UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIASEKOLAH PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN PENDIDIKAN       BERTERUSAN ( SPACE )      SEME...
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIASEKOLAH PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN PENDIDIKAN       BERTERUSAN ( SPACE )        ...
RUJUKAN1.  Abu Ishaq al-Syathibi (1975). Al-Muwafaqat Fi Usul      al-Syariah. Beirut: Dar al-Ma’arif.2.  Muhammad...
RUJUKAN5.  Wahbah al-Zuhaili (1989). Al-Fiqh al-Islam wa      Adillatuh. Damsyiq: Dar al-Fikr.6.  ‘Abd al-karim Zai...
SINOPSIS1.  Maqasid al-Syari‘ah2.  Syarat & Metode Untuk Mengetahui   Maqasid  al-Syari‘ah3.  Hubungan Maqasid a...
6.  Hubungan Tahqiq al-Manath Dgn   Maqasid al-Syari‘ah7.  Al-Istihsan & Kedudukan Akal   Menurut Pandangan Hanafiyy...
TAJUK-TAJUK TUGASAN1.  ‘Umar Ibn al-Khaththab: Keperibadian dan   keadaan sosial di zamannya. (ulasan buku, m/s   6-3...
5.  Kaedah pengambilan hukum: Al-Khas6.  Kaedah pengambilan hukum: Al-Mutlak dan al-   Muqayyad7.  Kaedah pengamb...
MAQASID AL-SYARIAH Pengertian:   Al-Maqasid adalah jama’ dari al-maqsid yang bererti tujuan. Syariah bermaksud, perun...
MAQASID AL-SYARIAH  Pengertian:      Maqasid al-Syariah menurut Ulama’ Usul:  “Makna dan tujuan yg hendak dicapai...
MAQASID AL-SYARIAH  Abu Ishaq al-Syatibi:   “Dan yang muktamad jika diteliti hukum syari’ah       satu persatu ...
MAQASID AL-SYARIAH Misalnya, kewajipan melaksanakan berbagai hukum / peraturan dalam rangka perlaksanaan  sesuatu ibadah...
MAQASID AL-SYARIAH  Pemeliharaan al-Masalih al-Khams dari segi  kepentingan dan kekuatan terbahagi kepada 3     ...
  ‫مصلحة ضروريات‬   Iaitu segala sesuatu yang mesti ada ( primer ) utk tetap     wujud kehidupan umat manusia sam...
‫مصلحة تحسنيات‬          Iaitu sesuatu yg dpt menunjang / danmenyempurnakan al-masalih al-khams. Ia berorientas...
  Ketiga-tiga kategori tsb. merupakan suatu kesatuan yang tidak    mungkin dipisahkan bagi mencapai maqasid al-syari...
MAQASID AL-SYARIAH  Pemeliharaan al-Dharuriyyat dapat dilakukan                  melalui 2 cara;  i-...
MAQASID AL-SYARIAH Misalnya, kewajipan melaksanakan berbagai hukum / peraturan dalam rangka perlaksanaan  sesuatu ibadah...
Syarat untuk mengetahui tujuantujuan syari‘at1. Mengetahui Bahasa Arab2. Mengetahui al-Sunnah3. Mengetahui Asbab al-Nuzul ...
Method / kaedah Untuk MengetahuiTujuan Syari‘ah1. Berdasarkan Lafaz2. Berdasarkan Nilai3. Berdasarkan Istiqra`i ‫الستقرائى...
Tujuan syari‘at berdasarkan lafaz  2 tujuan penurunan Ayat al-Quran : perintah & larangan  Lafaz perintah & larangan -...
Tujuan syari‘at berdasarkan lafaz  Dalam perlaksanaan sesuatu ibadah wujud 2  matlamat: ukhrawiyyah & duniawiyyah  -...
Tujuan syari‘at berdasarkan nilai:  Dalam mu‘amalah perhatian tertumpu kepada nilai yg   di dalamnya  Dalam adat ist...
Tujuan syari‘at berdasarkan nilai  Masalah yg berkaitan dgn ‫مفسدة‬    & ‫مصـلحة‬itu termasuk  dalam bidang dunia...
Tujuan Syari‘ah Berdasarkan Istiqra`i ‫استقرائى‬  Tujuan syari‘ah yg bersifat umum boleh dihasilkan  melalui penelitia...
(3) Hubungan Tujuan Syari‘ah Dengan   Ijtihad  Al-Syatibi menjelaskan untuk sampai   pada peringkat ijtihad seseora...
