Tungo sa pagkamit ng kalayaan

12,125 views

Published on

Published in: Education

Tungo sa pagkamit ng kalayaan

 1. 1. Araling Panlipunan VI UP Integrated School AY 2011-2012Inihanda ni Bb. Susan Anne A. Quirante
 2. 2. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 3. 3. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 4. 4. Sinasabing siya ang unang katutubong pinuno na tumanggap sa KristiyanismoPinangalanang Carlos bilang pagpuri kay King Charles I of SpainKalaban ni Datu Lapu Lapu 1521 Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 5. 5. Batay sa kaganapang ito, ano ang ginamit ng mga kolonisador upang mapasailalim ang mga katutubong Pilipino sa kanilang kontrol? Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 6. 6. 1521 Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 7. 7. 1565 Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 8. 8. 1565 Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 9. 9. Batay sa kaganapang ito, ano naman ang ginamit ng mga kolonisador upang mapasailalim ang mga katutubong Pilipino sa kanilang kontrol? Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 10. 10. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 11. 11. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 12. 12. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 13. 13. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 14. 14. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 15. 15. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 16. 16. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 17. 17. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 18. 18. proseso ng pag-angkin ng mananakop sa soberanya ng isang nasyon, kung saan binabago ang lipunan, pamahalaan, at ekonomiya nitodirektang pinamamahalaan ng mananakop Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 19. 19. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 20. 20. Sinong Sultan ng Maguindanao ang nagtagumpay sa paglaban sa mga Espanyol? Napilitan ang mga Espanyol na makipagkasunduan at kilalanin ang kanyang kapangyarihan kapalit sa pahintulot na makipagkalakalan.1635-1671 Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 21. 21. Sino ang pinuno sa sinasabing pinakamahabang rebelyon sa kasaysayan? Nagsimula ito dahil sa hindi paglibing sa kanyang kapatid na si Sagarino sa sementeryo ng mga Katoliko1744 Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 22. 22. Ipinatuloy niya ang sinimulang pag-aalsa ng kanyang asawa laban sa mga EspanyolHangad na magtatag ng malaya at nagsasariling nasyon ng mga Ilokano 1763 Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 23. 23. Hindi tinanggap sa pagkapari dahil siya ay PilipinoItinayo niya ang Kapatiran ng San Jose na ipinatigil ng mga prayle 1841 Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 24. 24. Mahalaga ito sa paglinang ngpagka-makabayan ng mga Pilipino. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 25. 25. Ano ang tawag sa tatlong pari na ginarrote sa Bagumbayan dahil umano sa pamumuno nila sa pag-aaklas sa Cavite? 1872 Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 26. 26. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 27. 27. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 28. 28. Ano ang tawag sa mga Pilipinong estudyante na nagtungo sa Europa?“enlightened” o naliwanaganKalaunan ginamit din ang terminong ito sa paglalarawan sa mayaman at makapangyarihang uri ng mga Pilipino 1880s Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 29. 29. Ano ang tawag sa kilusan ng mga ilustrado na gustong iangat ang Pilipinas mula kolonya tungo sa pagiging probinsya ng Espanya? 1880s Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 30. 30. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 31. 31. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 32. 32. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 33. 33. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 34. 34. Ano ang tawag sa binuong organisasyon ni Jose Rizal na naghangad ng paglinang sa lipunang Pilipino? 1890s Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 35. 35. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 36. 36. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 37. 37. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 38. 38. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 39. 39. 1892 Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 40. 40. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 41. 41. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 42. 42. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 43. 43. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 44. 44. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 45. 45. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 46. 46. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 47. 47. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 48. 48. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 49. 49. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 50. 50. “Sikapin ang ikapagkakaisa ng lahat at ikauunlad ng bayan upang huwag magkaroon ng sagabal ang kasarinlan.” Maybahay ni Andres Bonifacio1890s Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 51. 51. at palibhasa’y kasama ako at sumaksi samaraming laban, kaya’t kabilang dinakong isa sa mga kawal at upang magingganap na kawal, ako’y nagsanay ngpagsakay ng kabayo at nag-aral namamamaril at humawak ng ilang uri ngsandata na nagamit ko rin naman samaraming pagkakataon. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 52. 52.  Henerala Gregoria Montoya bayani ng labanan sa Tulay ng Calero, Dalahikan Marcela Marcelo a.k.a. Selang Bagsik ng Kabite Henerala Agueda Kahabagan ng Laguna Teresa Magbanua a.k.a Nay Isa ng Iloilo Trinidad Tecson bayani ng labanan sa Bulakan1890s Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 53. 