Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Petikan laporan

1,805 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Petikan laporan

  1. 1. Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan berikutnya. LAPORAN TAHUNAN KELAB SAINSPenaung : En. Abdul Latif bin Razali ( Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Cempaka )Guru Penasihat : Pn. Azalinawati bt. Salleh ( Ketua Panitia Sains ) Pn. Haslinda bt. Yusof En. Mohamad Fadhil bin Ahmad KamilPengerusi : Nora Akilah bt. Abdul latifNaib Pengerusi : Mohamad Anuar bin HashimSetiausaha : Nor Nadia bt. AminBendahari : Amirul Aziz bin NizamAhli Jawatankuasa : Burhanuddin b. Khalid Abdul Manap bin Anwar Napsiah bt. Nikman Ahmad Daud bin Jamil Kelab ini ditubuh dengan rasminya pada 6 Februari 2007. Sebanyak 162 orangmurid telah diterima menjadi ahli kelab ini. Pada 12 Februari 2007, Kelab Sains mengadakan Mesyuarat Agung Tahunanyang pertama. Mesyuarat yang terbuka kepada ahli kelab saja telah dihadiri oleh 120orang. Pada 25 Februari 2007, kelab ini mengadakan majlis suai kenal. Dalam majlisyang sederhana ini anggota kelab dapat mengenali antara satu sama lain. Pada 15 Mac2007, Program Motivasi telah dijalankan untuk memantapkan ketahanan fizikal danmental ahli kelab. Pada cuti penggal kedua persekolahan, kelab telah mengadakan PertandinganRekacipta bagi melahirkan murid yang kreatif. Di samping itu, kelab juga telahmengadakan kuiz persahabatan dengan sekolah jiran. Ahli kelab juga telahmenghasilkan buku skrap sains untuk dipamerkan semasa Hari Kokurikulum. Aktiviti terakhir yang dijalankan oleh kelab ialah lawatan sambil belajar ke PusatSains Negara dan Akuaria di Kuala Lumpur.Disediakan oleh, 12 NOVEMBER 2007.Nor Nadia( NOR NADIA BT. AMIN )Setiausaha Kelab Sains,Sekolah Kebangsaan Bukit Cempaka
  2. 2. 1. Bilakah Kelab Sains mengadakan majlis suai kenal? A 6 Februari 2007 B 12 Februari 2007 C 25 Februari 2007 D 15 Mac 20072. Siapakah yang menjadi penasihat Kelab Sains tersebut? A Setiausaha kelab B Ketua Panitia Sains C Guru penasihat kelab D Guru Besar3. Apakah salah satu tugas Setiausaha Kelab Sains? A menulis laporan aktiviti kelab B merasmikan penubuhan kelab C mendapatkan anggota-anggota baru D mempengerusikan mesyuarat ahlijawatankuasa4. Aktiviti yang berikut diadakan selepas majlis suai kenal, kecuali... A Mesyuarat Agung Tahunan yang pertama B Lawatan ke Pusat Sains Negara C Melawat akuaria D Program Motivasi5. Pada pendapat anda, mengapakah kelab tersebut mengadakan Pertandingan Rekacipta? A Untuk memupuk kesedaran tentang pentingnya ilmu sains B Untuk menjalin hubungan erat antara ahli kelab C Untuk melahirkan murid yang berdaya inovatif D Untuk menguji ketajaman mental ahli kelab
  3. 3. Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan berikutnya. LAPORAN TEMASYA SUKAN KE-32 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN INDAH Pada 12 Mac 2008, Sekolah Kebangsaan Taman Indah telah mengadakantemasya sukan kali yang ke-15. Pelbagai persiapan telah dijalankan supaya temasyasukan berjalan dengan lancar. Khemah murid dan khemah tetamu telah didirikan.Kawasan sekeliling padang telah dihiasi dengan bendera berwarna warni. Gerai-geraijualan sementara turut didirikan untuk para peniaga. Pada pukul 2.30 petang, upacara perbarisan bermula. Para peserta berbarismengikut rumah sukan masing-masing. Seterusnya upacara lintas hormat dan upacaramenaikkan bendera diadakan. Ketua murid membaca ikrar sukan dan diikuti oleh semuapeserta. Tuan Haji Idris bin Che Muda, Pegawai Pelajaran Daerah telah menyampaikanucapan seterusnya merasmikan temasya sukan ini. Para peserta telah membuktikankehandalan masing-masing untuk merangkul gelaran juara bagi seiap acara yangdipertandingkan serta mengutip mata kemenangan. Pada pukul 5.30 petang, acara sukan berakhir. Rumah Temenggong munculsebagai johan. Hadiah-hadiah telah disampaikan oleh Pegawai Pelajaran Daerahkepada para pemenang. Temasya sukan kali ini dianggap yang paling meriah sepanjang 15 tahuntemasya sukan ini diadakan selain mendapat kerjasama daripada ibu bapa danpenduduk setempat.Disediakan oleh, 22 MAC 2007.Zarina Hasan( ZARINA BT. HASAN )Ketua Murid,Sekolah Kebangsaan Taman Indah.
  4. 4. 1. Bilakah laporan ini ditulis? A semasa temasya sukan itu berlangsung B seminggu selepas acara tamat C sehari selepas temasya sukan D setelah tetamu pulang2. Manakah antara yang berikut bukan persiapan temasya sukan tersebut? A Menghiasi kawasan sekitar sekolah dengan bendera-bendera B Membina gerai-gerai sementara C Mengecat bangunan sekolah D Mendirikan khemah-khemah3. Hadiah-hadiah telah disampaikan oleh ... A Tuan Haji Idris bin Che Muda B Tuan Pegawai Daerah C Penyelia Pelajaran D Guru Besar4. Perkataan mata dalam petikan bermaksud ... A pancaindera manusia B keputusan pertandingan C markah yang diperolehi D bahagian tajam untuk memotong5. Apakah yang menjadi faktor utama kejayaan temasya sukan tersebut? A Kegigihan murid-murid berlatih sukan B Kerjasama daripada semua pihak C Kerajinan para guru yang terlibat D Kehadiran banyak tetamu
  5. 5. JAWAPAN1. C 2. D 3. A 4. D 5. CJAWAPAN1. D 2. C 3. A 4. C 5. B

×