Imperyalismong Amerikano

6,118 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,118
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
116
Actions
Shares
0
Downloads
204
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Pagpapakitasamahabangkasaysayanng U.S.A. bilangmananakop
 • PagpapakitasapagbulagngpamahalaangAmerikanosaAmerikanongpubliko kung kaya’tnapahintulutanngisanglahingnaniniwalasademokrasyaangpagsakopsaisangmalayangnasyon.
 • PagdatingngmgaThomasitessaPilipinas
 • PagtasasakabutihangambagngThomasitessamga Pilipino
 • Imperyalismong Amerikano

  1. 1. Pagdating ng Bagong Mananakop Inihanda ni Bb. Susan Anne A. Quirante AY 2011-2012 University of the Philippines Integrated School
  2. 2. Labanan sa Manila BayMay 1898 Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012
  3. 3. Kasunduang ParisDisyembre 1898 Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012
  4. 4. IMPERYALISMO Pag-kontrol sa politika at ekonomiya ng isang sakop na teritoryo Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012
  5. 5. IMPERYALISMO Kolonya Protectorate Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012
  6. 6. Kolonya direktang   pinamamahalaan inaangkin ng mananakop ang soberanya ang  binabago ng malayang bayan lipunan, politika, ekonomiya Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012
  7. 7. Protectorate  di-direktang pinamamahalaan  bahagyang kontrol sa teritoryo ng sinakop at iniimpluwensiyahan ang pamahalaan nito Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012
  8. 8. Inihandan ni Bb. SueQuirante AY2011-2012
  9. 9. Inihandan ni Bb. SueQuirante AY2011-2012
  10. 10. Inihandan ni Bb. SueQuirante AY2011-2012
  11. 11. Bakit sinakop ng mgaAmerikano ang Pilipinas?
  12. 12. Pangkatang Gawain Bumuo ng grupo na may tatlong miyembro. Suriin ang editorial cartoon. Tukuyin kung anu-ano o sinu-sino ang sinisimbolo ng mga larawan. Ipaliwanag ang mensahe na ipinaaabot ng editorial cartoon. Maghanda para sa pag-uulat. Ang guro ang siyang pipili ng tagapag-ulat. Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012
  13. 13. Inihandan ni Bb. SueQuirante AY2011-2012
  14. 14. Inihandan ni Bb. SueQuirante AY2011-2012
  15. 15. Inihandan ni Bb. SueQuirante AY2011-2012
  16. 16. Inihandan ni Bb. SueQuirante AY2011-2012
  17. 17. Inihandan ni Bb. SueQuirante AY2011-2012
  18. 18. Inihandan ni Bb. SueQuirante AY2011-2012
  19. 19. White Man’s Burden Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012
  20. 20. WhiteMan’sBurden? Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012
  21. 21. The first step towards lightening The White Man’s Burdenis through teaching the virtues of cleanliness. Pears’ Soapis a potent factor inbrightening the darkcorners of the earth as civilization advances, whileamongst the cultured Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012of all nations it holds
  22. 22. Inihandan ni Bb. SueQuirante AY2011-2012
  23. 23. Inihandan ni Bb. SueQuirante AY2011-2012
  24. 24. And NOW all the nations are anxious to be on friendly terms with Uncle Sam The United States has come into possession of valuable colonies. Cuba-Philippines – Puerto Rico3 17 22 34 48 Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012
  25. 25. 1901 Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012
  26. 26. Learn from the Thomasites or AmericanSoldiers will kill you. Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012
  27. 27. Ipaliwanag ang konsepto ng white man’s burden gamit ang larawan.Mga Clue: -pagguhit sa Pilipinas bilang bata -ginagawa ni Uncle Inihandan ni Bb. Sue Quirante AY2011-2012
  28. 28. Our largest trade henceforth must be withAsia. The Pacific is our ocean… Whereshall we turn for consumers of oursurplus? Geography answers the question.China is our natural customer…ThePhilippines gives us a base at the door ofall the East.” ~Sen. Albert J. Beveridge
  29. 29. Mga Motibo ng PananakopHAYAG LIHIMWhite Man’s makahanapBurden ng komersiyal na pamilihan kuhanan ng hilaw na sangkap
  30. 30. Mga Kaganapan Marso 22 1897 Pagkatatag sa Republika ng Biak-na- Bato Disyembre 1897 Pag-alis ng Hong Kong Junta Mayo 1, 1898 Battle of Manila Bay Mayo , 1898 Pagproklama sa Diktatoryal na Pamahalaang Aguinaldo Hunyo 1898 Pagkatatag sa Rebolusyonaryong Pamahalaan at Deklarasyon ng Kasarinlan Disyembre 1898 Treaty of Paris at Benevolent Assimilation Proclamation Enero 1899 Pagkatatag sa Republika ng
  31. 31. Sundalong Pilipino
  32. 32. Sundalong Amerikano
  33. 33. “There were to be no moreneutrals. Inhabitants were to beclassified as either active (notpassive) friends or enemies. Thelatter, regardless of age, sex,were to be killed or captured…Aneight o’clock curfew went intoeffect. Any Filipino found on thestreets after that hour was to beshot on sight. Whenever an
