Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Japanska med Google-apps for EducationVidareutveckling av communities i japanska på OpenText SocialWorkplace       ...
2.1.2 MoodleMoodle klarar av de tre nackdelarna som G-apps har. Jag skapade kurssidan, JapanskaA1del1 på distans, på Folku...
3.  Hur fortsätter jag?3.1   Mitt första projekt•   Kursen kan ges som “Japanese for English-speakers” för att söka ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fbr report ssugizaki_v3

202 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fbr report ssugizaki_v3

 1. 1. Japanska med Google-apps for EducationVidareutveckling av communities i japanska på OpenText SocialWorkplace Sue Sugizaki (Folkuniversitetet, Region Öst) sue.sugizaki@folkuniversitetet.seOBS! Klicka på länkarna för att se screencasts och screenshots.Jag genomförde två projekt, “Japanska med Google-apps for Education” och“Vidareutveckling av communities i japanska på OpenText Social Workplace” därföratt distanskursen jag utvecklade i mitt första projekt inte blev aktuell under hösten. Iaugusti var jag tvungen att ändra projektinnehållet till ”Vidareutveckling avcommunities i japanska på OpenText Social Workplace”.1. Varför genomförde jag detta projekt?Jag är lärare på Folkuniversitetet Stockholm. Samtidigt är jag IT-personal med ansvarför pedagogisk och teknisk support för distansutbildning i Folkuniversitetet Region Östoch Moodle administratör. Sedan jag startade den andra tjänsten har jag letat efter enannan plattform än Moodle så att mina kollegor lätt kan komma igång med flexibeltlärande. Jag testade först de interna plattformar, FirstClass, Social Workplace ochFlexus som vårt dotterbolag utvecklat. I augusti 2011 installerade vår IT-chef Google-apps och vi startade testning av bådasom intranät och lärplattform. Jag fortsatte sen testning som lärplattform. Min syfte varatt hitta en distansundervisningsmodell så att mina kollegor i språkundervisning skullekunna tillämpa den. Tyvärr blev kursen inte aktuell till hösten. Jag ändrade projektinnehållet till“Vidareutveckling av communities i japanska på Folkuniversitetets Social Workplace”för att söka vidare möjligheter på Social Workplace (SW) som lärplattform. Jag hararbetat med SW som lärare sedan 2010 och kör ca. 10 communities varje termin. I SWär det relativt lätt för mina kollegor att starta sin webbstödssajt. Under de sista treterminerna har en del lärare testat SW, men det blev inte riktigt framgångsrikt för SW ärbyggd för socialnätverk och saknar funktioner som andra lärplattformar har. Jag haderedan före sommaren 2012 delvis integrerat FirstClass (FC) och SW för att kompletteraSWs svagheter. Jag ville gärna fortsätta undersöka andra möjligheter, t.ex. podcast.2. Gav projektet de svar jag hoppats på?2.1 Mitt första projekt2.1.1 Google-appsGoogle-apps är inte mogen som lärplattform. För att kunna använda G-apps fördistansutbildning måste användare kunna skapa en kurssajt.1) Jag bedömde att Sites kunde vara besvärligt för mina kollegor, speciellt navigation.2) Jag testade en plugin, OpenClass. Jag bedömde att den inte heller uppfyllde vårt behov pga; • IT måste sätta upp kurssidor. • Mina kollegor behöver ny utbildning.SSugizaki12 1
 2. 2. 2.1.2 MoodleMoodle klarar av de tre nackdelarna som G-apps har. Jag skapade kurssidan, JapanskaA1del1 på distans, på Folkuniversitetet Region Öst Moodle, FUSIT2. Den skulle kunnaanvändas som mall för språkkurser på distans.2.1.3 Integration mellan G-apps och MoodleEftersom jag planerade använda Google+/Hangouts (videokonferenssystem),arbetade jag med integration mellan G-apps och Moodle. Jag siktade på Single SignOn, men det kräver X509- formaterad “verfication certificate” med “public key”vilket kostar pengar och jag var tvungen att ge upp det. Jag vidareutvecklade en plugin, Google-apps block som Moodle in NZ Schoolsskapade och la in Google plus.2.2 Mitt andra projektFråga 1: Fungearar SW som lärplattform?Svar 1: Ja, men med vissa tekniska anpassningar.Fråga 2: Hur kan man utföra tekniska anpassningar?Svar 2: Man kan använda Webbpublicering på FC, YouTube och G-apps (form) för att länka till SW. • YouTube löser flash-problemet med iOS. • Form på G-apps kan användas för quizzes och enkät.Fråga 3: Hur kan SW som lärplattform användas?Svar 3: Som webbstöd/resursplats, undervisningsplattform och distansplattform. 1) Som webbstödssajt/resursplats kan kursdeltagare hämta extra material. Det fungerar väldigt bra för dem som missat någon kurs. Det uppmuntrar kursdeltagare som regelbundet inte kan komma till kursen att fortsätta med sina studier. Med andra ord kan en kurs ges som halvdistanskurs med SW. 2) T.ex. i klassrumsundervisning delar jag ut blädderblock för grupparbete och sedan sätter elever upp sina verk på väggen för “peer review”. Det kan göras direkt på SW under lektionen. 3) I januari ska en kurscommnity användas av en elev som har fysiska hinder för att komma till de sista tre lektionstillfällen.2.3 ÖvrigtDet är endast jag som drivit de här projekten. Jag fungerade både somprojektledare och IT-support, vilket var jobbigt. Det är bäst att ha minst enprojektledare och en som jobbar med IT-support.SSugizaki12
 3. 3. 3. Hur fortsätter jag?3.1 Mitt första projekt• Kursen kan ges som “Japanese for English-speakers” för att söka en större marknad i Sverige.• Jag har också testat streaming med Google+/Hangouts vars erfarenhet kan användas för att utveckla kurser med streaming.3.2 Mitt andra projekt• Jag fortsätter undersöka tekniska anspassningar på SW och ser fram emot uppgraderingen som sker i januari 2013.• Under höstterminen 2012 har det redan varit behov för SW support och jag startade en community som heter SW användarforum där jag presenterar tips både tekniska och pedagogiskt.• En lärare började använda SW som lärplattform, eller liknande det jag gör. Jag hoppas jag kan få tid att göra en workshop i vårterminen 2013 för att sprida information.4. Hur beskriver jag detta projekt för andra folkbildare?Svar : Hur kan man få ut det mesta möjliga av plattformarna som är tillgängliga?Folkuniversitetet Region Öst har fem plattformar, FirstClass, Social Workplace, Flexus,Moodle och G-apps. Det har alltid varit diskussioner om vilken plattform som är bättreeller sämre, eller om vi ska ha en ny, men det kan vara bortkastad tid utan att ta reda påvad man har i dagsläget. Jag tror att jag visat att det går att utnyttja de nuvarande påbästa sätt. Naturligtvis är det svårt för icke-IT personal att göra tekniska anpassningar.Därför kan jag rekommendera:1) Ta reda på vad man vill.2) Diskutera möjligheter med IT-personal. Då kan man upptäcka att migration till annan plattform inte alltid är lösningen. Lärkänna nuvarande plattformarna först, det kan spara både tid och pengar. Att köpa en nyplattform innebär också kostnader för intern utbildning och fortbildning samt enövergångsperiod för användare som inte är försumbar.SSugizaki12

×