Ijtihad yg berkaitan nilai – tidak mesti mengetahui bahasa Arab  Pengetahuan bahasa.Arab hanya bermanfaaat utk memahami ...
Tujuan syari‘ah dan kaitannya dengan ijtihad dapat disimpulkan:•  Dalam bidang ibadah proses lebih penting daripada   ...
Al-Quran Mengandungi Hukum yang mengatur komuniti masyarakat   (sistem sosial)  berbagai aspek kehidupan manusia  (...
Maqasid al-Syari’ah Dlm Menghadapi Perubahan Soaial  Tujuan maslahah:  - ‫منع المفاسد من الناس‬  - ‫وجلب المصالح لهم...
Dasar ِِAjaran Islam  Memberi kemaslahatan kepada penganutnya  Menjadi rahmat utk sekalian alam  107 ‫وما أرسلناك ال...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kuliah usul fiqh sb

2,237 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,237
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kuliah usul fiqh sb

 1. 1. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIASEKOLAH PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN PENDIDIKAN BERTERUSAN ( SPACE ) SEMESTER I, SESI 2005 / 2006 MATA PELAJARAN : USUL FIQH II KOD MATA PELAJARAN : SLQ 3332 PENSYARAH : SAYED MAHUSSAIN BIN SAYED AHMAD PUSAT PENGAJIAN ISLAM & PEMBANGUNAN SOSIAL UTM SKUDAI JOHOR. TEL: 07-5535091 H/P : 019-7352797 E-MAIL : s-mohsin@utm.my smohsin@spaceutm.net.my 1
 2. 2. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIASEKOLAH PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN PENDIDIKAN BERTERUSAN ( SPACE ) PENILAIAN A. KERJA KURSUS 60% i- Ujian 20% ii- Tugasan 25% iii- Pembentangan 15% B. PEPERIKSAAN AKHIR 40% 2
 3. 3. RUJUKAN1. Abu Ishaq al-Syathibi (1975). Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah. Beirut: Dar al-Ma’arif.2. Muhammad Said Ramadhan al-Buthy (1977). Dhawabith al-Maslahah Fi al-Syariah al- Islamiyyah. Beirut: Muassasah al-Risalah.3. Fathi al-Duraini (1980). Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma’a al-madzahib. Damaskus: Mathba’ah Tharbin.4. Ruwai’I bin Rajih al-Ruhaili ( 1403H). Fiqh Umar Ibn al-Khaththab. Beirut: Dar al-Gharib. 3
 4. 4. RUJUKAN5. Wahbah al-Zuhaili (1989). Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh. Damsyiq: Dar al-Fikr.6. ‘Abd al-karim Zaidan ( 1987). Al-Wajiz Fi Usul al- Fiqh. Beirut : Muassasah al-Risalah.7. Mohd Said bin Ishak ( 2000). ‘Umar Ibn al-Khaththab: Perlaksanaan Hukum Islam. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.8. Hassan bin Ahmad ( 2002). Usul al-Fiqh. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid. 4
 5. 5. SINOPSIS1. Maqasid al-Syari‘ah2. Syarat & Metode Untuk Mengetahui Maqasid al-Syari‘ah3. Hubungan Maqasid al-Syari‘ah dengan Ijtihad4. Maqasid al-Syari‘ah Dalam Menghadapi Perubahan Sosial5. Tahqiq al-Manath 5
 6. 6. 6. Hubungan Tahqiq al-Manath Dgn Maqasid al-Syari‘ah7. Al-Istihsan & Kedudukan Akal Menurut Pandangan Hanafiyyah8. Perkaitan al-Istihsan Dgn Maqasid al- Syari‘ah di Kalangan Hanafiyyah9. Sad al-Zari‘ah & Hubungannya Dgn Maqasid al-Syari‘ah 6
 7. 7. TAJUK-TAJUK TUGASAN1. ‘Umar Ibn al-Khaththab: Keperibadian dan keadaan sosial di zamannya. (ulasan buku, m/s 6-36 )2. Metode yang digunakan oleh Saidina Umar Ibn al-Khaththab dalam perlaksanaan hukum Islam di zamannya. ( ulasan buku, m/s 37-90 )3. Kesesuaian metode ijtihad ‘Umar Ibn al- Khaththab dengan perkembangan masyarakat Islam pada masa sekarang. ( ulasan buku, m/s 90-102 ).4. Sumber-sumber hukum Islam yang menjadi perselisihan ulama usul: Al-Istihsan, al-Masalih al-Mursalah, ‘Uruf dan al-Istishab. 7
