Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PenghargaanAlhamdulillah , syukur kepada Allah kerana tugasan ini dapat disempurnakan.Semuanya adalah daripada pertolongan...
PengenalanSemua Ilmu di antara satu sama lain mempunyai hubung kait sama ada secara langsungatau tidak langsung. Ia adalah...
Isi Kandungan :Bil              Perkara     Muka Surat1.  Pendahuluan                 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Penghargaan usul fiqh

1,421 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Penghargaan usul fiqh

 1. 1. PenghargaanAlhamdulillah , syukur kepada Allah kerana tugasan ini dapat disempurnakan.Semuanya adalah daripada pertolongan Allah Taala, Yang Maha Pengasih dan MahaPenyayang. Tajuk Tugasan kami ialah al-Nasakh- SLQ 3332.Pertamanya , ucapan segunung terima kasih untuk yang berbahagia Ustaz SayedMahussin bin Syed Ahmad yang banyak memberikan ilmu serta input yang sangatberguna kepada kami sehingga terhasilnya tugasan ini.Keduanya, ucapan selaut terima kasih juga untuk semua rakan-rakan yang bertungkuslumus berusaha untuk menyempurnakan tugasan ini dan rakan-rakan seperkuliahan yangbanyak membantu.Ketiganya, ucapan sedaratan terima kasih juga dihulurkan kepada keluarga kami yangbanyak memberi sokongan dan harapan.Kepada semua yang terlibat sama ada yang nyata atau tidak nyata, semoga usaha kaliansemua diberi pahala dan mendapat ganjaran yang setimpal daripada Allah Taala.Semoga Allah sentiasa memelihara kita semua daripada fitnah dunia dan fitnah kubur danberjaya di dunia dan akhirat.Sekian, terima kasih.Wassalam i
 2. 2. PengenalanSemua Ilmu di antara satu sama lain mempunyai hubung kait sama ada secara langsungatau tidak langsung. Ia adalah selaras dengan tuntutan supaya setiap individu mempelajarisemua ilmu supaya menjadi manusia berilmu dan beramal. Ilmu usul al-Fiqh merupakanpecahan kepada ilmu agama yang mana ia memunyai hubungan yang erat dengan ilmuFiqh.Dalam kaedah Usul al-Fiqh, ada ketikanya akan berlaku pertentangan dalil dan sudahpasti ada kaedah untuk mengatasinya.Menurut ulama hanafi untuk menangani antara duanas yang bercanggah sudut hukum, ulamak mazhab Hanafi menggunakan 4 kaedah iaitual-Nasakh, al-Tarjih, kompromi dan al-Taufiq, Menggugurkan dalil bertentangan danTaqrir al-Usul. Merujuk kepada ulamak syafi’e pula ada empat kaedah iaituKompromomi dan taufiq, Tarjih antara dua dalil, Nasakh salah satu dan Menggugurkandalil.Islam diturunkan sebagai rahmat seluruh alam. Allah adalah Musyari’. Allah menciptamanusia besama panduan. Panduan utama ialah al-Quran dan al-Sunnah. Ulamak perlumengkaji dengan lebih mendalam tujuan syaria’t diturunkan. Sudah tentu untukkepentingan manusia. Dalam perbahasan ilmu usul Fiqh, kefahaman perlu dimantapkan .Jika kita lihat sejarah , kita akan sedar bahawa saidina Umar telah membuktikan bahawasyari’at Allah adalah untuk sekalian manusia.Jelaslah di sini bahawa mengetahui al-Nasakh adalah penting. Tugasan ini akanmenjelaskan al-Nasakh dalam Usul al-Fiqh . Semoga hasil tugasan ini akan dapatmenambahkan pengetahuan kami dalam bidang ini. ii
 3. 3. Isi Kandungan :Bil Perkara Muka Surat1. Pendahuluan 12. Pengertian Nasakh 13. Syarat al-Nasakh 34. Hikmat al-Nasakh 55. Bahagian-bahagian Nasakh 86. Cara-cara berlaku Nasakh 137. Harus Berlaku Nasakh 158. Dalil-dalil yang Menasakhkan 169. Kesimpulan 2510 Bibliografi 30 . iii

×