Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengurusan power point

2,337 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to like this

Pengurusan power point

 1. 1. SLQ 2422 kaedah mengajar pendidikan islam DISEDIAKAN UNTUK : AL – FADHIL USTAZ WAN HASSAN BIN WAN EMBONG
 2. 2. Jenayah juvana / salah laku kanak – kanak dan langkah – langkah mengatasinya mengikut pandangan islam DISEDIAKAN OLEH : ROSMALINDA MOHAMED AKHIAR SX031189PIJ23 / 791123-10-5042
 3. 3. Jenayah juvana / salah laku kanak – kanak dan langkah – langkah mengatasinya mengikut pandangan islam <ul><li>PENGENALAN </li></ul><ul><li>Jenayah ialah salah laku yang dilakukan </li></ul><ul><li>oleh seseorang tidak kira remaja, kanak – </li></ul><ul><li>kanak atau dewasa </li></ul><ul><li>Juvana pula ialah salah laku yang di buat </li></ul><ul><li>oleh kanak – kanak / remaja dibawah umur 17 </li></ul><ul><li>tahun. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>FAKTOR – FAKTOR YANG MEMBAWA KEPADA BERLAKUNYA JENAYAH </li></ul><ul><li>Diantara faktor – faktor yang membawa kepada berlakunya jenayah iaitu : </li></ul><ul><li>Kurangnya tanggugjawab dari masyarakat terhadap remaja / pelajar </li></ul><ul><li>Kecuaian pemilik </li></ul><ul><li>Kurangnya nilai kejiranan </li></ul><ul><li>Sifat pengawasan kurang dari pihak ibu bapa / penyelia dan guru </li></ul><ul><li>Sikap pengadu yang tidak konsisiten </li></ul><ul><li>Sikap tamak dan tidak bertanggungjawab </li></ul>FAKTOR - FAKTOR
 5. 5. FAKTOR - FAKTOR <ul><ul><li>TANDA AWAL REMAJA MENGALAMI KRISIS </li></ul></ul><ul><ul><li>Perubahan cara hidup tidak rutin ( yang biasa dilakukan ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Banyak masa dihabiskan dengan kawan baru yang kurang disenangi </li></ul></ul><ul><ul><li>oleh ibu bapa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Akhir –akahir terdapat kejatuhan mendadak dalam kerja sekolah / </li></ul></ul><ul><ul><li>gred mata pelajaran dan kehadiran. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gagal atau tidak mahu menyambung dan bertanggugjawab terhadap </li></ul></ul><ul><ul><li>kerja dalam keluarga. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak berterus terang , menipu dan merahsiakan aktiviti </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengabaian mendadak menjaga diri dan kesihatan diri </li></ul></ul><ul><ul><li>Penggunaan dadah atau menyimpan peralatan dadah </li></ul></ul><ul><ul><li>Perubahan mendadak ciri personaliti, sikap dan kestabilan perasaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyimpan senjata api atau peralatan yang merbahaya. </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><ul><li>KATEGORI KENAKALAN / JENAYAH </li></ul></ul><ul><ul><li> Diantarannya ialah : </li></ul></ul><ul><ul><li>Ponteng sekolah </li></ul></ul><ul><ul><li>Gengsterism </li></ul></ul><ul><ul><li>Melepak </li></ul></ul><ul><ul><li>Merosakkan harta awam </li></ul></ul><ul><ul><li>Menghisap rokok, dadah, meghidu gam </li></ul></ul><ul><ul><li>Mencuri / mengambil hak orang tanpa kebenaran. </li></ul></ul><ul><ul><li>Seks bebas berleluasa masa kini </li></ul></ul><ul><ul><li>Buli sehingga ketahap mencederakan / membunuh </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>KENAPA KENAKALAN / JENAYAH BERLAKU ? </li></ul><ul><li>Menunjukkan kuasa, siapakah lebih ‘ senior ’ kepada </li></ul><ul><li>mangsa </li></ul><ul><li>Memohon sesuatu seperti wang perlindungan , barang </li></ul><ul><li>keperluan dan suruhan secara paksa </li></ul><ul><li>Pengaruh dari media massa dan internet yang </li></ul><ul><li>semakin berleluasa </li></ul><ul><li>Tiada bimbingan kauseling yang cukup </li></ul><ul><li>Kurang perhatian / kawalan keluarga dan orang yang </li></ul><ul><li>terdekat </li></ul><ul><li>Pengaruh kawan sekolah samada di sekolah / di luar </li></ul><ul><li>Kurang keyakinan pada diri sendiri </li></ul>