  34. 34. “I want no prisoners, I wish youto kill and burn, the more youkill and burn the better you willplease me. I want all personskilled who are capable ofbearing arms in actualhostilities against the UnitedStates.”
  35. 35. pagsuno gpaggaha sapagwasa kpagnaka wpagtortur e
  36. 36. mga mamamayang nanlilimos ng pagkain
  37. 37. pagbitay sa mga nakipaglaban
  38. 38. mga Pilipinong nasawi sa labanan
  39. 39. Marso 23, 1901nahuli si Aguinaldo
  40. 40. Patuloy na Pakikipaglaban bandido MiguelArtemio MalvarRicarte panatiko huramenta do Macario Sakay
  41. 41. Colorum Naging kasapi ng hukbo ni Gen. Miguel Malvar Naging aktibo sa hilagang Luzon naniniwala sa kapangyarihang magsangga ng mga anting- anting, banal na
  42. 42. Pulahanes “those wearing red” relihiyosong kilusan na naniwala sa kapangyarihan ng anting-anting at pulang bagay naging bahagi ng paglunsad
  43. 43. Pulajanes Sinunog ang mga itinayong kampo ng mga Amerikano Naging aktibo lalo na sa isla ng Samar Isa sa pinakamatagal na paglaban sa
  44. 44. Pulahanes “those wearing red” relihiyosong kilusan sa Kabisayaan
  45. 45. Labanan sa Bud Bagsak Maging ang mga Muslim ay nakipaglaban din sa panghihimasok ng mga Amerikano
  46. 46. Sariling Pagtataguyod saKalayaan
  47. 47. Mga Kolaborador
  48. 48. Mga Kolaborador PARTIDO FEDERAL
  49. 49. Kwalipikasyon ng Botante at Kandidato sa Pamahalaang Sibil□Lalaki□23 taon o higit□Humawak na ng munisipal na posisyon bagoang Agosto 1898□Marunong sumulat at magbasa ng Ingles oEspanyol□May ari-ariang nagkakahalaga ng $250 onagbabayad ng taunang buwis na $15
  50. 50. PARTIDONACIONALISTA
  51. 51. “When the Philippine mission arrived inWashington in June 1919…the views of thechairmen of the mission were that there shouldnot be in the near future any change in therelations between the United States and thePhilippines…They desired a strengthening of theFilipino control of the government.
  52. 52. Pilipinisasyon “They believed that the people of education and property in the Islands would be satisfied and would for some years discontinue the discussion of independence if the government were made in local matters purely Filipino.”
  53. 53. “If to the government so established some namecould be given, using if possible, the word“independence” this would for some time satisfythe mass of the people who have been fed up onindependence talk and who will not be satisfiedunless they get that, at least in name..”
  54. 54. “They were not interested in having a definite datefixed for complete independence. They have inmind that if such a date were fixed and no in thevery near future it would create a great deal ofdissatisfaction in the Islands, and that it would bemuch better not to mention a date…but, asindicated, the question of complete independenceis not at this time seriously thought of.”
  55. 55. Hare-Hawes-Cutting Law at Tydings-McDuffie Law Kalayaan matapos ang 10 taon ng isang pansamantalang pamahalaan (Komonwelt) Walang malaking pagkakaiba sa dalawa
  56. 56. 1935
  57. 57. Mga Militanteng Kilusang Manggagawa Union Obrera Democratica (UOD)  Isabelo delos Reyes at Hermenigildo Cruz
  58. 58. Mga Militanteng Kilusang Manggagawa Union Obrera Democratica Filipina (UODF)  Dominador Gomez
  59. 59. Radikal na Partidong Politikal Katipunan ng mga Anak Pawis → Partido Komunista  Crisanto Evangelista at Antonino Ora Naglunsad ng mga welga ng magsasaka May bahagi na naglunsad ng armadong pakikipaglaban hanggang masupil noong 1935
  60. 60. Radikal na Partidong Politikal Binuo ang Partido Sosyalista ng Pilipinas noong 1933  Pedro Abad Santos
  61. 61.  Partido Komunista ng PilipinasHukbong Bayan Laban sa Hapon (Hukbalahap) Luis Taruc Hukbong Mapagpalaya ng Bayan New People’s Army
  62. 62. Kilusang Maka-MasaPag-asam ng kalayaan na kinatatangian ng pagkakapatiran, pagkakapantay-pantay, katarungan, at kaginhawahan
  63. 63. Gawain: Ibukod ang mga pangyayaribatay sa history from above at below.History from aboveHistory from below
  64. 64. Gawain: Ibukod ang mga pangyayaribatay sa history from above at below. paglunsad ng welga independence mission pagsulat ni Aurelio Tolentino ng mga sarsuwela pagbuong muli sa Republika ng Katagalugan pagbuo sa partido Federal pagtatag ng pamahalaang Komonwelt paglaban ng mga kilusang pulahanes at kolorum pagpatay sa mga kolaboreytor paglaban ng mga Igorot at Muslim
  65. 65. Uri sa Lipunan Reaksyon Halimbawa HangarinElite Pakipag- ? Asimilisasyon kolaboreyt sa mga Amerikano ? AutonomiyaMasa ? ? kalayaan na kinatatangian ng pagkakapatiran, pagkakapantay- pantay, katarungan, at kaginhawahan Aurelio Tolentino at ? Junta de Amigos

  ×