 8. 8. 5. Kaedah pengambilan hukum: Al-Khas6. Kaedah pengambilan hukum: Al-Mutlak dan al- Muqayyad7. Kaedah pengambilan hukum: Al-Amr8. Kaedah pengambilan hukum: Al-Nahy9. Kaedah pengambilan hukum: Al-’Am10. Kaedah pengambilan hukum: Al-Musytarak11. Hukum al- Naskh dan pembahagiannya. 8
 9. 9. MAQASID AL-SYARIAH Pengertian:  Al-Maqasid adalah jama’ dari al-maqsid yang bererti tujuan. Syariah bermaksud, perundangan/ peraturan Islam  Maqasid al-Syari’ah bermaksud tujuan-tujuan diperundangkan syari’ah. Dalam ilmu usul al-fiqh pembahasan maqasid al- syari’ah bertujuan untuk mengetahui tujuan- tujuan yang hendak dicapai oleh penggubalnya (Syari’) dalam mensyari’atkan hukum.  Mengetahui tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad. 9
 10. 10. MAQASID AL-SYARIAH Pengertian:  Maqasid al-Syariah menurut Ulama’ Usul: “Makna dan tujuan yg hendak dicapai oleh syara’ dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi kemaslahtan umat manusia” MS dikalangan ulama’ usul juga dikenali sebagai ‘Asrar al-Syariah’ iaitu rahsia-rahsia yg terdapat disebalik hukum yg ditetapkan syara’ bg maslahah manusia dunia maupun akhirat.  Menurut ulama’ usul: Hukum syariah adalah wadah utk mencapai kemaslahatan hakiki, tidak ada satu pun hukum syariah yg tidak mengandungi maslahah sebagai inti dasarnya10
 11. 11. MAQASID AL-SYARIAH Abu Ishaq al-Syatibi: “Dan yang muktamad jika diteliti hukum syari’ah satu persatu (nyatalah) bahawa syari’ah diciptakan untuk kemaslahatan para hamba.” Muhammad Said Ramadhan al-Buthy : “Manfaat yang menjadi tujuan Syari’ untuk hamba-hamba-Nya ialah bagi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta ( al-masalih al- khams) sesuai dengan susunan yang ditentukan .” 11
 12. 12. MAQASID AL-SYARIAH Misalnya, kewajipan melaksanakan berbagai hukum / peraturan dalam rangka perlaksanaan sesuatu ibadah adalah dengan tujuan untukmencapai maslahah yg dikehendaki oleh Allah,  Disyari’atkan hukuman qisas untuk memelihara jiwa seseorang, Disyari’atkan hukuman larangan meminum minuman keras ‘al-khamr’ untuk memelihara akal,  Disyari’atkan hukuman zina, untuk memelihara kehormatan dan keturunan,  Disyari’atkan hukuman sariqah untuk memelihara harta seseorang. 12
 13. 13. MAQASID AL-SYARIAH Pemeliharaan al-Masalih al-Khams dari segi kepentingan dan kekuatan terbahagi kepada 3 kategori; i- al-Dharuriyyat ii- al-Hajiyyat iii- al-Tahsiniyyat 13
 14. 14.  ‫مصلحة ضروريات‬ Iaitu segala sesuatu yang mesti ada ( primer ) utk tetap wujud kehidupan umat manusia samada kehidupan keagamaan atau keduniaan. Tanpanya kehidupan manusia akan musnah @ kacau bilau dan di akhirat mendapat azab Allah. Contoh: Ibadah, muamalah, munakahat, jenayat dsb. ‫مصلحة حاجيات‬ Iaitu segala sesuatu yg diperlukan manusia utk menghindarkan diri dari kesulitan dan menghilangkan kesempitan.Tanpanya hidup manusia akan mengalami kesusahan dan penderitaan. Difardukan hukum rukhsah bagi musafir. 14
 15. 15. ‫مصلحة تحسنيات‬ Iaitu sesuatu yg dpt menunjang / danmenyempurnakan al-masalih al-khams. Ia berorientasikan kepada kemuliaan akhlak ( makrim al- akhlak ) samada dalam ibadat atau muamalat. Spt. tata carapergaulan suami isteri, tutup aurat dalam keadaan solat yg terdesak, sopan santun makan & minum dsb.Tidak terpelihara keperluan tahsiniyyat ini tidaklah membawa seseorang mukallaf itu kepada kesempitan & tidak pula mengurangkan perlunya dilaksanakan al-masalih al- khams, tetapi menyalahi kewajaran serta menurunkan martabat peribadi dan masyarakat. 15