 8. 8. LANGKAH LANGKAH MENGATASI <ul><li>PERLAKSANAAN PROGRAM : </li></ul><ul><li>1- Kursus ketrampilan diri pelajar </li></ul><ul><li>2- Pendidikan pra sekolah </li></ul><ul><li>3- Kem kembara </li></ul><ul><li>4- Ceramah dan program motivasi </li></ul><ul><li>5- Pameran kempen kesedaran </li></ul><ul><li>6- Kelab pencegahan jenayah </li></ul>
 9. 9. LANGKAH LANGKAH MENGATASI <ul><li>Peranan pelajar: </li></ul><ul><li>1- Menghindarkan diri daripada menjadi mangsa </li></ul><ul><li>2- Sikap berhati - hati dan elakkan tempat sunyi </li></ul><ul><li>3- Mengamalkan cara hidup yang sihat </li></ul><ul><li>4- Tidak mengunjungi tempat tidak sepatutn ya </li></ul><ul><li>5- Tidak mengamalkan pergaulan bebas </li></ul><ul><li>6- Mendengar nasihat </li></ul><ul><li>7- Melaporkan jika ada masalah </li></ul>
 10. 10. LANGKAH LANGKAH MENGATASI <ul><li>Peranan semua pihak: </li></ul><ul><li>1- Mendidik dengan didikan agama </li></ul><ul><li>2- Galakkan anak menyertai aktiviti </li></ul><ul><li>3- Jangan memberi wang yang berlebihan </li></ul><ul><li>4- Wujud sifat gemar membaca </li></ul><ul><li>5- Mengawasi perubahan perangai anak </li></ul><ul><li>6- Melaporkan jika ada masalah </li></ul><ul><li>7- Mengambil berat </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Manusia hidup untuk mengabdikan diri kepada </li></ul><ul><li>Allah iaitu melaksanakan apa yang diperintah </li></ul><ul><li>dan dilarang . </li></ul><ul><li>Dua konsep yang berhubung dengan kejadian </li></ul><ul><li>manusia ialah : </li></ul><ul><li>i- Khilafah </li></ul><ul><li>ii- Amanah </li></ul>PANDANGAN ISLAM
 12. 12. <ul><li>Seorang penjenayah hendaklah dipimpin oleh iman, ilmu dan amal. </li></ul><ul><li>Penjenayah yang tidak dipimpin oleh sifat baik akan terjerumus kepada amalan yang keji. </li></ul><ul><li>Ajaran Islam tidak memandang kedudukan seseorang dari segi pangkat, kuasa, kelayakan dan lain- lain tetapi memandang dari segi mertabatnya sebagai seorang insan yang beramal soleh. </li></ul><ul><li>Amal ibadah merupakan segala amalan dan pekerjaanya dilakukan dengan ikhlas dan amanah. </li></ul>JENAYAH DARI PERSPEKTIF ISLAM
 13. 13. <ul><li>Jenayah dapat diselesaikan dengan berpegang dengan al- Quran dan menghayati serta mengamalkan segala contoh yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. </li></ul><ul><li>Rasulullah menganjurkan 3 kaedah : </li></ul><ul><ul><li>Beriman kepada Allah </li></ul></ul><ul><ul><li>Beriman kepada hari akhirat, takutkan neraka dan cintakan syurga. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cintakan sesama manusia ,yakni wujud persaudaraan Islam dan universal. </li></ul></ul>JENAYAH DARI PERSPEKTIF ISLAM
 14. 14. <ul><li>Ia berlaku disebabkan : </li></ul><ul><ul><li>Masalah kewangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pertentangan nilai murni </li></ul></ul><ul><ul><li>Keseronokan dalam hidup </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak memikir akibat yang terjadi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kepuasan tanpa batasan </li></ul></ul><ul><ul><li>Faktor – faktor dalaman </li></ul></ul><ul><ul><li>Falsafah hidup yang diamalkan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Faktor – faktor luaran. </li></ul></ul>MENGAPA JENAYAH BERLAKU
 15. 15. <ul><li>Kita harus menyedari hakikat jenayah merupakan satu perbuatan yang perlu dijauhi oleh setiap orang. </li></ul><ul><li>Kesan yang positif akan berlaku pada diri seseorang jika sama – sama menjauhi dan menghidarkan perbuatan tersebut. </li></ul>RUMUSAN
 16. 16. <ul><li>Peranan pemimpin amat penting dalam membentuk organisasi yang cemerlang diantaranya: </li></ul><ul><ul><li>Peranan mendidik </li></ul></ul><ul><ul><li>Peranan menasihati </li></ul></ul><ul><ul><li>Peranan mendorong </li></ul></ul><ul><ul><li>Peranan peggerak </li></ul></ul><ul><ul><li>Peranan penghubung </li></ul></ul>PERANAN PEMIMPIN
 17. 17. SEKIAN TERIMA KASIH WASSALAM

×