53.  Nilagdaan ang kanyang panunumpa sa Katipunan gamit ang sariling dugo  Kasapi sa 12 labanan ng rebolusyon  Nagsilbing sundalo ng 5 Pilipinong heneral  Nakamit ang ranggo brigadier general1890s Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 54. 54. Ano ang dalawang nag-aalitang paksyon ng Katipunan sa Cavite?Nagtungo si Bonifacio sa Cavite para mapagbati ang dalawang paksyon sa Tejeros Convention. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 55. 55. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 56. 56. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 57. 57. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 58. 58. Pangulo Emilio Aguinaldo (Magdalo)Bise Mariano Trias (Magdiwang)Kapitan-Hen. Artemio RicartePatnugot- Emiliano Riego de Dios Digma (Magdiwang)Patnugot- Andres Bonifacio Panloob Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 59. 59. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 60. 60. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 61. 61. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 62. 62. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 63. 63. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 64. 64. Php800,000 Php 400,000 Php 200,000Hong Kong amnestiya Php 200,000 Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 65. 65. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 66. 66. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 67. 67. “Sumali kami sa digmaan hindidahil sa kagustuhan naminghumiwalay ang Pilipinas saEspanya, kundi dahil sa pagod nakami sa pang-aabuso ng mgaprayle.” Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 68. 68. “ Ang pagkamit ng kasarinlan ngPilipinas na ipinanukala ngKatipunan ay imposiblengmakamtan at laban ito sa amingtunay na layunin.” Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 69. 69. “ Ang pag-aklas sa Espanya aylayunin ni AndresBonifacio,isang malupit napinuno na aking pinabaril, at sakanyang pagpanaw naglaho angKatipunan.” Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 70. 70. “Ito ang tiyak, ang tangingrepormang aming hinihingi ayang paglimita sa impluwensiyang mga prayle sa aming mgabayan. Hindi namin hinihingiang pagpapalayas sa kanilabagkus ang pagpapatupad ngsekularisasyon.” Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 71. 71. ?Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 72. 72. “...na maimulat ang kaisipan ngaming mga kababayan atmaipakitang malinaw sa kanilana ang salitang Inang Espana ayisang panggulo at panlinlanglamang, na maitutulad, sabasahang pangbalut satanikalang kaladkad;…” Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 73. 73. “…walang ina’t walang anak;wala kung di isang lahinglumulupig at isang lahingpalulupig, isang bayangnagtatamasa at nabubusog sa diniya pagud at isang bayangnagpapagud sa di niyapinakikinabangan atikinabubusog…” Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 74. 74. Ayon sa mga Ayon kaydokumento ng Aguinaldo Katipunan Kalayaan Sekularisasyon Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 75. 75. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 76. 76. Elite MasaIsinusulong ang kanilang Ipinaglalaban ang kanilanginteres kalayaanNakapag-aral Konti lang ang nakapag-aralMay kaya Sapat lang ang kinikita o hindiMay-ari ng lupa Sapat o walang sariling lupaKadalasan ay nakapunta sa May utangibang bansaMakasarili Kadalasan ang mga anak nila pinagtatrabaho naMagagara ang damit Luma at sira-sira ang damit Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 77. 77. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 78. 78. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 79. 79. Samahan Miyembro Layunin Pamaraan ResultaKilusang PagsulatPropagandaLa Liga Ilustrado,Filipina iilang midle classCompro- RepormamisariosKatipunan Nakamit ang kalayaan subalit naudlot Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 80. 80. Samahan Miyembro Layunin Pamaraan ResultaKilusang ilustrado reporma, Pagsulat BigoPropaganda asimili- sasyonLa Liga Ilustrado, Kalinangan Edukasyon BigoFilipina iilang ng lipunan midle classCompro- Ilustrado, Reporma Pagtustos Bigomisarios principalia sa Propa- gandaKatipunan Lahat, Kalayaan Rebo- Nakamit karamihan lusyon ang ay masa kalayaan subalit Inihanda ni Bb. Sue Quirante naudlot
 81. 81. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 82. 82. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 83. 83. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 84. 84. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 85. 85. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 86. 86. Unang Walong Lalawigan na Nag-alsa Batangas Bulacan Laguna Tarlac Nueva Ecija Pampanga Cavite Maynila Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 87. 87. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 88. 88. Lider Iba Pang Nag-alsaHeneral Francisco Makabulos ZambalesIsabelo Abaya IlocosIsidoro Torres BulacanLuis Flores, Pantaleon Villegas (Leon Kilat) CebuIldefonso Moreno Camarines NorteEsteban Contreras CapizLeandro Fullon AntiqueMartin Delgado Iloilo TayabasDon Diego de la Vina Negros Oriental BatanesVicente Alvarez Inihanda ni Bb. Sue Quirante Zamboanga
 89. 89. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 90. 90. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 91. 91. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 92. 92. Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 93. 93. 1898 Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 94. 94. 1898 Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 95. 95. 1899 Inihanda ni Bb. Sue Quirante
 96. 96. Inihanda ni Bb. Sue Quirante

×