 16. 16.  Ketiga-tiga kategori tsb. merupakan suatu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan bagi mencapai maqasid al-syariah secara sempurna.Bagi mencapai tujuan tersebut, Allah menurunkan syariatNya sebagai satu taklif keagamaan dalam bentuk wajib, mandud, haram, makruh dan mubah yg ditentukan berdasarkanmaslahah dan mafsadah. Penentuan hukum hendaklah berdasarkan maqasid al- syariah sebagaimana yang dilaksanakan oleh Umar Ibn. Khaththab– ijtihad istinbathi dan ijtihad tathbiqi ( tahqiq al-manath ). Ulama’ memahami nas, buat kesimpulan ( ijtihad istinbathi ), setelah itu disesuaikan pada masalah yg dihadapi. Penerapanidea hukum ini dikenali sebagai ijtihad tathbiqi / tahqiq al-manath. Iaitu menyesuaikan maksud Allah dalam sesuatu ayatdgn. konteks penerapannya. 16
 17. 17. MAQASID AL-SYARIAH Pemeliharaan al-Dharuriyyat dapat dilakukan melalui 2 cara; i- Mencipta / melaksanakan sesuatu yg dapat memperkukuhkan kewujudannya, atau melakukan sesuatu yg menjadi sebab wujudnya kemaslahatan dharuriyyat tersebut. Menurut al-Syatibi: Sesuatu yg meneguhkan rukun-rukunnya dan mengukuhkan dasar-dasarnya. ii- Melakukan sesuatu yg dapat mencegah terjadinya kerusakan terhadap dharuriyyat samada yg mungkin terjadi atau diyakini terjadi. 17
 18. 18. MAQASID AL-SYARIAH Misalnya, kewajipan melaksanakan berbagai hukum / peraturan dalam rangka perlaksanaan sesuatu ibadah adalah dengan tujuan untukmencapai maslahah yg dikehendaki oleh Allah,  Disyari’atkan hukuman qisas untuk memelihara jiwa seseorang, Disyari’atkan hukuman larangan meminum minuman keras ‘al-khamr’ untuk memelihara akal,  Disyari’atkan hukuman zina, untuk memelihara kehormatan dan keturunan,  Disyari’atkan hukuman sariqah untuk memelihara harta seseorang. 18
 19. 19. Syarat untuk mengetahui tujuantujuan syari‘at1. Mengetahui Bahasa Arab2. Mengetahui al-Sunnah3. Mengetahui Asbab al-Nuzul dan asbab al-Wurud 19
 20. 20. Method / kaedah Untuk MengetahuiTujuan Syari‘ah1. Berdasarkan Lafaz2. Berdasarkan Nilai3. Berdasarkan Istiqra`i ‫الستقرائى‬ 20
 21. 21. Tujuan syari‘at berdasarkan lafaz 2 tujuan penurunan Ayat al-Quran : perintah & larangan Lafaz perintah & larangan - adalah tujuan primer Sedangkan hikmah perintah & larangan itu – adalah tujuan skunder Contoh: ‫واقم الصلوة ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر‬ -Tujuan primer: perintah wajib solat - Tujuan skunder: hikmah solat mencegah keji & mungkar Yg mesti diperhatikan – tujuan primer, kerana tujuan skunder tidak efektif sebagai sebab hukum, orang yg tidak lagi melakukan perbuatan keji & munkar tetap wajib solat.. 21
 22. 22. Tujuan syari‘at berdasarkan lafaz Dalam perlaksanaan sesuatu ibadah wujud 2 matlamat: ukhrawiyyah & duniawiyyah - Ukhrawiyyah: tujuan primer - Duniawiyyah: tujuan sekunder Perintah & larangan bersifat ta‘abbudi ‫ تعبدى‬itulah tujuan syariah yang sebenarnya, kerana manusia tidak dapat mengetahui hikmah ibadah itu secara terperinci. Oleh itu nilai ‫ تعبدى‬didahulukan drpd nilai rasionalnya yg berupa hikmah. 22
 23. 23. Tujuan syari‘at berdasarkan nilai: Dalam mu‘amalah perhatian tertumpu kepada nilai yg di dalamnya Dalam adat istiadat, Allah (‫(الشارع‬menerangkan hukum menggunakan ‫ عـّة‬dan ‫ حكمة‬iaitu yg ‫ل‬ dimaksudkan oleh al-Quran & yg disebut sbg tujuan syari‘at. Dalam bidang mu ‘amalah Allah menggalakkan manusia menggunakan akalnya utk menganalisis tujuan syari‘at, iaitu tidak terbatas pd nas sahaja. Hal-hal yang mencegah tersebarnya maslahah itu bererti mafsadah. 23
