast. 3) Du kan använda ordbehandingsprogram som kanji ordbok. Hitta rätta kanji!. rei) gakusei sensei Nihon hon daigaku 4) Bun o kakimasho! Du trycker på “Space Bar” bara en gång, när du skrivit färdigt en mening. Watashi wa, Suw den-jin desu. kana) kanji) Watashi wa, [ditt yrke] desu. Suw den-no shuto wa, Sutokkuhorumu desu. kana) kanji) 31 = om~ 32 = men 33 ~nin… counter) läggs till när man räknar människor
 12. 12. SSugizaki 09 12 Watashi wa, ima Nihongo o benky shite-imasu34 . kana) kanji) Dekimashita-ka. (^^)/ 34 benkyo shite-imasu= continuous; pågående) håller på att studera, studying

×