 24. 24. Tujuan syari‘at berdasarkan nilai Masalah yg berkaitan dgn ‫مفسدة‬ & ‫مصـلحة‬itu termasuk dalam bidang duniawi yg nilainya boleh difahami oleh akal manusia. Dalam bidang mu‘amalah nilai baik berupakan ‫ عـلة‬mahupun ‫حكمة‬ menjadi sebab adanya hukum, firman Allah;‫ولـكم فى القصاص حياة‬ & sabda Rasulullah s.a.w; ‫كل مسكر حرام‬ - ayat di atas difahami bahawa qisas dilakukan utk kepentingan kehidupan manusia sejagat - hadith pula dapat difahami bahawa meminum arak haram kerana memabukkan, sebaliknya jika arak itu diminum tidak mabuk maka tetap haram, 24
 25. 25. Tujuan Syari‘ah Berdasarkan Istiqra`i ‫استقرائى‬ Tujuan syari‘ah yg bersifat umum boleh dihasilkan melalui penelitian ( ‫ ( استقرائى‬terhadap al-Quran Tujuan skunder dari ayat-ayat ibadah atau nilai-nilai yg bersifat duniawi dari ayat-ayat mu‘amalah Melalui penelitian istiqrai itu dapatlah diketahui bahawa perlaksanaan syari ‘at Islam membawa kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (maslahah itulah yg menjadi tujuan syari‘ah secara umum) 25
 26. 26. (3) Hubungan Tujuan Syari‘ah Dengan Ijtihad Al-Syatibi menjelaskan untuk sampai pada peringkat ijtihad seseorang mesti:3. Memahami tujuan Syari‘ah secara sempurna5. Mampu melakukan istinbat hukum melalui pemahaman terhadap Maqasid al-Syari‘ah 26
 27. 27. Ijtihad yg berkaitan nilai – tidak mesti mengetahui bahasa Arab Pengetahuan bahasa.Arab hanya bermanfaaat utk memahami tuntutan lafaz dan lafaz syari‘ah itu dalam bahasa Arab. Tetapi nilai bersifat tersendiri, semua cendekiawan memahaminya, termasuk yang bukan Arab yg mengetahui tujuan syari‘ah meskipun melalui terjemahan al-Quran Ijtihad qiasi tidak perlu kepada lafaz tetapi berdasarkan maslahah dan mafsadah, begitu juga Istihsan dan masalih al- mursalah oleh imam Malik yang menggunakan nilai atau tujuan syari‘ah sebagai dasar, ia tidak terhenti pada nas/lafaz. 27
 28. 28. Tujuan syari‘ah dan kaitannya dengan ijtihad dapat disimpulkan:• Dalam bidang ibadah proses lebih penting daripada hasil, ketentuan hukum tidak didasarkan atas nilai atau hikmah. Sedangkan dalam bidang mu‘amalah, nilai jadi dasar menentukan hukum.• Tujuan syari‘ah diketahui melalui penelitian sebagai hasil ijtihad. Tujuan syari‘ah jadi landasan berijtihad, terutama masalah mu‘amalah. 28
 29. 29. Al-Quran Mengandungi Hukum yang mengatur komuniti masyarakat (sistem sosial) berbagai aspek kehidupan manusia (sistem pendidikan, ekonomi, politik) berlandaskan tujuan hukum (panduan, peraturan & undang-undang?) secara global @ terperinci (perundangannya tidak dibatasi masa, tempat, bangsa, kuasa dan budaya) 29
 30. 30. Maqasid al-Syari’ah Dlm Menghadapi Perubahan Soaial Tujuan maslahah: - ‫منع المفاسد من الناس‬ - ‫وجلب المصالح لهم‬ - ‫وسياسة الدنيا بالحق والعدل والخير‬ - ‫وتوضيح معالم الطريق أمام العقل البشرى‬ Al-Quran kitab yang lengkap - memenuhi keperluan hidup manusia - 6360 ayat ada aspek hukum, ibadat, mu‘amalat - Wahab Khallaf: 5.8% mengenai mu‘amalah 30
 31. 31. Dasar ِِAjaran Islam Memberi kemaslahatan kepada penganutnya Menjadi rahmat utk sekalian alam 107 ‫وما أرسلناك ال رحمة للعالمين –النبياء‬ Menjadi rahmat kepada sekelian alam dgn syarat: - betul-betul diamal sesuai dengan tujuan syara‘ - manusia melaksana @ meninggalkannya sbg satu tuntutan dharuriyyat -diamalkan tanpa berhenti 31

×